genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensson, Hans, Uddevalla, gift 30 nov 17772016-09-15 20:48

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=68547
2016-08-25 22:19 

Hans Svensson  står som Mölnare när han gifte sig 30 nov 1877 med Marta Pehrstider. Hon var född 1750. (Uddevalla C:5 bild 249 / sid 305)

Barn: anna 17790506 och christina 17790506.

Dödboken 1784 februari 8 "Hans SwensSon  wid StAnna Ang Dödh   ! (Barn under 10 åe) (Uddevalla C:5  bild 362 / sid  373)

Först var jag inne på att Hans Svensson var död - Men ingen ålder . Men ett streck för barn under 10 år, innebar att det inte var han själv utan ett nyfött gossebarn.

Håller på att leta rätt på när Hans Svensson dog? Vilket år han var född? Vem var hans föräldrar?

 

  SVAR 2016-08-26 12:04

Hustruns bouppteckning och arvskifte finner man på Uddevalla rådhusrätt och magistrat FIIa:12 (1804-1808) Bild 76 / sid 121 via ArkivDigital.

resp. Uddevalla rådhusrätt och magistrat FIIa:12 (1804-1808) Bild 140 / sid 249, bevisar ju bara att mjölnaren Hans Svensson ännu är
i livet 1805.  Man får nog dra igenom hfl för att hitta Hans och följa honom tills han dör.

 

Hustruns dödsnotis i avskrift via Släktdata: 

Dödregister Uddevalla-D5 (148501)

Registret är senast uppdaterat:2006-10-22

Detaljinformation

Löpnummer:12330

Sidnummer:337 b

Dödsdatum:1804-06-29

Begravningsdatum:1804-07-03

Kön:K

Förnamn:Martha

Efternamn:Pehrsdotter

Dödsorsak:Wattensot

Dödsålder:67 ½ år

Anhörig 1:Make: Mjölnaren Hans Svensson

  SVAR 2016-09-15 18:06

Hans Svensson gifter om sig 5 jan 1805. Uddevalla E:1 Ver:a bild 590/sid 109 "Wigdes 5 jan 1805 - -Enkl Mjöln Hans Svensson Bojeps 230 jan 1805 Afsk Sk Samskaffas Ej Slägt - Enkan Ingeborg Brunström wid Ericsfors  -  Omskaffades"   (Bitvis - Svårläst)

Hittade inte Hans Svensson i Husförhörslängd från 1812, Utflyttade fram till 1812 eller i dödboken. Var tog han och hans andra hustru vägen?

Vet inget om Hans Svenssons födelsedatum eller födelseort.

 

 

  SVAR 2016-09-15 20:48

Första hustrun var 67 år är hon dog.  Man kan väl anta att Hans Svensson var i samma ålder.  Han gifte om sig på gamla dar med  Ingeborg Brunström vid Eriksfors. Det fanns en Eriksfors kvarn vid Bäveån, Uddevalla. Möjligtvis var hon mjölnaränka.

Skulle nog satsa på att leta efter de här två i dödboken.

 

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies