genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Sandberg, Carl, Ystad, född 20/2 18002016-03-24 18:35

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=65654
2016-03-06 15:12 

Carl Sandberg uppges  (i husf.h.längder) som född 20/2 1800 i Ystad, Vilket trol.vis inte stämmer.  Han var soldat vid  Norra Skånska Infanterireg.  Kompani: Rönneberga, Rusthåll: Tuna 19 (S:t Ibb)  Han dog  11/2 1859 i Raus.  Det visar sig att han även tjänstgjorde  6 1/3 år vid  Konungens Eget Värvade Regemente, förrst i Malmö sedan i Landskrona. Efter det att detta reg. upplösts 1830, blev han inskriven vid N. Sk. Inf.reg.

Han var gift med Anna Maria Maches (Mackes)  Stavat lite olika i husf.längderna. Hon skull enl. uppgifter vara född 16/2 1806 i Landskrona. Men jag har inte hittat henne här.

Familjen flyttade mellan olika platser, 1834 flyttade man från Landskrona till Ven (S.t Ibb)  Härifrån till Ottarp 1837, från Ottarp till Raus 1842..

Den 24/7 1828 föddes i Helsingborg, Maria förs., sonen Carl Ludvig (förstfödda barnet)   Vad man reagerar för här, är alla "höjdare" som deltar vid dopet: Barnet bars till dopet av Hennes Majt Drottning Eugenia Bernhardina Desideria. Faddrar;  Överstelöjtnanten Ekelund,  Majoren Cetterholm, Handelsmannen O. Hafström.

Man tror ju att det handlar om dop av ett kungligt barn!!   Men något finns väl som gör att rotesoldaten Sandberg blir föremål för denna hedersbetygelse?

Helsingborg, Maria  Cl:7  48/95.

Men vem är hustrun, med namnet som prästerna har svårt att stava till?

Som sagt. Jag har kört fast på födelseuppgifter på såväl Carl Sandberg f. 20/2 1800 i Ystad, och Hustrun Anna Maria  Mackes (Maches) född 16/2 1806 i Landskrona.

Någon som träffat på paret??

Anders A

  SVAR 2016-03-06 16:59

Den här personen som jag försöker hjälpa, säger att det funnits uppgifter om att släkten skulle ha anor från Skottland/England.  Kan det ev. hänga ihop med namnet Anna Maria MacKey ?

Anders A

  SVAR 2016-03-06 17:32

Upllysningsvis så har jag inte heller hittat vigseln mellan Carl Sandberg/Anna Maria Mackeys.

Carl Sandberg m. fam. flyttade till Raus 1842.  Förmodligen är det en tillfällighet att det i Raus då också levde en kvinna, Kjerstena Sandberg f. 23/12 1785 i Raus, med en oä. son Johan f. 2571 1823 i Raus. Och samma här, har inte hittat denna person som född i Raus. (skulle ev. kunna vara en syster till Carl Sandberg)

Tilläggas kan, att ättlingarna till Carl Sandberg  levde (lever) som fiskare och sjömän i Råå.

Anders A

 

  SVAR 2016-03-06 22:21

  SVAR 2016-03-07 07:14

Carl Magnus Sandberg och Anna Maria Mache 24 juli 1825 i Landskrona garnisonsförsamling.

Landskrona garnisonsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13239/C/2 (1775-1824), bildid: C0066771_00181

Eva M

 

 

  SVAR 2016-03-07 07:24

Det föds en Anna Maria 18 jan. 1806 i Landskrona garnison. Bara modern nämns: hustrun Bengta Kollberg, 26 år.

Sankt Ibbs kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967, SE/LLA/13327/H II/3 (1833-1849), bildid: C0066805_00024

I attesten från Landskrona daterad 31/10 1834 står det att hon är född i L. Garnisonsförsamling 16/2 1806. De kom till Landskrona 1832 från Kropp.

Eva M

  SVAR 2016-03-07 11:37

Tack för det!  Har själv rotat i garnisonsförsamlingen utan att ha hittat henne. Då gäller det att försöka para ihop Bengta med rätt person, han bör väl också finnas i garnisonsförsamlingen, och helst heta något som liknar Machey!  Ser också att namnet Kollberg är ett gammalt namn som figurerar i Nv. Skåne.

Anders A

  SVAR 2016-03-07 12:58

Äntligen!  Lkra garnison  C:2  1020/99.   Den 16/10 1814  föddes f.d. sodaten, numera sjömannen Henrich Maches och dess hustru Bengta Kollberg, sonen Jöns Håkan.

Sedan är frågan om det går att hitta anor till denne  Henrich Mache  och hustrun Bengta Kollberg?  Hon bör vara född ca 1780.

Anders A

  SVAR 2016-03-07 14:20

Matrosen Joh: Hendrich Macke gifter sig med Bengta Andersdotter 1812 14/2 i Landskrona garnison.

Frågan är om Kollberg är hennes eget namn eller en tidigare makes?

  SVAR 2016-03-07 14:38

Jag gissar att hennes första gifte kan vara det som ingås 1800 19/10 i Landskrona gfs mellan pigan Bengta Andersdotter och soldaten Ludvig Pettersson. De får 1801 13/11 en son Anders Petter som föds i Landskrona slottsförsamling, då fadern sägs vara arbetsfånge.

Det kan ju förklara att ingen far nämns när Anna Maria föds 1806... Vem är då Anna Marias pappa, kan man undra. Hon kallas Mache så det pekar på Johan Henrich Mache, men å andra sidan döper hon sin son 1828 till Carl Ludvig, vilket kan peka på att arbetsfången Ludvig Pettersson är fadern.

  SVAR 2016-03-07 15:26

Namnet Macke/Mache förekommer i Tyskland.

Eva M

  SVAR 2016-03-07 15:50

Här får vi mycket information!

Landskrona garnisonsförsamling AI:2 (1823-1846) Bild 155 / sid 155 (AID: v109093.b155.s155, NAD: SE/LLA/13239)

Soldat Mackes hustru Bengta är född 1778 12/9 i Gantofta, Kvistofta. I marginalen står "Macke reste härifrån utrikes till sjöss omkring år 1814 och har icke afhörts sedan".

Om dottern Anna Macke: "Gift med soldaten Sandberg af Malmö Bataillon".

Vi ser också att Bengta har kommit med sin mor, avskedade soldaten Collbergs änka, Anna Andersdotter till Landskrona redan 1784 från Norra Vallåkra. Modern född 1757 5/2 i Kvistofta.

  SVAR 2016-03-07 17:26

Tackar!  Nu börjar pusselbitarna falla på plats, och f.d. soldaten Heinrich Macke har stuck

it till sjöss 1814. Han kan ju ev. ha förlists eller omkommit?

Bengta är alltså född Collberg.  I födelsenotisen i Kvistofta står som förädrar:  Anders Jönsson/Anna Andersdotter.  Kvistofta Cl:l  1390/133

Frågan är nu vem denna Heinrich Macke är?  Kollade i Mönsterullorna, men får leta lite bättre, här brukar ju anges varifrån soldaten kommer.

I Centrala soldatregistret finns en Anders Christer Collberg, antagen 1761 (inga övr. uppgifter)

Anders A

  SVAR 2016-03-07 17:35

Hittar inte heller den avskedade soldaten Collberg i  dödboken Vallåkra/Kvistofta. Han har ju dött när dottern Bengta var 4-5 år gammal.

Anders A

  SVAR 2016-03-07 18:34

Konungens eget värvade regemente, Landskrona 1805, bild 500.

Johan Christian Maack, 21 år, (född ca 1784)  ogift.  Kommer från Hamburg.

Anders A

  SVAR 2016-03-07 20:55

Kropp Al:5  55/49  Hyllstorp nr 2

Avskedade soldaten Carl Sandberg f. 20/2 1800 i Ystad.  Anna  Maria Macke f, 16/2 1806 i Landskrona.  Barn:  Carl Ludvig f. 24/7 1828 i Helsingborg.  Johan Christian f. 14/5 1831 i Hyllstorp  (Kropp).       Fam. kom från Landskrona 1829. (och flyttar tillbaka till Landskrona 1832)

Anders A

  SVAR 2016-03-07 22:23

Jag tror inte att Bengtas far dog 1784, utan hela familjen flyttar nog till garnisonsförsamlingen när Anders Jönsson blir soldat med namnet Kollberg. Man får leta efter faderns död efter 1784. Allt vi vet hittills är att han dog före 1823.

  SVAR 2016-03-07 22:56

Bengta Kollbergs sannolike första man Ludvig Pettersson är snickare, 25 år och född i Köpenhamn enligt rullan 1801.

Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1326 (1801-1801) Bild 106 (AID: v438057a.b106, NAD: SE/KrA/0023)

I rullan 1803 står att han blivit dömd av regementskrigsrätten till 40 par spö och att "från Regementet bortköras".

Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1327 (1803-1803) Bild 770 (AID: v438058.b770, NAD: SE/KrA/0023)

 

  SVAR 2016-03-08 09:09

Ja, så måste det vara, Bengta med fam. flyttade från Kvistofta till Landskrona garnison, där fadern Anders Jönsson blev inskriven som soldat Collberg.

Men vem är egentligen far till Anna Maria f. 16/2 1806?  Johan Macke blev inskriven vid regementet 1805, då 21 år gammal (f. ca 1784)  Bengta blev med barn detta år!  Men de båda gifter sig inte förrän 14/2 1812?  Kan det ev. bero på att skilsmässan från Ludvig Pettersson inte kunnat fastställas förrän 1812. Han blev ju förvisad från regementet redan 1803. Vart tog han då vägen?  Vad som talar för att Macke är fader, är att Anna Maria framöver kallar sig Anna Maria Macke.

Anders A

  SVAR 2016-03-08 09:38

Vid Anna Marias födelse 1806 står modern noterad som hustrun Bengta Kollberg, d.v.s. att officiellt är fadern den försvunne Ludvig Pettersson.

Är det så man får tolka det?

Anders A

 

  SVAR 2016-03-08 10:21

Även om Macke var far till barnet, kunde inte Bengta uppge detta. Med den tidens lagstiftning så var enkelt hor ett allvarligt brott som skulle gett ett kännbart straff för kvinnan, i det här fallet.

Jag vet inte hur det gick för stackars Bengta fortsättningsvis. Hon kunde inte gifta om sig eftersom hon officiellt var gift med den försvunne Macke, och födde hon fler barn blev hon straffad för enkelt hor!

Anders A

  SVAR 2016-03-08 11:27

Ja, att det står (endast) "hustru Bengta Kollberg" 1806 betyder att hon måste vara gift och ej lagligen skild. Att hennes make inte är nämnd antyder, tycker jag, att han inte är fadern. Då kan det vara Macke men också en helt okänd man. Att Anna Maria kallar sig Macke kan vara för att det ger legitimitet, då hennes mor blev gift med Johan Henrik Macke. Det lite märkliga är att Anna Maria döper en son till Ludvig.

 

När det gäller Johan HENDRICH Macke är det väldigt osäkert om han är identisk med soldaten Johan CHRISTIAN Maack, som du hittade 1805. Vid vigseln 1812 kallas han endast matros, inte typ soldat eller avskedad soldat.

  SVAR 2016-03-08 12:13

Är också tveksam om Christian Maach är identisk med Johan Hendrich Macke. Betr. den sistnämnde så noteras han, 16/10 1814 vid sonen Jöns Håkans födelse ,Landskr. garnison C:2 1020/99, som f.d. soldaten, numera sjömannen. Frågan är, när bytte han yrke?  Finns han överhuvudtaget inte reg. som soldat vid Landskrona garnison?

Anders A

  SVAR 2016-03-08 13:05

Någon Hendrich Macke finns inte i  rullorna 1801 och 1803.  Det närmaste är en Joseph Mackiseh från Bömen.

Anders A

  SVAR 2016-03-08 15:05

Den här noteringen 1814 om f.d. soldaten, lede på villospår. Det finns ingen Heindrich Macke i Garnisonens rullor mellan 1797- 1814.  Först 1812 dyker matrosen Macke upp när han gifter sig med Bengta Andersdotter Collberg. Hon har då lyckats häva äktenskapet med Ludvig Pettersson. Han blev förvisad från regementet 1803, men dröjde sig troligtvis kvar i grannskapet fram till 1805 då han gjorde Bengta med barn, och 1806 föds Anna Maria.  Ludvig Pettersson försvinner trol.vis sedan ur handlingen.  Att hon sedan kallar sig Macke är nog, som Anders B påpekar, ett sätt att legitimera dottern.

Vem denne Heindrich Macke är, går väl inte att reda ut?

 

 

Sedan är det lite av ödets ironi att Anna Marias förstfödde son , Carl Ludvig, son till en straffånge, blir hedrad med att vid dopet i Helsingborg 1828, bli framburen av Sveriges drottning!  Detta är också en gåta. Det måste rimligtvis finnas en anledning till denna "höjdaranslutning" kring dopfunten i Maria, Helsingborg.   Helsingborg, Maria  Cl:7  48/95.

Anders A

 

  SVAR 2016-03-08 15:19

Carl Ludvig. Med namn efter en straffånge, skall det naturligtvis vara.

Anders A

  SVAR 2016-03-09 09:54

Det är väl dags att sätta punkt för den här utredningen. Den började med att jag fick frågan; om jag ev. kunde ta reda på varifrån släkten Sandberg på Råå fiskeläge fått sitt namn. Frågan ställd av en Sandberg (pojkvän till ett av mina barnbarn)  Jag fick namnet på hans farfar, Och det ledde sen till de resultat som här redovisats. Sedan såg jag att det finns en släktutredning på nätet, men  långtifrån med de resultat som den här utredningen visar (detta tack vare Anders Bergs insats)

Släktens namn är, som vi sett, ett soldatnamn. Det är ättlingar till Carl Sandberg som efter det han hamnat i Raus, är upphov till Råå-släkten Sandberg. 

Carl Sandberg är enl. uppgift (från husförhörslängder) född 20/2 1800 i Ystad. Trots tappra försök har jag inte kunnat verifiera dessa uppgifter. Han finns inte i födelseböckerna i Ystad. Jag har också kollat en del i husförhörslängder, men utan resultat. Att årtalet 1800 stämmer kan man nog utgå ifrån, det är nog inget årtal som man sjabblar bort i något husförhör. Jag misstänker att det finns ytterligare en generation med soldatnamnet Sandberg (återkommer till det)

Det intressanta har varit de uppgifter vi lyckats vaska fram om Carl Sandbergs hustru Anna Maria f. 16/2 1806.  Vi vacklar ju lite betr. namnet, skall hon heta Mackes eller Ludvigsdotter?  Själv bestämde hon sig för Mackes.  Hon gifte sig med Johan Hendrich Mackes i Landskrona 14/2 1812.  Frågan är när denne matros Mackes (med soldatförflutet)  kom till Landskrona? Hade han något soldatförflutet här?  Jag kunde inte hitta honom i garnisonenen mönstringsrullor.  Men så gick jag tillbaka ytterligare några år, till 1787-1789,  här finns då en Joseph Macher, vid Sprengportens regemente, Landskrona, 51 år, från Schveitz! ( perukmakare)

Sedan till gåtan, Dopet av Carl Sandbergs och Anna Maria Mackes förstfödde son Carl Ludvig, i Helsingborg 24/7 1828.  Någon anledning finns till att Sveriges drottning, plus tre regementschefer är samlade kring detta dop!  Rotesoldaten Carl Sandberg har inga meriter som räcker.  Men, detta är en vild gissning, hans far kan ha haft det!

Jag har gått tillbaka i Regementets historia, Innan regementet förlades till Landskrona, fanns det , 1787-1789, i Kristianstad.  Detta var under Gustav lll:s ryska krig, regementet deltog då i flera slag uppe vid finska kusten.  En av soldaterna på regementet hette Olof Sandberg, skåning, gift, 40 år, Commenderad i Carlshamn.

Jag har letat i de officiella soldatregitren, utan att hitta Olof Sandberg. Vart tog han vägen, vad hände honom?  Kan det rent av vara så att han stupade vid något slag, och här utmärkt sig på ett eller annat sätt?  Och dopet av hans sonson är en hedersbetygelse?  Som sagt, en vild gissning.

Avslutningsvis, Carl Sandberg dog 11/2 1859 i Raus, 59 år,  Hustrun Anna Maria dog 27/1 1882 i Raus, 75 år.  Sonen Carl Ludvig dog 23/12 1909 i Raus, 82 år, ogift.

Anders A

 

  SVAR 2016-03-09 11:39

Det är sannerligen inte lätt att hålla reda på regementena och deras insatser under de olika krigen.  1808-1809  pågick krig mellan Sverige och Ryssland/Danmark, på två fronter, dels i Öresund och upp mot Norge,dels i Finlad.  I Öresund var naturligtvis garnisonen i Landskrona involverat . Detta var under åren då "vår" soldat Carl Sandberg fanns vid landskronregementet.  Om han ev. gjort någon insats här, är svårt att veta.  

Anders A

  SVAR 2016-03-10 16:49

Försökte följa Carl Magnus Sandberg bakåt, men kom inte längre än att han finns i Malmö garnisonsförsamling som nr 24 vid kapten Widegrens kompani. Han sägs vara inflyttad 1825 från något som liknar en förkortning för St. Petri, men har inte hittat honom vare sig i registren för Malmö Sankt Petri eller i Ystad Sankt Petris utflyttningslängd.

  SVAR 2016-03-10 17:24

Noterar att Anna Maria Macke kallas Mårtensdotter i Raus hfl 1842- och dödbok 1882. Då är nog varken Ludvig Petersson eller Johan Henrik Macke hennes far.

  SVAR 2016-03-10 19:20

Hej!

Anna Maria har av prästerna fått olika namn i de församlingböcker hon förekommer i, som mer eller mindre liknat Macken, bl.a. Martens. Till sist har det blivit Mårtensdotter ? Någon Mårten har ju inte synts till i Landskrona. Tror ändå att det skall vara Machen. Den som stack till sjöss 1814.

Anders A

 

 

  SVAR 2016-03-10 19:48

Skall gå igenom de böcker som Anna Maria fgurerar med sitt efternamn. Det saknas ex.vis notering om hennes vigsel med Carl Sandberg, har inte lyckats hitta den. Sonen Carl Ludvig föddes i Helsinborg, Maria, 1828, var dom skrivna där då?

Anders A

  SVAR 2016-03-10 19:58

Vigseln gav jag dig.

Carl Magnus Sandberg och Anna Maria Mache 24 juli 1825 i Landskrona garnisonsförsamling.

Landskrona garnisonsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13239/C/2 (1775-1824), bildid: C0066771_00181

  SVAR 2016-03-10 20:28

Tack Eva, jag missade det!   Landskrona garnison C.2 1680/165.

Nästa "station", som jag också fick av dej.  Kropp, Cl:3 6/5 , Här föds sonen Johan Christian.  Betr. Anna Marias efternam, är det inga problem att läsa det till Maches. Så är det hela vägen fram tills det prästen i Raus döper om henne till Mårtensdotter!

Anders A

  SVAR 2016-03-10 23:19

Visst kan det vara en förvanskning (felläsning eller hörfel) som lett till att Macke blivit Martin/Mårten men det skadar inte att undersöka hur det gått till. Det är under tiden i Ottarp som det sker. I hfl 1831-39 står bara Anna Maria, liksom vid dottern Anna Christinas födelse 1838. I hfl 1839-43 har Martinsd. skrivits till i efterhand, och vid sonen Jöns Håkans födelse 1841 står det Martinsdr. I attesten från Ottarp till Raus lär det ha följt med dit. Macke var dock inte okänd för prästen i Raus, för vid dopet av Anders Peter 1844 står det tydligt Anna Maria Mackesdotter.

Det går inte att helt utesluta att både Mackesdotter och Martinsdotter är korrekt. Biologiska fader kan ha hetat Martin och (styv?)fadern vet vi hette Macke.

Ottarp AI:5 (1839-1843) Bild 560 / sid 51 (AID: v107407a.b560.s51, NAD: SE/LLA/13301)

Ottarp CI:5 (1831-1861) Bild 500 / sid 91 (AID: v107434a.b500.s91, NAD: SE/LLA/13301)

Raus CI:3 (1828-1861) Bild 1300 / sid 128 (AID: v107472a.b1300.s128, NAD: SE/LLA/13305)

Jag tror att namnet bör vara Macke eller Mache. När vi ser ett avslutande "s" är det nog ett genitiv.

  SVAR 2016-03-10 23:57

Ja, det mesta pekar ju ändå på att det skall vara Macke eller Mache och att man slipper söka efter ytterligare en tänkbar far till Anna Maria.

Att namnet Heinrich Mache är ett tyskt namn, vågar man nog utgå ifrån.  Sjöman var han, kan då ev. höra hemma i en tysk hamnstads region.  Möjligt att det finns tyska släktregister, men det får nog lämnas därhän.  Tycker att det är bra jobbat så här långt. Lite frusterande är det att inte hitta Carl Sandbergs födelseort. De här uppgifterna: Född 20/2 1800 i Ystad  måste ju vara hämtade någonstansifrån?

Anders A
 

  SVAR 2016-03-11 00:28

Macke hade ju ett militärt förflutet. Hur var det, fanns det inte delar av garnisonsregementet kvar i Stralsund fram till 1798, då det flyttades över till Landskrona?

Anders A

  SVAR 2016-03-11 08:58

Macke får lämnas.  Har kollat lite i husförhörslängder i Ystad St Petri på jajt efter Carl Sandberg f. 20/2 1800.

Det finns ett par Sandberg som spökar här.  Avskedade soldaten Henrik Sandberg, född ca 1725, med hustru Ingri Dalqvist f. ca 1741. Med son Olaus Sandberg f. ca 1778 (han blir skollärare)    St Petri Al:2 9/8.   Paret Sandberg bör rimligtvis fått fler barn tidigare.  Hittar en Petter Sandberg,  Al:1  14/21,  f. ca 1772,  han skulle vara ca 28 år  1800.  Kan inte hitta honom i födelseboken.

Tanken är att den avskedade soldaten Henrik Sandberg fått en son, som ev. skulle kunna vara far till Carl Sandberg född 1800. 

Men får nog ge upp här  (överkurs)

Anders A

  SVAR 2016-03-11 12:06

Petter Sandberg såg jag också i Ystad Petri. Testa om det finns bouppteckning och kolla om det finns en son Carl.

Eva M

  SVAR 2016-03-11 12:13

Död 28/3 1808 i Ystad Skt Petri

NamnP. SandbergKönman

Titeltimmergesäll

DödsorsakÅlder/födelsedatum (i förekommande fall)

lungsot

År:  44

Eva M

 

  SVAR 2016-03-11 21:03

Eva!  Tyvärr, Petter Sandberg efterlämnade en dotter,Petronella.

Har harvat genom flera husf.h.längder. Det finns några Sandbergare, men dom stämmer inte in!  Sedan är det långtifrån säkert att Carl Sandberg föddes med det namnet. Carl är, vad jag kan se, ett tämligen ovanligt namn.  Den närmast Carl jag har hittat är född 18/1 1806 som oä. son till Sissa Andersdotter,  St Petri C:3  77/155.  Sedan finns det en inflyttad klensmed Sandberg från  St Olof, f. ca 1771. Födelseboken i St Olof börjar först 1801, men jag har inte sett till någon son efter honom i St Petri.  Skall kolla lite mer kring årtalet 1800 i Sankta Maria  -  sen får det räcka!

Anders A

  SVAR 2016-03-11 22:16

Generallöjtnant Abraham Gustafschöld  1723-1792. Var bl.a. chef för Konungens Eget Värvade Regemente, Kristianstad.

Vad har nu han att göra med Carl Sandberg -kanske inget!

Ystad St Petri Al:3 (1813-1814)  50/47.  Här finns en Jungfru Maria Sandberg f. 1791 i Östra Ingelstad, med dotter Fredrika Carolin f. 1813 i Köpenhamn. (behöver hjälp att tyda familjekonstallationen)

Skulle denna Maria Sandberg kunna vara syster till Carl Sandberg f. 1800?

Ö. Ingelstad,  MTL:1  (1742-1800)  113/1800. Här finns Generallöjtnanten med hushåll på Sätesgården.  Och i den närmaste staben finns det en Sandberg (Maria Sandbergs far)   Leder kanske ingetvart, men intressant!   Tyvärr saknas det kyrkboks material i Ö. Ingelstad, så det går väl inte att kolla om Maria har en bror, Carl.

Anders A

  SVAR 2016-03-12 08:55

Det här verkar intressant (behöver nog hjälp med att reda ut detta)

Ö. Ingelstad/Ö. Herrestad  Al:l  (1823 -1826)  76/73  och  81/78

Trädgårdsmästare  Carl Sandberg  f. 9/3 1764 i Hyby  (kom från St. Köpinge? 1825)        Hustru: Elna Petersdotter f. 8/10 1782 i Vollsjö.   Barn: Nils Peter f. 3/5 1811 i Dybeck (flyttade till Ystad 1826)   Catharina  f. 10/2 1813 i Dybeck (Ö Vhg)  Sven f. 1817  i  V. Vhg.  Johanna f. 4/10 1821 i Ystad.

Carl Sandberg var alltså slottsträdgårdsmästare.   Hustrun Elna f. 1782, kan mycket väl ha fått en son, Carl, 1800.  Men man kan nog misstänka  (på grund av åldersskillnad) att Carl Sandberg varit gift en gång tidigare, och att det då fötts en son 1800 som fick namnet Carl.        Vad tror panelen om detta?

Men hur kommer då jungfrun Maria Sandberg f. 1792 in i bilden, född i Ingelstad. Då bör hon vara en dotter till Carl Sandberg i första äktenskapet? Och syster med "vår" Carl Sandberg f. 1800.   Det låter väl inte helt galet?

Anders A

 

 

 

 

  SVAR 2016-03-12 16:26

Har varit segt en stund, när inte husförhörsuppgifterna stämmer. Hittade så småningom trädgårdsmästaren carl Sandberg på Dybecks Säteri, här finn också en inspector Nils Sandberg f. 1775 i Håstad, ev. en broder?  Från Dybeck, Ö. Vhg, flyttar han till V, Vhg, står här noterad som husman! Men vart flyttar sedan familjen? ( V. Vemmenhög Al:l  147/152).

Lyckades så småningom hitta Carl Sandbergs födelse i Hyby. Han är inte född  9/3 1764, utan den 9/1 1763!  Fadern var kronolänsmannen Nils Sandberg o.h.h. Catrina Öfverström. Hittade sedan en suverän utredning på den här länsmannen och släktanknytn. till honom, gjord av Markus Gunshaga (Anbytarforum 15/1 2011, Hyby)

Råkade, i Dybeck, "snubbla" över ett lite oväntat namn.  Ö. Vemmenhög El:l (1790-1860)  14/19, vigda: Mechanius Robert Mache och jungfru Brita Erichsdotter, Dybeck! 

Men om detta skall hålla "hela vägen"  måste jag få fram tidigare uppgifter på trädgårdsmästare Carl Sandberg. Har kört fast här!

Anders A

  SVAR 2016-03-14 14:05

Har lämnat spåret Sandberg från Dybeck.

Blir mer och mer övertygad om att Carl Sandberg f. ca 1800, med ett förflutet i Landskrona Garnison, är son till soldaten Sven Sandberg f. ca 1771, också han vid Konungens eget värvade regemente, Landskrona.

Sven Sandberg finns i Landskrona som soldat nr 86, såväl 1803 som 1805. I rullorna 1807-1809 är han borta.  Han noteras som född i Kalmar, hitflyttad till Landskrona från Kalmar 15/7 1802.

Vad som ytterligare stärker detta är ett par tillfällighetsnoteringar om en soldat Sven Sandberg vid Konungens eget värvade regemente.  En notering från Raus Cl:l (1755-1827)  1360/132,  1/4 1804 föddes och döptes Corpralen Sven Sandberg vid Konungens regemente, o.h.h. Elna Jonsdotters drängebarn Sven.

En notering från Glemminge ( strax utanför Ystad!)  Cl:l  (1765-1806)   Den 29/8  1805 dog i Glemminge soldaten vid Konungens eget värvade regemente  Sven Sandbergs lilla dotter Brita Maria, 4 mån,  Moderns ålder 31 år  (f. ca 1774)   För övr. så saknas det ytterligare sökuppgifter från Glemminge.

Men det måste, så vitt gag förstår, handla om samma Sven Sandberg vid detta regemente i Landskrona.

Anders A.

  SVAR 2016-03-14 18:43

"Säkra" uppgifter betr. Sven Sandberg.

Sven Sandberg, soldat vid Konungens eget värvade regemente (född ca 1771) Finns i mönsterrullorna i Landskrona 1803 och 1805, bild 1020 resp. 1080.  I rullan noteras: Kom från Kalmar, hitflyttad 15/7 1802.

Finns sedan i  Glemminge  Cl:l  (1756-1806)  169/166.   Den 29/8 1805 dog i Glemminge soldaten vid Konungens eget värvade regemente Sven Sandbergs lilla dotter Brita Maja 4 månader av slag. Moderns ålder 31 år (f. ca 1774)

Det märkliga är att Brita Majas födelse finns inte noterad, och inga andra uppgifter om fam. Sven Sandberg.  Får väl tolkas som att fam. var på tillfälligt besök i Glemminge?

Anders A

  SVAR 2016-03-15 16:01

Efter att nu ha tröskat genom åtskilliga Sandberg-släkter, får man en känsla av att sökandet bör ske i  soldatfamiljer. Troligtvis heter också fader Sandberg.

De första uppgifterna på Carl Magnus Sandberg finns i Malmö garnisons församling, där han blir inskriven 1825. Bild 1690. I husförhörslängden här finns första noteringen: Född 20/2 1800 i Ystad,  C:2  1680/165.  Trol.vis är detta en felaktig notering. han har inte hittats här.

Kollar man så i Husf.h.längder M-ö Garnison  C:4 !792-1824) 470/83, födda 11/9 1799, Ulrica Charlotta, föräldrar: Husartrumpetaren Paul Sandberg o.h.h. Elisabet Hörlinsdotter?  Härefter försvinner Paul Sandberg ur längderna.

Bild 640 sid 117.  Januari 1803. Dopvittnet Carl Sandberg!  Vem är han, står han som trumslagare? Tillhör han husarregementet? (han försvinner också ur längderna)

Sedan kan man konstatera att i mönsterrullorna  1825, finns det ytterligare två soldater, en Nils Sandberg, 28 år, en Petter Sandberg 24 år. Dessa finns inte noterade som boende i garnisonsförsamlingen.

Anders A

 

 

  SVAR 2016-03-15 22:20

Man kan konstatera att namnet Sandberg är flitigt förekommande som soldatnamn, men finns också i andra släkter med detta namn. Det kan vara fel att hänga kvar i uppfattningen om att Carl Magnus Sandberg är född med detta namn. Det visar sig inte förrän vi hittat honom i en födelsebok.

I  den första noteringen Malmö garnison  Al:l  61/54, angs han som född i Ystad 20/2 1800, samt en notering att han kom från St Petri. Ystad St Petri har kollats ingående, han är inte född i Ystad.

Så återstår Malmö St Petri. Inte heller här har han hittats. Men så läser jag att Malmö St Petri och Malmö Caroli var i stort sett samma församling fram till 1812, utan fasta gränser.

Kollar då Carolis födelsebok och namnkobinationen  Carl Magnus. Har hittat följande:

Den 14 febr, 1800 föddes lotsen Anders Perssons hustru Ingri Lena Andersdotter sonen Carl Magnus (Caroli Cl:6 240/41).   Den 27/7 1801  födde murargesällen Jöns Örboms hustru Anna Catharina Malmgrens  sonen Carl Magnus. Fadder: trädgårdsmästare Bobeck.    Den 15/9 1804 födde trädgårdsmästaren Olof Ahlbergs hustru Marna Persdotter sonen Carl Magnus (Caroli Cl:6 720/137)  Fadder: trädgårdsmästare Bobeck.

den 14/11 1804 födde Anna Lovisa Sandberg oä. sone Carl Abraham.

I ett tidigare letande efter Sandbergare med trädgårsmästar anknytn, fanns en Länsman Sandberg, i Caroli, 510/95  fins en kronobefalln.man Sandberg som fadder.

Vet inte om det går att kolla upp de här Sandbergarna lite närmare.

Anders A

 

 

 

  SVAR 2016-03-15 23:27

Missade detta:  Malmö Garnison C:4 (1792-1824)  550/99

Den 12/4 1801 föddes Husartrumpetaren Paul Sandberg o.h.h. Elisabet (Hörlin?)  sonen Carl.  Moderns ålder 25 år.

Anders A

  SVAR 2016-03-16 11:51

Husartrumpetaren Paul Sandberg med en Son Carl, född 1801, finns det kanske anledning att syna i sömmarna. 

Trumpetare. Det verkar ha något av statuskaraktär i det dåtida militära? Finns det någon som har lite data på familjen Paul Sandberg.

Vad jag hitintills fått fram är:  Född ca 1771, Vigd 1795 i Stehag med Elisabeth Hörlin, f. ca 1774.  Från Stehag flyttar de till Malmö Caroli. Här föds  24/11 1795  Trumpetaren vid Kungl. husarregementet, von Kocks skvadron, Paul Sandberg o.h.h. Elisabeth Hörlins son Wilhelm Julius.  Faddrar, en räcka  militära "höjdare" bl.a. Baronen o. majoren Beckfriis.

Var hittar man sedan fam. Sandberg?  Husarregementet var i början på 1800-talet förlagt till Malmö.  1822-1882 till Ystad.  (det kan vara av intresse, "vår" Carl Sandberg f. ca 1800, finns ju noterad i Ystad)!   Ystad, patorat: 1677-1868, Ystad Sankta Maria, Öja, och Hedeskoga.

Skulle vara intressant att få kartlagt fam. Paul Sandberg, för att ev. kunna avföra honom som far till våran Carl.

Anders A

  SVAR 2016-03-17 11:18

Jag tycker att du skall skriva till Niklas Hertzman om du har frågor kring trumpetare i Skåne! Se länken: http://w1.401.telia.com/~u40107259/

Jo länken är gammal men fungerar fortfarande!

 

  SVAR 2016-03-17 15:23

Hej Magnus, och tack för tipset!

Ja, det är nog dags att söka experthjälp här.  Jag har plöjt igenom Garnisonsförsamlingen C:4 (1792-1824)   Husartrumpetaren Sandberg förekommer bara tre gånger. 11/9 1799 när dottern Ulrica Charlotta föds, 12/4 1801 när sonen Carl föds, samt en gång, 1800, som dopvittne.  Verkar som om han gjort ett kort gästspel på husarregementet.  Får höra med Niklas om han ev. har koll på den här trumpetaren.

Anders A

  SVAR 2016-03-17 17:08

Det enda jag har antecknat om trumpetaren Påhl Sandberg är att han 1795 var trumpetare vid ryttmästare von Kocks kompani och Husarregementet. Gift 1795-05-30 i Stehag och en son Wilhelm Julius född 1795-11-24 i Malmö Caroli. Det borde inte vara några problem att följa honom i rullorna och lägga märkte till var kompaniet mönstrar och därmed kanske få reda på var han bör bo vid olika tider. I rullan bör det även framgå hur länge han tjänstgör. För tillfället har jag ingen större tid till att hjälpa till med forskningen, men jag läser Scangen och har jag något att bidra med så gör jag det.
  SVAR 2016-03-17 18:41

"Huzartrumpetare" Pål Sandbergs son Carl dör 1803 13/3 i Lillasäte, Höör, så det kan inte vara denne Carl som är den eftersökte.

  SVAR 2016-03-17 23:19

Tack för dessa uppgifter. Då kan jag avskriva denne Carl född 1801.

Anders A

  SVAR 2016-03-19 16:36

Sandberg är i detta fallet inget soldatnamn, utan ett gesäll/hantverkarnamn.

1824 finns han som repslagargesäll i Malmö Caroli Al:3 (1823-1826) 32/57, kom då från Landskrona, skriver härefter in sig vid Konungens eget värvade regemente 1825.

Enl. husf.h.längder är han född i Ystad 20/2 1800, vilket inte stämmer.  I Ystad Sankta Maria finns en klensmed Sandberg med familj. Denna familj kom trol.vis till Sankta Maria först efter 1810. Teorin är då att sonen Carl Magnus fanns med  och sedan blev noterad (i husförhör med  datum 20/2 1800, och att detta seda följt med)

Carl Magnus finns inte som lärling på något repslageri i Sankta Maria, utan skall nog sökas i Landskrona. (en seg historia med denne Carl Magnus!)

Anders A

  SVAR 2016-03-19 22:05

Hittar ingen repslagarlärling Carl Magnus Sandberg i flyttattester, Landskrona.

Men väl en repslagare Eliasson med fam. som flyttar från Ystad till Landskrona 1815. Året därpå flyttar repslagarlärlingen Lars Peter Sandberg från Ystad till Landskrona

Hll:l  (1797-1817)  5310

Möjligt att Carl Magnus Sandberg sedan , också han, finns hos denne Eliasson i Landskrona.

Anders A

  SVAR 2016-03-19 22:17

Hans flyttattest finns i Malmö Caroli:

Malmö Caroli HIIaa:7 (1823-1824) Bild 4960 / sid 487 (AID: v389221.b4960.s487, NAD: SE/MSA/00553)

 

Har kommit från Åmål (!) 1823 till Landskrona, och flyttar 2 juni 1824 till obestämd ort, vilket visade sig bli Malmö Caroli.

  SVAR 2016-03-19 22:35

Finns som gesäll år 1823 hos repslagare Lars Carlmark, tyvärr utan inflyttningsort. Födelseåret är här endast 1800 utan ort...

Åmåls stadsförsamling AI:9 (1821-1825) Bild 68 / sid 57 (AID: v4560.b68.s57, NAD: SE/GLA/13654)

  SVAR 2016-03-19 22:52

I Landskrona är han gesäll hos repslagaren Bengt Eliasson (född i Ystad 1773 26/7), och där sägs han vara 1800 20/2 i Säby, vilken ort dock har strykits och ersatts av Ystad.

Landskrona stadsförsamling AI:12 (1823-1826) Bild 47 / sid 42 (AID: v108823.b47.s42, NAD: SE/LLA/13241)

Lärlingen Lars Peter Sandberg som kom 1816 med Eliasson verkar starkt misstänkt som bror till Carl Magnus!

  SVAR 2016-03-19 23:19

Det visar sig att Carl Magnus Sandberg finns hos Bengt Eliasson hela tiden sedan Eliasson flyttar in från Ystad 1815.

Landskrona stadsförsamling AI:7 (1814-1818) Bild 205 / sid 199 (AID: v108818.b205.s199, NAD: SE/LLA/13241)

Här tycks det stå 1800 20/7 som födelsedatum.

Som lärgosse ser vi även Lars P. Sandberg, född 1797 10/8(?) i Ystad.

  SVAR 2016-03-19 23:43

Tackar tackar! Hur skall man nu tyda detta - kom från Åmål?!  Kan det verkligen vara så att den ev. smedfamiljen Sandberg kom från Åmål till Ystad , gick i repslagarlära här och flyttade härifrån till Landskrona.

Den här smeden finns på Ystad Sankta Maria Al:3  (1816-1818)  22.  

Klensmeden Sandberg f. 5/11 1771, hustru Gunnilla Malmsten f. 23/7 1769, gesäll Nils Sandberg f. 16/6 1795.  Ingen  födelseplats angiven.  Inga barn födda i Ystad.

Anders A

  SVAR 2016-03-19 23:51

I Lars Petter Sandbergs flyttattest  vid flytten från Ystad till Landskrona 1816, skriver prästen: Saknas födelseuppgifter. Landskrona Hll:l  (1797-1817)  5310.

Anders A

  SVAR 2016-03-20 08:56

Det föddes inga "Sandbergare" i Åmål vid den här tiden.  Troligtvis befann sig Carl Magnus Sandberg  på en gesällvandring och hamnade hos Lars Carlmark i Åmål.  Om denne kan man läsa, att han år 1811 startade hantverksmässig tillverkning av tömmar, tjuderlinor och tågvirke för vänersjöfarten.  En av hans första gesäller var alltså Carl Magnus Sandberg från Skåne.

Frågan är varifrån i Skåne Carl Magnus startade sin gesällvandring någon gång omkring 1820?

Anders A

  SVAR 2016-03-20 09:17

Det var också så, att repslageriyrket, liksom smedyrket, sorterade in under skråförordningen, d.v.s. fick endast bedrivas i städerna. I detta fall bör det då ha handlar om antingen Ystad eller Malmö.  Repslagerierna var väl, kan man tänka, i första hand avnämare av tågvirke för den tidens segelfartyg.

Anders A

  SVAR 2016-03-20 09:23

Anders A, såg du mitt inlägg 2016-03-19 22:52 och det därefter? CM Sandberg var tydligen endast ett år i Åmål.

  SVAR 2016-03-20 10:23

Får försöka hänga med lite bättre. Carl Magnus fanns hos repslagare Bengt Eliasson i Landskrona från det denne flyttat dit från Ystad 1815. Härifrån har han då gjort en avstickare till Åmål, för att därefter noteras i  Malmö, Caroli.

Betr. den tänkbara fadern, klensmeden Sandberg i Ystad. Hittade lite mer uppgifter på honom.  Ystad Sankta Maria Al:4 (1819-1820)  bild 146.  Klensmeden Sandberg f. 5/11 1771 i St. Olof, hustrun Gunnilla  Malmström f. 23/7 1769 i M församl. 

Sandberg verkar driva en relativt stor verksamhet med flera gesäller o. lärlingar.

Anders A

  SVAR 2016-03-20 11:43

Smeden Sandberg är troligen en smed med burskap. Han bör då ha bedrivit versamhet i annan stad före det han kom till Ystad?  Sandberg/Malmström är inte vigda i Ystadförsamlingarna, och inte i Landskrona. (skall kolla Malmö)

Anders A
 

  SVAR 2016-03-20 13:03

Inga "Sandbergare" födda i Malmöförsamlingarna  kring 1800.

Anders A

  SVAR 2016-03-20 13:35

Smeden Sandberga hustru Gunnilla Malmström:  Ystad Sankta  Maria C:6  bild 11 sid. 5   Husaren Wilhelm Malmström / Susanna Måhrsdotter,  dottern Gunnella Christina född 23/7  1769.

 

Anders A

  SVAR 2016-03-20 15:09

Konstanterat.  Smeden Sandberg f. 5/11 1771 i St Olof, och Hustrun Gunnilla Malmström f. 23/7 1769 i Ystad, Sankta Maria.  De är inte vigda i Ystad, de får inga barn födda i Ystad. De finns i husförhör, Sankta Maria Ystad först 1816.

Jag tror att Sandberg var etablerad smed när han 1816 dyker upp i Sankta Maria, då ca 45 år gammal. (var nog ingen "bonnasmed")

Anders A

  SVAR 2016-03-20 15:21

Kan  regementena och garnisonerna ev. haft egna civila smeder?

Anders  A

  SVAR 2016-03-20 19:09

detta är nog också fel klensmed Åke Sanberg dog 20/6 1829 och hustrun 1845 där finns en bouppteckning efter henne F11:49 sid 10 där står att det finns inga

arvingar efter henne  och Carl dog ju 1859 så då borde ju han stått med

Anita

  SVAR 2016-03-20 22:52

Bara "for the record" eftersom Åke Sandberg inte är aktuell längre, men han gifte sig faktiskt i Ystad Sankt Maria 1809 19/11 med Gunilla Malmström.

Tyvärr saknas det hfl mellan 1806 och 1816 i Sankta Maria, så vi kan inte där se om Sandbergsbröderna(?) bodde hos Bengt Eliasson i Ystad före 1815. Man skulle kanske kunna se i mantalslängden vilka gesäller Eliasson har och när de dyker upp. Jag har inte tillgång idag till denna källa (på SVAR).

Jag hittar varken Lars Peter Sandberg eller Carl Magnus Sandberg födda i Ystad 1797 resp 1800. Hittar inte heller vigsel mellan Bengt Eliasson och Margareta (Märta) Lovisa Bertilsdotter. Åldersskillnaden mellan Bengt och Märta antyder att hon kan ha varit gift tidigare. Kan hon vara mor till bröderna(?) Sandberg?

  SVAR 2016-03-20 23:33

Bengt Eliasson med hustru finns på gården nr 79 i Sankta Maria i hfl 1806. Ingen Sandberg där. I hfl 1800 saknas Bengt på nr 79.

  SVAR 2016-03-21 10:24

Och här försvann klensmeden Sandberg ur handlingen!

Man frågar sig om de båda bröderna? Sandberg har mer än en yrkesmässig koppling till Eliasson/Bertilsdotter?   Det är konstaterat att de inte är födda i Ystad.  Åldersmässigt skulle dom väl kunna vara barn till repslagaren.

Bengt Eliasson f. 26/7 1773 i  ?   Margareta Lovisa Bertilsdotter f. 6/4 1776 i  ?  Lars Peter Sandberg f. 10/8 1797 i ?   Carl Magnus Sandberg f. 20/2 (7)  1800 i ?

Fam. finns nu i Landskrona stadsförsamling Al:7  (1814-1818)  205/199.

Frågan är om det går att följa Eliasson/Bertilsdotter fram till en bouppteckning?

Anders A

  SVAR 2016-03-21 11:21

Margareta Lovisa Bertilsdotters födelsedatum skrivs till 1766 6/4 i Ystad i senare hfl (därav min teori att hon kan vara mor till Sandbergarna, men inte Eliasson). Bengt Eliasson dör 1854 enligt hfl. De bor då i Östra Förstaden nr 94, Landskrona.

Lovisa Berthelsson dör 1852 och har bou. Tyvärr inga bröstarvingar så Sandbergarna är inte hennes barn.

Landskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:28 (1852-1855) Bild 160 / sid 21 (AID: v159273.b160.s21, NAD: SE/LLA/10165)

 

Även Bengt Eliasson saknar bröstarvingar 1854. I hans bou får vi dock veta att hans avlidna hustru skall ha en efterlämnad systerdotter Gustafva Lang, änka efter en avliden fanjunkare vid namn Schreil.

Landskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:28 (1852-1855) Bild 1650 / sid 285 (AID: v159273.b1650.s285, NAD: SE/LLA/10165)

  SVAR 2016-03-21 11:36

Den med SVAR-abonnemang kan leta igenom flyttattester till Ystad S:ta Maria efter Sandbergarna och Bengt Eliassons familj.

Bilagor till flyttningslängden, Inflyttningsattester SE/LLA/13489/H II/2 1799 – 1803 Bunt.

Bilagor till flyttningslängden, Inflyttningsattester SE/LLA/13489/H II/3 1803 – 1807 Bunt.

Bilagor till flyttningslängden, Inflyttningsattester SE/LLA/13489/H II/4 1808 – 1815 Bunt. Lucka 1814. Endast få attester 1815.

Bilagor till flyttningslängden, Inflyttningsattester SE/LLA/13489/H II/5 1814 – 1817

  SVAR 2016-03-21 12:29

Mantalslängder för Ystad finns i rådhusrättens arkiv. Jag hittar Bengt Eliasson på nr 79 fram till 1811 (utan någon Sandberg i familjen), men var tar de vägen sedan? Hittar dem inte i mtl 1812.

1815 flyttar de till Landskrona från Sankta Maria.

Landskrona stadsförsamling HII:1 (1797-1817) Bild 4340 (AID: v817080.b4340, NAD: SE/LLA/13241)

  SVAR 2016-03-21 13:15

Hinner inte med i svängarna! Har konstaterat att Margaretha Lovisa Bertelsdotter avled i Lkra stadsförsaml. 11/6 1852, 86 år gammal, och repslagarmästare Bengt Eliasson dog  21/2 1854, 80 år gammal.

Och du har redan konstaterat att det inte fanns några bröstarvingar.  Kan de båda bröderna? Sandberg vara fostersöner i familjen? Att fadern, ev. en  soldat Sandberg har dött?

Anders A

  SVAR 2016-03-21 14:19

Enl. hfl skulle Bengt Eliasson vara född 26/7 1773 i Ystad, och Margareta Lovisa Bertelsdotter f. 6/4 1766 i Ystad.  Kan inte hitta någon av dem födda i Ystad.

Konstaterar också att det vimlar av Sandbergare såväl i Ystad som i omgivande församlingar, likaså i Landskrona, och också som soldater vid olika regementen.

Anders A

  SVAR 2016-03-21 15:37

Har kollat vigslar i Sankta Maria från 1786 till 1806, ingen vigsel noterad med Margareta Lovisa Bertelsdotter, varken med Bengt Eliasson eller någon annan.

Bland vigslarna finns ett par med Sandbergare inblandade. 1794, soldaten vid Hennes Majt Drottningens Livreg. Peter Sandberg, vigd med Johanna Christina Petersdotter, 28år.   Oktober 1801 vigdes Cooperdi Skepparen? Peter Sandberg med jungfru Elsa Christina Maglund,31 år.  1790 vigs en piga Johanna Bertelsdotter, och 1801 vigs en Peter Bertelsson.

Det mesta talar väl för att repslagaren Bengt Eliasson f. 1733, var inflyttad till Sankta Maria tillsammans med hustrun Bertelsdotter.  Eftersom han var repslagare så kom han troligtvis inte från landsorten.

Anders A

  SVAR 2016-03-21 17:10

Fick ett infall och återvände till Raus.  Hit. till Pålstorps by. kom ju Carl Magnus 1844.

Här finns  en ryttare Sandberg f. 15/9 1755 i Bårslöv, hustru Elna Johansdotter f. 21/9 1753 i Bårslöv, med dotter Kerstin f. 23/12 1785.

Kan möjligtvis denne ryttare Sandberg ha en koppling till Carl Magnus Sandberg f. 1800 ?  Kan Carl Magnus ev. vara ett barnbarn?

Anders A

  SVAR 2016-03-21 17:11

Han finns på  Raus Al:l (1813-18199  960/92

Anders A

  SVAR 2016-03-21 18:02

I fam. finns en dotter Kerstin f. 27/12 1785. Hon är inte född i Raus, var fanns soldaten Johan Sandberg innan fam. kom till Raus?   Det är ju fullt möjligt att Elna Johansdotter skulle kunna vara mor till Carl Magnus, hon skulle då varit 47 år gammal.

Vid vilket regemente fanns ryttaren Johan Sandberg f. 1755 i Bårslöv?

Anders A

 

  SVAR 2016-03-21 19:35

Skånska Knektregistret.

Johan Sandberg f. 1769??  Skånska husarregementet.  Kompani: Majorens.  Rusthåll: Pålstorp 1.  Socken: Raus.

Jahan Sandberg finns inte noterad i  rullorna  1812-1814.  Det finns en notering, angående trosshästar.  Bild 3630, Johan Sandberg, Grått sto, 12 år.

Anders A

  SVAR 2016-03-21 19:43

Det finns en Sven Sandberg född ca 1779, i rullorna 1812-1814.  Han kommer från Öja, som är en församling strax utanför Ystad.  Bild 700  och  4380

Anders A

  SVAR 2016-03-21 20:22

Åter till mantalslängderna i Ystad. Familjen Bengt Eliasson flyttar 1811 från nr 79 till nr 224, där de bor tills flytten till Landskrona. Carl Magnus Sandberg syns inte till, men Lars Peter Sandberg är nog den lärgosse, sedan lärling Lars som finns hos Eliasson åtminstone från 1812 och med passande ålder (14-16 år).

Riktigt intressant är det i mtl 1811 på nr 79. Då står det S: Lars 12, vilket borde betyda en son Lars på 12 år till Bengt Eliasson.Är Lars P. Sandberg fosterson, eller trots allt styvson, till honom? Det ska även finnas ytterligare 1 barn 1811 (bör vara sonen Johan Fredrik f 1806).

Backar vi tillbaka till 1806 så sägs Bengt Eliasson och hans hustru ha 2 barn ! Är detta Lars Peter och Carl Magnus Sandberg? Fosterbarn? Eliasson syns första gången på nr 79 i mtl 1805, och dessförinnan i ett par år bor en arbetskarl Jon Nilsson där med hustru och 2 barn.

 

Riktigt knepigt att bena ut detta!

  SVAR 2016-03-21 22:26

Har nämnt det innan, det här är överkurs för min del! Men varifrån kommer Bengt Eliasson och  Margareta Lovisa Bertelsdotter.  1806 är Margareta Lovisa ca 39 år gammal och Bengt E  ca 33, så de har ju säkert ett förflutet båda två.  Bengt E  är ju vid denna tid utlärd repslagare, han bör ha lärt yrket i en stad. Vad var det som gjorde att han valde att flytta till Landskrona? Var det här han lärde yrket?

Anders A

  SVAR 2016-03-22 00:02

I ditt inlägg 21/3, nämner du betr, Bengt Eliassons bouppteckning, att hustrun hade en systerdotter, Gustava Lang, änka efter en fanjunkare Schreil.

I Landskrona fanns en "höjdarsläkt", Pripp. I den bl.a. Charlotta Victoria Pripp (Sandberg) f. 2/12 1760 i Landskrona, död där 1831.  Hon gifte sig med prästen Olof Schreil f. 1755, d. 1803.  Blev härefter "konserverad" med Per Sandberg f. 1757, d. 1812.

Är väl bara en ren tillfällighet att namnen Schreil och Sandberg dyker upp, dessutom i Landskrona  - och vid den här tidpunkten.

Anders A

  SVAR 2016-03-22 11:52

Sandbergare i Landskrona och Raus.

Den 27/8 1805 föds i Landskrona  Johan Fredrik Sandberg. Lkra stadsförsaml. Cl:6  1380/261.  Föräldrar:  Johan Sandberg/ Catharina Schönberg.

Johan Fredrik gifter sig 15/10 1826 i Landskrona med Anna Margareta Klein, f. 10/11 1800 i Fosie.  Fam. flyttar ganska omgående till Raus och där föds nio barn.  Efter Anna Margaretas död gifter Johan Fredrik Sandberg om sig 1859 i Raus med Charlotte Caroline Dymling f. 4/9 1811 i Landskrona.

Förmodar att dessa Sandbergare inte hör hemma bland repslagarna?   (uppgifterna finns på nätet)

Anders A

 

  SVAR 2016-03-22 12:14

Det borde gå att spåra repslagaren Bengt Eliassons hustru via systerdottern Gustava Lang, gift med fanjunkaren Schreil.

Det föddes en Gustava Lang 30/9 1784 i Karlskrona Amiralitetsförsamling. Frågan är vid vilket regemente fanjunkaren Schreil höll hus?

Anders A

  SVAR 2016-03-22 12:23

Och lite underligt är det att det "råkar" finnas så många med namnet Sandberg i Raus vid samma tid som Carl Magnus Sandberg fanns här?

Anders A

  SVAR 2016-03-22 12:43

I mantalslängden 1811 i ystad som Anders Berg skrivit om tycker jag att där står i kanten : S Jacob 18 , Lars 12 och 1 barn

det är ganska svårläst

Anita

  SVAR 2016-03-22 18:51

Här ett knippe Sandbergare ur dödboken Ystad Sankta Maria  F:5 (1772-1815)

Bild 14 sid 8  10/12 1774 dog pig. Helena Sanberg, 49 år

28/22            10/3 1780  dog   ?? Sandberg, 62 år

43/37             27/5 1785 dog fiskaren Matthias Sandbergs hustru Bengta Nilsdotter, 38 år.  Samma datum dog dottern Christina.

45/39              12/3 1786 dog fiskaren Matthias Sandberg, 58 år

72/66                24/10 1797 dog ?? Jonas Sandberg, 47 år

90/84                15/2 1805 dog skepparen Sandbergs dotter Benedicta 3 år

96/9                   11/3 1807 dog skepparen Sandbergs son Lars Peter, 2 år

110/104               april 1812  dog Volontären vid Amiraliteten, Constantin Sandberg

115/109                16/5 1815  begrovs kommisarien CP Sandberg, som dog i Kristinstad, 29 år gammal.                 

 

Anders  A

  SVAR 2016-03-22 19:07

Sedan fanns det en  Gustava Lang, med anknytn. till Bengt Eliassons hustru.

Från samma dödbok:

27/21          14/1 1780 dog ?? Christopher Langs hustru, 54 år

32/26          10/5 1782 dog Jöns Langs hustru Maria Gröndal, 67 år

33/27           2/7  1782 dog Dorothea Margareta Lang, 68 år

48/42           21/12  1787 dog Andreas Lang, 34 år

Och så några Bertelsson.

17/11             10/1  1776 dog änkan Johanna Per Bertelsson, 74 år

106/100          1810 dog fiskaren Olof Bertelssons son Bertel

109/103           1811 dog fiaskaren Per Bertelssons son Bertel.

 

Anders A

  SVAR 2016-03-22 23:07

Anita,

Jag har läst mtl 1811 som att det står Lg. [lärgosse eller lärling!?] Jöns 18, S: Lars 12 1 barn. Tittar man framåt kommande år skulle Jöns åldersmässigt kunna vara en J. Lindgren som förekommer hos Bengt Eliasson under flera år.

Anders,

Ja, Gustava Lang gift Schreil (en inte helt okänd släkt) borde gå att identifiera!

Har någon tillgång till SVAR? Finns inflyttningsattest i Sta Maria för Bengt Eliasson med familj ca 1803-1804?

  SVAR 2016-03-23 09:09

Lite nytt om Bengt Eliasson.

Den 26/7 1773 föddes Elias Arvidssons son vid 18, Bengt,  moder Ana Bengtsdotter.

Malmö St Petri Cl:4 (1767-1792)  98/187

Anders A

  SVAR 2016-03-23 09:23

Och Bengt Eliasson är inte vigd i  Malmöförsamlingarna, och inte i Landskrona eller Ystad. 

Han har tydligen lärt till repslagare i annan stad.

Anders A

  SVAR 2016-03-23 11:17

Arkiv digital har sökbara register, ca 10 Bengt Eliasson är vigda i Skåne.
  SVAR 2016-03-23 15:36

Tack för påminnelsen om det här registret! Inte första gången jag glömt bort att det finns, finns även ett bouppteckn.register.

Namn och datum stämmer vad jag kanse.  Vigsel, Caroli, 21/1 1799, Bengt Eliasson Maria Lovisa Bartel.

Bara det att jag hittar inte dem i Caroli.

Anders A

  SVAR 2016-03-23 16:31

Här fanns dom!   Malmö Caroli  Cl:6 (1787.1805)  80/9  

Den 21/1 1798 vigdes  ? Bengt Eliasson med Maria Lovisa Bartels.

Anders A

  SVAR 2016-03-23 17:05

Då bör det väl stå klart att Bengt Eliasson har lärt till repslagare i Malmö, gift sig här och därefter tämlige omgående flyttat till Ystad, Sankta Maria.

Kan Maria Lovisa möjligtvis ha varit gift tidigare?  Och har barn med sig i bagaget vid giftermålet? Hon var väl drygt 30 år vid giftet?

Anders A

  SVAR 2016-03-23 17:17

Kan rentav Lovisa Bartel (Bertelsdotter)  tidigar ha varit gift med en Sandberg?

Anders A

  SVAR 2016-03-23 22:41

Då har vi något sånär koll på vem Bengt Eliasson är och varifrån han kom. Men vem är hustrun - som nu fått "nytt" namn, Bartel eller Bartels. Konstaterar är att hon är född 1766 och sju år äldre än Bengt. Kommer också hon från Malmö? Vi vet att hon har en syster som  heter Bartel, samt en systerdotter som heter Gustava Lang, änka efter en fanjunkare Schreil.  Knäckfrågan är vad föräldrarna till bröderna? Sandberg är, som dyker upp i familjen efter det man landat i Sankta Maria, Ystad? Finns svaret i hfl i Malmö?

Anders A

  SVAR 2016-03-23 22:54

Betr. de två bröderna, Carl Magnus Sandberg f. 1800  och Lars Peter Sandberg f. 1797, så vet vi inte vad de hette i efternamn när de dyker upp i hfl i Ystad.  Namnet kan de ju ha tagit senare, eller?  Och denne Johan Fredrik f. 1806, var föddes han?

Anders A

  SVAR 2016-03-23 23:00

Johan Fredrik född 1806 är son till Bengt och Lovisa.

Anders A

  SVAR 2016-03-23 23:55

I M-ö St Petri föddes ingen Lars Peter 1797, och ingen Carl Magnus 1800.

I Caroli föddes en Lars Petter 30/6 1797, son av sämskinnsmakaren Kruse o.h.h. Caroli Cll:l  47/87.   Caroli 14/2 1800 föddes en Carl Magnus, son till lotsen Anders Persson,  53/99.

Har svårt att knyta dessa till  Bengt o. Lovisa i Ystad.

Anders A

 

  SVAR 2016-03-24 09:37

Skall man våga sig på en gissning så får det bli att Lars Peter f. 1797 och Carl Magnus är bröder. Att de omkring 1805 blev fostersöner hos Bengt Eliasson o.h.h. Lovisa Bartels.  Att någonting hänt föräldrarna, på antingen Lovisas eller systerdotterns sida.

I mitt utdrag 22/3 ur Sankta Marias dödbok figurerar flera med namnet Lang, vilka är dessa?  Lovisas systerdotter hette ju Gustava Lang, gift med fanjunkaren Scheil. Kan de här gossarna Lars Peter och Carl Magnus ha tillhört den familjen? Fanns den familjen också i Malmö? Pojkarna är ju inte födda där.  Teorin att Lovisa skulle vara mor till barnen, stämmer inte, Carl Magnus föddes efter giftermålet.

Att Bengt och Lovisa s.a.s." frivilligt" skulle ta två fosterbarn strax efter det dom gift sig, är ju inte rimligt.

Anders A

 

Anders A

  SVAR 2016-03-24 09:40

i Malmö Caroli föds en Carolina Gustava 26/10 1790 fader Gustaf Adolf Lang och moder Anna Catarina Bartels

kan detta vara systerdottern som finns i bouppteckningen

Anita

  SVAR 2016-03-24 10:07

Gustava Lang var änka efter fanjunkaren Scheil.  Kan det vara så att Scheil stupade i kriget 1808-1809?  Vilket år var det pojkarna först noterades i hfl i Sankta Maria?

Anders A

  SVAR 2016-03-24 13:48

Det är rätt Gustava som föddes i malmö hon gifte sig först med Samuel Malmsioe de fick 5 barn varav ett Johan Gustaf som lärde till instrumentmakare och är pappa till Malmsjö piano

Samuel dör 1819 i lungsot och Gustava gifter om sin med Gustaf Schreil hon dör 27/4 1860 i Gårdstånga

Anita

  SVAR 2016-03-24 14:17

Hej Anita!   Då behöver vi inte grunna över om Gustava ev. skulle kunnat var mor till Lars Peter f. 1797 och Carl Magnus f.1800, och kan avskriva den teorin.

Jag har letat runt lite efter de här pågarna i födelseböckerna, men har inte hittat dem.

Nu får det vara så med släktforskning en stund.  Förresten - GLAD PÅSK!

Anders A

  SVAR 2016-03-24 16:10

Lovisa Bartels far var kantor Carl Fredrik Bartel han dog 1791 och i bouppteckningen näms en son Johan Carl men tyvärr kan jag inte läsa allt

Malmö rådhusrätt1 F2A.71 sid 841

min tanke är om han har någon son som då har blivit fosterson hos systen Lovis och hennes man

Anita

  SVAR 2016-03-24 18:35

Begriper inte hur du hittar i malmöförsamlingarna!   Någon koppling måsrte det väl rimligtvis finnas mellan Lars Peter/ Carl Magnus och  paret Eliasson/Bartel. Kan den finnas på Bengt Eliassons släktsida?  Eller var det helt enkelt så att pojkarna var så pass gamla så de blev lärogossar till repslagaren i Ystad? Då borde de i vart fall varit 13-14 år gamla när de anställdes.

Anders A


 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies