genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Wiggman, David Salomon, Nyköping, levde 1780-tal2016-02-17 18:41

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=65276
2016-02-17 18:40 

Hej!

Söker all kompletterande information jag kan få om den bryggare David Salomon Wiggman som figurerar i diverse handlingar från Nyköping under 1780-talet, bl a i mantalslängderna från 1787 och 1788 samt i husförhörslängden 1783-1790. Han var då uppenbarligen gift med Sigrid Maria Råström, f. Lenning (f okänd ort, trol 1753, död i Norrköping 1 juli 1812) som då nyligen blivit änka efter bryggaren Peter Råström (död 13/12 1784). Jag kan dock inte hitta något om detta giftermål i vigsellängden för Nyköping Sankt Nicolai; väl däremot i dopboken att paret i juni 1786 fick en son, Pehr Abraham. Husförhörslängden har tyvärr inga uppgifter om Wiggman mer än hans namn; inget om när han var född, varifrån han kom eller när han flyttade till eller ifrån Nyköping (det senare bör han ha gjort då han inte längre står med i påföljande volym).

I Nyköpings stadsarkiv finns ett auktionsprotokoll över Wiggman från april 1788, vilket jag tolkar som att han då tvangs sälja sin bryggerirörelse. Det förefaller inte vara upprättat med anledning av att han skulle ha avlidit utan ha påkallats av skulder ådragna som levande.

Hans hustru dog som sagt i Norrköping 1812 men hade då återtagit sitt första namn som gift, Råström, varför jag utgår från att Wiggman då på något sätt var borta ur hennes liv, men jag vet inte om detta var p g a dödsfall eller skilsmässa (namnbytet talar ju dock mer för det senare) eller när hon flyttade från Ny- till Norrköping. Ej heller har jag kunnat finna några uppgifter om vad det senare blev av sonen.

Mitt främsta intresse är att kunna fastslå om den ovannämnde bryggaren är identisk med den döpte judiske rabbin med samma namn som 1778-82/83 var docent i österländska språk vid Lunds universitet men lämnade tjänsten efter att gravt ha misskött denna. All kompletterande information är dock av intresse!

  SVAR 2016-02-17 18:41

PS Wiggman med familj var under sin tid i Nyköping bosatt i kvarteret nummer 54.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies