genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Petterson, Axel Ferdinand, Ystad, flyttade 19402016-08-26 00:12

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=67686
2016-06-20 14:44 

Hej! Söker uppgift om denna Axel om vart han bodde i Ystad och när. Mvh K
  SVAR 2016-06-20 14:44

Var gift med en Holm tror jag.
  SVAR 2016-06-20 14:48

Arbetade som drejare för Wilhelm Kåge på Gustavsbergs Porslinfabrik.
  SVAR 2016-06-20 15:42

Det bör vara denne man, från folkräkningarna 1950-1980:

Axel Einar Ferdinand Petersson
Född 1905-08-28 i Raus, Malmöhus län
Gift 1930-05-10 med Greta Cecilia Petersson f Holm
Titel/Yrke Drejare

1950 Mantalsskriven i Ystad, Malmöhus län
Fastighet Qvirites 7
Adress Stickg 26, Ystad
Tidigare mantalsskrivning
1950: Ystad, Malmöhus län, Qvirites 7

1960 Mantalsskriven i Gustavsbergs
Fastighet Gustavsberg 1:7 /S/
Adress Gamle Svartens v 3, Gustavsberg
Tidigare mantalsskrivning
1957: Gustavsberg, Ösby 1:1 /S/
1960: Gustavsberg, Gustavsberg 1:7 /S/

1970 Mantalsskriven i Gustavsberg
Adress Gamle Svartens v 3

1980 Mantalsskriven i Ystad
Adress Kapellg 2
Där dog han 1981-07-13
 

  SVAR 2016-08-26 00:12

Hej! Jag har mer info. och foto. Mvh Kristian Holm holmystad@gmail.com
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies