genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lindqvist, Jonas Larsson, Laholm, 18312008-01-05 18:11

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=6760
 

Läshjälp önskas om skomakarelärling Jonas Larsson Lindqvist, född 2/1 1814. "medborg. främling (?) ... uppförande hänvisade till medhafda flera bevis, kom ej på förhöret ? ? Laholms sfs husförhör 1824-1832, (GID 1819.12.104500)
  SVAR

Svårläst och jag kan inte heller tyda allt men jag tycker det börjar med "med?bevis från Gullspång? heder? och uppförande hänvisar till medhafda mestarebevis ?? förhöret ?" Kanske klarnar det hos mig eller dig senare? Killen kan ju inte själv vara mästare men en mästare kan ha skrivit ett bevis. Gullspång är en chansning och ligger långt bort. Men nog möjligt. Hälsn!/Ove
  SVAR

En del är gömt i marginalen, så det är svårt. "Med bevis från G.. erup(?), ??? och up... förande hänvisad... till medhafde m... ??? bevis, hvilka(?) ej på förhöret fram(?) teddes"
  SVAR

Tack Ove och Anders! Gullspång verkade ju spännande men skall nog tydas till Göteborg. Hittade en inflyttnings-attest Laholm sfs (GID 1819.28.43000) när han flyttade från Christina fs i Göteborg till Laholm. Här finns också det "Mästare Bewis" som det skrives i hfl. Kan man gissa att han var född i samma församling? Det framgår ju inte riktigt av attesten.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies