genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Westerlund, Helena, Nuckö, levde ca 1850-19202019-07-01 08:01

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=65224
2016-02-15 14:21 

Jag vill få uppgifter om Helena Westerlund (eller Vestring), som föddes i Nuckö omkring 1850-1870. Hon flyttade till Helsingfors och födde där min farfarsmor Olga Charlotta Westerlund (10.5.1888-19.4.1943). Fadern till Olga är inte känd.
  SVAR 2016-02-16 18:24

Kanske du skulle prova om någon i facebookgruppen Genealoogia (Estonia) kan hjälpa dig.
Jag försökte hitta Olga Charlotta i Helsingfors födelsebok men hittade ingen som verkar passa.
Allt gott!
Siv

  SVAR 2019-06-24 06:29

Hej hur gick det fick har du fått fram någon uppgift om Olga Helan annars skall du ta kontakt med http://www.rnhf.se/  sökte i databasen men fick ingen träff men namnet Westerlund finns och är det så kan dem hjälpa dig

  SVAR 2019-06-25 20:21

Min far (Jack Henriksson 1919-1994) har berättat, att hans mormor Helena Westring (kallades för Lena) hade kommit från Nuckö. Tyvärr hade jag inte förstått att anteckna närmare uppgifter om henne och nu finns det inga släktingar kvar som skulle veta något om henne.

Enligt dopintygintyget är min farmor Olga Charlotta Westerlund född 10.5.1888 i Helsingfors. I intyget heter Olgas mamma Helena Westerlund, men det finns inga uppgifter om hennes dåvarande hemort (endast texten: Register: Rewall, Nuckö), födelsedatum, eventuella giftermål eller barnets far. Att namnet har bytts från Westring till Westerlund kan kanske bero på att Westerlund är ett mycket vanligare namn i Finland än Westring och antingen har Lena själv velat byta namn eller tjänstemannen som antecknat immigranterna har hört eller läst namnet fel.

Jag har försökt leta i immigrationarkiven av Helsingfors och närliggande kommuner från 1850-1880-talen, men inte hittat Lena/Helena Westring/Westerlund.

På Rickul/Nuckö Hembygsförenings sökningsmeny kom det fram fem Lena Westrings som alla bodde i Österby. Den mest sannolika farmorsmodern tycks vara Lena Lenasdotter Westring f. 6.6.1854 i Österby Erkers. Mina antaganden grundar sig på hennes passliga ålder (34 år när Olga föddes), det faktum att hennes dödsdatum inte finns (om hon har emigrerat) och att hon var en av tre döttrar som hette Mari, Lena och Kersti (de två andra systrarna dog som småbarn). Jag är också en av tre döttrar och heter Marit, Leena och Kirsi. Kanske namnen har varit min pappas sätt att hedra sin mormor?

Vänliga hälsningar från Helsingfors!

Marit Henriksson

maai.henriksson@gmail.com

 

  SVAR 2019-06-28 06:48

Hej Marit skriv till Göte Brunberg    info@rnhf.se  han kan ge dig svaren  http://www.rnhf.se/ om och inte dem är släkt

  SVAR 2019-06-28 10:05

Jag besökte Nuckö och Rickul på sommaren 2018 med Göte Brunberg som utmärkt sakkunnig guide och fick besöka de platser där min farmorsmors har levt, men om hennes emigrering till Finland kunde han inte hitta uppgifter. Även om jag kanske algrig får säkert bevis om hennes identitet, känns det att jag har hittat mina rötter i Österby.

  SVAR 2019-07-01 08:01

Ja konstigt finns inga bra uppgifter på dem Lena Westering man får fram en som flyttade till Tallin 1903 när man titatr i sökmenyn

Men skall finnas kortregister på alla som utreste från Estland men vet inte hur det var före 1888 

Men har du sökt i ra.ee eller skrivit dit och frågat .

Här finns några Westering om du inte känner till men är inte den du söker men i alla fall http://www.ra.ee/aadresslehed/index.php/sheet/search?lastname=westring&q=1 

Har du provat här http://www.isik.ee/foorum/ucp.php?mode=login

Bert-Ola

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies