genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hall, Johannes ( Johan), Visseltofta/Kågeröd, 1730-2016-05-13 16:06

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=67182
2016-05-13 10:41 

Hej! Jag har stött på problem när det gäller Johannes ( Johan) Hall och hans hustru Anna Sophia f. Löfqvist. Han var Klockare i Visseltofta. Kom från Kågeröd. De ska ha ett flertal efterlevande barn bl.a en dotter Anna Maria född 1774 i Visseltofta och en son som hette Carl Magnus. En del av barnen tog namnet Löfqvist, eftersom de inte ville ha att göra med fadern. Anna Maria ska ha gift sig och flyttat till Norrvidinge? Har fått fram lite om Anna Sophias släkt bakåt. De kommer från Danmark. Det är Johannes släkt som jag inte hittar. Hans föräldrar, syskon o barnen. Är tacksam för hjälp.  Nan P.

  SVAR 2016-05-13 12:43

Kan det vara denne man? ------- DDSS: Födda i Kågeröds församling 1689 - 1894 Datum 1737-06-01 Datum avser födelse ID-nr/Regler 9955364/SDD ---- Barnet Namn Johannes Kön man Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda 1 Dödfödd Paritet ---- Fadern Namn Jöns Hall Titel klockare. --------- ----- Johannes Barn: Födda i Visseltofta församling 1747 - 1894 Datum 1767-04-05 Datum avser födelse ID-nr/Regler 550338/DDSS ---- Barnet Namn Brita Elisabeth Kön kvinna Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda Dödfödd Paritet Fadern Namn Johan Hall Titel klockare Ort Witzeltofta Klockaregård ---- Modern Namn Anna Sophia Löfqvist Titel Ort Ålder/födelseår ---- Dopvittnen Gudm: Klockare Hustrun Ingebor Maria Gullberg. Test: Per Eskels i Hanawrå, Swen Nils i Witzeltofta, samt Hust: Elna Per Christens-s ibm. Övrigt Föddes kl 4 eftermiddag. -------------- Födda i Visseltofta församling 1747 - 1894 Datum 1769-11-19 Datum avser födelse ID-nr/Regler 550381/DDSS ---- Barnet Namn Jöns Kön man Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda Dödfödd Paritet ---- Fadern Namn Johan Hall Titel klockare Ort Klockaregården ---- Modern Namn Anna Sophia Löfqvist Titel Ort Ålder/födelseår ---- Dopvittnen Gudmod: Fru Pastorskan Anna Elisabeth Rooth. Testes H-r Inspector Halling på Mölleg. Anders Truls i Gresliunga. Mademoiselle Caisa Bothilla Rechert frå Witzeltofta Prästeg. samt Jungfru Maja Stina Löfqvist. Övrigt Jöns död. -------------- Födda i Visseltofta församling 1747 - 1894 Datum 1772-01-01 Datum avser födelse ID-nr/Regler 550417/DDSS ---- Barnet Namn Johanna Catharina Kön kvinna Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda Dödfödd Paritet ---- Fadern Namn Johan Hall Titel klockare Ort Klåckaregården ---- Modern Namn Anna Sophia Löfquist Titel Ort Ålder/födelseår ---- Dopvittnen Gudmodren Fru Petronella Rooth ifrå Christianstad. Faddrar Herr Inspector Johan Halling ifrå Möllegården Herr Bokhållaren Johan Teuss ifrå Christianstad Encke Fru Pastorskan Anna Elis: Billing ifrå Wittselltofta Fru Anna Catharina Lauterback ifrå Christianstad Mademoiselle Johanna Catharina Rooth ifrå Christianstad. -------------- Födda i Visseltofta församling 1747 - 1894 Datum 1774-03-11 Datum avser födelse ID-nr/Regler 550462/DDSS ----- Barnet Namn Anna Maria Kön kvinna Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda Dödfödd Paritet Fadern Namn Johan Hall Titel klockare Ort Wisseltofta ---- Modern Namn Anna Sophia Löfquist Titel Ort Ålder/födelseår ---- Dopvittnen Gudmod: Mademoiselle Catharina Bot: Richert. Fadd: Jon swensson ifrå Brötan Hallaryds Sochn, Ryttaren Tor Tullberg ifrå Råstads torp, Hust: Johanna Johans dotter ifrå Hanawrå. -------------- Födda i Visseltofta församling 1747 - 1894 Datum 1776-09-27 Datum avser födelse ID-nr/Regler 550513/DDSS ---- Barnet Namn Ingeborg Maria Kön kvinna Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda Dödfödd Paritet Fadern Namn Johan Hall Titel klockare herr Ort ----- Modern Namn Anna Sophia Löfqvist Titel madame Ort Ålder/födelseår ---- Dopvittnen Gudm: Fru Directeurskan Johanna Catharina Kallenberg, född Rooth. Mans faddrar Directeuren Ädel och Högacktad Herr Johan Georg Kallenberg, Comministeren Herr Harald Arfvid Segervall. Fruntimmers Faddr: Mademoiselle Elisabeth Sophia Rask, Mademoiselle Mätta Catharina Enström. Övrigt Ingeborg Maria död d: 29. Jan: 1778. -------------- Födda i Visseltofta församling 1747 - 1894 Datum 1779-06-12 Datum avser födelse ID-nr/Regler 550584/DDSS Barnet Namn Carl Magnus Kön man ---- Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda Dödfödd Paritet ---- Fadern Namn Johannes Hall Titel klockare Ort Witseltofta ---- Modern Namn Anna Sophia Löfqvist Titel Ort Ålder/födelseår 1740-09-30 ---- Dopvittnen Gudm: Fru Directeurskan Johanna Cahtharina Kallenberg, Neide Roth frå Möllegården. Faddrar: Herr Plantage Directeuren Johan Georg Kallenberg på Möllegården Herr Comministeren Harald Arfvid Segervall i Witseltofta Prästegård, Mademoiselle Lovisa Christina Kallenberg på Möllegården. ---- Övrigt Föddes Kl: 10. förmiddagen. --------------- Födda i Visseltofta församling 1747 - 1894 Datum 1782-06-13 Datum avser födelse ID-nr/Regler 550656/DDSS ---- Barnet Namn Juliana Maria Kön kvinna --- Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda Dödfödd Paritet---- Fadern Namn Johan Hall Titel klockare Ort Witseltofta ---- Modern Namn Anna Sophia Löfqvist Titel Ort Ålder/födelseår 1740-09-30 ---- Dopvittnen Gudm: Pehr Eskilssons hustru Johanna Löfqvist frå Södra Hanawrå. Faddr: Nils Svensson i Gresljunga Jon Svensson i Brötan och Hallaryds Sochn, Jungfru Christina Catharina Askman i Witseltofta Klockaregård, Ryttaren Thor Tullbergs hustru Maria Christina Löfqvist i Hanawrå ryttaretorp. --- Övrigt Föddes Kl: 10. eftermiddagen. Död d: 9 Maji 1783.
  SVAR 2016-05-13 13:06

Om det var rätt Johannes ovan så heter hans föräldrar Jöns Arvidsson Hall och Lisa Maria Ruberg, vigda 1734 och enligt DDSS fick de 16 barn mellan 1736 och 1760, flertalet dog små.
  SVAR 2016-05-13 13:10

DDSS: Döda i Kågeröds församling 1689 - 1894 ------- Datum 1765-11-30 --- Datum avser död ID-nr/Regler 9933408/SDD --- Den avlidne --- Namn Jöns Hall --- Kön man --- Titel klockare --- Civilstånd gift --- Ort Äktenskaplig börd ej angivet Dödsorsak Ålder/födelsedatum (i förekommande fall) --- År: 54 Månad: 1 Dag: Födelsedatum: ---- Attest Anhörig Namn Maja Lisa Ruberg Ort Titel Relation maka ------- Övrigt född 1711 d. 1 nov., lämnade efter sig 2 levande söner; fick efter kallbrand 1729 fötterna stympade
  SVAR 2016-05-13 13:15

DDSS: Döda i Kågeröds församling 1689 - 1894 ---Datum 1770-04-15 Datum avser död ID-nr/Regler 9932903/SDD --- Den avlidne --- Namn Lisa Maija Ruberg --- Kön kvinna Titel klockareänka--- Civilstånd änka --- Ort Kogeröds by --- Äktenskaplig börd ej angivet Dödsorsak Ålder/födelsedatum (i förekommande fall) --- hetsig sjukdom --- År: 52 Månad: Dag: --- Födelsedatum: Attest --- Anhörig Namn Jöns Arvidsson Hall Ort Titel klockare Relation make --- Övrigt född uti Carlscrona d. 17 maj 1718; gift 1734 med klockaren Jöns Arvidsson Hall, som dödde 1765; 2 söner, näml. Johannes och Fridrich Julius
  SVAR 2016-05-13 13:43

Jöns Hall och Lisa Maijas barn: Anna Maija född 1736-01-07. Död 1736. ----- Johannes född 1737-06-01. ----- Lars född 1739-08-29. Död 1740. -----Regina Catharina född 1741-08-14, död 1741. ----- Arvid född 1742-12-24. Död som organist i Riseberga d. 14 januari 1765. ----- Wilhelm född 1745-03-08. Död 1745. ----- Elisabeth född 1746-05-02. Död 1750. ----- Catharina född 1748-11-13. Död d. 18 juni 1749. ----- Elisabeth född 1750-05-05. Död 1750 Gudmor: klockarens moder Sophia Jönsdotter. ----- Anna Maija född 1751-06-07. Död 1751. ----- Friedrich Henric född 1752-07-06. Död 1752-07-23. ----- Juliana född 1753-12-26. Död d. 7 nov. 1755. ----- Fredrich Julius född 1756-12-29. ----- Gustaf född 1759-01-01. Död d. 23 dec. 1761. ----- Tvillingar/födda varsin dag: Jonas född 1760-12-08. Död 1761-03-12. ----- Sophia född 1760-12-09. Död 1761-03-26. ------ (När dottern Elisabeth föds 1750 så ges namnet på Jöns Halls mor - Sophia Jönsdotter.
  SVAR 2016-05-13 13:49

DDSS: Döda i Kågeröds församling 1689 - 1894 --- Datum 1741-12-21 --- Datum avser död ID-nr/Regler 9934328/SDD --- Den avlidne --- Namn Arvid Hall --- Kön man Titel klockare --- Civilstånd ej angivet Ort --- Äktenskaplig börd ej angivet Dödsorsak --- Ålder/födelsedatum (i förekommande fall) --- År: 66 Månad: Dag: --- Födelsedatum: --- Attest --- Anhörig --- Namn Ort--- Titel Relation --- Övrigt warit klockare wid dessa församlingar uti 30 års tid; i hans ställe sonen" (Jöns Hall) ------------ Döda i Kågeröds församling 1689 - 1894 ---Datum 1759-04-05 ---Datum avser död ID-nr/Regler 9933655/SDD --- Den avlidne --- Namn Sophia Jönsdotter --- Kön kvinna --- Titel änka ---Civilstånd änka --- Ort --- Äktenskaplig börd ej angivet --- Dödsorsak --- Ålder/födelsedatum (i förekommande fall) --- ålder --- År: 66 Månad: Dag: --- Födelsedatum: --- Attest --- Anhörig --- Namn Arvid Hall --- Ort Titel Relation make --- Övrigt --- klockaren Jöns Halls moder, född i Klåckaregården 1693 gift 1710 med Arvid Hall, som dödde d. 21 dec. 1741
  SVAR 2016-05-13 13:55

DDSS: Jöns Arvidsson Hall föds: ------ Födda i Ekeby församling 1690 - 1894 --- Datum 1711-11-05 Datum avser dop ID-nr/Regler 9900314/SDD --- Barnet --- Namn Jöns --- Kön man Äktenskaplig börd inom äktenskapet --- Antal födda 1 Dödfödd Paritet --- Fadern --- Namn Arfved Pehrson Titel blytäckaremäster Ort Egby --- Modern --- Namn Sophie Jönsdotter Titel --- Ort --- Ålder/födelseår ---
  SVAR 2016-05-13 14:00

DDSS: Vigda i Kågeröds församling 1689 - 1894 ---Datum 1710-04-27 ---Datum avser vigsel ID-nr/Regler 9912248/SDD --- Brudgummen --- Namn Arfved Pärson --- Titel --- Ort Eegbye --- Ålder/födelseår --- Civilstånd ej angivet --- Sida i husförhörslängden --- Bruden Namn Sophia Jönsdotter --- Titel --- Ort Kogeröd
  SVAR 2016-05-13 14:15

DDSS: Syskon till Jöns Hall född 1711. --- Magareta Elisabeth döpt 1715-01-25. --- Kiersti Chatarina döpt 1720-01-17
  SVAR 2016-05-13 14:16

Tack för hjälpen Anders! Utan dig hade jag kört fast helt. Nu har jag lite att ta tag i. Mvh Nan.

  SVAR 2016-05-13 16:06

Här är Sophia/e Jönsdotters dop: Födda i Kågeröds församling 1689 - 1894 --- Datum 1693-04-02 --- Datum avser dop ID-nr/Regler 9953629/SDD --- Barnet Namn Sophie --- Kön kvinna Äktenskaplig börd inom äktenskapet --- Antal födda 1 Dödfödd Paritet --- Fadern Namn Jens --- Titel klockare --- Ort Kågerödh --- Modern Namn Titel Ort Ålder/födelseår --- Dopvittnen --- Övrigt död i Klåckaregården d. 5 april 1759. -------- syskon till Sophia: 1690-01-26 --- Datum avser dop --- ID-nr/Regler 9953488/SDD --- Barnet Namn Lissbet --- Kön kvinna Äktenskaplig börd inom äktenskapet --- Antal födda 1 --- Dödfödd --- Paritet--- Fadern Namn Jöns --- Titel degn Ort Modern Namn Titel Ort Ålder/födelseår --- Dopvittnen --- Övrigt degn=klockare. ----------- 1695-03-21 --- Datum avser dop --- ID-nr/Regler 9953728/SDD --- Barnet Namn Pohl --- Kön man Äktenskaplig börd inom äktenskapet ---Antal födda 1 --- Dödfödd --- Paritet --- Fadern Namn Jöns Pohlson --- Titel klockare --- Ort Kågerödh. --------- Datum 1697-04-21 --- Datum avser dop ID-nr/Regler 9953827/SDD --- Barnet Namn Pernilla --- Kön kvinna Äktenskaplig börd inom äktenskapet --- Antal födda 1 --- Dödfödd Paritet --- Fadern Namn Jöns Påhl --- Titel klockare --- Ort Kågeröd. --------- Datum 1700-03-09 --- Datum avser dop ID-nr/Regler 9953952/SDD --- Barnet Namn Hans --- Kön man Äktenskaplig börd inom äktenskapet --- Antal födda 1 --- Dödfödd Paritet --- Fadern Namn Jöns Påhlson --- Titel klockare --- Ort Kogeröd.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies