genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Wikman, Lars, Lumijoki, levde 17742018-03-22 10:13

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=67237
2016-05-15 16:52 

Lars Wikman var bysmed i Lumijokibyn. Med honom skulle emigrera hans  två bröder (också smeder). Tre bröder Wikman (Wijkman, Wickman, Vikman) rodde till Lumijokibyn över Botniska viken, men vi inte vet när, varifån ock varför? I Lumijoki  (Finland) lever många familier med namnet Vikman,

Min mor var Vikman tidigare, nuförtiden Lehisto.

  SVAR 2016-10-01 15:08

Bysmeden Lars Wikman/Wijkman i Lumijoki by var säkerligen äldste son till soldaten (sedermera kyrkoväktaren) Jacob Nilsson Gälman (1721-1794) o h h Sofia Larsdotter (1719-1779) i Näsbyn (Nederkalix socken). Detta framgår i Sofia Larsdotters bouppteckning från den 19/11 1779 (Nederkalix häradsrätt FII:1c 398) där det står att "... sonen Lars, såsom boende i Österbotten och Lumijoki frånvarande...". Lars Wikman flyttade 1772 till Uleåborg (enligt Nederkalix AI:2 322). Han hade då redan gift sig i Torneå stad i oktober 1771 med Ella/Elsa Mårtensdotter. Paret finns noterat i Nederkalix kommunionbok för den 26/7 1772 (Nederkalix DII:2 70). Lars var född 1/7 1749 i Näsbyn (Nederkalix C:2 422) och var troligen döpt efter sin morfar Lars Larsson (~1689-1760). Jag har sett i mantalsböckerna för Lumijoki by att Lars Wikman troligen ännu lever 1805 (på Ollacka hemman) och att han tycks få åtminstone fyra barn. Jag visste inte att hans efterkommande använde sig av namnet Wikman.

Alla barnen till Jacob Gälman och hustrun Sofia kallade sig för Wikman (fr o m ca 1773 - anledningen till det vet jag ej). Näst äldste brodern Nils Wikman (1751-1790) var ett tag på 1770-talet skomakargesäll i Uleåborg/Oulu men blev sedan sockenskomakare i hembyn (Näsbyn, Nederkalix). Den yngste brodern Jacob Wikman var även han skomakargesäll i Uleåborg fram till början av 1780-talet (se http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/oulu/rippikirja_1778-1784_tksrk_ik130/125.htm ). Varthän han tar vägen sedan vet jag ej. De tre bröderna Wikman hade en syster, Catharina Wikman (1753-1786), först gift med Henrik Nyström (?-1776) från Torneå stad och sedan med bokbindaren Mats Wetterbom (1749-1810) även han boende i Torneå stad.

Nils Wikman är min ana.

Per B

  SVAR 2017-10-17 22:32

Jag är intresserad av Lars Wikmans och hans familjens livet i Sweden och Lumijoki. Kan någon hjälpa mig med någon tänke? 

Marjo

  SVAR 2018-03-22 10:13

/Yngste brodern Jacob f 1758, kan det vara samma Jacob som gifter sig 1781  med Catharina Johansdotter Lund 1757-1835 i Nederluleå? och bosätter sid på Kyrkbordet no 28 i Gammelstad, Luleå. Han heter då Jacob Jakobsson Berggren och dör 1825-03-02 i Nederluleå ? Jag har inte hittat var han finns innan han kommer till Gammelstad. 

http://www.bygdeband.se/person/939730/sverige/norrbottens-lan/lulea/nederlulea/gammelstaden/jacob-berggren/     

Nederlluleå F:1 1824-1861 bild12 sid 9 

/ Christina

 

 

 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-06-09)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies