genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Carlsson, Carl, Kroppa, gift 184709182016-09-02 19:06

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=68549
2016-08-26 07:14 

Carl Carlsson född i varnum 25 feb 1816. Hittar inte honom!!!

Vigsel (Kroppa EI:1 bild 49/sid 13) "Trehörningen Drängen Carl Carlsson 31

Galtskär Pigan Stina Maja Andersdotter 23

Närv: Fästemannen sjelf jemte möens fosterfader hemansegaren Carl Qvarnström från Slädbråten vidare upplysningar skola aflemnas före vigseln som fosterfar är rätter giftoman under ... saknar alla hyllningar"

Stina Maria Andersdotter född 13 mar 1824 i Måsviken Lungsund. (C:4 bild 144 / sid 201)

Barn: Anders 25 dec 1851, Emma Kristina 10 feb 1858, Sofia 4 nov 1859, Maria 2 mar 1863, Karolina 27 sep 1865 och Charlotta 20 sep 1869 i Lundsberg, Lungsund

Carl Carlsson var hittar jag honom tillsammans med föräldrar?

  SVAR 2016-08-26 11:02

Se Varnum AI:14 (1824-1829) Bild 300 / sid 290.

  SVAR 2016-08-27 19:15

Tack!!

Hittade när Carl Carlsson döptes!

Det skedde i Grythyttan!!

Varnum AI:14 bild 300 / sid 290 gav namnet på föräldrarna.

Grythyttan AIa:12b bild 68 / sid 60 Waskbecken med "Torp Carl Carlsson 1779 Varnum, H Maja Jonsdotter 1784 Varnum, son Jonas 1810 7/6, Anders 1813 22/9, Eric 1816 25/2!!!

Grythyttan CI:7 bild 189 / sid 365 dopboken "1816 (21.) Eric feb 25 : dop feb 28

T. Carl Carlsson och Maja Jonsdotter  Waskbecken"

Carl Carlsson föddes som Eric!!!

Föräldrarna gifte sig 8 nov 1807 "Brån, Dr Karl Karlsson från Löfåsen i Ölmehärad och Pig Maria Jonsdotter i Brån" (Kristinehamn EI:3 bild 64/sid 120)

Födelse och dop för Maria "1784 maj 5:6 Brån Jonas Hallonssons och Hu Chierstin Persdotter Bn Maria" (Kristinehamn CI:5 bild 221/sid 434)

Födelse och för Carl Carlsson "1775 augusti10:12 Torp Sold Carl Torpbergs och H Cathar Jonsdotters son Carl"  (Ölme CI:4 bild 204 / sid 399)

  SVAR 2016-08-31 02:53

Enligt släktutredning härstammar Julia Roberts ifrån Carl Carlsson och Maria Jonsdotter. De hade kommit fram till att Carl Carlsson var född 1779 och son till Sämskskinnsmakaren Karl Hamnström f 1752 i Kristinehamn.

Prästen var tydligen osäker på vilket år Carl Carlsson var född, i husförhör förekom både 1775 och 1779. Vilket gjorde mig själv osäker. När han gifter sig 18071108 så kommer han ifrån Löfåsen i Ölmehärad!!! Mellan 1806 till 1810 bor han i Brånstorp. (Varnum AI:10 bild 64 / sid 58) Karl Karlsson 1775 Ölmeh, Hust Maria Jonsdr 1783, D. Sara Maria 1808!!! Det tidigaste jag kunde hitta med den gifta familjen. Detta ledde mig till att leta i Ölmehärad efter Carl Carlsson.

Men vad vet vi om Carl Tornberg och Catharina Jonsdotter?

I Förby, Ölmehärad föddes Carl den 10 aug 1775. Vet inte om de fick fler barn.

Om inte föräldrarna blev kvar i Ölmehärad, var flyttade de?

  SVAR 2016-09-01 19:13

Med Carl Carlsson född den 26 april 1779, som står i några av husförhören,så kommer jag fram till att han föddes i Sörby av Sara Håkansdotter. (Kristinehamn CI:5 bild 172/sid 336)

Sara Håkansdotter föddes 7 oct 1746 i Sörby, dotter till Soldaten Håkan Sörman och hans hustru Brita Andersdotter. (Kristinehamn CI:4 bild 126/sid 242)

Unge Carl kommer till morfar och mormor för en kort tid. (Varnum AI:4 bild 143/sid 272) Var han tar vägen nämns inte! Inte heller var hans mor är skriven.

 

 

  SVAR 2016-09-02 19:06

Har följt Sara Håkansdotters son Carl ifrån födelsen fram till han gifter sig med Maria Jonsdotter.

Sara Håkansdotter var piga hos Georg Berggren inne i Kristinehamn, när hon blev gravid. (Kristinehamn AI:6 bild 173/sid 168)  1779 apr 26:28 - Sörby - Quinnsperss Sara Håkansdotters Barn CARL (Kristinehamn CI:5 bild 172/sid 336) Sonen Carl lämnades hos hennes föräldrar Håkan Sörman och Britta Andersdotter. Han flyttade till Niclasdam i  Varnum (hittade honom inte där!) (Ölme AI:8 bild 183/sid 177)

1793 harde han flyttat hem till sin mors nya familj i Grytingsskogen. (Ölme AI:10 bild 217/sid 214)

1799 flyttade han till St Lerd. (har inte lyckats tyda!)

1803 flyttade han till Sutterkjärn (Ölme AI:12 bild 281/sid 277)

Nästa flytt till Grytingsskogen och därifrån till Löfås 1806 och slutligen till Varnum när han gifter sig 8 nov 1807 (Kristinehamn EI:3 bild 64/sid 120)

Hans mor gifte sig 14 okt 1781 med Sven Jansson och bosatte sig i Grytingsskogen i Ölme.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies