genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016], Kallusarna, Färs härad, Skåne, 1800-19002016-09-13 17:21

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=68868
2016-09-12 19:58 

Hejsan. Har i min forskning om släkten fått höra namnet/ öknamnet Kallusarna men kan inte hitta något skrivet om detta, har någon hört " Kallusarna " nån gång ? släkten kom från norra färs hd, Östraby, Östra Kärrstorp, Heinge och tidsmässigt rör det sig om ca 100-150 år tillbaka i tiden. Finns en släkt i närområdet som heter Kallus men ser ingen koppling till dessa. MVH. Lars

  SVAR 2016-09-13 17:21

KALLUS kal©ùus, r. (l. m.); best. (föga br.) -en; i best. anv. vanl. utan slutart. (förr skrivet call-)

[jfr t. kallus, eng. callus; av lat. callus, förhårdnad, valk, knöl o. d.; jfr KALLOSITET KALLÖS]

[KALLUS 1]

1) (†) i allm.: förhårdnad, hård massa (som betäcker l. fyller ngt). Rämnor eller sprickor i hälleberget, som sedan blifvit upfylte med en stenaktig materia, hvilken härdat sig, och blifvit som en callus. KALM VgBah. 53 (1746).

[KALLUS 2]

2) (†) med. hudvalk;  COLLIN Ordl. (1847). SVALIN Ordl. (1847).

[KALLUS 3]

3) med. benämning på den i början mjuka, sedan hårdnande broskbildning som vid läkningen av ett benbrott bildas i o. omkring brottstället. BERZELIUS ÅrsbVetA 1829, 8. 264. WRETLIND Läk. 2: 87 (1894). LbKir. 3: 651 (1922).

[KALLUS 4]

4) bot. o. (i bet.

[KALLUS 4.a]

a) trädg.

[KALLUS 4.a]

a) vävnad som nybildas i sårytan av en växtdel, särsk. rot l. stam, sårvävnad. TTrädgodl. 1841, 8. 86. ABELIN TrInomh. 44 (1904). 3NF (1929).

[KALLUS 4.b]

b) beläggning på silrörens silskivor vilken bildas, då silrören upphöra att fungera. BotN 1881, s. 121. 3NF (1929).

Jag sökte i Svenska Akademins Ordbok och fann de här definitionerna på ordet Kallus. Jag vet inte om ordet kan bli ett skällsord/öknamn Kalluse och Kallusar i plural. Fråga hos Färs hembygdsförening. Det vet kanske.

 

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies