genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016], Per, Ohre (W), 17892016-07-12 21:31

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=67835
2016-07-02 15:33 

Det blev lite fel med Per i Ore eftersom jag menade Ohre Församling i Dalarna.

Texten igen: Det föddes 3 pojkar år 1789 i Ore församling.

Söker själv en Per som sedermera blev soldaten Per Boman i Hälsingland. Har nu 3 mysterier att kontrollera.

Familj 1/ Kolaren Mats Olsson i Åsjöboda  f.1752 och hustrun Maria persdotter f.1747 i Värmland. Alla 8 barnen inkl. sonen Per f. 1789 5/9 nämns i Hfl Ore AI:7 Bild 169/sid 161 men inte i Hfl. AI:8 Bild 174/sid 171. Ser i ett ansökarprogram att berörd familj inte har tagit med honon heller. Vet någon orsaken?

Familj 2/ Per Forsgren i Furudahl f. 1763 och hustrun Anna Pehrdotter Björk  f. 1738. De 4 barnen inkl. Petter f.1789 21/11 finns med.i Hfl Ore AI:8 (1796-1805) Bild 150/sid 147. De finns med fram till år 1800 sedan hittar jag inte familjen i någon av byarna i Ore. Känner någon till deras vidare öde?

Familj 3/ Anders Persson i Furudahl f.1762 och hustrun Margta Ersdotter f. 1764. De 6 barnen inkl. Per f. 1789 15/5 i Finshögst finns med i Hfl för Ore AI:8 Bild 139/sid 136. Enl. notering skulle familjen flytta till Dahlfors men de finns inte med åren 1804-1805. Saknas i byarna i övrigt.

Någon av dessa pojkar är förhoppningsvis den Per som  som sägs vara född i Ohre 1789.

T.ex Järvsö AI:12a Bild 41 / sid 35.

Har alla uppgifter om Per boman sedan han blev soldat, hans hustru och barnen. Det är hans väg från Ohre till

Hälsinglad jag är intresserad av. Han är den ende släktingen jag "gått bet på".

  SVAR 2016-07-06 16:00

Familj 1: Det står mycket svagt att Per/Petter dog 1790 i kolumnen anmärkningar. Samt i Ore FI:1 1775-1833 bild 27: Nr. 25, Petter Mattsson född 1789-09-05, död i koppor 1790-05-29. -------- Familj 2: Anna Björks födelse läser jag till 1758. ---------
  SVAR 2016-07-06 20:50

Tack Anders

  SVAR 2016-07-06 21:31

Vet inte om du har detta. -------- Järvsö AI:10a 1810-1815 bild 85 sid 77: Tycker det står: Per Boman skattskriven i Högbo samt några årtal
  SVAR 2016-07-07 15:39

Hej igen Anders, tack för att Du har gjort eftersökniningar på denna "mystiska" person.

Ja, det husförhöret ingår i alla program jag varit inne i men han ändå ett frågetecken fr.o.m att han klver in på scenen som soldat vid vigseln.

Nedan har jag kopierat in det material jag sökt i. Men hjärtligt tack för hjälpen Anders.

Källdata/Info med

             Bif, Hfl.för Järvsö (X)

   Per Boman och Anna Ersdotter

 

Före och i samband med vigseln

 

Pigan Anna Ersdotter nämns i nedanst.Hfl. 

AI: 9a  (1806-1810)  Bild 67  /  Sid 62

AI: 10a  (1810-1815) Bild 72  /  Sid 64

 

Båda makarna nämns i nedanst.Hfl. 

AI: 10a  (1810-1815) Bild 85  /  Sid 77

AI: 10a  (1810-1815) Bild 104  /  Sid 96

 

                   Familjen Boman

            

AI: 11a  (1816-1823) Bild 880  /  Sid 82

Al:12a (1824-1830)  Bild 41 / Sid.35 

AI: 13a  (1831-1835) Bild 35 / Sid 27

AI: 15a  (1841-1845) Bild 44 / Sid 35

 

!

Svar från Björn Lippold Centrala

Soldatregistret efter förfrågan.

 

Per Boman……………

Tillhör troligtvis de 150000 soldater som vi har kvar att registrera av de 600000 som franns i den indelta armén från 1692-1901.

 

1)        Den kända delen

                                                                                                                                                       

                             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

              Utdrag ur Generalmönsterrullor för  Kongliga

              Helsinge Regemente, 2:a Majorens Kompani samt                

              Husföhörslängder från Järvsö (X), se marginalen.

 

692             Generalmönsterrullor (1817-1817)

Bild 2000      Soldaten Pehr Boman flyttas FRÅN  Rota Nr 548 / 98 Bondarvet

Bild 2020      TILL  Rota Nr 559 / 109 Kramstad, Elfsätra  den 12 april 1815.

                   Den 16 april 1815 ingick Per Boman & Anna Ersdotter sitt äktenskap!

 

!                  Enl. texten var  Per Boman 27 år, hade 8 tjänsteår. Han bör då ha blivit

                   antagen till volontär eller soldat år ca. 1807 vid ungefär 18 års ålder.

Bild 2070      Visar: Kommendering år 1817.

                                                        

693             Generalmönsterrullor (1822-1822)

Bild 1830      Rota Nr 559 / 109 Kramstad, Elfsätra  

                                                        

694             Generalmönsterrullor (1825-1825)

Bild 1660      Rota Nr 559 / 109 Löräng 3,4,5, Nybo 4

                                                        

695             Generalmönsterrullor (1830-1835)             

Bild 1540      Rota Nr 559 / 109 Löränge, Nybo

 

 

2)        Den okända delen

                                                                                                                                                       

                             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

              Soldaten Per Bomans ursprung och släktnamn.

                                                        

                   Född år 1789 i Ohre Socken i Dalarna (W). Vilka var hans föräldrar ?

                   När och var byts släktnamnet till Boman? Båda makarna finns fr.o.m

                   Hfl för Järvsö AI: 10a (1810-1815) sidorna 77 och 96. Var är han före det ?

                   Hans svärfar , soldaten Eric Larsson Kneckt  tjänstgjorde även han vid

                   Hälsinge Regemente, 2:a Majorens Kompani. Rota 118 Nybo, Hamre.

                   Se 691 1805 års Gen. mönsterrullor Bild 1360 / sid 255.

                   När, var, hur, uppstod kontakten mellan dem?

  SVAR 2016-07-07 22:40

Ja, det verkar vara en "skygg gubbe" att leta rätt på men vänder man på alla "stenar" så dyker han snart upp. ------- Järvsö AI:16 1846-1850 bild 41 sid 35: Per Boman avlider 1849-02-22, Anna Ersdotter avlider 1849-02-26. Även Järvsö EI:2 1810-1852 bild 100 sid 189. -------- En djärv gissning med tanke på Per Bomans barns namn så finns det anledning att tro att Per Boman är son till Anders Persson (familj 3). Dottern Carin född 1816-01-30, döpt efter mormor Carin Olsdotter. --- Sonen Erik född 1819-04-06, döpt efter morfar Eric Larsson Kneckt, --- Sonen Anders född 1825-10-31, döpt efter farfar Anders Persson. --- Dottern Anna född 1822-09-07, döpt efter modern Anna Ersdotter. --- Sonen Per född 1830-06-05, döpt efter fadern Per Boman. ---- Hittar inte bouppteckningen efter Per Boman. ------------------------- Eric Larsson Kneckt – född 1762-12-16. Död 1833-01-06 Alltid fattig men ej oärlig, står det i dödboken. Föräldrar: Lars Ericsson och Anna Persdotter
  SVAR 2016-07-08 07:16

Hej Anders, det var en redig och bra sammanställning Du har gjort och jag köper den. Som Du kan se i ovanstående text angående familj 3 "försvinner" familjen i Hfl för Ore AI.8 (1796-1805) Bild 139/sid 136 där det står att de skall flytta till Dahlfors. Åren 1804 & 1805 är tomma i Hfl. Har sökt familjen i de övriga byarna men inte hittat dem. Även sökt de upp mot Hälsingland. Ditt resonemang kring härledningarna kring namnen köper jag som sagt var och skall fortsätta letandet efter familjen.

Tack  

 

  SVAR 2016-07-08 21:20

Familj 3 Anders Persson och Margareta Ersdotter ---- Ore C:2 1775-1823 bild 117 sid 113: Sonen Eric född 1797-06-24 i Furudal. --------- Ore C:2 1775-1823 bild 117 sid 113: Abraham född 1802-04-14 i Dahlfors, föräldrar: Anders Persson och ”Greta” Ersdotter. ------------ Ore AI.8 (1796-1805) Bild 139/sid 136: Här finns sonen Olof född 1800-05-17 överstruken, död 1801. I födelseboken Ore C:2 1775-1823 bild 114 sid 110 står det Tall ovanför ”födelsenotisen”, är nog ett ställe/ort i Dahlfors? ----- I dödboken Ore FI:1 1775-1833 bild 44, (nr.7) gällande Olofs död så blir det lite ”förbryllande” med namnen. ------ Familjen har tydligen flyttat till Dahlfors. ----------- Har nog blivit lika angelägen som du med att hitta ”rätt gubbe”.
  SVAR 2016-07-09 10:23

Hej igen Anders. Ja de kyrkböckerna har jag gått igenom, utskrifterna har legat och väntat på att få ett genomombrott. I går kväll började jag från ett annat uppslag, nämligen Anders Persson själv. I Hfl Ore AI:7 (1786-1795) Bild 137/sid 130 kan man läsa att han är född i Alfta et Grängsbo. Gick därefter igenom föselseboken för Alfta åren 1761 till 1763 och fann gossen Anders född 1761 11 april , döpt 12 april. Fadern utläser jag som Wargerings-karlen (Reserv för ord. indelt soldat) och modern Karin (Andersdotter). Har hitintills även hittat far och son i Hfl Alfta AI:4 (1762-1788) Bild 322/sid 315 under Drängar (Karlar)  i Grängsbo. Det är läget f.n.

I förbigående sagt, har jag sett "på nätet" att andra har exakt likadana uppgifter som jag har angående denna Per Boman, så m.a.o kan denna efterforskning även hjälpa andra som söker sina anor. Tack för Din hjälp Anders!

  SVAR 2016-07-09 11:27

Hej Anders E

I föregående svar glömde jag skriva namnet på Wargerings karlen:

Skall vara Pär Jonsson i Grängsbo, Alfta Församling (X).

 

  SVAR 2016-07-11 20:37

Kolla upp Pers moder, vad jag får fram så är det ”Care” Olsdotter som är hans mor. -----------Familj 3/ Anders Persson i Furudahl f.1761/62, gift 1789-02-15. --------- (Ore AI:7 1786-1795 bild 175 sid 167). -------------- Anders Persson gifter sig 1789-02-15 med Care (Carin)? Olsdotter född 1767-03-xx. Död 1793-04-21 av mässling .(Ore FI:1 1775-1833 bild 33). ------------- Anders Persson gifter sig 2:a 1793-12-16 med Margareta Ersdotter f. 1764. Ore EI:1 Ver:a 1775-1860 bild 250 (nr.7) --------- Barn: Petter/ Per f. 1789 15/5 i Finshög….? moder ”Care” Olsdotter Ore C:2 1775-1823 bild 65 sid 61------------ Anders född 1792-11-06 Dahlfors, (Ore C:2 1775-1823 bild 82 sid 78), moder ”Care” Olsdotter -------- Joh. Isac född 1794-12-19 i Furudal, moder Margareta Ersdotter --------- Eric född 1797-06-24 i Furudal, moder Margareta Ersdotter. (Ore C:2 1775-1823 bild 104 sid 100) -------------- Olof född 1800-05-17 i Tall. Ore C:2 1775-1823 bild 114 sid 110) -------------- Abraham född 1802-04-14. Ore C:2 1775-1823 bild 117 sid 113) / fader 40, moder 35 så det kan stämma att han är född 1761-04-11, fast det står 62 i AI:8--------------- Vet du när och var Anders Persson dog? ------ Har inte kollat efter "ledtrådar" bland dopvittnena.
  SVAR 2016-07-11 22:13

Hej igen, visar här upp lite resultat:

Anders Perssons 1:a familj / 1:a giftermålet med Carin Olsdotter  Vigsel 1789-02-15   Carin dog i mässlingen 1793-04-11 i Dahlfors.

Sonen Per    född 1789-05-15  Sonen Anders född 1792-11-06  Noterbart: En av faddrarna är soldaten Per Persson Hägg i Alfta (X)​ Hustrun Karin är född i Kårsåsen 1767 men födelseboken saknas. Hennes föräldrar är Olof Ersson f. 1727 och Anna Ersdotter f. 1736. Se de två Hfl för Ore AI:5 (1775-1784) Bild 203 / sid 197 och  AI:6 (1780-1785) Bild 209 / 413. (I AI:5 flytta Carin Olsdotter till Ovanåker.)

Anders Perssons 2:a familj / giftermålet med Margareta Ersdotter.     Vigsel 1793-11-03     

Sonen Johan Isaac  född 1794-12-19    Sonen Eric  född 1797-06-24

Sonen Olof  född 1800-05-17   Noteras: En av faddrarna är drängen Olof Pehrssson i Alfta (X).

Sonen Abraham         född 1802-04-14  

Det verkar ha gått en "Linjetrafik" mellan byarna i Ore socken i Dalarna och bl.a Alfta i Hälsingland. De poppar upp och försvinner. Skall vila huvudet lite och fortsätta imorgon. Ha det bra. Från det ena till det andra är min adress leifhakan.sall@telia.com.  Är medlem i Släktforskarne i Fagersta Västmanland (U)

       

  SVAR 2016-07-11 22:25

Care (Carin)? Olsdotter född 1767-03-xx. Död 1793-04-21 av mässling, 26 år 4 veckor/ bör då vara född i mars.(Ore FI:1 1775-1833 bild 33). ---- har du Anders "död", kanske finns något i bouppteckningen (om det finns någon)
  SVAR 2016-07-12 16:25

Nej, Anders död vet jag ännu inget om. Däremot har jag återfunnit familjen efter att de i Hfl Ore AI:8 sid 136 sägs flyttat till Dahlfors och sedan är det tomt i det husförhöret åren 1804-1805. Återfann hela familjen i en in & ut- flyttningslängd i Valbo församl.(X)  Valbo B:1 (1752-1817) Bild 61/sid 62. nr.63 Plåtsmeden Anders Perssonf.1762  nr.64 Marg. Ersdotter f.1764  nr.65 sonen Per f.1789   nr.66 sonen Anders f.1792  nr.67 sonen Johan Isaac f.1794 nr.68 sonen Eric f.1797  nr.69 sonen Abraham f. 1802. (Sonen Olof f.1800, död 1801 är inte med) Det står att de flyttar in till ibidem (På samma plats) som pigan och smeddrängen på raderna 51 6 62 ovanför. Nu återstår att finna dem igen.

 

  SVAR 2016-07-12 21:31

Hej igen Anders, har fortsatt med att gå igenom utflyttningslängden för Valbo B:1 (1752-1817) och på Bild 67/sid 68 kommer plötsligt namnet Per Boman upp!! På rad 7 nämns han som Br,arb.sonen Per Boman på Forsbacka. Född i Ohre 1789. Frågan är om han är på väg till Ockelbo. Eftersom han har fått militärnamnet och inte nämns med släkt-namnet, måste ytterligare genomgång om vad som skett i Valbo åren mellan 1803 och 1808. Har inte hittat dem där ännu. Friskt framåt fast de är svårfångade.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies