genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensdotter, Elna, Gammalstorp, född 18192016-06-22 13:31

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=67602
2016-06-15 10:33 

Elna Svensdotter var gift med Jöns Larsson och bodde i Västanå nr 10 i Näsums församling 1859 till sin död 1881. I husförhörslängden anges att hon var född 1819 i Gammalstorp församling, vid något tillfälle anges Bjäraryd som födelseplats. Jag lyckas inte finna "rätt" Elna. Kan någon hjälpa mig med att finna var och när den Elna var född som jag söker så vore jag tacksam.
  SVAR 2016-06-15 13:28

Enl. DDSS så finns det 2 Elna födda 1819 i Gammalstorp med fader Sven, vet du födelsedatum? ----- Födda i Gammalstorps församling 1689 - 1894----- Datum 1819-01-19 -----Datum avser födelse ID-nr/Regler 665138/DDSS ---- Barnet ----- Namn Elna Kön kvinna ----- Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda Dödfödd Paritet ----- Fadern ----- Namn Swen Olsson ----- Titel torpare ----- Ort Hålabäck ----- Modern ----- Namn Bengta Bengtsdotter ----- Titel Ort Ålder/födelseår 22 ----- Dopvittnen ----- Susc. Åbo Jöns Trulssons hustru i Gstorp Gunnild Bengtsdotter; Test-s Skomak. Bengt Björkström i Skärpinge och Dräng Rasmus Pehrsson i Hålabäck. Övrigt ------------ Födda i Gammalstorps församling 1689 - 1894----- Datum 1819-07-31 -----Datum avser födelse ID-nr/Regler 665186/DDSS ----- Barnet ----- Namn Elna Kön kvinna ----- Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda Dödfödd Paritet ----- Fadern ----- Namn Swen Pehrsson ----- Titel torpare ----- Ort Björkelund ----- Modern ----- Namn Kerstin Samsdotter ----- Titel --- Ort --- Ålder/födelseår 41 ----- Dopvittnen Susc. Torp. Jöns Ericssons hustru Hanna Swensdotter på Ebbalycke. Test-s Torp. Carl Simonsson i Sandbäck och Torp. Nils Hansson i Westanå af Näsums Socken.
  SVAR 2016-06-15 13:42

DDSS: Vigda i Näsums församling ----- 1700 - 1944 ----- Datum 1857-12-22 ----- Datum avser vigsel ID-nr/Regler 40067/DDSS ----- Brudgummen ----- Namn --- Jöns Larsson ----- Titel --- dräng ----- Ort --- N-o 4 Westanå ----- Ålder/födelseår --- 24 ----- Civilstånd ogift ----- Sida i husförhörslängden ----- Bruden Namn --- Elna Svensdotter Titel --- torpare enka Ort --- N-o 11 Westanå Ålder/födelseår --- 38 Civilstånd --- änka Sida i husförhörslängden----- Ospecificerad ort ----- Övrigt ----- Till ett Christligt äktenskap emellan Drängen Jöns Larsson på N-o 4 Westanå och Torpare Enkan Elna Svensdotter på N-o 11 dersammestädes beviljas i dag lysning till äktenskap, att 1-sta gången afkunnas d. 25 October. - Bouppteckning och arfskifte af d 22/4 52 efter Elnas förra man Håkan Olsson företedd af förmyndaren (af) B. Ola Olsson på N-o 13 och Per Håkanss. N-o 10 Vestanå. Sedan Högv. Dom Capitlet den 7 dennes utfärdat Skiljobref emellan Jöns Larsson och dennes fästequinna Anna Nilsd-r möter intet hinder för detta äktenskaps fullbordan medelst vigsel, derföre gå undertecknadt förmyndare för Elnas Son Jöns i full borgen. Östad d. 16 October 1857. Pehr Håkansson Förmyndare Ola Olsson N-o 13 Westanå
  SVAR 2016-06-15 13:52

Är detta rätt Elna så är det hon som föddes 1819-07-31, räknat på ålder i "utdraget" från DDSS: Döda i Näsums församling ----- 1700 - 1944----- Datum 1881-11-30 ----- Datum avser död --- ID-nr/Regler 122507/DDSS----- Den avlidne ----- Namn ----- Elna Svensdotter ----- Kön --- kvinna Titel--- Civilstånd --- änka --- Ort --- Westanå 10 --- Äktenskaplig börd ej angivet --- Dödsorsak Ålder/födelsedatum (i förekommande fall) År: 62 Månad: 4 Dag: 20 Födelsedatum: Attest ------- Avlider i november (30/11) 62 år 4 månader 20 dagar, 4 månader sedan hon fyllt år blir Juli.
  SVAR 2016-06-15 14:06

Elna och Håkan fick några barn. Sissa född 1844-07 23, död 1847-10-13 --- Jöns född 1847-04-24. --- tvillingarna Sissa (död 1853-09-01) och Sven födda 1849-11-16 (avliden 1850-01-14). --- Sven född 1852-01-13 (avliden 1852-10-13). -- Jöns verkar vara den enda som "överlevt barnaåren".------- Från DDSS:
  SVAR 2016-06-15 14:12

Detta är "din" Elna: ------ Födda i Gammalstorps församling --- 1689 - 1894 --- Datum 1819-07-31 ----- Datum avser födelse ID-nr/Regler 665186/DDSS ----- Barnet ----- Namn --- Elna --- Kön kvinna --- Äktenskaplig börd inom äktenskapet --- Antal födda --- Dödfödd --- Paritet --- Fadern --- Namn --- Swen Pehrsson --- Titel --- torpare --- Ort --- Björkelund --- Modern--- Namn --- Kerstin Samsdotter --- Titel --- Ort --- Ålder/födelseår --- 41 Dopvittnen --- Susc. Torp. Jöns Ericssons hustru Hanna Swensdotter på Ebbalycke. Test-s Torp. Carl Simonsson i Sandbäck och Torp. Nils Hansson i Westanå af Näsums Socken. ---------- Elnas syskon: Per född 1817-04-18. --- Samuel född 1822-04-18. --- Sissa född 1824-02-09
  SVAR 2016-06-15 14:28

DDSS: Föräldrarnas gifte.----- Vigda i Gammalstorps församling --- 1689 - 1894 --- Datum 1816-04-24 ----- Datum avser vigsel --- ID-nr/Regler 147406/DDSS Brudgummen --- Namn --- Sven Persson --- Titel --- torpare --- Ort --- Björkelund --- Ålder/födelseår --- Civilstånd --- änkling --- Sida i husförhörslängden --- Bruden --- Namn --- Kjersta Samssonsdotter --- Titel --- piga --- Ort --- Gammalstorp --- Ålder/födelseår --- Civilstånd --- ej angivet --- Sida i husförhörslängden --- Ospecificerad ort ------ Övrigt --- Parentum åb: Per Giselsson och Hanna Nils dotter i Axeltorp. Torparen Siömannen Samsson Månsson och Sissa Eriks dotter i Gammalstorp. Att intet hinder i avseende till Slägtskap eller Swågerskap, förlofning med andra, wederbörandes samtycke, laga ålder, sorgetid och afwittring samt behörigt wittnesbörd är för de Personer att träda i äktenskap, hvilka å motstående sida blifwa antecknade äfwen, som Chartæ Sigillatæ afgiften ansvara Sven S: AS: Andersson torp: vid Ryedahl Nils NPS: Perss. Dahl kr: båtsman.
  SVAR 2016-06-22 13:31

Anders E. Tack för hjälpen, jag var också "inne på" den Elna du skriver om eftersom den andra Elna dog i unga år. Att Bjäraryd vid något tillfälle angivits som födelseplats får vi antaga var ett misstag.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies