genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Turesdotter, Ingar, Kjuge, född 18172016-06-29 18:11

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=67817
2016-06-29 11:33 

Ingar Turesdotter föddes 1817-05-24 i Kjuge, Kiaby socken, som oäkta dotter till Elna Olsdotter. Finns det någon som vet eller har en aning om vilken Ture som var far till Ingar? Tips, hjälp mottages med tacksamhet.
  SVAR 2016-06-29 12:01

Hej Börje! En gissning kan vara Ture Fajersson född 1797-08-26 i Kiaby. ----- Denna Ture återfinns som dräng i Kiaby AI:2 1815-1819 bild 82 sid 77: På samma "adress" finns en Elna Olsdotter född 1792. ---- När Ingar föds 1817-05-24 uppges modern Elna vara 25 år, 1817-25=1792. ------- DDSS: Födda i Kiaby församling --- 1697 - 1894 --- Datum 1797-08-26 --- Datum avser födelse --- ID-nr/Regler 109374/DDSS --- Barnet --- Namn -- Ture -- Kön man -- Äktenskaplig börd -- inom äktenskapet -- Antal födda -- Dödfödd Paritet -- Fadern --- Namn --- Fajer Turasson --- Titel --- husman --- Ort --- Kjuge Modern --- Namn --- Truen Michelsdoter --- Titel -- Ort -- Ålder/födelseår ---- Dopvittnen -- Suscept: war hustru Elna Turas doter i Snärjet. Testes Sjungaren Jöns Tufwasson i Kiaby, drängen Pehr Pehrson i Kjuge husmannen Hans Turasson i Piparehuset, hustru Maria Trueds i Stubbahagen samt pigan Karna Svens doter i Kjuge. ------ Som sagt en gissning, men namnen finns, år stämmer men........? ----------- Ture gifter sig 1825, DDSS: Vigda i Gammalstorps församling --- 1689 - 1894 --- Datum 1825-11-23 ---Datum avser vigsel ID-nr/Regler 147558/DDSS --- Brudgummen --- Namn --- Thure Fajersson --- Titel -- dräng tillträdande torpare Ort --- Grundsjötorpet under Möllebjörke Ålder/födelseår --- 28 --- Civilstånd ej angivet --- Sida i husförhörslängden Bruden --- Namn --- Kerstin Niklasdotter Titel --- piga --- Ort --- Ålder/födelseår --- 21 Civilstånd --- ogift Sida i husförhörslängden --- Ospecificerad ort --- Övrigt --- Hans Föräldr afl. Fajer Thuresson i Tjugo i Kiaby S-n afl. H. Truen ibm. Hennes Föräld afl. Sjöman Niclas Carlsson i Fjelkinge, H. Inga Nilsdotter ibm. Att intet lagligt hinder förekommer att ju motstående Contrahenters tillämnade äktenskap det warder af oss lagligen ansvaradt Gammalstorp d. 4 Nov. 1825. Bengt B H Hansson Åbo på N-o 21 Fjelkinge Måns M H Hansson Till vittne. Nils Svensson. Anteckningar Båda medfört bevis ifrån Fjelkinge af d. 22 Oct. innev. år. Hennes Styffader och Giftoman Måns Hansson ifrån Fjelkinge gifver sitt och sin Hustrus bifall, både skriftel. och muntel.
  SVAR 2016-06-29 12:35

Hej och tack Anders. Jag har själv varit "inne" på Ture Fajersson men inte hittat något bevis. Förutom kyrkoböcker har jag även sökt i domböcker men ej funnit något.
  SVAR 2016-06-29 17:35

Hej igen Börje! ------- Följde Ingar en ”bit på vägen”, ----- Hon gifte sig 1839-05-13 med en Anders Olsson född 1815-06 10 i Kiaby. De får en dotter Anna 1839-08-10 i Kiaby. ------ Sedan flyttar de till Ivö och där föddes barnen Bengta 1841-08-29, Ola 1844-02-25, Anna 1846-06-06, Pehr 1849-06-10, Elna 1851-11-28, Kjersti 1854-04-26. ----- Modern Elna avled 1848-03-23. ----- Ingar avlider 1870-01-04 i wattusot. -------- Anders Olsson gifter om sig 1874-12-26 med den 19 år yngre Pernilla Turesdotter född 1834-03-06 i Näsum. ------------- Pernilla är dotter till torparen på Kiaby 12, Ture Fajersson och Kerstin Nicklasson, Pernilla och Ingar är således halvsystrar om det är rätt Ture vi ”kollat”. ------- Ture Fajersson och Pernilla Turesdotter får 3 barn – Thilda född 1872-02-02, Ingrid född 1876-09-27 och Nils August född 1881-01-07. -------- Anders Olsson avlider 1889-06-10, 74 år gammal. -------- Vigda i Ivö församling --- 1695 - 1894 --- Datum 1874-12-26 --- Datum avser vigsel --- ID-nr/Regler 23329/DDSS --- Brudgummen -- Namn --- Anders Olsson ----- Titel --- torpare ----- Ort --- N-o 2 Ifö ----- Ålder/födelseår --- 1815 ----- Civilstånd --- änkling ----- Sida i husförhörslängden 14 ----- Bruden ----- Namn --- Pernilla Thuresdotter ----- Titel --- inhyses piga ----- Ort --- N-o 1 Ifö ----- Ålder/födelseår --- 1834 ----- Civilstånd --- ogift --- Sida i husförhörslängden 2 ------ Ospecificerad ort ----- Övrigt --- Anders Olssons 2:dra gifte. Kontrahenterna, personl. närvarande, begärde att lysning måtte afkunnas första gången den 20 September 1874. Anders Olsson förevisade testamente vederbörligen tingfördt den 17 Januari 1870 o kraftvunnit hvarjemte han äfven förevisade bouppteckning, som visade att (tillgang) skulderna öfverstego tillgångarne, uppvist vid Härads Rätten den 2 November 1874 under N-o 45, såväl som ock arfskifte underskrifvet af förmyndare Karl Månsson och de myndiga barnen. ---------- Födda i Näsums församling --- 1700 - 1914 --- Datum --- 1834-03-06 --- Datum avser födelse --- ID-nr/Regler 173882/DDSS ----- Barnet --- Namn --- Pernilla ----- Kön --- kvinna ----- Äktenskaplig börd --- inom äktenskapet ----- Antal födda --- Dödfödd Paritet ----- Fadern --- Namn --- Thure Fagersson ----- Titel --- torpare ----- Ort --- Näsum N-o 12 ----- Modern --- Namn --- Kerstin Niklasdotter ----- Titel Ort Ålder/födelseår 29 ----- Dopvittnen --- Bond. Bengt Olssons h. Inga Svensd-r i Näsum Dr. Hans Jacobsson ibm Dr. Hans Pehrsson i Östad. --------- Ingar hade fler halvsyskon, Sissa född 1826-02-02, Nils född 1828-07-20 (Död 1830-05-30), Nils född 1831-02-17, Pernilla född 1834-03-06, Bengta född 1836-01-13 och Elna född 1838-04-21. ----------- Vad tror du, är det rätt Ture?
  SVAR 2016-06-29 18:11

Hel igen Anders! Det var som .... Jag hade missat att Anders Olsson gifte om sig. Torde inte vara en slump att han gifte om sig med en Turesdotter, jag tror definitivt att Ture Fajersson kan vara Ingars fader. Jag ska söka vidare, det är nästan min hemmaplan. Tack så mycket för hjälpen
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies