genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Anders Gustaf, Jönkoping, född 18082016-06-08 03:25

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=67315
2016-05-20 23:40 

Handskmakargesällen Anders Gustaf Andersson gifter sig i Alingsås den 8 nov 1840 med pigan Anna Maria Pettersdotter född 19 sep 1816, Hennes bror Anders Pehrsson ifrån Hästhagen tog ut lysning.

Anders Gustaf var 32 år när han gifte sig och kom då från Jönköping.

I Enekullen föddes sonen Johan Gustaf den 14 feb 1841.

 

 

 

 

 

  SVAR 2016-05-20 23:55

Dödboken: Andersson, Johan Gustav --- Ranneberg Västergård --- Död 10/5 1909. --- Kyrkobokförd i Kilanda (Älvsborgs län, Västergötland). --- Född 14/2 1841 i Alingsås (Älvsborgs län, Västergötland). --- Gift man (30/11 1866).
  SVAR 2016-05-21 00:17

Alingsås Landsförsamling AI:8 1835- 1847 bild 320 sid 312 och AI:9 1847-1860 bild 325 sid 317 står att Johan Gustav är fosterson.
  SVAR 2016-05-21 08:11

Anna Maria heter Pettersdotter när hon gifter sig 8 nov 1840. Men när Johan Gustaf föddes 14 feb 1841 skrivs hon Anna Maja Andersdotter. Med tanke på hennes bror Anders Pehrsson borde deras far hetat Pehr eller Petter.

Men Anders Pehrsson hittas inte i Hästhagen.

Varför har föräldrarna lämnat bort Johan Gustaf?

Var har föräldrarna tagit vägen?

  SVAR 2016-05-24 12:47

I HFL alingsås landsförsamling, 1835-1847 (AI:8), s 311 skrivs Anna Maria med efternamnet Blomberg. Hon flyttar 1841 till s 222. På s 222 står hon som Anna Maja Pettersdotter Blomberg. Hon står som utflyttad till Göteborg 1846.

I utflyttningslängden 1815-1850 (B:1), s 309 finns antecknat: 1840 8/11 uttogs lysning till äktenskap mellan henne och handskmakargesäll Anders Gustaf Andersson, 3 gånger lystes, varefter han begivit sig från orten och har aldrig hit återkommit för att äktenskapet genom vigsel fullborda. Hon framfödde 1841 14/2 på Enerkullen son Johan Gustaf, som vistas här. Hon blev kyrktagen som gesällens hustru.

Katharina

  SVAR 2016-05-25 01:47

Anna Majas sonson Karl Gustaf född 15 aug 1872 bar namnet Blomberg.

Sonen Johan Gustaf Andersson, står som Johan Gustaf Andreasson när han gifte sig 30 nov 1866,

  SVAR 2016-05-25 12:58

I HFL Alingsås landsförsamling 1815-1821AI:5, s 241 finns Anna Maria Blomberg med sina föräldrar. Hennes födelsedatum anges som 19/11 1816, men det är rimligtvis "din" Anna Maria. Fadern hette Petter Persson f 1782-10-11, modern hette Britta Blomberg f 1770. Det är alltså hos sin mormor Britta Blomberg i Hästhagen som Johan Gustaf bor den första tiden 1841. 

Katharina

  SVAR 2016-05-25 19:08

Tack Katharina!

Britta var dotter till Inspector Anders Blomberg född 1 jan 1749, men vet inte var, och hans hustru Greta Rosendahl född 10 dec 1758, vet inte heller hennes födelseort.

  SVAR 2016-05-25 21:13

Enligt födelseboken för Alingsås landsförsamling 1730-1772, s 265 föddes Greta Rosendahl 1858-12-18. Fadern hette Hans Rosendahl, modern hette Maria (efternamn anges ej). 

Har du någon mer information om Johan Gustafs far Anders Gustaf Andersson än den du angett tidigare?

Katharina

  SVAR 2016-05-26 03:26

svar nej!

  SVAR 2016-05-30 14:45

Britta Blombergs mor hette Ingeborg Börjesdotter ifrån Östergården, Björkekärr.

När dog Ingeborg och när föddes hon.

När och var gifte Anders Blomberg om sig med Greta Rosendahl?

  SVAR 2016-05-31 18:37

Ingeborg Börjesdotter föddes  den 19 maj 1745 på Östergården, Björkekärr, dotter till Börge Månsson född 1696 och Maria Andersdotter född 1717. (Alingsås C:2 bild 101/sid 193)

Börge och Maria gifte sig 26 dec 1742 "Änkjemannen Börje Månsson från Österg i Biörkekerr med Pigan Maria Andersdotter ibd." (Alingsås C:2 bild 177/sid 345)

  SVAR 2016-05-31 18:48

Jag har försökt hitta Anna Maria Blomberg i inlyttningslängderna för Göteborgs stads församlingar, utan att lyckas. Hon kan ha flyttat till någon församling utanför Göteborg, vilket blir svårt att hitta. Jag har också letat efter henne som inflyttad till Alingsås, men inte funnit henne de närmaste åren efter utflyttningen. 

Katharina

  SVAR 2016-06-01 09:04

Ett stort TACK Katharina!

Jag är på väg till bibloteket i Borås för att leta vidare!

  SVAR 2016-06-01 12:04

Slättåkra kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13354/F I/1 (1861-1894), bildid: 00133136_00012

Anna Maria Blomberg dog 27/11 1864 i Slättåkra av feber. Hon tillhörde Göteborgs Domkyrkoförsamling.

Hon finns i Domkyrkoförsamlingen inflyttade 17/11 1846. F. 19/9 1816.

Göteborgs Gustavi eller Domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Personalförteckningar, SE/GLA/13180/A I a/4 (1829-1883), bildid: A0006293_00035

= sidan 59

Eva M

 

  SVAR 2016-06-01 12:18

Göteborgs Gustavi eller Domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Inflyttningsattester, SE/GLA/13180/H II a/28 (1846), bildid: A0016517_00351

attest 8860. Anna Maria B. skulle gifta sig med handsmakargesällen Anders Gustaf Andersson. De tog ut lysning 8/11 1840. Lysnings förkunnades 3 gånger men mannen försvann innan vigseln.  Hon fick ett barn 14/2 1841 Johan Gustaf som lever och vistas i Alingsås. Hon kyrktogs som gesällens hustru.

Attesten daterad den 22 oktober 1846 och undertecknad pastorsadjunkt Hummel. Jag såg sen att jag upprepat något som nämnts tidigare.

Eva M

  SVAR 2016-06-01 14:49

Slättåkra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13354/A I/5 (1861-1865), bildid: C0011366_00173

s. 334. Hon har fått födelsedag 19/11 1816. Sen kan jag inte tolka ordet efter födelsedatumet om det är är en ort eller om det hör samman med "ej bev.". Hon blev inte beviljad inflyttning i Slättåkra, tolkar jag det. Hennes dödsdatum anges här som 28/11 1864.

Hon finns också i föregående hfl på s. 322.

Eva M

  SVAR 2016-06-01 17:40

Så roligt att du hittade henne, Eva. Hon tycks inte ha gift sig eller fått fler barn.

Katharina

  SVAR 2016-06-01 18:13

Börge Månsson dog den 17 april 1778 i Östergården 82 år gammal (Alingsås lfs C:3 bild 249,sid 489)  Hans far Måns Olofsson dog 17  aug 1740 i Östergården, Björkekärr , 70 år gammal.. (Alingsås lfa,C:2 bild 195/sid 381) Hans mor Gunnilla Gustafsdotter dog 7 dec 1761 i Östergården, Björkekärr, 86 år gammal. (Alingsås lfs C:2 bild 212/sid 415)

Börge Månssons andra Hustru Maria Andersdotter, mor till Ingeborg Börjesdotter 17450519, född 1717 dog 9 feb 1793 i Östergården, Björkekärr, 74 år gammal. (Alingsås lfs C:3, bild 269/sid 529)

  SVAR 2016-06-04 18:21

Jönköping Kristina AI:26 bild 119/sid 103 : Gs Gustaf Andersson Grolanda 1816 18/9 kommit från Alingsås 1841. Samma uppgifter bild 130/sid 114.

Kristina AI:22 bild 85/sid 69: samma person kommit från Grolanda 1830 (har nog tolkat årtalet fel)

Grolanda C:3 : 1816 sep 18 -  Anders Gustaf - Mölnaren Anders Andersson och hustrun Annicka Nilsdotter ifrån Erstorps Qvarn.

Grolanda AI:2 bild 120/sid 231 - familjen flyttar från Erstorps qvarn till Hövröö.

Anders Andersson född 1 jan 1785 i Kläcke, Skölvene son till Anders Larsson och Karin Pehrsdotter. som gifte sig 10 feb 1773 (Skölvene C:3 bild 175/sid 181) "Dr Anders Larsson 27  Åbo i Skatteg Håf - far: Lars Nilsson, P Karin Pehrsdtr 23 far: Pehr Håkansson"

Annicka Nilsdotter född 1 nov 1787 i Hofvaliden, Gingri C:2 sid 187, dotter till Nils Svensson och Brita Nilsdotter, Var de gifter sig har jag inte hittat,

Nils Svensson dog 20 dec 1799 i en ålder av 50 år (Gingri C:2 bild 195/ sid 379) Brita Nilsdotter dog 11 feb 1811 i en ålder av 56 år (Gingri C:3 Bild 51/ sid 91)

De fick följande barn på Hofvaliden i Gingri; Maria Greta 21 jul 1782 (C:2 sid 156), Sven 20 okt 1784 (C:2 sid 170), Annicka 1 nov 1787 (C:2 sid 187), Magnus 27 dec 1790 (C:2 sid 199), Ellica 17 mar 1793 (C:2 sid 212) och Peter 10 jun 1795 (C:2 sid 224).

  SVAR 2016-06-04 21:20

Varför gav Anders Gustaf Andersson i uppgift att han var 32 år gammal, när han i själva verket var 24 år, när han skulle gifta sig med Anna Maria Pettersdotter. Han måste ha duperat henne rejält. Hon blev mor till en son utan fungerande far. Han återvände till Jönköping. Har inte hunnit med att ta reda på vad som hände honom senare i livet.

  SVAR 2016-06-06 21:03

Anders Gustaf Andersson flyttade till obestämd ort 1843-02-27 (Jönköping Kristina AI:26 bild 119/sid 103). På samma sida finns han bror Emanuel Andersson f 1827-03-14 i Grolanda. Jag har inte funnit Anders Gustaf Andersson senare. Emanuel Andersson blev också handskmakare och flyttade så småningom till Norrköping Sankt Olai, HFL 1883-1888 AI:91, s 12. 

Katharina

  SVAR 2016-06-06 21:13

Anders Gustaf Anderssons far Anders Andersson dog 1846-07-18 (HFL Grolanda, 1814-1845 AI:5, bild 31/s 23). Kanske finns det en bouppteckning efter honom, där det framgår var Anders Gustaf vistades.

Katharina

  SVAR 2016-06-06 21:18

Jag har funnit honom, men eftersom det stod f. 1816 strök jag honom. Han finns också i Göteborgs domkyrkoförsamling f. 18/9 1816 handskmakargesäll. Han finns på s. 27 i AIa:4. Flyttar 1/4 1840 till obestämd ort.

Eva M

  SVAR 2016-06-08 03:25

Ett stort TACK! till Katharina och Eva!

Jag har hittat Petter Pehrsson 1782 okt 11. Han föddes i Lena socken på Östad Mellomgård.(Lena C:2 bild 7/sid 5)

Föräldrarna Pehr Olufsson och Karin Pehrsdotter gifte sig 16 april 1774. (Lena E:3 bild 11)

Pehr Olufsson född 1749 (saknas i födelseboken,) son till Oluf Larsson och Karin Pährsdotter på Östad Mellomgård (Lena AI:3 bild 18/sid 27)

Oluf Larsson, son till Lars Hansson och Märit Thoresdotter, dör 26 okt 1773 i Östad (Lena E:2 Ver:a bild 1820) Hans Bouppteckning finns på Kullings Häradsrätt FII:7 (1773-1774) bild 335/sid 657)

Pehr Olufssons hustru Karin Pehrsdotter född 23 mars 1755 på Östad västergård (Lena C:1 bild 132/sid 227) Hennes föräldrar Per Eriksson och Elin Andersdotter får följande barn: Erik 16 nov 1746 i Östad (Lena C:1 bild 125/sid 213), Oluf 15 jan 1750 (bild 128/sid 219), Oluf 18 juli 1752 (bild 130/sid 223), Karin 23 mars 1755 (bild 132/sid 227), Pehr 17 jan 1758 (bild 136/sid 243), Anders 25 feb 1761 på Östad västerg (bild 139/sid 247), Brita 13 okt 1764 på Östad Västerg (bild 144/sid 257) (Brita dog när hon var 3 år 10 mån gammal)

Per Eriksson son till Eric Persson och Karin Andersdotter dog 27 juni 1767 på Östad Västerg 41 år gammal (Lena E:2 Ver:a bild 1510) Hans Bouppteckning finns på Kullinge Häradsrätt F:II:5 (1766-1768) bild 144/281 och bild 305/sid 601.

Jag missade att ta fram när Pehr Olufsson och Karin Pehrsdotter dog. Enligt notering dog båda två 1809.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies