genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson F.svensson, Maja Lotta, Göteborgs Domkyrkoförsamling, död 18762016-06-15 18:43

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=67609
2016-06-15 15:59 

I dödboken 1876 6/11 (Se.F:6 sid.119) Löpnr:624 finns kvinna jag söker. Men vart kom hon ifrån? Det finns en sid hänvisningen vart går den. Tacksam för hjälp. Tommy
  SVAR 2016-06-15 17:10

Göteborgs Domkyrkoförsamling AIa:12 1873-1883 bild 377 sid 745 (744). ------- Överstruken Nilsson,
  SVAR 2016-06-15 17:16

Heter hon inte Maja Lena Nilsson f. Levin, hustru till cigarrarbetare Carl August Nilsson. 39 år 9 mån. 11 dagar gammal - död i lungsot.

Svar har inte digitaliserat boken ännu. Har det från SCB utdraget.

PS Maja Lotta Levin står det i personalförteckningen.

 

Eva M

  SVAR 2016-06-15 17:29

Göteborgs Gustavi eller Domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Inflyttningsattester, SE/GLA/13180/H II a/39 (1857), bildid: A0006329_00896

attest 16381                  Maja Lotta Levin d. 22/1 1837 flyttade med sin syster Britta Christina f. 5/6 1840 från Örgryte 10/12 1857 till Göteborg. Ingen födelseort är angiven i attesten.

Eva M

  SVAR 2016-06-15 17:31

Sv. Bef. 1880: Nilsson, Carl August. Cigarrarbetare f. 1842 i Göteborg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Änkling, far i familjen Egendom N:o 6¾ Östra Skansgatan Göteborgs Haga — Nya Haga (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). ------ Barn: Carl Hjalmar. f. 1868 i Göteborg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) Son, Ogift man, barn i familjen ------ Olga Mariana. f. 1872 i Göteborg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Dotter. Ogift kvinna, barn i familjen --------- Levin, Britta Christina. Hushållerska. f. 1840 i Skallsjö (Älvsborgs län, Västergötland). Ogift kvinna, ensam i familjen -------- Troligen Maja Lottas syster
  SVAR 2016-06-15 17:36

Skallsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13468/A I/8 (1840-1845), bildid: C0044775_00082

Floda bruk s. 128.

Systern är född i Skallsjö.

Eva M

  SVAR 2016-06-15 17:38

  SVAR 2016-06-15 18:26

Ödeborgs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13666/C/5 (1835-1860), bildid: C0045237_00015

s. 12 Hon är född i Ödeborg 22/1 1837.

Eva M

  SVAR 2016-06-15 18:43

Ödeborg C:5 bild 13 sid 12. ------ Ödeborg AI:11 bild 48 sid 43-
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies