genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Bengtsson, Anders, Lövestad, född 18172016-02-27 17:42

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=65452
2016-02-26 09:39 

Söker föräldrarna till Anders Bengtsson f 1817 i Lövestad,Heingetorp nr 2

  SVAR 2016-02-26 20:43

Det fanns en Anders Bengtsson f 1817-01-27 i Brandstad, boende i Heingetorp nr 2 (HFL Lövestad, 1856-1861, bild 262/s 28). Han var gift med Eljena Andersdotter. Kan det vara han du menar? Jag hittar ingen Anders Bengtsson född i Lövestad 1817.

Katharina

  SVAR 2016-02-27 10:52

Ja, det är den Anders som eftersöks!Det är min mormors farfar.Vill veta vad hans föräldrar hette och var dom kom ifrån!

Har du anknytningn till personen?

Anita Johannesson

  SVAR 2016-02-27 17:36

Anders Bengtsson är född i Klamby nr 9, Brandstad, Malmöhus län 1817-09-27 (HFL Brandstad, 1812-1818, bild 204). Hans födelsedatum har senare felaktigt angetts som 1817-01-27. 

Fadern hette Bengt Andersson f 1788-12-14 i Klamby och modern hette Hanna f 1789-07-20 i Tolånga. 

Nej, jag har ingen anknytning till dem.

/Katharina

  SVAR 2016-02-27 17:42

Modern Hanna hette Larsdotter i efternamn. Hennes föräldrar hette Lars Olsson och Gertrud Mattsdotter (Tolånga, födde, 1783-1823, bild 24/s 38).

/Katharina

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies