genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Fagerman, Jonas, Huggenäs, levde 17602018-11-24 23:41

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=68888
2016-09-15 05:49 

Jonas Fagerman och hans hustru Britta Claesdotter fick dessa tre barn:

Torsten           25 aug 1754  i  Huggenäs

Kierstin           7  jun  1757  i  Bro

Johan Gustaf  15 dec 1760  i  Huggenäs

Hittade på Anbytarforum från 2014-10-18 av Susanne Carlsson följande:

"Jonas Torstensson Fagerman - född ca 1700 - Soldat - Vigsel 28 nov 1720 med Margareta Tolsdotte (från Huggenäs) Omnämnd som Dräng Jonas Torstensson i Billerud"

Med tanke på att äldste sonen fick namnet Torsten och att hans första fru kom från Huggenäs lutar jag till att det är samma person.

  SVAR 2016-09-15 18:24

Bro AI:2 bild 40/sid 34 "Steglerudsskog - Jonas Torstensson - 1708 -  Hu Britta Claesdotter - 1726 - Torsten . 1754  -  Kierstin  -  1757"

Att det fanns två personer Jonas Torstensson Fagerman i denna del av Värmland samtidigt verkar inte sannolikt!!!

Var Jonas Torstensson Fagerman född 1700 eller 1708?  För att kunna gifta sig 1820, så gäller 1700.

Varifrån kom Torsten Simonsson med sin familj någon gång 1707 - 1708?

 

  SVAR 2018-11-24 23:41

Hej!
Först nu såg jag ditt inlägg.

Det är jag som efterlyste Jonas Fagerman med familj 2014 på Anbytarforum. Han var gift innan, gifte sig 1720-11-28 i By med Margareta Tolsdotter/Torstensdotter, hon levde 1695-1752, påstås vara född i Huggenäs och död i By. De fick Catharina Jonasdotter 1724-09 (döpt den 15:e). Jag härstammar från Catharina på min mormors sida.
Jonas föräldrar hette Torsten Simonsson och Lisbet Olofsdotter, pappa var tullnär, vid Åmåls landtull, och familjen bodde under lång tid i Billerud, By. Har gått genom mantalslängderna och hittade honom första gången 1701:
1701 står Torsten Simonsson för första gången i mantalslängderna på Billerud, han, hustru, 
piga
1702 Torsten, fru, piga
1703 Torsten, ingen fru, piga, står Tullare för första gången
1704 Torsten, ingen fru, dräng, Tullare
1705 ingen längd
1706 ingen Torsten, däremot "Torstens Simonssons hustru", dräng, Tullare
1707 se föregående år
1708 ingen längd
1709 se 1706
1710 Torsten är tillbaka, hustrun är där, ingen dräng, Tullskrivare
1711 Torsten, hustru, Tullare
1712 Torsten, hustru, Tullenär
1713 se 1712
1714 Torsten, hustru, dräng, Tullenär
1715 se föregående år
1716-1717 inga längder
1718 hittar inte Billerud i By
1719 Torsten, hustru, Tullskrivare
1720 Torsten, hustru, Tullenär
1721 ingen längd
1722 Torsten, hustru, dräng, ingen yrkestitel 
1723 Torsten ensam, ingen yrkestitel, Maria Torstensdotter och en dräng finns dock på 
Billerud
1724 Torsten, hustru, dräng, piga, ingen yrkestitel
1725 Torsten, dotter, dräng, ingen yrkestitel
1726 se föregående år
1727 se föregående år
1728 Torsten, dräng, piga, Tullskrivare
1729 Torsten, hustru, dräng, Tullskrivare
1730 se föregående år
1731 se föregående år
1732 se föregående år

Pappa Torsten dör i februari 1732, och påstås då vara född 1673. Om mamma Lisbet finns inget, tyvärr.

Med vänlig hälsning,
Susanne Carlsson
gullalill@hotmail.com

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies