genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Månsson, Olof, Visnum, död 17922016-05-11 20:52

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=67161
2016-05-10 20:25 

Olof Månsson född 1740 , men var? Död 1792 Mon, Visnum. Gift med Maria Bengtsdotter född 1737, men var?

Barn: Brita 1766, Elika 1774, Maria 1777 och Stina 29 aug 1779 i Norra Mon i Visnum.

  SVAR 2016-05-11 20:21

Vad jag får fram så är Moen, Mon en "släktgård" sen 1710-?. --- Visnum C:1 1689-1711 bild 70 sid 133: Här föds en Måns 1707-07-28 i Jonsbol? Föräldrar Eric Göransson, Karin ??????. ------ Visnum AI:1 1733-1740 bild 54 sid 50: Här finns en Eric Göransson, död 1738, en son Måns i Mon. Denne Måns Ersson (Ericsson) född 1707 gifter sig med en Ellika Olsdotter. Måns Ersson och Ellika Olsdotter får en son Olof 1740-10-17. ------ Visnum C:2 1712-1749 bild 108 sid 207: Här föds en Olof 1740-10-17 i Mon?. Föräldrar Måns Ersson, Ellika Olsdotter. ------ Visnum AI:2 1755-1760 bild 187 sid 181: Här finns Måns Ersson, hustrun Ellika Olsdotter samt Sven, Erik, Sara Månsdotter, Olof Månsson och Maria, möjligen Maria Bengtsdotter. ------ Visnum AI:4 1772-1779 bild 63 sid 54: Här finns Måns Ersson född 1707, Olof Månsson född 1740 med familj. ------ Visnum AI:5 1779-1788 bild 116 sid 107. Här finns Olof Månsson med familj, Sven Månsson med familj (bror till Olof?) samt Måns Ersson född 1707. Tyder på att Olof Tagit över. ------ Olof Månsson och Maria Bengtsdotters barn: Visnum C:3 1750-1795 bild 79 sid 149: Brita född 1767-04-28. ------ Visnum C:3 1750-1795 bild 111 sid 213: Ellika föds 1774-08-08. ------ Visnum C:3 1750-1795 bild 122 sid 235: Maria föds 1777-02-14. Död 1784-01-04. ------ Visnum C:3 1750-1795 bild 133 sid 257: Stina föds 1779-08-29. ----- Olof Månsson avlider i Norra Moen 1792. ------ Hoppas jag läst rätt och att du kollar så det "stämmer"
  SVAR 2016-05-11 20:37

Visnum EI:1 1732-1786 bild 123 sid 239: Här gifter sig Olof Månsson och Maria Bengtsdotter 1764-12-26 i Gisslegård
  SVAR 2016-05-11 20:52

Visnum C:2 1712-1749 bild 98 sid 197: Här föds en Maria 1737-02-13 i Gisslegård. Föräldrar Bengt Hansson och Britta Ersdotter. --------- Visnum AI:2 1755-1760 bild 136 sid 130: Här finns Bengt Hansson född 1712, Britta Ersdotter född 1712, Maria född 1737, Per född 1741 och Bengt född 1747 på Gisslegård no:2
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies