genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lindberg, Olof, Falköping, gift 5 jun 18022016-09-30 22:54

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=68379
2016-08-15 16:46 

Hejderiddaren Olof Lindberg gifte sig 5 jun 1802 i Falköping (C:3 bild 73/sid 139) med Magdalena Fellström (Fernström) Hon föddes 12 mar 1763 i Grebban, Hjo sfs (C:2 bild 58/sid 215) Dog 28 nov 1824 i Nossebro (Lekåsa C:4 bild 185/sid 361) Dotter till Mölnaren Jacob Fernström och Agneta Arvidsdotter Genell

Olof Lindberg var Skogvaktare i Ryda församling.

I Mantalslängden hittade jag kronoskogvaktaren Lindborg på Raggegården, med marginalanteckning "Anders 1782, Annika, Margareta 1804" 

Kan Olof Lindberg varit gift tidigare?

Ifrån flyttlängd Ryda: "1799 10. Skogwacht Olof Lenberg if. Mellby t. Torpa" (Ryda B:1 bild 73/sid 137)

Lekåsa B:1 bild 19 sid 31 - Inflyttade år 1822 "Logarfwaren Johan Fernström från Fahlköping till Nossebro"

 

  SVAR 2016-08-16 22:07

Essunga AI:1 bild 20/sid 139: "Hejdr Ol: Lindberg Lena 1775 12/7  Utflyttad -14 wasbo

H. Magd Fernström  Foglas 1763 19/3

Dott Marg Charl  Ryda 1804 10/7"

 

Lekåsa B:1 bild 13 /  sid 19: "Utflyttade 1814 - Hejdr Lindberg t wasbo tengred"

Det som jag läst som wasbo tengred, hittar jag ingen motsvarighet. Vart flyttarde Olof Lindberg?

Han tycks lämna sin familj.

När Magdalena Fernström dör 28 nov 1828 finns Olof Lindberg inte längre med!

  SVAR 2016-08-16 22:15

Olof Lindberg född i Lena 12 jul 1775!!!

Hittar honom varken i Lena, Västergötland eller Lena,Uppland. Har han förfalskat sitt ursprung?

  SVAR 2016-09-12 18:13

Olof Lindbergs hustru Magdalena Fernström föddes den 19 mar 1763 i Grebban, Hjos landsförsamling  (Hjo stadsf, C:2 bild 58, sid 215)

Hennes föräldrar flyttade ifrån Grebban 1770. (Norra Fågelås B:1 bold 41/sid 75 Utflyttning)   -   1770 maj  -  Färnström  Mölnare  Grebban  till Acklinga.

Acklinga C:2 bild 268/sid  527:  "1770  -  Jacob Fernström  Äkta mölnar- Skatteg

                                                                 Agneta Andersdr  folk   4  B.     i Maäng

  SVAR 2016-09-30 22:54

Kan Tengred vara Tengene och Wasbo = Kolsbo?????

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies