genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Wikman, Lars, Lumijoki, levde 17742019-10-05 10:42

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=67237
2016-05-15 16:52 

Lars Wikman var bysmed i Lumijokibyn. Med honom skulle emigrera hans  två bröder (också smeder). Tre bröder Wikman (Wijkman, Wickman, Vikman) rodde till Lumijokibyn över Botniska viken, men vi inte vet när, varifån ock varför? I Lumijoki  (Finland) lever många familier med namnet Vikman,

Min mor var Vikman tidigare, nuförtiden Lehisto.

  SVAR 2016-10-01 15:08

Bysmeden Lars Wikman/Wijkman i Lumijoki by var säkerligen äldste son till soldaten (sedermera kyrkoväktaren) Jacob Nilsson Gälman (1721-1794) o h h Sofia Larsdotter (1719-1779) i Näsbyn (Nederkalix socken). Detta framgår i Sofia Larsdotters bouppteckning från den 19/11 1779 (Nederkalix häradsrätt FII:1c 398) där det står att "... sonen Lars, såsom boende i Österbotten och Lumijoki frånvarande...". Lars Wikman flyttade 1772 till Uleåborg (enligt Nederkalix AI:2 322). Han hade då redan gift sig i Torneå stad i oktober 1771 med Ella/Elsa Mårtensdotter. Paret finns noterat i Nederkalix kommunionbok för den 26/7 1772 (Nederkalix DII:2 70). Lars var född 1/7 1749 i Näsbyn (Nederkalix C:2 422) och var troligen döpt efter sin morfar Lars Larsson (~1689-1760). Jag har sett i mantalsböckerna för Lumijoki by att Lars Wikman troligen ännu lever 1805 (på Ollacka hemman) och att han tycks få åtminstone fyra barn. Jag visste inte att hans efterkommande använde sig av namnet Wikman.

Alla barnen till Jacob Gälman och hustrun Sofia kallade sig för Wikman (fr o m ca 1773 - anledningen till det vet jag ej). Näst äldste brodern Nils Wikman (1751-1790) var ett tag på 1770-talet skomakargesäll i Uleåborg/Oulu men blev sedan sockenskomakare i hembyn (Näsbyn, Nederkalix). Den yngste brodern Jacob Wikman var även han skomakargesäll i Uleåborg fram till början av 1780-talet (se http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/oulu/rippikirja_1778-1784_tksrk_ik130/125.htm ). Varthän han tar vägen sedan vet jag ej. De tre bröderna Wikman hade en syster, Catharina Wikman (1753-1786), först gift med Henrik Nyström (?-1776) från Torneå stad och sedan med bokbindaren Mats Wetterbom (1749-1810) även han boende i Torneå stad.

Nils Wikman är min ana.

Per B

  SVAR 2017-10-17 22:32

Jag är intresserad av Lars Wikmans och hans familjens livet i Sweden och Lumijoki. Kan någon hjälpa mig med någon tänke? 

Marjo

  SVAR 2018-03-22 10:13

/Yngste brodern Jacob f 1758, kan det vara samma Jacob som gifter sig 1781  med Catharina Johansdotter Lund 1757-1835 i Nederluleå? och bosätter sid på Kyrkbordet no 28 i Gammelstad, Luleå. Han heter då Jacob Jakobsson Berggren och dör 1825-03-02 i Nederluleå ? Jag har inte hittat var han finns innan han kommer till Gammelstad. 

http://www.bygdeband.se/person/939730/sverige/norrbottens-lan/lulea/nederlulea/gammelstaden/jacob-berggren/     

Nederlluleå F:1 1824-1861 bild12 sid 9 

/ Christina

 

 

 

 

  SVAR 2019-01-12 15:11

Hittat följande på internet: 

Nederluleå C:4 (1765-1800) bild 222 sid 434 Jacob Johan föds 13/9 75 Far Jacob Berggren Mor Cathrina Johansdotter

Nederluleå EI:1 (1765-1820) bild 417 sid 788 Gifter sig Musikanten Jacob Johan Berggren från Skellefteå med Pigan Brita Eriksdotter från Löfånger 

Nederluleå AI:5c (1776-1805) bild 180 sid 1501 Gamla Staden, Militair Staten Här finns modern: Soldat änkan Catharina Jacobsdotter Sund (Lund) 1723 dottern Catharina Johansdottera Johansdotter 1757 gift1781 dotter Margareth 1758 gift 1789 son Jacob Jacobsson Berggren 1759 gift 1781 son Jacob Johan Berggren 1872 09 13 dotter Greta Catharina 1734 dotter Anna Lisa Berggren 1787 10 12 dotter Maria Sofia Berggren 1796 d. 1791 dotter Maria Sofia 1795 12 01

Information om Tomt no 28 Tomt no 28 på 1817 års karta. Från Bygdeband.se Tomt no 28 Gammelstad. Sandåkersvägen, söder Lantmätaren Bergner skriver i sin kartabeskrivning 1817: ” Snickaren Jacob Berggren har en stufva med 2 rum och förstufva och Kornlada, fähus och afträde ,har företett följande åtkomshandlingar: 1. Salubref till Drängen Jacob Jönsson af den 25 April 1800 hvarigenom den förre till den sednare försålt sin tomt och hus för83 Rdr 16 sh Rgdls och 2. Isak Jönssons salubref af den 25 Juli 1803 till nuvarande innehafvaren på samma tomt och hus för 77 Rdr 37 sk Rglds utan att dessa handlingar blifvit lagligen uppviste eller till fastställelse företedda”.

Ägare: Drängen Jakob Jönsson. 1800 genom köp (83 riksdaler 16 skilling riksgälds ) Isak Jönsson. 1803 genom köp (77 Riksdaler 37 skilling riksgälds) Snickaren Jacob Berggren. Snickaren Jacob Berggren f. 1759 g. 28/10 1781 d. 2/3 1825 G-stad Hustru Cajsa Johansdotter Sund f. 1759 g. 28/10 1781 d. 18/1 1835 G_stad D Greta Caisa Berggren f. 4/9 1784 G-stad d. 2/3 1847 G-stad Ds Johan Berggren f. 5/3 1805 G-stad d. 19/8 1826 G-stad olycka. D Anna Lisa Berggren f. 12/10 1787 g. 7/5 1815 d. 22/8 1838 ” D Maria Sofia Berggren f. 5/12 1794 d. 15/3 1836 ” Dottern Anna Lisa gift 1815 med fältjägaren Nils Fredrik Ahlström f. 30/1 1792. Bosatta på soldttorp 118 i Smedsbyn. Lars Petter Åström med familj flyttade hit från tomt no 57 ca 1830.

Född Födelsedatum 1759-00-00 Död Dödsdatum 1825-03-02

Dödsplats Tomt no 28, Gammelstaden

Barn

Greta Caisa Berggren Född: 1784-09-04 Födelseplats: Tomt no 28, Gammelstaden

Anna Lisa Berggren Född: 1787-10-12 Födelseplats: Tomt no 28, Gammelstaden

Maria Sofia Berggren Född: 1794-12-05 Födelseplats: Tomt no 28, Gammelstaden

Jacob Berggren Giftermål Datum 1781-10-28 Make Jacob Berggren Maka Cajsa Johansdotter Sund

Gift 1781 med Cajsa Johansdotter Sund f. 1759 ; d. 18/1 1835 G-stad

 

Så det verkar INTE så....

/ RichardBilden kommer från Nederluleå C:4 (1765-1800) Bild 222 / sid 434
  SVAR 2019-02-17 18:30

Hei,

onko kenelläkään tietoa Ella Martintyttären sukunimestä?

  SVAR 2019-10-05 10:42

Hej,

jag vet inte var Ella/Elsa Mårtensdotter är född någonstans. Hon kallas både för Ella (i husförhörs- och kommunionbok) och Elsa (vid lysningen 6/10 1771 i Torneå). Lysningsnoteringen tillsammans med sonen Jacobs födelse 17/12 1771 i Kiviranda Nedertorneå är de enda två ställena, mig veterligen, där patronymikon anges.

Det finns kanske en ledtråd i sonen Jacob Larssons bouppteckning från den 21/4 1818 (Limingan käräjäkunnan perukirjat EcIV:2 236http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=77549409 ). Där står det under den fasta egendomen: "... aflidne Jacob Larssons ännu i lifvet varande fader Lars Wiikman, hvars jemte dess aflidne hustrus Elsa Heickises aflingejord, ...". Detta tyder på att hennes far kanske hette någonting i stil med "Mårten Heicki/Heicka" (om vi antar att Ella/Elsa Mårtensdotter och Elsa Heicki är samma person). Lars Wikmans hustru noteras t o m mtl 1793. Förvärvet av Ollacka No 2 tycks ha gjorts ca 1798. Intressant är även att bysmeden Lars Wikman ännu är i livet vid tiden för bouppteckningen.

mvh/per

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies