genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Torbjörnson, Christer, Jonstorp, levde 18002016-05-21 20:50

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=67338
2016-05-21 20:50 

Är det någon som känner för en släktforskningssväng till Västra Sallerup o Jonstorp? Sätt Dig i så fall till rätta för här blir det åka av; förhoppningsvis utan dikeskörning!

 

Andreas Christersson (född 19/9 1798 i Jonstorp) har enligt födelseattest Jonstorp C2 (1784-1822) Sida 47 Christen Tornbjörnsson och Cecelia Jeppsdotter som föräldrar.

I vigselboken Jonstorp C2 Sida 170 hittas att Christian Ton Biörnsson gifter sig med en Kristina Jeppadotter.

I HF Jonstorp AI:1 Bild 14 (1794) hittas en Christian Torn Björnsson gift med en Kierstena, båda 34 år gamla och födda 1761.

I HF Jonstorp AI:1 Bild 34 (1796) hittas återigen Christian gift med Kierstina.

I HF Jonstorp AI:1 Bild 58 (1798) hittas återigen Christian Tornbjörnsson gift med Kierstina, och nu finns en son Andreas född 1798 med

Kombinationen 1) Pappa Tor/n/björnson 2) Mamma Jeppadotter 3) Andreas född 1798 återfinns inte i övrigt i Jonstorp försåvitt jag kan se. Problemet är mammans förnamn. Nu kunde ju namn för all del skiftas en del efter allmänt välbehag, men man kan ju inte heller göra våld på verkligheten genom att direkt utgå från att det är samma person. Någon annan Jeppadotter finns dock ej i Jonstorp denna tid.

För att fortsätta så ”försvinner” den lilla familjen från radarn i och med noteringen Jonstorp C2 (1784-1822) Sida 47. De finns inte i Jonstorp och inte heller i Västra Sallerup där sonen långt senare återfinns. Han heter nu Anders, men alla födelsedata stämmer så Anders i Västra Sallerup är utan tvekan Andreas från Jonstorp. Hans uppdykande i Västra Sallerup sker efter ett uppehåll i HF mellan 1819 o 1826, så all spårning bakåt blir rejält knepig.

Vidare - I Husförhöret (HF) Västra Torup AI:1 bild 26 hittas en änkeman Christer Torbjörnsson född 1761. Är det månne ”vår man” enligt ovan? Ganska ovanligt namn, om 'än med viss variation i namnet mot innan, och samma födelseår.

Har jag täckning utifrån ovanstående att påstå att det sannolikt är samma personer? Mammans förnamn stör onekligen, och fyndet i Västra Torup bär självklart en stark prägel av osäkerhet!

Jag tar tacksamt emot synpunkter kring ovanstående antaganden, och givetvis om Du har några fakta kring dessa personer sedan tidigare!

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies