genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Normark Danielsdotter, Christina, Snavlunda, död 18012016-03-15 22:31

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=65374
2016-02-22 19:36 

Enl. vigselboken,Edsberg C:1 s 85 6/1 1763,boende i Backa ,Edsberg.Finns där på A1:1 s 129, på samma ställe finns Lars Normark. En bror? I Snavlunda återfinns hon på A1:1 s 115, A1:2 s 206. I sista boken finns även en Margareta Nordmark, f. 1744 i Knista. En syster? I db för Christina Normark står Danielsdotter, F:3 bild 24 (6/4 1801), som far Daniel Olsson, skatte frälse. har i fb Knista bara hittat en Christina som kan stämma, Knista C:1 s 36, 31/3 1737. Fadern mäster Daniel Olsson, Willingsberg. Är det samma person som i db? har även googlat på Normark, Knista. Fick träff på en Anna Maria Normark Danielsdotter, f. 1733, Villingsberg, Knista. En syster?
  SVAR 2016-02-28 17:43

Snavlunda AI:3 bild 90 sid 165: Christina Danielsdotter född 1738-06-05 i Knista. --- Jan Jansson död? 1772. Lars Nordmark född 1727 verkar vara dräng och Christina är piga på stället? --- Christina död 1801-04-06. Viby C:3 1742-1790 bild 99 sid 94: Christina Nordmark och Johan Mellqvist får en son, Johan Daniel 1765-06-05 och en son Reinholt 1770-06-04 (bild 185 sid 180). Vem är då denne Mellqvist
  SVAR 2016-02-28 20:07

Vid sonen Reinholds födelse 1770 tolkar jag det som att Johan Mellqvist står noterad som gårdsfogde på Körtingsbergs Säteri.  Men jag hittar honom inte här. Men någonstans i husf.h.längderna bör ju familjen finnas.

Anders A

  SVAR 2016-02-28 20:26

Något förvirrande är att Johan Daniel född 1765 i Viby står som Johan Daniel i AI:1 sid 115. --- I AI:2 sid 206 heter han Mellqvist samt att det finns en Jan Jansson från Lerbäck. --- I AI.3 sid 165 heter han Jansson. Samtliga böcker är från Snavlunda.
  SVAR 2016-02-28 21:14

Viby AI:1 1748-1769 bild 177 sid 165: Nr 7 nerifrån - Johan Melqvist. (son Jan Jansson?)
  SVAR 2016-02-28 21:23

Viby C:3 1742-1790 bild 159 sid 154: Johan Mellqvist avlider 1770-01-10, 43 år gammal
  SVAR 2016-02-28 21:38

Ja, han dog i lungsot. Samma år flyttar änkan Christina Danielsdotter till Snavlunda, står här noterad tills. med sonen Johan Daniel Mellqvist.  Snavlunda Al:l 63/115.

Sonen Johan Daniel f. 1765, flyttar tilbbaka till Viby 29/9 1781.  Sonen Reinhold är inte noterad, död?

Viby, november 1769 dog Carl Reinhold Mellqvist från Körtingsberg, i koppor, 83 år.  Troligen far till Johan Mellqvist  (sonsonen Reinhold fick hans namn)

Har inte kollat vidare på vart änkan Christina tog vägen, om hon också flyttade tillbaka till Viby, eller ev. till födelseorten Knistad?

Anders A

  SVAR 2016-02-28 22:50

Christina född 1738.  Hon gifter förmodl. om sig tämligen omgående?

Anders A

  SVAR 2016-02-29 00:39

Hon gifte tydligen inte om sig. Hon dog hos sonen Daniel m. fam. på  Tycke Mellangården, Snavlunda.  Al:3  90/165.  Och sonen Reinhold dog i Snavlunda 1773.

Anders A

  SVAR 2016-02-29 16:39

Enl. husf.h.  är Christina Danielsdotter Nordmark född 1738 i Knista.  Men det finns ingen Christina, med far Daniel, född  kring det här årtalet varken i Knista, Viby eller Snavlunda.  Hon kommer förmodl. från någon grannförsamling.  Hon finns inte heller i vigsellängderna. Men är troligtvis vigd med  gårdsfogden Mellqvist i Viby, men här saknas vigseluppgifter för 1759-62.

Någon släktanknytning har hon nog till dessa med namnet Nordmark. I vilka församlingar finns "Nordmarkarna"?

Anders A

 

  SVAR 2016-02-29 17:45

Snavlunda C:3 1772-1823 bild 9 föds en Christina Margareta 1774-12-06, fader ??,moder Christina Danielsdotter. ---Bild 15: 1770-10-03 föds en Jonas i Tyke Mellangård, föräldrar Jan Jansson och Christina Danielsdotter. --- Snavlunda F:31770-1860 bild 20: 1795-11-16 avlider Jan Jansson från Tyke Mellangård, 55 år gammal. Måste vara den Jan Jansson som kom från Lerbäck 1772.
  SVAR 2016-02-29 18:50

Christina var endast 32 år när Johan Mellqvist dog 10/1 1770, den 3/10 samma år får änkan Christina sonen Jonas (ingen tid att förspilla!)  Lerbäck är väl en grannsocken?

Men var är Christina född, och varifrån hämtade hon namnet Normark?

Anders A

  SVAR 2016-02-29 19:14

Namnet varierar, vid vigseln i Backa 1763-01-06 med Mellqvist heter hon Stina Normark. (om det nu är samma kvinna)
  SVAR 2016-02-29 19:53

Då Christina Normark/Danielsdotter är min fffmfm, är jag mycket intresserad av att hitta hennes rötter. jag vet att alla uppgifter i inlägget stämmer. Jag vet att hon gifte om sig efter Johan Mellqvists död med Jan Jansson från Lerbäck.Vigseln med Johan Mellqvist var i Edsberg 6/1 1763, se Edsberg C:1 sid 85. Intressant med Carl Reinhold Mellqvist, Körtingsberg! Både namn och åldersmässigt kan det stämma. Har länge försökt hitta Johan Mellqvists förfäder, utan resultat. Tack för tipset!!
  SVAR 2016-02-29 20:21

Även vid bouppteckningen efter Johan Mellqvist 1770-02-20 (Viby) Grimstens Häradsrätt FII:1 Ver:a 1740-1779 bild 432 sid 427, heter hon Stina Normark
  SVAR 2016-02-29 20:40

Stina och Christina är samma namn, Stina en förkortning av Christina.

Anders A

  SVAR 2016-02-29 23:11

Googlade fram följande:  Anna Maria Normark Danielsdotter f. 1733 Willingsberg, Knista, d. 21/8 1814. Övre bruket Godegård.  Vigd i Okt. 1753 i Knista med Nils Tiderman Johansson f. 1720, Hasselfors, Skagershult, d. 7/5 1771, Ölsbo bruk, Nysund.

Anna Marias fader var:  Byggmästaren Daniel Normark.

(uppgifter hämtade från Oves släktforskning)

Detta med byggmästare Daniel Normark i Knista, är ju intressant information!

Anders A

 

 

  SVAR 2016-03-01 09:27

Hur jag än letar hittar jag ingen byggmästare Daniel Normark vid Willingsberg, Knista!

Vet inte i  vilka vilka källor denne säktforskare hittat uppgifterna?  De husförhörslängder som finns betr. Knista, börjar från 1769, och här finns ingen med namnet Daniel vid Willingsbergs bruk.  (Detta i AD:s sökmaterial)

Hette denne byggmästare från början Daniel Olofsson?  I Knista C:l (1725-55)  41/36 föds en Christina Danielsdotter 31/4 1736, fader Daniel Olofsson Willingsberg. Är det "vår" Christina?

Anders A

  SVAR 2016-03-01 11:26

Byggmästare Daniel Olofsson dog den 18/10 1761

Knista C:2 bild 450/sid 41

Anita

  SVAR 2016-03-01 13:02

Ja, här är han!  Men använder han bara namnet Normark till "söndags"?

Anders A

  SVAR 2016-03-01 13:39

Ang. Carl Reinhold Mellqvist. I db Viby, C:3 sid 154. Där står klart och tydligt: Barnet Carl Reinhold Mellqvist, död 9/11, koppor. Åldern är 1 år. Vad 83 står för vet jag ej, men det är flera barn som dör då och efter åldern står liknande, som 83, efter samtliga. Det är alltså inte fadern till Johan Mellqvist det handlar om.
  SVAR 2016-03-01 13:59

Jag som trodde jag hittat något nytt!  Men Chistina f. 31/4 1736, med far Daniel Olofsson, det måste väl vara rätt?

En fråga.  Finns det annorlunda (fullständigare) uppgifter i det material som mormonerna fotagraferade?

Anders A

  SVAR 2016-03-01 19:01

Dina födelseuppgifter för Christina med far mäster Daniel Olofsson är samma som jag har. Då jag inte funnit någon annan som kan stämma in får jag tro att hon är den rätta. Att födelseuppgifter så långt tillbaka i tiden kan skilja sig åt något år framåt eller bakåt är inget ovanligt.
  SVAR 2016-03-01 20:24

I jakten på Johan Mellqvists anor så samlade jag ihop några dop där Johan och senare även Christina varit faddrar/dopvittne och av egen erfarenhet så vet jag att det kan finnas ledtrådar i dopnotiserna, föräldrar/vittnen är ofta släkt med de nyblivna föräldrarna samt att ortsnamn kan förekomma. Tror man vågar påstå att Johan och Christina träffats omkr.1764. Bland de första notiserna där Johan är fadder/vittne finns ortsnamn jag inte kan tyda, möjligen kan det ge vidare info om var han bott tidigare. ----- Hoppas någon kan tolka/tyda notiserna som jag angett från ------ Viby C:3 1749-1790: Bild 72 (1759-05-06, Eric). --- Bild 73 (1759-09-23, Jonas Mellqvist?). --- Bild 74 (1759-12-03). ---- Bild 75 (1760-01-19 + 1760-02-02). --- Bild 76 (1760-04-20,står i Maj). --- Bild 78/79 (1760-11-04, Nils) och 1760-12-09, Caijsa) ---- Bild 81 (1761-04-24, Caijsa), ort ”oläslig”. ---- ?? Bild 82 sid 78: 1761-07-14, föds en Carl Friedrich, fader Mellqvist ??? --- Bild 84 1762-01-02, Kjerstin och 1762-01-29 Anders. ---- Bild 86 1762-03-14, tvillingar. ----- Bild 87 1762-09-08, Cajsa. ---- Bild 89 1763-03-18, Carl. ---- Bild 94 1764-04-26, Brita*/Stina Normark/Mellqvist. ---- Bild 96 1764-09-23, Cajsa, Nordmark/Mellqvist. ----- Bild 101 1765-09-23, Anders, Nordmark/Mellqvist och 1765-11-21, Eric. ---- Bild 105 1766-12-29, Pehr och 1767-01-07, Nordmark/Mellqvist. --- Bild 106 1767-03-09, Lars. ---- Bild 107 1767-05-20, Maria, Nordmark/Mellqvist. ----
  SVAR 2016-03-01 21:15

Viby C:3 1742-1790 bild 125 sid 120: Johan Mellqvist gifter sig med Christina Adler 1759-10-05. 1761-07-14 föds Carl Friedrich. ---- Viby C:3 1742-1790 bild 152 sid 147: Christina Adler avlider 1761-07-21 även sonen Carl Friedrich avlider samma dag.
  SVAR 2016-03-02 15:24

Mycket spännande, nu börjar det hända saker, minsann! Vem var denna Christina Adler? Intressant detta med dopvittnen. Det måste jag titta på själv också. Suveränt jobb, Anders!
  SVAR 2016-03-02 15:50

Viby AI:1 bild 178: Tycks stå jungfru Stina Adler, eller? (nr 15 uppifrån). Adler betyder örn på tyska, fanns en tysk sadelmakare från Preussen samt några Adler till i Länet. (goggla Ansedel Adler)
  SVAR 2016-03-02 16:37

Finns kanske ett samband mellan Christina Adler och den Friedrich Adler i Ljusnarsberg?? Men inga garantier, får kollas upp. ------ Ljusnarsberg C:6 1724-1745 bild 89: 1735-03-19 föds en Christina, fader Friedrich Adler i ??Myrsbo??. Med tanke på att Johan och Christina Adlers son hette Friedrich. --- Bild 118 föds en Friedrich 1739-06-08. --- Bild 124 föds en Christina till 1740-01-01 så troligen har ”den första” avlidit.
  SVAR 2016-03-02 19:16

Det fanns tydligen en släkt Adler i de här krokarna, bl.a. en bruksidkare i Ljusnaberg, Johan Adler 1776-1857.  Tror t.o.m. att det fanns ett adligt påbrå.

Anders A

  SVAR 2016-03-02 19:38

Finns mycket om man googlar på : Släkten Adler. Det handlar trol.vis om mer än en släkt.  Det finns en bok som heter: "Släkten Adler", skriven av Berta Adler (kan troligtvis fjärrlånas på bibliotek) 

Och en Adler grundade det som så småningom blev Arla Mejeri!!

Anders A

  SVAR 2016-03-02 20:22

Ljusnarsberg EI:1 1724-1774 bild 23: Friedrichsson Adler gifter sig 1732-08-15 med Margaretha C…….dotter?? ------ Bild 27:1734-08-11 gifter sig Friedric Friedricsson Adler med Maria Nilsdotter i …………?.-------- Ljusnarsberg F:1 1724-1745 bild 33: En ”gammal” Friedric och hustru avlider 1732-12-21 och 22, tolkar jag det som. ------- Ljusnarsberg C:6 bild 85: 1734-09-28 föds en Friedric i Myrbo
  SVAR 2016-03-04 11:25

Johan Mellqvist finns med i mantalslängden i SVAR under Körtingsberg fr o m 1758- 1769.
  SVAR 2016-03-15 16:05

Har kollat födelseboken för sonen Reinhold ,Viby C:3 s 180, bland faddrarna finns där pigan Greta Normark vid Körtingsberg. Kan detta vara syster till Christina? Det finns en Margareta Normark i Snavlunda A1:1 s 206 på samma sida som henne. Vid sonen Johan Daniels faddrar, Viby C:3 s 94 och Carl Friedrich, Viby C:3 s 78 finns så gott som bara högrestånds personer, vissa återkommer hos båda barnen, så som Ulrica Gadde/Hård och Christina Margatera Hård. Tror dock inte att dessa är släkt med Johan Mellqvist eller...? Frågan är öppen.
  SVAR 2016-03-15 21:59

Grimstens Häradsrätt FII:1 Ver:a 1740-1779 bild 432 sid 427. Här hittar du bouppteckningen efter Johan Mellqvist.
  SVAR 2016-03-15 22:31

Viby AI:2 1770-1788 bild 194 sid 369, Här återfinns damerna Hård, gifta med varsin Gadde. Troligen har Johan haft en "hög" befattning på Körtingsberg och därav har nog adeln verkat som faddrar. Även kan Johans första gifte med Adler spelat roll, (Egen teori)
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies