genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Söderberg, Jöns, Högseröd, född 18582016-05-19 12:12

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=67265
2016-05-17 22:58 

Efter tusen sorger och bedrövelser hittade jag äntligen den förlupne fadern till hustruns mormoder. Dock ropade jag ”Hej!” innan jag hunnit över bäcken; en bäck som i detta fall var belägen i Högseröd (Höxeröd). Där saknas nämligen många kyrkböcker från fr a mitten av 1800-talet och problemet i mitt fall är följande.

Jöns Söderberg (fader i sin tur till den förlupne enligt ovan) föddes i Högseröd 1858-01-01. Utan kyrkböcker från den aktuella tiden är läget minst sagt knepigt men vad jag vet är att han var gift med Elna Persdotter 1850-06-14 (född i Hammarlunda) och far till Karl Söderberg (1884-10-06) (den förlupne) Johan Gottfrid (1893-01-01) (född i Lyby) Maria (1887-01-22 (född i Gudmundtorp) och Emil (1889-12-26) (född i Hörby)

Hustrun har jag kunnat följa om inte till Hedenhös så i vart fall en bra bit på vägen, men Jöns!

Är det någon som har en alternativ infallsvinkel som gör att man kan komma förbi glappet i kyrkböckerna?

Jag söker givetvis Jöns föräldrar, men hur? De behöver ju inte heta Söderberg; det kan mycket väl vara hans idé med ett namnbyte från ett vanligt ”son”-namn? Och jag kan inte hitta någon Söderberg i den HF-bok som finns för 1854, eller de som föregår ”glappet”. Eller så hette också föräldrarna Söderberg men var inte varaktigt boende i Högseröd mer än kanske det året/åren kring Jöns födelse

Hoppas på någon som är duktig på att trolla med knäna, för detta är nog ett dylikt läge!

  SVAR 2016-05-18 05:09

Jöns Söderberg hade 1880 också en son Alfred f. 1878 i Hammarlunda.

Jag har tittat i församlingsutdraget för Högseröd 1860. Där finns: Söderberg, Chr. f. 1821, Hemmansägare. Hustru: Andersdotter K. f. 1827. Barn:

Söderberg J f. 1858 son, Söderberg A f. 1860 son,  Söderberg E f. 1852 dotter, Söderberg, Söderberg M f. 1855 dotter.

Sonen J och sonen A är födda i församlingen. Det står inget på de övriga.

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/58 (1860), bildid: A0056063_00354

Eva M

Eva M

  SVAR 2016-05-18 05:26

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/16 (1860), bildid: A0035515_00474

Sonen A hette Anders f. 17 juni 1860. Föräldrar: Söderberg C, hemmansägare i Frånshult och Andersdotter K.

Eva M

  SVAR 2016-05-18 05:38

Förnamn:ElnaEfternamn:Söderberg

Födelsedatum:1852--Civilstånd:OG

Yrke/titel:HusmansdotterKön:K

Utfl år:1881Nationalitet:

Utfl församling:HögserödUtfl län:Malmöhus

Destination:Amerika

Det här skulle kunna vara dottern E som utvandrade 1881. Husmansdotter får mig att tro att familjen finns kvar i Högseröd. Det här är också ett SCB utdrag.

Eva M

  SVAR 2016-05-18 05:54

 

 


Fam. nr 1

Fam. nr 1Söderberg, Christian, f. 1823 i Skarhult Malmöhus län, Husman

Maria, f. 1855 i Strö Malmöhus län

Elna  f. 1852 i Västra Sallerup Malmöhus län

Familjen bor i Herrestadshus i Högserd. Fadern är änkling. Har fått födelseår 1823.

Från folkräkningen 1880.

Eva M

 

 

 

 

  SVAR 2016-05-18 06:01

1890 är Maria Söderberg f. 1855 i Östra Ströö bosatt i Gudmuntorp, Snogeröd. Är gift med Gert Åkesson Mellberg f. 1856 i Brandstad.

Nu har du en del information som du kan söka vidare på.

Eva M

  SVAR 2016-05-18 06:02

Mellberg f. Söderberg, Maria

Snogeröd 3

Död 19/7 1930.

Kyrkobokförd i Gudmuntorp (Malmöhus län, Skåne).

Född 6/10 1855 (ingen uppgift om födelseort)

Gift kvinna.

Eva M

  SVAR 2016-05-18 06:18

Skarhults kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13341/C I/2 (1756-1861), bildid: C0068894_00138

s. 121. Christian är f. 3 nov. 1821. Föräldrar Jöns Söderberg och Maja Friberg.

Högseröds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13178/A I/7 (1889-1895), bildid: C0066239_00093

s. 82  Det står att Christian Söderberg dog i Snogeröd den 24/11 1891.

Eva M

  SVAR 2016-05-18 17:30

Västra Sallerups (Eslövs) kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13478/A I/10 (1851-1855), bildid: C0070686_00089

s. 82 Eslöv nr 3. Här finns Kjersti Andersdotter f. 6/8 1827 i Kastberga med sina föräldrar och syskon. Dottern Elna är f. oäkta den 26/12 1852.

Den 26/4 1854 blir hon och Christian Jönsson Söderberg viga i V. Sallerup.

Västra Sallerups (Eslövs) kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13478/E I/2 (1842-1861), bildid: C0070711_00019

Eva M

  SVAR 2016-05-18 20:38

Hammarlunda CI:3 1874-1894 bild 54: Här föds Alfred 1878-06-27 (oäkta) i Lönshult. --------- Hammarlunda EI:1 1861-1894 bild 63: 1880-11-27 (21) gifter sig Jöns Söderberg och Elna Persdotter, båda från Blackmad? --------- Hammarlunda AI:11 bild 315 sid 757: Här finns Jöns, Elna och Alfred, inflyttade från Dalby?1880-05-25. ---------- Hammarlunda AI:12 1881-1893 bild 333 sid 779: Här finns Jöns Söderberg med hustru samt barnen Alfred född 1878-06-27, Johanna född 1881-04-16 och Carl 1884-10-06 på Löberöds gård, inflyttad från Borlunda 1884-11-03. Flyttar till Gudmantorp 1886-10-22
  SVAR 2016-05-18 21:50

Det finns en Christian född i Högseröd 1821-03-04. Om det skulle vara han så är här lite info: Högseröd CI:1 Ver:a 1805-1845 bild 740 sid 137: Här föds en Christian 1821-03-04, son till Carabinieren Fors och hans hustru Bengta i Högseröd. --------------- Högseröd AI:1 1825-1829 bild 25 sid 22: Här återfinns Dragon Lars Fors född 1795-12-12 i Brågarp?, hustrun Bengta Nilsdotter född 1798-11-16 i Lyby. Barnen Christian född 1821-03-04, Elna född 1823-07-11, Hanna 1825-07-04 och Bengta född 1829-03-09 alla födda i Högseröd Torp (Höxeröd). ------------ Högseröd AI:2 1829-1831 bild 7 sid 13: Här finns ytterligare en son, Anders född 1830-08-22. -------------- Högseröd AI:3 1832-1838 bild 2 sid 1: Familjen har utökats med ännu en son Carl född 1833-01-25 och en dotter Anna född 1835, (Christian har flyttat) --------------- Högseröd AI:4 1836-1838 bild 2 sid 1: Har det tillkommit en dotter Kjersti född 1838-07-09? som avlider 1839. En dotter Kjersti föds 1840-02-27.
  SVAR 2016-05-18 21:57

På min ära!

Att lägga ut min fråga här var en ren chansning och aldrig, aldrig kunde jag ana att det skulle komma så många bra tips.

Som nybörjare är det bara att ödmjukt tacka och bocka och inse att det finns mycket kvar att lära. Oftast har de jag hittills följt varit hyfsat stationära, men det här paret, och även deras föräldrar, hade verkligen myror under skosulorna och avverkade ett stort antal socknar, vilket onekligen komplicerar letandet. Med alla tips här blev det dock till något genomförbart, och knappast något jag rett ut på egen hand.

Än en gång stort tack för all hjälp med den förlupne barnafaderns släkt.

  SVAR 2016-05-19 05:37

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/52 (1861), bildid

Kjersti Andersdotter dog den 1 april 1861 i okänd sjukdom. Hon var 33 år 7 mån och 25 dagar gammal.

Deras son Anders dog den 17 juli 1861. Okänd sjukdom. 1 år och 1 månad gammal.

Christian Söderberg är född den 3/11 1821 i Skarhult enl. husförhöret i Högseröd s. 82. I födelseboken för Skarhult finns hans födelse på nämnda datum.

Eva M

  SVAR 2016-05-19 12:12

Eva nämner Elna som utvandrat 1881. Emigranten: Efternamn: SÖDERBERG --- Förnamn: ELNA --- Ålder: 28 --- Kön: K --- Född: 1852/1853 --- Församling: HÖGSERÖD --- Län: M --- Titel/Anm: PIGA --- Utresehamn: MALMÖ --- Utvandrdag: 1881 05 05 --- Destination: LITCHFIELD MN --- Medåkande: NEJ --- Källkod: 1881:1544:1136
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies