genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersdotter, Hanna, Gärdslöv (M), 1788-02-242016-03-01 14:38

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=64958
2016-02-08 00:50 

Jag undrar om någon med mer kunskap och rutin kan hjälpa mig knäcka en (för mig åtminstone) väldigt svår nöt? 

Min mf mf f Jacob Löfberg föddes den 24/2 1788 som "oäkta" i Gärdslöv Gärdslöv CI:3 (1783-1830) Bild 45 / sid 50. Honom har jag lyckats följa fram till hans död 1847, så där känner jag mig nöjd.

Problemet jag har är hans mor, Hanna Andersdotter. Namnet är faktiskt allt jag vet om henne och det har verkligen tagit tvärstopp! Jag vågar påstå att jag läst igenom allt jag hittat om Gärdslöv. Men eftersom de scannade husförhörslängderna på AD börjar först 1813 var ju oddsen inte nåt vidare bra ens från början. Kanhända jag får acceptera att det tar stopp här - eller....? 

//Kenneth

 

  SVAR 2016-02-08 10:41

Hej!

Kollade lite på vigslar i Gärdslöv.  Hanna Aandersdotter är ju ett vanligt namn och jag antar att du redan kollat följande:  30/1 1791 lystes det i Gärdslöv för drängen Per Jönsson och pig. Hanna Andersdotter.    20/5 1792 lystes det för husmannen Andreas Ingelström o. pig. anna Andersdotter från Nyvång.

Anders A

  SVAR 2016-02-08 11:10

4/12 1791 föddes I Gärdslöv Per Jönssons och dess hustru (Hanna Andersdotter?)  dottern Pernilla.

1/8 1793 föddes husmannen Anders Ingelströms uti Näsby och dess hustru (Hanna Andersdotter)  dottern  Maria? Ctharina.

Anders A

  SVAR 2016-02-08 12:31

Den 17/8 1812 dog skomakaren Anders Ingelström uti Gärdslöv, 63 år gammal (född ca 1749)

Den 28/1 1832 dog fattighjonet, änkan Hanna Andersdotter i Gärdslöv   70år och 11 mån. gammal  ( född ca 1761)

Om detta är "din" Hanna Andersdotter så skulle hon vara född ca 1761, och vara ca 27 år gammal när den ev, sonen Jacob föddes 1788.

Anders A

  SVAR 2016-02-08 12:59

På samma spår:

Den 12/8 1801 föddes i Näsby, skomakaren Andreas Ingelströms och dess hustru, dottern Sissela.

Gärdslöv Al:l bild 29, fattighuset:  Änkan Hanna f. 11/2 1761 i Näsby med dotter Sissela f. 12/8 1801 i Näsby.  Noteras här som flyttade till Ystad 1817.

Anders A

  SVAR 2016-02-08 13:07

Hanna Andersdotters födelse:  Gärdslöv, Näsby, Cl:2  50/44  (svårläst)

Du får kolla upp om detta är ett blindspår.

 

Anders A

  SVAR 2016-02-08 15:31

En del talar för att det här är rätt.  Det finns bar ett par st med namnet Hanna Andersdotter som passar in.  Skomakargesällen!  Anders Ingelström i Näsby var ca 43 år när han vigdes 1792 med Hanna Andersdotter, ca 31 år, från Nyvång.  Anders står inte noterad son änkling.  Båda var av skilda anledningar  s.a.s. sent ute, och riskerade väl att hamna på "glasberget".

De fick sedan barnen:  ?? Catharina f. 1/8 1793.  Andreas f. 2/4 1795.  Carl Magnus f. 16/3 1798.  Sissela f. 12/8 1801.

Varifrån fick  Jacob Löfberg sitt namn, var det ett taget s.k. hantverkarnamn?

Anders  A

  SVAR 2016-02-09 12:14

Hej Anders!

Det var värst vad du lagt ned energi på detta - det tackar jag särskilt för!

Tyvärr vet jag inte var Jacob fick efternamnet Löfberg ifrån. Men så vet jag ju inte mycket alls om hans tidiga leverne.... Den första anteckning jag har är från då han gifte sig med Anna Nilsdotter i Ystad 1820 (Ystads Sankt Petri C:4 (1799-1860) Bild 199 / sid 207). Då är han 32 år och om man följer honom framåt i livet därifrån så kan man konstatera att han sannolikt inte var någon hantverkare. Snarare en fattig dräng som dog 59 år gammal med kommentaren "Sjuklig - njuter fattigmedel" i HFL.  Däremot kan han han mycket väl varit soldat i unga år och tagit sig namnet då. Men det vet jag som sagt inget om.

//Kenneth

 

  SVAR 2016-02-10 00:12

Han finns inte i Knektregistret.  Han föddes oä,, det är ju möjligt att fadern var känd och Jacob sedan fick namn efter honom. Skulle jag våga mig på en gissning, så fanns det i de här krokarna, vid denna tid, en soldat Trued Fredrik Löfberg  f. 1759. , ungefär jämngammal med Hanna.

Anders A

  SVAR 2016-02-10 13:26

Din gissning låter ju inte helt osannolikt. Min uppfattning är dessutom att inte många hette just Löfberg på den här tiden? Men man hade ju gärna sett att man fått det bekräftat på något sätt..... 

Men eftersom HFL'erna inte börjar förrän 1813 så blir det väl svårt förstås. Jag kan inte hitta någon information om det - men kan Gärdlövs husförhör dokumenterats i någon närliggande församlings böcker före 1813?

//Kenneth

 

 

  SVAR 2016-02-10 15:21

Hej igen!

Du undrarr liet över att jag lagt ner lite energi på den här sökningen. Det är så att själv har jag anor från den här trakten och då blir man lite extra engagerad, man vet aldrig om man ev. träffar på en släkting.

Betr namnet Löfberg, i det här fallet, så  är det ju så att det inte var ett taget hantverkarnamn, och han blev inte heller militär.  Fadern hette med all säkerhet Löfberg.  Jacob föddes som oä. och det mesta talar för att han fick faderns namn. Detta betyder också att denne Löfberg erkänt sig som fader till barnet.

Att föda ett oä. barn vid den här tiden var en brottslig handling.

Lönska läge.  Lönskaläge var när båda parter var ogifta. Enl. 1734 års lag och fram till 1864 var lönskaläge brottsligt, och föräldrarna till utomäktenskapligt fött barn skulle åtalas av kronolänsmannen. Böterna var 10 daler för mannen och 5 daler för kvinnan. Dessutom skulle båda parter stå på pliktpallen en söndag i kyrkan.

Den offentliga kyrkoplikten avskaffades år 1741. Absolutionen blev förlagd till sakristian, och det införs ett bötesbelopp som skall betalas till kyrkan.

Om inte fadern ville göra upp i godo blev det en sak för häradsrätten. Det var ju så att fadern var skyldig att betala en fosterlön till barnet. Gjorde man upp i godo erbjöds modern ofta ett engångsbelopp. Det beloppet täckte normalt den summa hon skulle betala för böterna och kyrkoplikten och kanske utgifterna för ett par år men sällan mer.  (citat från Släktforskarförbundets handbok: "Fader okänd".)

Det var så villkoren såg ut en gång för våra anfäder i Gärdslöv.  Men ännu värre kunde man råka ut. Här ett citat från: Magnus Erikssons stadslag- Giftermålsbalken:

Denna lag gällde i städerna fram till 1 sept. 1736 och lyder:

"Gör ogift kvinna hor med gift man, då have han förverkat den fördel, som han skulle hava av oskiftat bo efter sin hustrus död. Och de böte båda till Konungen, biskopen, målsäganden och staden för sitt brott, såsom förut är sagt, och hustrun tage målsägandens rätt. Förmår han ej gälda böterna, då skall en snara läggas omkring hans lem  och stadens stenar läggas på henne, och så skall hon leda honom omkring i staden, och sedan skola de med ed lova att aldrig komma åter till staden."

Dubbelt hor kallades det när båda parter var gifta (på skilda håll)  Straffet var fr.o.m. 1608  halshuggning.

(snacka om sharialagar!)

Anders A

 


 

  SVAR 2016-02-10 16:30

Hej Kenneth och Anders! Har följt er tråd med spänning och fått några ”infall”. Du hade följt Jacob fram till hans död 1847. ”Jakten” på modern fick mig att tänka på om du vet var Jacob bodde 1813 när böckerna börjar i Gärdslöv, han är 25 år då och möjligen fortfarande boende på samma ställe som modern eller om det fanns syskon (yngre) med tanke på husförhören, vet du när/om han flyttade från församlingen. Kollade vigseln i Ystad Sankt Petri men kan inte tyda vad som står sist i ”notisen” om vilken församling. Troligen har du/ni redan kollat det men jag vill ändå ställa frågan. Anders
  SVAR 2016-02-10 16:57

Hej igen Anders! Det var minsann inte så lätt att leva jämt på den här tiden heller. Särskilt inte om man blev påkommen och skulle straffas enligt Magnus Erikssons lagverk. Och hade man dessutom inte råd med böterna blev det tydligen riktigt besvärligt. Huvaligen….!

Jag har drygt 500 mer eller mindre kartlagda släktingar i mitt träd just nu - så gott som alla hemmahörande i Skåne. Merparten vill jag påstå bodde och verkade i de mellersta och södra delarna. Så inte är det omöjligt att våra grenar korsas någonstans på vägen.

Men jag undrar fortfarande lite över Jacob Löfgrens riktiga pappa. Om den riktiga fadern erkänt ett barn som sitt och man valt att ge barnet hans efternamn. Då borde väl det rimligtvis ha noterats någonstans?

Jag har noga gått igenom ”Bilagor till Husförhörslängden och Försmalingsboken” (Gärdslöv HI:1 1809-1940) utan att finna något. Kan det stå i någon annan rulla?

  SVAR 2016-02-10 17:42

Citerar igen från min handbok:"Okänd fader":

Fram till slutet på 1700 talet förde kyrkoherden en förteckning kallad absolutionslängd eller avlösningslängd över alla som absolverats (avlösts) från synden på detta vis. Här kan man hitta uppgifter om bl.a. barnafader.

Absolutionslängden har ofta bevarats i kyrkoarkiven och finns därför hos rep. landsarkiv. De har förtecknats under serie G (övriga längder) och kan även benämnas: längder över personer som undergått kyrkoplikt.

Seda är ju frågan om hur pass nitisk prästen i Gärdslöv var i sin "bokföring".

Men det är inte uteslutet att det kan finnas uppgifter på landsarkivet

Anders A

 

  SVAR 2016-02-10 17:57

Jag har inte kollat något på Jacobs levnadsöde. Förstår att han flyttade till Ystad.

Det gjorde ju också hans mor och halvsyster Sissela, år 1817, Flyttade de då till sonen?

Har du kollat något på Jacobs halvsyskon, eller är det bara Jacob du är intresserad av att följa?

Anders A

 

  SVAR 2016-02-11 00:24

Hej igen Anders A och välkommen in på tråden Anders E

Jag är intresserad av hela familjen. Det är bara det att problemet uppstod i och med Jacob eftersom det är honom jag är släkt med i rakt nedstigande led. 

Just Jacob, hans mor och hustru har vållat mig mycket huvudbry. 2014 sökte jag hjälp på detta forum för att försöka räta ut några frågetecken vad gäller hans hustru Anna Nils-/Larsdotter. Det gick inte så bra då heller så jag fick lägga det åt sidan ett tag. Tråden hittar ni här om den kan var till någon hjälp: http://scangen.se/efterlysningar.php?action=ny&svar=45947

Jag är inte heller så säker på att alla vi tror flyttade till Ystad 1817 verkligen gjorde det. Själv har jag bara lyckats finna Jacobs hustru Anna (som då heter Larsdotter) som piga hos hattmakare Jöns Göransson på Ystad 234: Ystads Sankt Petri AI:4 (1817-1839) Bild 339.

Hon flyttade för övrigt fler gånger mellan Brandstad och Ystad och jag vet att hon åtminstone 1821 gjorde det utan maken Jacob….?. Ystads Sankt Petri HII:3 (1820-1823) Bild 1890

  SVAR 2016-02-11 11:48

Hej igen! Några frågetecken har dykt upp, fanns det fler Jacob i Gärdslöv vid denna tid, hette han Andersson först efter moderns Andersdotter och sedan bytte till Löfberg, har han varit gift tidigare då han är 32 år när han gifter sig med Anna Larsdotter. Förklaringen till mina undringar är att 1812-01-29 föds en Anders i Gärdslöv, fader Jacob Andersson, moder Karna Olsdotter . – Gärdslöv CI:3 1783-1830 bild 149 sid 153 (till höger), förhoppningsvis är det en annan Jacob för att inte ”röra till det” ännu mer. Anders E
  SVAR 2016-02-11 13:41

Tyvärr Anders E, jag tror du är ute på ett villospår......

Den Anders jag antar att du syftar på är född 29 februari 1812 om du tittar noga.

Du hittar honom och hans familj i HFL'en här: Gärdslöv CI:3 (1783-1830) Bild 149 / sid 153.

Hans far Jacob dog dessutom redan 1823-08-10, drygt 61 år gammal: Gärdslöv CI:3 (1783-1830) Bild 275 / sid 283.

  SVAR 2016-02-11 14:48

Ja, det såg jag senare. Fick bara en fix tanke när jag "bläddrade" i boken och såg namnet och i kombination med åldern vid vigseln så kom funderingarna. Kan du läsa vad det står sist i vigsel notisen? "båda av ....... församling". bild 198 sid 207 Ystad St.Petri C:4
  SVAR 2016-02-11 15:18

Jag är ganska säker på att det står: "Båda av denna församling"

  SVAR 2016-02-11 17:29

Det är ju fastställt att pig. Anna Nilsdotter f. 2/5 1798 i Araskoga, Brandstad, hade en tjänst i Ystad, St. Petri när hon i Nov. 1919 vigs med tjänstedrängen Jacob Löfberg.

Frågan är om också han vid denna tid  bodde i församlingen ?(St Petri)  Eller fanns han  då på Brandstad nr 10? Han står  där (1818-1820) noterad som husman?  Efter vigsel i Ystad bosätter man sig på Brandstad nr 10.  Den 27/7 1821  begär Anna Nilsdotter, (står Larsdotter i attesten, förmodl. felskrivet av prästen) flyttnings betyg för flytt till Ystad.  Men den 20/8 1822 är hon tillbaka på Brandstad nr 10, för då föds här sonen Anders.

Rätt uppfattat?

Anders A

  SVAR 2016-02-11 18:34

DDSS: Vigda i Ystads S:t Petri församling 1689 - 1884 Datum 1820-11-12 Datum avser vigsel ID-nr/Regler 63079/DDSS Brudgummen Namn Jakob Löfberg Titel tjenstedräng Ort Ålder/födelseår Civilstånd ej angivet Sida i husförhörslängden Bruden Namn Anna Larsdotter Titel piga Ort Ålder/födelseår Civilstånd ej angivet Sida i husförhörslängden
  SVAR 2016-02-11 18:43

1821 flyttar paret från Ystad till Araskoga nr 9 i Brandstad (HFL 1818-1831, bild 116). I Brandstad får de sonen Anders 1821-01-28, men han dör inom det första dygnet.

Katharina

  SVAR 2016-02-11 18:47

Det verkar ju faktiskt som om båda bodde i Ystad då de gifte sig där 1819, särskilt med tanke på anteckningen "Båda av denna församling". Problemet är väl att vi inte hittar var Jacob höll till i så fall? Eller så kanske de bara bluffade prästen av någon anledning....?

Men i Brandstad B:1 (1818-1850) Bild 7 / sid 5, anm 22, står det att paret flyttade gemensamt från Ystad till Brandstad 1821,

I HFL Brandstad AI:3 (1818-1828) Bild 106 / sid 203, kan man även se att de gemensamt flyttade in på Araskoga 9. 

Men tittar man noga så ser det ut som om Annas anteckning är skriven med en annan penna än Jacobs. Det får mig att misstänka att den är skriven vid ett annat tillfälle - vilket kan styrka din teori (Anders A) om att Jacob kanske redan bodde i Brandstad....?

Vad gäller Annas efternamn så pendlar det hela tiden mellan Nilsdotter och Larsdotter. Jag tror att hon av någon anledning använde sig av båda namnen. Jag har fått för mig att hon kallade sig Larsdotter i Ystad och Nilsdotter för övrigt

 

  SVAR 2016-02-11 18:58

I flyttattesten  Ystad St Petri Hll:3 (1820-23)  1890.  Utskriven i Brabstad 27/7 1821. Här står också att Anna  är skattskriven i Brandstad.

Kan det vara så att både hon och Jacob, vid vigseln i St Petri, båda var skrivna i Brandstad?

Jag har förtvivlat svårt att hitta Anna Nilsdotter i födelseboken i Brandstad. I alla husförhörsnoteringar är hon född 2/5 1798 i Araskoga, Brandstad.

I en husförhörslängd, Brandstad, Araskoga nr 3, Al: (1803-1810)  56/10  Här finns: Nils Pehrsson 44 år, med hustru Hanna 48 år, barnen: Anna 11 år.  Kjersti 9 år.  Else 6 år.  Denna Anna 11 år skulle ju kunna stämma. Men inte heller dessa hittar jag i födelseboken.

Har sedan kollat vidare på fam. Löfberg.  De flyttade 1829 till Ö. Kärrstorp, och sedan är det "lugna gatan" hela vägen. Det föddes 5 barn.

Jacob Löfberg står, i stort sett hela tiden, noterad som husman. Tidvis hade fam. också tjänstefolk.  När Jacob Löfber dör i Ö. Kärrstorp 1847. noteras han som sjuklig, och får fattigmedel.  Annas död har jag inte noterat.

Men fortfarande är det oklart var Jacob höll hus från det han lämnade Gärdslöv, gissningsvis 1802.  Tills det han dyker upp i Ystad/Brandstad ca 1820.

Anders A

  SVAR 2016-02-11 19:24

Hej Katharina!

Jag hade faktiskt missat den första sonen Anders, så tack för det. Redan 1822-08-20 får paret nästa son som de ger namnet Anders. Det är min mf mf.

Men gisslet med Annas efternamn blir bra knepigare och knepigare:  För Anders född 1821-01-28 står Anna Larsdotter som mor, och för Anders född 1822-08-20 står Anna Nilsdotter som mor. Samma far, Jacob Löfberg, men ibland undrar jag om det inte är två olika kvinnor trots allt..... 

 

  SVAR 2016-02-11 20:29

Brandstad CI:3 1790-1843 bild 23 sid 16. 1798-05-xx föds en Anna, döps 3/5?. Dock inte i Araskoga
  SVAR 2016-02-11 21:39

Inte bara fel församling, jag tror att den 1/5 är fel datum också tyvärr. Dessutom heter fadern Ola Pehrsson, vilket borde ha gett henne att annat efternamn. 

  SVAR 2016-02-11 22:53

Försöka följa Jacob från Gärdslöv 1816.  Behöver liteb läshjälp.  På Näsby nr 9 finns en dräng (namnet överstruket)  men född i Gärdslöv 24/2 1788, och det är i så fall "våran"  Jacob. Vart flyttar han 1816?

Gärdslöv Al:l (183-1823)  73

Anders A

  SVAR 2016-02-12 00:43

Vet inte om jag vågar komma med ytterligare en möjlig vinkling på problemet, men jag känner ändå att jag måste:

Gärdslöv AI:1 (1813-1823) Bild 107. Här finns en Lars Jacobsson född 1762 i Gärdslöv med en hustru Hanna född 1764 i Beddinge, som ligger bara en mil ungefär därifrån.

Två hemmavarande barn, Hans och Margaretha - dock ingen Jacob. Men han är ju å andra sidan 25 år vid det här laget och säkert utflugen sedan länge.

Jag hittar ingen notering om giftemål mellan dessa båda. Men det kan ju faktiskt vara så att de fick Jacob innan de var gifta och att han därför noterades som oäkta och att man senare gifte sig och fortsatte bilda familj. Bara en tanke.....

  SVAR 2016-02-12 11:25

Det är ju fullt tänkbart!   Vad vi haft att gå ut ifrån är ju Jacobs födelse 1788 i Gärdslöv, med en moder Hanna Andersdotter.  Detta måste ju naturligtvis kollas upp.  Hanna född i Lilla Beddinge 1764, eller ev. i Tullstorp. (om det är St. Beddinge) Hennes far skall då heta Anders.

Men hur som helst. Jacob är född oä. i Gärdslöv.  Eftersom du lagt ner så mycket jobb på att söka efter dina anor, så vore det nog klokt att kolla upp det här med Gärdslövs kyrkoarkiv 1788, på landsarkivet i Lund. Det borde vara relativt enkelt att få fram dessa uppgifter, dom kan i vart fall svara på om det finns ett kyrkoarkiv.

Anders A

  SVAR 2016-02-12 14:28

Hej igen! Denna Anna verkar "lurig", hon heter Svensdotter, Larsdotter och Nilsdotter, Nilsdotter är nog det rätta. Ta en titt i (om ni inte redan gjort det)Brandstad HII:3 1818-1839 sidorna 140, 1170, 1180 och 1190, notera även anteckningarna på "baksidan" av nämnda sidor. Vet inte om ni redan sett dessa sidor. Anders
  SVAR 2016-02-12 14:31

Hmmm, jag var nog lite trött igår och schabblade ihop namnen Jacob/Jacobsson. Så glöm mitt sista inlägg....!

Jag skall även försöka kontakta Landsarkivet i Lund och se vad de har i sina hyllor. Tack för tipset, Anders A!

  SVAR 2016-02-12 15:11

Kolla här!  I vigseln Ystad St Petri C:4  (1799-1860)  199/207. Här står, klart och tydligt, Vigda Tjänstedrängen Jacob Löfberg och pigan Anna LARSDOTTER , Båda av hennes församling. Man kan ju inte utesluta att hennes namn är felstavat.

Båda från samma församling!  Kolla här:  Ystad St Petri  Al:5  (1821-39) 126/124. På denna adress bor en hel radda drängar, bland dem Jacob Löfberg f. 24/2 1788 i Gärdslöv. Flyttar härifrån till Brandstad 24/10 1821.  Man frågar sig. Av vilken anledning finns det 10 st drängar samlade på denna adress?

Finns det inte någon som kan läsa Gärdslöv Al:l (1813-1823)  Vart drängen på Näsby nr 9, född 24/2 1788, flyttar ?

Anders A

  SVAR 2016-02-12 15:45

Går vi sedan till den här flyttningsattesten. Ystad St Petri Hll:3  (1820-1823)  bild 1890:  Drängen Jacob Löfbergs Hustru Anna LARSDOTTER född 5/7 1798 i Araskoga, Brandstad. Kom 1820 från Ystad (då nygift?)  flyttar åter till Ystad, skatteskriven för innevarande år på nr 10, Brandstad.  Brandstad den 27 Juli 1821 (med prästens namn)

Det betyder väl att hon flyttar till Ystad efter det hon fött sonen Anders 28/1 1821 i Brandstad.  Jacob Löfberg bor då i Ystad  Av någon anledning väljer Anna Larsdotter att föda barnet i Brandstad.

Sedan kan man fundera över detta med Nilssdotter/Larsdotter.  Det mesta talar väl för att det bör vara Nilsdotter. Detta namn finns ju fortsättningsvis i husförhörslängderna.  Kan det ha något att göra med hennes fars namn? Och vad hette han?  Var också hon född oä.?

Anders A

 

 

  SVAR 2016-02-12 16:14

Ystad 358, Kopparslagarmästaren Lars Arent (Aron) Rosenberg "Kopparformarna hade tillverkats av Arent Rosenberg, kopparslagare och ålderman i Ystad, boende i änglahuset vid Sladdergatan. Hans barn försågs alla med en rik uppsättning köksredskap i koppar". ----- Troligen var adressen/kvarteret även boplats för lärlingar, gesäller, drängar och pigor som tjänstgjorde hos företagare och köpmän i Ystad.
  SVAR 2016-02-12 17:08

Intressant, inget som jag stött på tidigare, att man samlade (ogifta ) på vissa adresser.

 

Undrar när och varifrån Jacob Löfberg kom till den här adressen. Tjänstedräng, det kunde väl vara en anställning hos vilken företagare som helst?  Kollade lite i bil. till flyttningslängd, men kan ha missat honom. 1820 var han 32 år gammal och lär ha förvärvsarbetat i närmare 20 år! (född 1788)  Då träffades förmodl. Jacob och Anna i Ystad på våren 1820.  Och 1821 finns Husmannen Jacob Löfberg m. fam. på Brandstad nr 10.

Anders A

 

 

  SVAR 2016-02-12 18:01

Det finns faktiskt ett mycket lättläst inflyttn.register för St Petri 1813-1847, men ingen Jacob Löfberg, trots att han bevisligen bodde här 1820.  Men det var nog så att man inte alltid var så noga med flyttn.attester. Och hur blev detta kollat på den nämnda adressen?

Anders A

  SVAR 2016-02-12 18:15

På baksidan av Annas utflyttning till Ystad (Brandstad HII:3 1818-1839 bild 1170) står det Nils Andersson No:9 Araskoga. Nils Andersson står som född i Vollsjö i någon längd, det finns en Nils född 1779-01-11(16) i Vollsjö, föräldrar Anders Jönsson och Bålla Matsdotter -------- Brandstad AI:3 1818-1828 bild 56 sid 105: Nils Andersson född 1779-01-16 i Araskoga (Vollsjö), hustru Bolla född 1792-05-31 i Araskoga samt 3 barn, Bolla 1814, Sven 1817 och Anders1820. ---------- Brandstad CI:31790-1843 bild 119 sid 120: ”Enklingen och skattehemmansåbon uti Araskoga” Nils Andersson gifter sig 1812-11-18 med pigan Bolla Svensdotter, (har inte ”hittat” första frun) ------------ Brandstad CI:3 1790-1843 bild 153 sid 163: Nils Andersson avlider 40 år gammal av lungsot 1821-05-08, dagen efter avlider sonen Anders 1 år, av mässling, i Araskoga 9. -------------- Kan Nils Anderssons död i maj ha något med Annas återflytt 1821-07-27 till Araskoga 9, se Brandstad AI:3 1818-1839 bild 106 sid 203, här finns även Jacob Löfberg
  SVAR 2016-02-12 18:39

I Nils Anderssons bouppteckning 1821-06-29, Färs Häradsrätt FIIa:38 1821-1821 bild 110 sid 3. Här omnämns en Nils Persson, samma namn som står som giftoman i vigselattesten Ystad Sankt Petri C:4 (längst ut till höger) Kan det vara fadern?
  SVAR 2016-02-12 19:58

Jag tror att du är på rätt spår. Den 10 april 1812 dog Nils Anderssons hustru Elna Svensdotter, 22 år gammal. (första hustrun)

I husfh. Brandstad Al:3  56/105,  står att Nils Andersson är född 16/1 1779 i Araskoga, men det är ju en sak vad det står i Husförh.  och vad det sedan  står i födelseboken. 

Så frågan är, vad heter Nils Anderssons far, och vilken relation har Anna till Nils Persson (giftomannen vid vigseln i Ystad)

Anders A

 

 

 

  SVAR 2016-02-12 21:04

Nils Andersson och hustrun Bolla var faddrar till Jacob och Annas förstfödde son Anders 1821-01-28.

Katharina

  SVAR 2016-02-12 22:50

Bil. till flyttn.längd,  Brandstad Hll:2 (1811.1817)  bild 120.    

Inflyttad från Vollsjö 25/9 1811, drängen Nils Andersson född 1780 i Vollsjö.

Anders A

  SVAR 2016-02-12 23:16

Nils Andersson född i Vollsjö 11/1 1779  (stämmer m. födelsedata i husf. Brandstad)

Föräldrar: Anders Persson o.h.h. Bolla Matsdotter.   Vollsjö Cl:  42/38

Anders A

  SVAR 2016-02-12 23:23

Brandstad AI:2 1812-1818 bild 71 sid 131: Står att Nils Andersson f, 1779-01-16 kom från Vollsjö 1805
  SVAR 2016-02-13 00:11

Anders A, i ditt inlägg 18.01 angående Jacobs inflyttning till Ystad så finns det en år 1821. Ystad Sankt Petri B:1 1813-1847 bild 59 sid 13. höger sida nr 22. I samma bok bild 58 sid 11, nr 30 (september vänster sida) finns en Qvartersmästare Löfberg.
  SVAR 2016-02-13 00:21

Tack allihop, vilket jobb ni lagt ned….!

Men nu är det så mycket information att ta in så jag faktiskt tappat tråden en aning och behöver lite hjälp att samla ihop mig. Vad jag förstår så har vi kommit fram till är följande:

- Det började med att jag efterlyste födelseuppgifter och ev. föräldrar till Jacob Löfgrens mor - Hanna Andersdotter.

- Vi har kommit fram till är att hon troligen gifte sig med skomakaren Anders Ingelström, Gärdslöv, Näsby

- Men vi vet inte om det är helt säkert eller när-/var de i så fall gifte sig?

- Om detta trots allt är rätt Hanna så är hon född 1761-02-11 i Gärdslöv, Näsby och avled på fattighuset i Gärdslöv 1832-01-28

- Vem Jacobs far var är fortsatt en gåta – eller?

- Att vi inte vet så mycket om vad Jacob gjorde och var han bodde i ungdomen - dvs innan giftemålet i Ystad 1820?

- Att vi ännu inte lyckats tyda vart Jacob flyttade 1816 från Gärdslöv: Gärdslöv AI:1 (1813-1823) Bild 73

- Att vi vet att både Jacob, men fr.a. Anna, flyttade ett flertal gånger mellan Ystad och Gärdslöv i ungdomen - men inte alltid till samma adress?

- Att Anna till och från byter efternamn mellan Larsdotter/Nilsdotter, och t.o.m. Svensdotter vid ett tillfälle - men vi förstår inte riktigt varför?

- Att paret gifte sig i Ystad, men osäkert var de faktiskt bodde vid tillfället?

Vem Jacobs hustru Anna Nils/Lars/Svensdotters föräldrar var måste jag nog få hjälp att reda ut. Är det Nils Andersson och hustrun Bolla, alt. Ella?

  SVAR 2016-02-13 09:30

Hej Kenneth (och övriga detektivgänget)

Du har rätt i att det börjar bli lite svåröverblickat med alla inlägg med både fakta och teorier.  Men en och annan ny pusselbit har du väl fått? 

Vi avvaktar vad du ev. kan hitta i landsarkivets kyrkoarkiv från Gärdslöv med ev. uppgifter på Jacobs far.

Märkligt att vi inte lyckats följa Jacob fram tills han dyker upp i husfh. i Ystad. Går det verkligen inte att tyda vart han flyttade från Näsby nr 9 , 1816, Gärdslöv Al:1  bild 73.

Betr. Anna Nilsdotter. De flesta husf.h. uppgifter säger att hon är född 2/5 1798 i Araskog, Brandstad. Men det har inte gått att hitta någon Anna i födelseböckerna som stämmer.

Jag blir mer och mer övertygad om att hon. liksom Jacob, är född oä. Och att hon har en nära anknytning till Araskog - men vilken?  En nära relation har hon helt klart till Nils Andersson f. 1779 o.h.h. Bolla Svensdotter f. 1792.  Detta att hon ev. är född oä. är kanske en förklaring till den här namnförbistringen.

En (vild) teori är att Nils Andersson f. 1779 är far till Anna. Han är 19 år äldre än henne. Och vem är  då den ev. modern? 

1788 kom en lag som gav kvinnor rätt att föda anonymt. Oftast valde hon då ( eller blev beordrad) att föda barnet på annan ort, vanligtvis hos en barnmorska i en stad. Barnet blev sedan fosterbarn i någon familj. För att senare återvända till någon av de rätta föräldrarna. 

Anders A

  SVAR 2016-02-13 09:39

Angående vart Jacob flyttar 1816, så gissar jag att det står "Ström uti f". Han ni sett till någon som heter Ström i Gärdslövs församling?

Katharina

  SVAR 2016-02-13 12:06

Inte lätt att tyda, vi får väl att kolla om han fanns kvar i socknen.

Jag har kollat genom ett par husf.h.längder i Brandstad ( 1812 -1818)  Det finns här några med namnet Anna födda 1798.

Nils Andersson (misstänkt fader till Anna)  Han var född i Vollsjö, flyttade till Brandstad 1811.  Här en koppling till Vollsjö.  Al:2  54/97  Anna f. 14/10 1798 i Araskoga, flyttade 1814 till Vollsjö ( 16 år)  Föräldrar: Åbon Anders Svensson, hustru Anna.

Al:2  17/27   Anna född i maj.  Föräldrar:  Ola Persson/Kjerstina.

Al:2  16/25   Flickan Anna (överstruket)  f. 14/10 1798. Föräldrar: Jöns Svensson/Karna.

Al:2  14/21  Anna f. 3/2 1798.  Föräldrar:  Ola Pehrsson /Ingar

A1:2  64/117  Pig. Anna  f. 22/10 1798 i Ö. Kärrstorp.

(det finns fler längder att kolla i Brandstad)

Anders A

  SVAR 2016-02-13 12:44

Katharina!

Jacob syns inte till i husf.h.längden 1813-1823  från det han 1816 lämnade Näsby nr 9.    Det går alltså  fyra år tills han 1820 dyker upp i Ystad.  Och där vet vi fortfarande inte när han kom dit. Det var kanske till Ystad han flyttade 1816?  Någonstans här träffade han  Anna Nilsdotter.

Anders A

  SVAR 2016-02-13 20:27

Var kom namnet Löfberg ifrån? För att skicka in ytterligare en "brandfackla" i ett redan gåtfullt mysterium, så av en slump och ett okontrollerat tryck på datorn samtidigt som dödboken för Gärdslöv var framme. Den 13 oktober 1810 så avlider en Sven Löfberg på Linnebergs gård, 53 år = född 1759 ca. om jag läst rätt? ---- Gärdslöv CI:3 1783-1830 bild 260 sid 268. Har inte hittat honom i andra längder, ännu.
  SVAR 2016-02-13 21:28

Kollade bouppteckningen Vemmenhögs Häradsrätt FII:a 1810-1810 bild 3970 sid 69. Här står att Sven inte efterlämnar några bröstarvingar. Kanske ett "vådaskott" i ungdomen inte räknas som bröstarvinge men han är nog oskyldig, bara ett av mina infall.
  SVAR 2016-02-13 21:37

Mina vänner!

De senaste dagarna har jag bläddrat på AD så ögonen blivit fyrkantiga. Och mycket tack vare er har det varit både lärorikt och spännande emellanåt. Men pga. mitt arbete måste jag fr.o.m. imorgon bitti och åtta dagar framåt ta en paus i mitt sökande i kyrkböcker. Min arbestgivare blir antagligen inte så glad om jag surfar runt i timmar i sträck via satellitlänk.....

Men jag ger absolut inte upp - och jag är naturligtvis väldigt tacksam ifall inte ni heller gör det (även om jag kan förstå om ni tröttnar). Under tiden jag är borta har jag möjlighet att då och då gå in på detta forum och se om det hänt något nytt. Så det kommer jag att göra dagligen. Och så fort jag är hemma igen kommer jag åter ta tag i problemet med samma intensitet som innan.

I.v.f.s.h. tar jag tillfället i akt redan nu tacka "Detektivgänget" för att ni varit så hjälpsamma och bidragit med både erfarenheter och uppslag. Det har varit ett nöje och jag hoppas som sagt att det inte är över ännu.....

//Kenneth

  SVAR 2016-02-13 23:57

Ja, det är kanske dags för en paus!  Men frustrerande att det inte (hitintills) gått att knyta ihop den här säcken!

Betr. Jacob Löfberg f. 24/2 1788 i Gärdslöv, så är väl hans bakgrund klarlagd? Betr Anna Nilsdotter f. 2/5 1798 i Araskog, Brandstad, är det knepigare.  Att hon har en nära anknyttning till församlingen är väl alla överen om. Någon gång 1919 trä ffar hon Jacob i Ystad och blir med barn. Att hon då väljer att flytta ( hem?) till Brandstad för att föda barnet, är väl bevis på en koppling hit!  Och att fam. sedan etablerar sig i Brandstad talar också för detta.

Betr. Vigseln i Ystad  St Petri C:4  199/207.  Här finns noterad en giftoman, som jag helt klart vill tolka som  f.d. dragonen Nils Persson.  Hittar ingen som passar i Skånska Knektregistret. I Centrala soldatregistret finns en Nils Persson. Skånska Husarregementet. Aktnr  SH-UN, men saknas övriga uppgifter.  Vem är denne giftoman Nils Persson?

Anders A

  SVAR 2016-02-14 11:54

Anmärkning.

Var han dragon så har han tillhört Södra Skånska Dragonregementet.

Anders A
 

  SVAR 2016-02-14 14:11

Anders A, du har tidigare nämnt flickan Anna f 1798-10-14. Hon bodde i Araskoga nr 9 hos Jöns Svensson f 1787-08-13 och hans hustru Karna (Brandstad AI:2 (1812-1818) Bild 16 / sid 25). Hennes namn är överstruket, eftersom hon flyttade till Vollsjö nr 7 1814 (Fränninge AI:1 (1813-1818) Bild 151 / sid 150). Hon står då som Anna Svensdotter. Annas mor var änkan Ingar Jönsdotter i Araskoga. Anna hade en tvillingbror (Sven) som dog tidigt (Brandstad CI:3 (1790-1843) Bild 24 / sid 17). Ingar Jönsdotters make, Sven Hansson, dog 1797-12-24 i Araskoga. Han står inte som far till Anna och frågan är om det ens är möjligt att han var fadern till Anna som föddes ca 9 månader och 3 veckor efter hans död. Änkan Ingar Jönsdotter gifte om sig 1799-04-04 med Sven Pehrsson i Araskoga (Brandstad vigde, 1790-1843, s 117).

För att återgå till tiden då Anna bodde i Araskoga nr 9 hos Jöns Svensson och Karna, sa var Jöns Svensson son till Sven Hansson och Ingar Jönsdotter (Brandstad födde, 1749-1789, s 45). Han föddes 1787-08-08 enligt födelseboken. Anna bodde alltså hos sin bror. På Araskoga nr 9 bodde även Nils Andersson och hans hustru Bolla Svensdotter. Bolla Svensdotter f 1792-08-31 var också dotter till Sven Hansson och Ingar Jönsdotter, alltså var hon syster till Anna. Därmed kopplingen till Nils Andersson.

I attesten vid inflyttningen till Brandstad 1818 står hon som Anna Svensdotter f 1798-07-05 i Araskoga. Hon kom då ifrån Bjärröd nr 6 i Ö Kärrstorp (Östra Kärrstorp AI:1 (1814-1817) Bild 55 / sid 50) och (Östra Kärrstorp AI:1 (1814-1817) Bild 56 / sid 51). I HFL i Ö Kärrstorp står hon som född 1798-10-14 i Araskoga, så födelsedatumet verkar ha blivit fel i attesten när hon flyttade från Ö Kärrstorp.

Det fanns en Nils Persson, vars hustru Elna var gudmor till Bolla Svensdotter. (Det är troligtvis de som bodde i Brandstad nr 24 (Brandstad AI:2 (1812-1818) Bild 11 / sid 15)). Frågan är om detta är det rätte Nils Persson och hur hans, eller Elnas, koppling till Annas föräldrar ser ut.

Det blev många namn det här, men jag hoppas att ni ändå kan följa tankegången.

Katharina

  SVAR 2016-02-14 17:33

Hej!  Det är många namn nu som snurrar runt i husförhörslängderna!

Jag tror ändå att det är "rätt" Anna som finns i attesten från Kärrstorp, som flyttar till Brandstad 1818. Att hon helt enkelt inte vet vem hennes far är, eller möjligtvis inte vill berätta det. Att hon är född som oä. och möjligtvis anonymt på annan ort.

Från Kärrstorp hamnade hon som piga på Araskoga nr1 (Anna Svensdotter f. 7/5 1798 i Araskoga)  Enl. notering i husf.l. flyttar hon 1919 till Ystad. Här träffar hon omgående Jacob Löfberg, Kallar sig nu Larsdotter, blir med barn. Föder barnet (Anders) i Araskog. Återvänder till Ystad 1821 (som Larsdotter)  Flyttar med Jacob till Brandstad nr 10. Byter nu namn till Nilsdotter (som får hänga med fortsättningsvis)

Det har ju inte (hitintills) gått att hitta henne födelseböckerna. Man kan ju undra om det skall vara 1798?

Man undrar lite över om prästen låter sig nöja med de uppgifter som den som söker flyttn.attest lämnar, utan att kolla om de är riktiga? Eller hur gick det till?

Anders A

 

  SVAR 2016-02-14 17:59

Ocht 1778 kom en lag som gav kvinnor rätt att föda anonymt, de behövde varken uppge sitt eget eller faderns namn. Barnet lämnades bort som fosterbarn. Modern återvände till hemförsamlingen, med "äran" i behåll. Exakt vad som hände i "fallet Anna", vet vi inte (än).

Anders A

 

  SVAR 2016-02-14 18:29

Har nu läst genom ditt inlägg lite noggrannare. Men då har du väl rett ut det hela! Annas mor hette Ingar Jönsdotter  och fadern Sven Hansson. (med nöd och näppe) Vad dog Sven Hansson i för sjukdom? 

Men varför höll hon på att dribbla med en mängd olika efternamn?

Anders A

 

  SVAR 2016-02-14 19:01

Ser att han dog i kolik, 40 år gammal.  Det kan ev. ha varit tarmvred med ett snabbt förlopp. Snabbläste mig till, att det hände att man gick tre veckor "över tiden".

Anders A

 

  SVAR 2016-02-14 19:03

Sven Hansson dog av kolik (Brandstad CI:3 (1790-1843) Bild 136 / sid 147). Jag gissar att hennes mor gift om sig ytterligare gånger och att hon därför fått olika efternamn. Kanske har hon gift sig med någon som hette Lars, vilket gett Anna efternamnet Larsdotter. Jag undrar om inte kopplingen till giftomannen Nils Persson gjort att hon tidvis kallats Nilsdotter. Det kan förstås också finnas en helt annan förklaring till efternamnen.

Katharina

  SVAR 2016-02-14 19:42

Vad roligt att du lyckades knäcka den här nöten!

Giftoman var, så vitt jag förstår, en nära anhörig som gick i god för att allt var i sin ordning med vigseluppgifter av skilda slag.  Vem denne Nils är vet vi ännu inte. Man kan ju anta att det var namnet Nils som sedan blev Nilsdotter. Så det kan ev. vara så att han varit gift med Ingar Jönsdotter.

Anders A

  SVAR 2016-02-14 20:05

Det finns en Ingar Jönsdotter som dog i Araskoga 1809-06-12 (Brandstad CI:3 (1790-1843) Bild 143 / sid 154). Hon var 50 år gammal och kan ha varit Annas mor. 

Katharina

  SVAR 2016-02-14 20:05

Den 4/4  1800  vigdes drängen Sven Phersson i Araskoga med änkan Ingar Jönsdotter.

Anders A

  SVAR 2016-02-14 20:18

Brandstad, Araskoga nr 9 (1803-1810)  13/9

Sven Pehrsson 23 år, hustrunn Ingar 42 år.  Dott. Elna 11 år.  Bolla 8 år.  Anna 3 år.

Anders A

 

  SVAR 2016-02-14 20:19

Ingar Jönsdotter gifte inte om sig fler gånger efter det. Jag har kollat i vigselboken fram till hennes död 1809. Jag har ingen förklaring till varför Anna haft namnet Larsdotter.

Katharina

  SVAR 2016-02-15 11:40

Nej, än finns det ingen vettig förklaring tii de här namnbytena. Enl. gängse namnsed skulle hon ha hetat Svensdotter. Det kallade hon sig fram tills det hon 1918 flyttade till Ystad, då med namnet Larsdotter, vilket hon använde fram till 1821, därefter blev det Nilsdotter.

Sven Hansson/Ingar Jönsdotter fick följande barn födda i Araskoga:

25/3 1784  namnet oläsl.  Cl:2  45/40.   5/8 1786  Bolla.   1787 Jöns.  1790 Elna.  1792 Bolla.   14/10 1798  tvill. Anna och Sven,

Bolla Svensdotter, 1792, vigd 8/4 1812 med änkl. o. åbon Nils Andersson i Araskoga f. 16/1

Elna Svensdotter, 1790, vigd 29/11 1811 med Nils Andersson i Araskoga, Cl:3 119/120.   Vart tog de vägen?

Och det är konstaterat att Anna en tid bodde hos brodern Jöns i Araskoga, flyttade härefter en sväng till Vollsjö och Kärrstorp, för att 1818 flytta till Ystad, som piga hos hattmakare Jöns Jöransson, Ystad St Petri AL.4 bild 289.

Återstår bl.a. att reda ut var giftomanne f.d. dragonen Nils Persson hör hemma i sammanhanget.  Han bör ha funnits vid Skånska dragonregementet. Persson var väl inte så vanlgt som soldatnamn, men det finns en del med namnet. Möjligtvis har han, förutom Persson ytterligare ett soldatnamn?  Han bör hursomhelst finnas i någon mönstringsrulla.

Skulle vara intressant om någon, i sin släktforskning, träffat på kvinnor som gjort liknande namnbyten som denna Anna tydligen gjort. Eller är det missuppfattningar och felskrivningar det handlar om?

Anders A

 

  SVAR 2016-02-15 14:09

Har råkat på ett fall där den "nya" fadern "krävde" att hennes barn skulle bära hans namn om det var av bekvämlighet eller för att bibehålla sitt goda rykte framgick ej. Har ett fall där "husbonden" skrev pigans oäkta barn som sitt, kanske för att undvika framtida trubbel för pigan eller om hans son ställt till det, för det fanns en del "snälla" bönder redan då Finns även fall där prästen bestämt och skrivit den "nya faderns" namn på kvinnans barn även här varierar anledningarna. Jag tror inte man fick kontrolläsa vad prästen skrivit. Det kunde dels vara ren ouppmärksamhet från prästen vid inskrivningarna, oftast om församlingarna bytt präst var det ren okunnighet om familjeförhållandena i församlingen. Man flyttade ofta mellan församlingarna och många familjer flyttade oftare fram och tillbaka och då kan det lätt bli skrivfel om familjeförhållandena ändrats under tiden man varit ifrån hemförsamlingen. Prästens ställning var stark och jag tror inte man vågade ifrågasätta vad han skrivit om man nu var läskunniga och själv visste när man var och när man var född. Vi ser ju ofta överstrykningar i kyrkböckerna och det skapade en del trubbel när man kanske av bekvämlighet skrev in en återflyttad familj med hjälp av "gammal" info och kanske ny präst. Finns nog många fler anledningar till felen och vem brydde sig egentligen, man visste inte då vilken betydelse böckerna skulle få i vår tid. Har hört att någon präst gav de "fullskrivna" böckerna till sina ungar att rita i.
  SVAR 2016-02-15 17:43

Du har nog rätt i mycket av det du skriver. Det var nog upplagt för en hel del felskrivningar i kyrkoböckerna (vilket vi också kunnat konstatera då och då, födelse data är ju ofta felaktiga, så också betr. Anna)  Men lite mystiskt är det med Annas namnbyte, både Larsdotter och Nilsdotter. 

Anders A

  SVAR 2016-02-15 18:05

Jo, det finns mycket fel i böckerna, det kan ju vara att om modern har flera barn u.ä med flera olika så kan det ju bli så att när hon väl får ett fast förhållande så samlas barnen under den "nya" styvfaderns namn, vi får inte glömma den "skam" det var att få oäktingar och den nya mannen vill kanske inte "skyllta" med sin hustrus f.d lösaktiga förehavanden och möjligen då i en annan församling och det blir enklare för prästen att skriva alla i samma namn även det ofta står oäkta i barnaskaran så framgår det sällan vad fadern hette. Anna har kanske "stått" som oäkta hos en Lars och en Nils och med tiden så blir det ett av namnen men oftast tar man väl moderns namn om det nu inte är så att mor egentligen heter Nilsdotter
  SVAR 2016-02-15 20:20

Jag tror att Nils Persson  som är giftoman är far Anna därav nilsdotter

Anita 

  SVAR 2016-02-15 21:08

Ja, det känns nog mest troligt men vem är Nils Andersson No:9 Araskoga, som står på baksidan av flyttningsattesten HII:3 1818-1839 sidan 1170, Anna står som Larsdotter men födelsedatum stämmer
  SVAR 2016-02-16 12:24

Välkommen Anita med att hjälpa tiil att lösa det här "fallet"!

Helt klart att både  f.d. dragonen Nils Persson  och åbon Nils Andersson på Araskoga nr 9, båda har en roll i det hela, men vilken?

Nils Andersson, Araskoga nr 9. f. 16/1 1779 i Araskoga, hustru: Bolla Svensdotter f. 31/5 1792 i Araskoga.  Son Sven f. 3/8 1817 i Araskoga. Faddrar; Jöns Svensson o. Nils Persson i Araskoga.         Son Anders f. 25/8 1820 i Araskoga. Faddrar:  Åbon Per Andersson o. hustrun Bengta i Vollsjö samt åbon Anders Andersson i Brandstad.

Jag kan inte hitta vigsel i Brandstad mella Nils Andersson o. Bolla Svensdotter.

Betr. Vigsel i Ystad St Petri 1819. Jag kan inte tyda det som annat än att giftomanen är f.d. dragonen Nils Persson.   Giftoman var ju vanligtvis en förälder till de som skulle vigas, som skulle garantera att inga hinder fanns för vigseln.

Det finns alltså tre tänkbara fäder till Anna f. 14/10 1798 i Araskoga, mor: Ingar Jönsdotter.  En tänkbar far: Ingar Jönsdotters man Sven Hansson, död i kolik 24/12 1797 i Araskoga.

Om inte han är far till Anna, måste vi acceptera att modern Ingar , under tiden mannen ligger som lik, "förlustar" sig med: antingen Nils Andersson, 19 år, från Araskog nr 9?, eller dragonen Nils Persson (vem han nu är?)  eller den tredje kandidaten Lars ( vem han nu är?)    Är det så? att den stackars Anna (delvis av då förståeliga skäl)  fram till sin vigsel, inte vetat vem som är hennes far?

Viktigt i det här resonomanget är om Sven Hansson dog akut. Har han legat svårt sjuk vid juletid  1797, så kan han troligtvis inte vara far till Anna.

Någon som har fler teorier?

Anders A

  SVAR 2016-02-16 18:12

Nils Andersson i Araskoga 9 var gift med Annas syster Bolla Svensdotter. 

Katharina

  SVAR 2016-02-16 19:06

Börjar få svårt med att hålla ordning på alla släktförhållanden i Araskoga! 

Men för att återvända till Sven Hansson och hans hustru Ingar Jönsdotter. En mig närstående läkare menar att det var ytterst sällsynt att en kvinna födde tvillingar tre veckor över tiden.  Så vi får nog "skippa" Sven Hansson som far till Anna.  Redan fyra månader efter Sven Hanssons död gifter Ingar Jönsdotter om sig med den 19 år yngre Sven Pehrsson. Ingar Jönsdotter stod då med tre minderåriga barn, för att klara tillvaron så gällde det att gifta om sig så fort som möjligt. Så Sven Pehrsson blir Annas "nya" far. Men är han också Annas biologiska far? Anna kallar sig de första åren för Svensdotter.  Men vilka är då Lars och Nils som sedan dyker upp i div. sammanhang?  Hur som helst, om vi nu (jämte prästen och folket i byn) konstaterar att Ingar Jönsdotter, innan förre maken ens kommit i jorden, blir med barn, så är det (vid denna tid) en präktig skandal.  I det läget finns det absolut ingen som vill erkänna sig som far till Anna. Och den stackars Ingar Jönsdotter får leva med den  skammen resten av sitt liv.  Och Anna vet inte vem som är hennes far.  Och det är ju konstaterat att den Nils Persson på Araskoga nr 9 (på baksidan av flyttn.attesten) inte kan vara far till Anna, men är han och f.d. dragonen samma person?  Och som här fungerar som giftoman??   (om det nu inte finns någon närmare släkting)  Eller läser jag fel i vigsel attesten, står det f.d. drängen?

Jag har kollat lite i Dragonregementets rullor utan att ha hittat någon Nils Persson.

Eller är jag helt ute och "cyklar" i det här resonemanget?

Anders A

  SVAR 2016-02-16 19:49

Nils Andersson "på baksidan"
  SVAR 2016-02-16 20:02

Ja, Nils Andersson skall det vara, och Nils Persson på vigselattesten är en annan person. 

Är det möjligt att denne Nils Persson (på vigselattesten), om han nu är far till Anna, inte förrän nu dyker upp i handlingen? Och var "gömmer" han sig? I Ystad?

Anders A

  SVAR 2016-02-17 10:35

Att Sven Hansson är fadern kan vi utesluta men efter som modern gifte om  sig med Sven Persson kommer Svensdotter därifrån.Tittar man i Branstad så finns hela tiden Jöns Svensson Nils Andersson och en Nils persson med familjer vid sidan om varandra så jag tror att den här Nils Persson är giftomanen till Anna och kanske också den riktiga pappa till Anna. Sven skulle också kunna vara en bror till Nils och rädda Nils med att gifta sig med enkan för han var ju dock bara 20 år.hade han varit den riktige fadern borde han stått som giftoman

var blev han av när Ingar Jönsdotter dog ?  Larsdotter var nog felskrivet av prästen

Anita

  SVAR 2016-02-17 12:16

Verkar vara en riktig nöt att knäcka. Kollade Jacobs födelse: Gärdslöv CI:3 1783-1830 bild 45 sid 50. Redan här vid "inskrivningen" verkar det konstigt man har "klämt" in notisen i samma utrymme som flickan född 22/1. Nästa "ordinarie" födsel är 19/3. ----- Varför har man skrivit in Jacobs födsel senare och dessutom med en "annan penna"? Är han född i Gärslöv, eller kanske i Ystad, har man försökt "gömma" födslen. ---- Med tanke på Jacobs efternamn så finns kanske möjligheten att modern tjänat i Ystad (Maria) och där finns en hel räcka med välbeställda företagare med namnet Löfberg och i kombination med att födslen är märkligt inskriven i födelseboken. Har modern bott i Ystad 1787-1788?
  SVAR 2016-02-17 12:36

Anita!

Tror att du är på rätt spår.  När Sven Hansson dog 24/12 1797, stod hustrun Ingar ensam med tre minderåriga barn. För henne var det (som vanligt var vid denna tid) att gifta om sig så snart som möjligt, vilket hon också gjorde. Friare saknades saknades troligen inte. Det var inte i första han änkan som var åtråvärd, utan det hemman som nu blev "ledigt".  Vad som sedan troligtvis kommer att skapa problem för Ingar Jönsdotter, är att hon , i stort sett innan f. d. maken var begraven, blev med barn. Vilket man vid den här tiden höll noga koll på, inte minst från präst och kyrka.

Man kan ex.vis läsa  födelseböcker där prästen noterat att födelse- och vigseltid inte "stämmer överens".

Tror, liksom du, att denne Lars kan avskrivas i sammanhanget.

Anders A

 

  SVAR 2016-02-17 13:22

Det viktigaste vid denna tid var att hus, hemman och gårdar stannade inom släkten. Några  okända "utombyare" var inte välkomna. Det var fäder och släkt som bestämde vem sonen och dottern skulle gifta sig med. Förmodligen gällde det samma för änkan Ingar Jönsdotter. Man gifte ihop jord och ägor, inte människor.

Anders A

  SVAR 2016-02-17 18:58

Inte lätt att att reda ut släktförhållanden i Araskoga. Det finns ju också en släktkoppling till Vollsjö. Kan inte heller hitta data på Sven Persson,( Ingar Jönsdotters andra gifte)

 Anna Nilsdotter ( hon heter konsekvent så vid barnens födelse)  Ser att hon och Jacob fick fyra barn födda i Araskoga:  Anders f. 28/1 1921.  Anders f. 20/8 1822.  Ingar f. 14/1 1824.  Ingar f. 17/11 1828. (faddrar åbon Nils Pehrsson o. hustr, Bolla på Araskoga nr 8, samt åbon Jöns Svensson)  1829 flytt. fam. till Kärrstorp.

Anders A

 

 

  SVAR 2016-02-17 23:22

Har för egen del inte mer att tillföra.  Återstår för Kenneth att samanställa faktuppgifter, förslagsvis i en ny tråd.

Kollade för en sista gång de här namnbytena. Fram till 1819 kallar hon sig Svensdotter. Vid vigsel i Ystad  har det blivit Larsdotter. Men 1821, Se Brandstad Hll:3, bild 1180.  Nu har det blivit Nilsdotter, som sedan får gälla framöver.

Anders A

  SVAR 2016-02-21 15:41

Tydligen dog Sven Persson någon gång 1804-1805 för Ingar står som enka hos sonen Jöns fram till sin död.

och jag tror att jag är ganska säker på att Anna kalla sig Svensdotter fram till hon skulle gifta sig. För mamman var gift med Sven Persson och Anna tror att han är hennes far.

Jöns hennes bror som hon bor hos skulle också kunna var giftoman .Men Anna  får då reda på att Nils Persson är hennes far och därför är han giftoman och därefter kallar hon sig Nilsdotter.

Anita

 

  SVAR 2016-02-21 15:49

Giftoman i tur och ordning var

fadern var han död blev det modern och sedan bror, halvbror, farfar, morfar.

Anita

 

  SVAR 2016-02-23 14:06

Nu är jag tillbaka igen - och 85 inlägg, minus mina egna....!

Tack Anders A, Anders E, Katharina och Anita för all hjälp - jag är sååå tacksam! Jag kan meddela att Landsarkivet i Lund inte kunde hjälpa mig då det skulle innebära för mycket jobb för dem. Själv bor jag knappt 40 mil därifrån, så nu blir det till att samla ihop all information ni och i viss mån jag själv bidragit med och försöka komma fram till någon form av slutsats om vem som verkligen var far, mor och barn till vem i denna brokiga historik med ideliga namnbyten och flyttar fram och tillbaka. Men om någon av er redan har en klar bild av hur allt hänger ihop får ni gärna dela med er så jag i slutändan har något att jämföra med och se om jag själv kommit fram till samma slutsats, och ev. kunna ställa någon mer direkt följdfråga. 

//Kenneth

  SVAR 2016-02-29 14:05

Har brottats med detta ett tag nu och blivit något klokare och fått viss klarhet i familjeförhållandena. En fördel är ju att man inte rört på sig speciellt mycket. Släkten har till största delen hållit sig på gårdar runt Brandstad, Araskoga.

Annas namnbyten verkar till viss del hänga ihop med moderns aktuella partners, åtminstone tills hon uppnår mogen ålder och kvarstår vid Nilsdotter. Där tror jag inte vi blir klokare....

Men jag vet fortfarande inte vem Annas riktiga far var med tanke på omständigheterna då moderns man Sven Hansson avled och den nye Sven Persson snabbt tog över. 

För att rensa hjärnan lite chans-googlade jag runt lite och snubblade på någon annans forskning som handlar just om denna del av min släkt. Jag vet inte om det är riktigt schysst att titta på vad andra kämpat fram - känns lite som att fuska.... Men här hade man kommit fram till ungefär samma slutsatser som vi, bara att det var mer strukturerat och överblickbart.

Notera att man valt att sätta Sven 2 som far till Anna och tvillingbodern. Men varför väljer då Anna att kalla sig Nilsdotter till slut? Kan det ändå vara så att mamman vänsterprasslat med Nils Persson en sväng och att det kom fram först vi giftemålet?

Eftersom forskningen jag nämnde ligger ute på nätet så antar jag att det är OK för vem som helst att ta sig en titt om man är nyfiken: http://www.klinteberg.se/genealogy2013/getperson.php?personID=I2449&tree=T1

  SVAR 2016-03-01 14:38

Jag har inte haft möjlighet att följa den här linjen, men vaknade till livs när jag såg att ni varit inne på vår hemsida, Klinteberg.se. Jag får se att gå in och kolla så snart jag hinner.

Jag är en direkt ana till Ingar Jönsdotters son Jöns Svensson 1787-1839 Vidare Sven Jönsson 1819-1869 och hans dotter Ingar Svensdotter 1842-1921, som hade en oäkting och 5 barn inom olika äktenskap, som ni kan se på hemsidan.

Det är ett bra tag sen jag gjorde dessa eftersökningarna, men ett problem återstår. Vart tog den oäkta sonen Edvard vägen? Jag har lyckats följa honom som dräng och snickare mellan olika gårdar i Skåne och över till Danmark. 1889 står det att han lämnar Danmark och troligen flyttar till Sverige, men här hittar jag inte honom.
I Swedish Emigration Records, 1783-1951 (in Swedish) finns en Edvard Svensson född omkring 1869 som flyttar till Amerika , Chicago, Illinois den 31 Mars 1893. Det kan vara rätt Edvard.

Det skulle vara jätteroligt om jag kunde få svar på denna fråga.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies