genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson, Johan Fredrik, Adelöv, gift 1852??2016-09-29 10:34

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=69176
2016-09-28 17:27 

Fortsatt jobb med SvDb7!

Trots ivrigt letande både här o där har jag gått bet på att hitta var och när Johan Fredrik Nilsson, f 1835 i Adelöv, och Maria Fredrika Lindstöm, f 1818 i Arboga, gifte sig.??

Jag har spårat dem till Gävle Heliga Tref. A:17e sid 284 (AD v134836.b286.s284) men sedan tappat spåret.

Kan vill någon hjälpa mig??  Tack!!!

  SVAR 2016-09-28 18:14

Dottern Carolina är f. 4/11 1853 i Husby. Har du sökt i församlingarna som har Husby i namnet?

Eva M

  SVAR 2016-09-28 18:26

Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10414/C/13 (1842-1860), bildid: A0013684_00102

Dottern är nog född här. Modern kallas Catharina Lindström och fadern Fredrik Nilsson. Kan inte läsa orten Näsgård, kanke.

Eva M

  SVAR 2016-09-28 21:21

Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län, Lysnings- och vigselböcker, SE/ULA/10414/E I/4 (1852-1861), bildid: A0013691_00010

De blev vigda 16/10 1853 i Husby.

Se också :

Valbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010223/A I/18 a (1851-1861), bildid: C0032395_00295     s. 287

1852 är fel i inflyttningsattesten 1875  från Vislanda till Karlshamn.

Karlshamns kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13199/H II/19 (1874-1875), bildid: C0057596_00346  = Hustruns attest.

Eva M

  SVAR 2016-09-29 10:34

Tack !!!

Jo till Näsgård kom jag, men inte längre!!!

Snyggt jobbat !!!

Återkommer vid nästa problem -:)

Staffan

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies