genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Borgström, Sofia, Sökes, gift 1857 ????2016-09-22 10:06

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=69016
2016-09-21 15:21 

Jag arbetar vidare med SvDb7;

och söker uppgiften när och var Erik Lorentz Borgström f 1828; gifter sig med Sofia Lovisa Möller f 1835.

Någon som vet ????

  SVAR 2016-09-21 16:58

Deras dotter Agnes Emilia Helena f. 1859 är född i Helsingborg.

Eva m

  SVAR 2016-09-21 18:02

Dott. Agnes är född i Hbg Maria.  Men det verkar inte som om paret Borgström är vigda där.  Borgström kom, enl. noteringar, som lärare till Hbg 1856, rektor där 1859-61.  Var tidigare lärare vid Kristianstads läroverk.

Hustrun Sofia Lovisa Möller f. 1835, i vilken församling?  död 21/5 1893.  Tänkbart att man vigdes i hennes hemförsaml.?  Erik Borgström f. 1/11 1828 i Asarum.

Anders A

  SVAR 2016-09-21 18:23

Sofia Lovisa död i Lunds domk.förs.  Avis till pastorsämb. i Karlshamn 3/6 1893.

Kandet ev. leda vidare?

Anders A

  SVAR 2016-09-21 18:27

Sofia Lovisa Möller f. 1835-08-31 i Karlskrona Tyska församling, Nils Möller född 1799 och Emelie Charlotta Hasselqvist född 1814
  SVAR 2016-09-21 18:51

Borgström var ju akademiker. Kanske blev de vigda i Lund. De bodde på nr 10 i Helsingborg. Det står inte när de var inflyttade. Efter Helsingborg flyttade de till Ängelholm 1873. Hannn inte titta i inflyttningslängden för Helsingborg. Har för mig att Helsingborg är upplagt på utflyttningsorten. I inflyttningsattesten bör det stå när de blev gifta.

Eva M

  SVAR 2016-09-21 18:52

Begravda i Sverige 2: Borgström, Erik Lorens f. 1/11 1828. ---------- Karlshamn ------- Död 11/5 1896 ----- Begravd 15/5 1896 ------ Lunds norra kyrkogård, kv. Linje Södra A, nr. 8/1-4 (kista) Upplåtelse nr 2
  SVAR 2016-09-21 19:00

Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13171/H II/41 (1857), bildid: C0073784_00086

Han inflyttad som ogift till Helsingborg 1857, attest 66, från Kristianstad.

Eva M

  SVAR 2016-09-21 19:09

Inte vigda i Helsingborg, inte i Kristianstad, inte i Karlshamn, inte i Lund, inte i Asarum  - återstår Karlskrona?   Han bör ha gift sig ståndsmässigt, var ju också riddare.

Anders A

  SVAR 2016-09-21 19:30

Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13171/H II/41 (1857), bildid: C0073784_00137

attest 118. Hon kommer 1/11 1857 som fru Borgström från gässie.

Eva M

  SVAR 2016-09-21 19:36

Inte heller vigda i Karlskrona.  Bör ha gift sig 55-56,  Sofia Lovisa var 20 år gammal 1855.

Går det ev. att följa Sifia Lovisa från föselsen 1835?

De bör också finnas i någon husf.h.längd i Hbg efter  1859, ev. med uppg. om vigseldatum.

 

Anders A

  SVAR 2016-09-21 19:37

Gässie CI:4 1838-1861 bild 23. ---- Lysning december 1856, giftermål 1857-01-07
  SVAR 2016-09-21 19:57

Bravo!  Hur lyckades du hitta dem här, Gässie ligger ju strax söder om Malmö!

Anders A

  SVAR 2016-09-21 20:05

 Mitt inlägg kl 19.30, tror jag hjälpte på traven.

Eva M

  SVAR 2016-09-21 20:07

Det är inte svårt när vi har Eva M som leder oss fram med viktiga pusselbitar.
  SVAR 2016-09-21 21:16

Sorry Eva!  jag missade ditt inlägg.

Är nyfiken på hur dom hamnade i Gässie.

Anders A

  SVAR 2016-09-21 21:45

Sofia Lovisa var tjänsteflicka hos kyrkoherdefamiljen Höök i Gässie, och hade följt med familjen i deras flytt från Karlskrona till Gässie 1852.   Men hur det gick till när hon träffade Erik Borgström det får frågeställaren Staffan Knös utreda.

 

Anders A

  SVAR 2016-09-21 23:07

Efter faderns död 1838-07-16 gifter modern om sig med en Höök. ----- DDSS: Vigda i Karlskrona Tyska församling --- 1798 - 1846 --- Datum - 1840-11-22 --- Datum - avser vigsel --- ID-nr/Regler 133695/DDSS --- Brudgummen --- Namn - Eduard Magnus Höök --- Titel - collega philos. magister --- Ort - Ålder/födelseår - 29 --- Civilstånd ej angivet Sida i husförhörslängden --- Bruden - Namn - Emelie Charlotte Möller f. Hasselqvist Titel - enkefru --- Ort - Ålder/födelseår 26 --- Civilstånd - änka --- Sida i husförhörslängden --- Ospecificerad ort Övrigt Brudgummen: Collega Scholæ, Philos. Magister.
  SVAR 2016-09-21 23:24

Anders A, du hittar kyrkoherde Höök, modern Emilie Charlotta och Sofia Lovisa samt hennes halvsykon här. ---- Gässie AI:3 1849-1861 bild 42 sid 40:
  SVAR 2016-09-22 10:06

Hej

Tackar tackar, snyggt jobbat.

Ser att hit kan man med förtroende vända sig om jag får flera problem.

Tack alla!!!

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies