genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensson Hauer, Sven, Ystadstrakten, emigr ca 17542016-02-14 12:02

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=64904
2016-02-06 19:55 

Hej! Jag har blivit ombedd av en dansk släkting att söka efter Ladufogden Svend Svendsen Hauer som var anställd på en gård utanför Ystad! Han var gift med Inger Peterson och de fick en son Andreas år 1744. Ca 1755 emigrerade de till Danmark. Enligt min danska släkting finns det inte några noteringar i Danska böcker var de kom ifrån här i Sverige. Jag har gått bet på att finna honom därför skriver jag dessa rader på detta, som jag tycker, alldeles utmärkta forum.
  SVAR 2016-02-06 21:25

Varhän i Danmark utvandrade de?

 

Eva M

  SVAR 2016-02-07 16:54

De skall ha flyttat till Köpenhamn när sonen Andreas var ca 10 år - dvs ca 1750 Sonen Andreas gifte sig 1780 i Fredriksborg och var anställd på slottet och han avled där 13 april 1799. Det kan vara så enl min Danska vän att fadern hette Andersson men det finns inga belägg för detta. Jag har letat i de flesta församlingar runt Ystad i födelseböcker runt 1744 på namnet Andreas och liknande namn typ Anders etc. Utan napp! Skulle vara trevligt om Du kunde finna alternativ till sökning Sigvard S
  SVAR 2016-02-07 17:49

Jag undrar lite hur man veta att Sven var ladufogde utanför Ystad. ?

Jag har tittat på en del Hauer i Danmark. De verkar vara tyskar för de har anknytning till Skt Petri kyrka i Köpenhamn. Det var ju tyska kyrkan.

Eva M

  SVAR 2016-02-07 18:04

Andreas Svendsen dör som du säger 13 april 1799. Han är Kleinsmed och 54 år gammal.

Andres Svendsen Haar (så läser jag namnet) blev vigd den 8 dec. 1780. Han är borgare och kleinsmed. Jag läser hans ort som Niverød.

Han hette nog i Sverige Anders.

Eva M

  SVAR 2016-02-07 18:12

Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg Slot, Slotsmenigheden Sogn, , 8, FT-1787, C0714

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Andreas Svendsen43Giftmandenkongl. kleinsmed

Johanne Marie Caroline Podevins31Giftkonen

Johan Peter -6Ugiftsøn af dette ægteskab

Anike Elisabeth -5Ugiftdatter af dette ægteskab

Inger Bergitte Marie -3Ugiftdatter af dette ægteskab

Friderich Carl -1Ugiftsøn af dette ægteskab

Här är han i FT 1787. Birgitta är inte ett jättevanligt namn i Danmark. Hans mor hette kanske så.

Eva M

  SVAR 2016-02-08 10:19

Tar tillbaka att Birgitte inte är ett jättevanligt namn i Danmark.

Eva M

  SVAR 2016-02-08 15:54

Hej Eva M Tack för Dina uppgifter! Lite frågor kring Dina svar: Orten "Niveröd" avser väl orten där Andreas gifte sig!? Sen beträffande Andreas och hans hustru J M C P barn så heter väl dottern Inger efter farmor? Men det finns inget barn efter farfar Sven. Jag tycker liksom Du skrev att Sven Andersson som kom från Sverige hur har någon fått fram att han var Ladufogde utanför Ystad. Jag har forskat i ett antal år men vet inte mycket om hur man söker emigranter från Sverige till Danmark där kanske man skulle kunna se varifrån (församling etc) Andreas Svensson och hans föräldrar emigrerade. Har Du tips! Jag skall be min Danska släkting att gå in här och kolla och så kanske hon kan förklara varifrån uppgifterna kommer. Kan vara en idé eller hur? Jag har under många dagar o kvällar letat i de olika församlingarna runt Ystad efter en födelsenotis på Anreas, o liknande namn, född 1744. Jag har sökt på åren 1740-1750.Men det är ju inte helt ovanligt att noterade födelseår inte stämmer. Jag brukar inte ge mig men i det här fallet har jag nog för lite uppgifter för att komma vidare med födelsuppgfter från Svenska kyrkböcker. Tack för att Du engagerar Dig! Jag o min hustru skall i nästa vecka åka in till Lund på arkivcenter syd - har Du ideer om det finns några källor där som vi kan leta i? Vi abonnerar på ArkivDigital! Sigvard S
  SVAR 2016-02-08 17:39

Nej, det var vigsel i Frederiksborgs slotssogn men han var från en annan ort som jag tolkade som Niveröd. Niveröd är Karlebo sogn. Jag kan ju ha fel.

Det är inte lätt att finna emigranter på 1700-talet. Farmor kan ju ha varit en Annika eller en Ingar/Ingrid t o m. Det är konstigt att ingen av sönerna fått namnet Svend.

Bra om din danska släkting berättar var uppgiften kommer från. Jag tänkte om det i Danmark finns passjournaler. Familjen måste ha kommit över Sundet på något ställe, kanske från Helsingborg till Helsingör. Om Andreas S. har blivit antecknad i laegdsrullen (inskrivning i hären) är osäkert med tanke på att han var svensk. Annars blev pojkar vid den här tiden inskrivna när de föddes.

Eva M

  SVAR 2016-02-08 17:48

Andreas Svendsen Hauer var ju borgare. d.v.s. drev en rörelse i en stad, i detta fallet Köpenhamn?  Om det gällde samma skråordning som i Sverige fick man ansöka om burskap som beviljades av stadens magistrat.  Då blev man registrerad och erhöll ett Burbrev.   Eller kunde han ev. ha erhållit burskap i Malmö. och att detta sedan också gällde i Danmark?  Så läro- och gesälltid har han tillbringat i en stad där smedskrået var representerat.

Anders A

  SVAR 2016-02-08 18:25

Hauer måste väl vara ett tyskt namn. Men är Sven det?

Anders A

  SVAR 2016-02-08 19:02

Andreas var nog inte i Köpenhamn utan i en sk. köbstad. Nu när jag tittade igen på vigsel ser jag namnet Hillerød. Det är den köbstad Frederiksborgs slott ligger.

Hauer eller Haar som det står i vigselnotisen låter tyskt men man kan aldrig vara säker på att det är tyskar.  Tyvärr innehåller borgerskabsprotokollen inte alltid exakta uppgifter om födelseort. Hade ju varit bra att finna protokollet och se om det står f. i Sverige åtminstone. 1780 är han borgare redan och då är han ca. 36 år gammal. Jag ska se om det finns protokoll scannade för Hillerød.

Eva M

  SVAR 2016-02-08 19:14

Protokollen börjar 1798.

En Rasmus Haar f. 14/3 1812 kopparsmed blir borgare i Hilleröd. 24/4 1845. Skulle kunna vara ett barnbarn. S. 221 a i själva protokollet.

Eva M

  SVAR 2016-02-08 19:28

Jag är ganska så säker på att för att erhålla burskapsbrev, d.v.s. rätten att kalla sig borgare så måste man avlägga borgerskapsed.  Betr hantverksyrken som ex.vis smeder måste man också kunna uppvisa ett mästarbrev utfärdat av stadens skråämbete.

Det finns en lista över skånska skråhandlingar med förteckning över städerna med skråämbeten.  Googla på: Llista över skånska skråhandlingar - scangen.

Jag antar att om man erhållit burskap i en stad, så gällde detta även i andra städer? Men def. inte på landsbygden.

Jag antar att det också i Hilleröd fanns åtskilliga borgare med skilda yrken.

 

Anders A

  SVAR 2016-02-08 19:36

Tyvärr börjar protokollen inte förrän 1798. Jag kan heller inte finna ett "skifte" efter Andreas S H.

Eva M

  SVAR 2016-02-08 19:58

Hej igen! Riktigt trevligt OCH lärorikt att följa Era (Eva o Anders) resonemang. Jag har konsulterat min släkting i Danmark och hon bifogade följande text: "Michael Märcher Nationalmuseet har renskrevet en slægtsbog, som er blevet skrevet af en søn til Andreas Svendsen Hauer – Georg Wilhelm Svendsen. I denne bog står beskrevet, at hans bedstefar var ladefoged på en ladegård nær Ystad – jeg vedhæfter et uddrag af denne bog. Eva mener, at der ved vielsen af Andreas Svendsen Hauer står, at han er fra Niverød, jeg læser det som Hillerød – jeg vedhæfter vielsen. Jeg har søgt i indvandredatabasen, men den går ikke så langt tilbage. Jeg er sikker på, at navnet er Hauer, idet familien i dag stadig bruger slægtsnavnet “Hauer”. Det er nok et spinkelt grundlag vi har for at finde familien i Sverige, så spørgsmålet er, om du skal bruge mere tid på det? Men jeg er naturligvis meget taknemlig for, at du prøver." Så här lyder ett utdrag ur Michael Märchers text: Mine Forældre: Min Fader var Andreas Svendsen Hauer født i Sverrig 1744 død 13. april 1799 (i Danmark har han ej brugt det sidste navn Hauer). Min Moder var Johanne Caroline Marie, født Podeauit (Poitivin) f. 1756 fornavnet Janne. Min Fader kom her til København i sit 10. aar og lærte Kleinsmedeprofi esionen. Han blev Mester og gift med min Moder aar 1780 i Frederiksborg, hvor han var ansat ved Slottet, her levede de sammen til hans død d. 13. april 1799, han blev 55 aar gammel, hans barndom har været meget glædesløs, hans ungdom meget tarvelig, og han havde kun faaet meget ringe skoleun dervisning, som kleinsmedesvend havde han i flere aar arbejdet i Tyskland, navnlig i Dresden og Strassburg, hvorefter han paa sin læremesters anmod ning vendte tilbage til Kjøbenhavn i sit 30. aar. Min Moder havde faaet en til Lærerindestanden passende opdragelse, og 4 Christian Frederik Brorson (17681847). 98919_nordisk_numismatisk_.indd 215 18-02-2015 08:53:42 216 Michael Märcher fra sit 1524 aar, da var hun lærerinde til en Amtsforvalters Børn i Frederiks borg. Derfra giftede min fader sig med hende. Hendes Ægtestand varede i 19 aar. I de sidste 29 aar hun levede, havde hun alle sine fornødenheder hos sin ældste søn Friederich Carl Svendsen Hauer, f. 2. sept. 1786 d. 31. oktober 1862, gift med Sara Rebekka Krull d. 18. maj 1877, Guldbryllup i 1860.5 Da hun til ham [sønnen F.C. Svendsen] havde afstaaet sit smedeværksted og hus (Fuglefængerhuset) smedegaarden i Frederiksborg Nyhuse, som min Fader havde bygget, og hvor hun blev boende til hun døde d. 29. oktober (4) 1829 i sit 73. aar efter nogle maaneders sygdom og alderdoms svagheder. Min Bedstefader paa Faders side var Svend Svendsen Hauer, der var La defoged paa en ladegaard nær Ysted, min Bedstemoder hed Inger Peterson, begge var svenske folk. Avlsutningsvis jag vill gärna hjälpa min släkting och jag åker i veckan in till Arkivcenter Syd för se om där kan finnas något mtrl att söka i. Tack Eva o Anders!
  SVAR 2016-02-08 20:35

Har precis läst en artikel i "Nordisk numatisk årsskrift" där det står om Ladufogdens barn o barnbarn. Intressant läsning som bara den gör att det skulle vara trevligt att finna Ladufogdens och hans familj i Ystadstrakten. (Det ända belägget för Ystad är det som står i denna årsbok) http://danskmoent.dk/pdf/mm2015nnaa.pdf
  SVAR 2016-02-08 20:39

Trevligt om man kan bidra med något!  Andreas Svensson gifte sig 8/12 1780, var då 35 år gammal. Om nu föräldrarna fanns i Ystadstrakten är det ju inte uteslutet att sonen gick i smedlära, trol.vis i Malmö, att han avlade sitt mästarprov här och sedan fick burskapsbrev. För att sedan hamna på danska sidan.

Om man googlar på en släkt och efternamnslista (dansk) på namnet Haar, så redovisas  Haahr (16 st), Haar (3 st)    (vet inte vilken tidsperiod som avses)

Och Eva, du har ju faktiskt hittat en borgare Haar i Hilleröd!

Sedan betr. ladufogde. Det är sannerligen inte lätt att leta fram denne Sven Svensson Haur (Haar)  bland alla skånska gods och herrgårdar.

Sven Svensson är inget tyskt namn.

Anders A

  SVAR 2016-02-08 21:00

Kristina B. Hauer i Århus har ett träd på geni. Enl. detta hette Andreas Svendsen far. Svend Andersen Hauer. Modern Inger Hauer. I Sverige brukade inte hustrun ha samma namn som maken, faktiskt inte heller i Danmark, vid den här tiden.

Eva M

  SVAR 2016-02-08 23:04

De här uppgifterna verkar ju att stämma!  Andreas far hette alltså Sven Andersen Hauer (det är väl den här stavningen som får gälla?)  Och modern: Jeanne Marie Carolina Svendsen. 

Andreas Svendsen Hauer, f.ca 1744 i Sverige? dog 13/4 1799  i Fredriksborg,  Det står: Plats: Copenhagen?  Men Fredriksborg finns väl i Hilleröd?

Kom föräldrarna ursprungligen från Danmark/Köpenhamn?  Att leta efter födelse på Skånska gods o. herrgårdar betr. Andreas f. ca 1744, är inte lätt, det fattas födelseuppgifter i flera församlingar.

Så det enda jag kommer på,i brist på annat, är att leta i smedernas skråhandlingar i Malmö.

 

Anders A

 

  SVAR 2016-02-08 23:13

Men jag ser nu i Sigvards inlägg, att fam. flyttade till Köpenhamn när Andreas var ca 10 år gammal.  Då var det väl här han gick i smedlära? Eller flyttade man vidare till Hilleröd och Fredriksborgs slott?  Blev fadern ladufogde på slottet?

Anders A

  SVAR 2016-02-08 23:38

Eller är det Fredriksbergs slott i Köpenhamn som avses?

Anders A

  SVAR 2016-02-09 06:05

Sonen finns i Hilleröd när han gifter sig och när han dör. När han kommer dit kan man inte säga för det finns inga tilgansglistor. Man tycker Andreas borde ha syskon men jag undrar om det är möjligt att finna dessa om fadern heter bara Svend Andersen. Jag finner ingen Svend Andersen Hauer.

Eva M

  SVAR 2016-02-09 10:19

Nu finns ju en hel del mer eller mindre "fasta" uppgifter på familjen, bl.a. i Geni-trädet, där det bl.a. uppges att Andreas Svendsen Hauer dog i Köpenhamn? 13/4 1799.  Fastställt är att sonen Georg Wilhelm Svensen f. 1/12 1792 i Fredriksborg, Hilleröd, d. 4/6 1861 i Köpenhamn. Han var borgare och myntmästare. Lite om honom om man googlar: Specialdaler-Christian Vlll - Denmark - Numisa,   och: Variant af rigsdaler 1863 fra Köbenhavn  - Dansk mönt.

Jag har inte ett hum om hur man forskar i Danmark, men antar att man har tillgång till kyrkoböcker på samma sätt som i Sverige?   Eftersom släkten har tyskt påbrå  ligger det väl närmast till hands att söka i församlingskyrka med tysk anknytning.

Själv skulle jag satsat på församlingens dödböcker, både i Hilleröd och Köpenhamn.  Använder man släktnamnet Hauer så borde detta underlätta sökningen.  Är det rätt tänkt?

Förmodligen finns det också register över borgare och hantverkare i städernas arkiv.

Anders A

 

 

 

  SVAR 2016-02-09 10:43

Om nu ladufogden med fam. flyttade till Köpenhamn, ev. Hilleröd, 1750 så är det tänkbart att det föddes fler barn. Kallade man sig då Hauer så borde det vara relativt enkelt att kolla födelseböckerna kring det här årtalet.

Anders A

  SVAR 2016-02-09 12:51

Georg Wilhelms far heter i födelseboken Andreas Svendsen, Hoff Kleen Smed. Det tyska efternamnet finns inte med. (Frederiksnorgs Slotssogn EM 1697-1813, bild 122).

Eva M

  SVAR 2016-02-09 13:09

Hej på Er Eva o Anders! Väldigt intressant med Era engagerade diskussioner - det gillar jag! Och - jag lär mig mycket! jag själv tycker det vore lönt att lägga ner lite arbete på att försöka finna Andreas Svensson Hauer föräldrar som i Sverige borde heta Sven Andersson (eller Svensson) och Inger Peterson, efternamnet tycker jag verkar fel med tanke på att det var i mitten av 1700-talet. Om Ni går in på http://www.danskmoent.dk/pdf/mm2015nnaa.pdf så hittar ni historien om myntmästaren som är barnbarn till Sven o Inger. Att finna sådana tryck i släkten är bingo tycker jag. Har ni ideer om vad jag kan leta i på Arkivcenter Syd i Lund eller Malmö stadsarkiv för att finna Andreas och hans familjsbostad innan de flyttade till Danmark. Med tanke på att Hauer väl är ett tyskt namn så har jag gått igenom G-gruppens passagerarlistor från Ystad och även lista på utfärdade pass utan resultat. Sigvard
  SVAR 2016-02-09 14:49

Hej igen!

Jag roade mig med att snabbkolla lite på skånska gods och herresäten i södra Skåne (och det finns som bekant en hel del)  Tyvärr är det så, som jag nämnde. att det saknas födelseuppgifter i en del församlingar för åren omkring 1744.

Det är ju välbekant att det flyttade in mängder av kvalificerade tyska köpmän och olika hantverkskategorier, främts till Malmö -Köpenhamn.  På  slott och herresäten fanns det i Skåne också några släkter av trädgårdsmästare, så varför inte också ladufogdar. Men trädgårdsmästare och ladufogdar kom väl knappast från stadsmiljö? ( fast det var ju så att stadsmiljön på den här tiden såg lite annorlunda ut, ex.vis i Stockholm fanns det lantegendomar på de s.k. Malmerna) 

Kan en del ev. ha kommit via Bornholm? Fanns släkten Hauer i Svenska Pommern?

Anders A

  SVAR 2016-02-09 15:09

Om man slår på : Hauer Stralsund,  kommer det upp anmärkningsvärt många med detta namn.

Anders A

  SVAR 2016-02-09 17:06

Hej Anders! Intressant det du skriver! Jag har letat i en hel del kyrkoböcker/födelseböcker i socknarna runt Ystad och det är rätt som Du säger att det finns en hel del församlingar där dessa böcker saknas för aktuell tid! Jag har dock funnit "Ladufogdar" även på "vanliga större gårdar". Intressant också med Pommern. Vi har en släktgren som kom därifrån i början av 1700-talet. De var rättare, ladufogdar, skaffare m.m. och arbetade på Näsbyholms gods. Det var en greve som tog med dem från sitt gods i Pommern till Skåne. Den nu aktuelle Sven Anderson/Svensson Hauer man undrar varifrån han fått sitt namn! Det kan ju tyda på att han kom till Ystadstrakten från Pommern. Eftersom han fick sin son Andreas år 1744 så skulle väl fader Sven kunna vara född omkring 1710 kanske. Det är kanske dags att kolla passagerarlistor från 17xx från Stralsund och Wittow efter namnet Hauer. Vad tror Du? Sigvard S
  SVAR 2016-02-09 17:33

Ja, jag gissar också på att föräldrarna är födda omkring 1710.

Kollade på Caroli, tyska församl. i Malmö, födda i början på 1700 talet, nästan bara tyska namn. Många av de här adelsmännen som ägde gods i Skåne hade ju ofta ett militärt förflutet i Pommern.

Om föräldrarna uppskattningsvis var födda omkring 1710, så dog dom väl  omkring 1780.  Jag envisas med att det är värt att kolla i danska dödböcker. Kan det möjligtvis vara så att föräldrarna på "gamla dar" flyttade till barn o barnbarn i Köpenhamn?  Och det är väl här det finns en tysk församling? Hade man tysk släktanknytning så samlades man ju gärna i en tysk församling, och ville väl också begravas där. 

Anders A

  SVAR 2016-02-09 17:52

Georg Wilhelms barn blir inte döpta i den tyska kyrkan utan i Garnisons i Köpenhamn.

Eva M

  SVAR 2016-02-09 18:00

Uppriktigt sagt så tror jag inte du får utt så värst mycket av ett besök på Arkivcenter Syd. Du måste ha något mer konkreta uppgifter att utgå ifrån.

Du har uppgifter som säger att fam. flyttade till Köpenhammn ca 1750-55? Jag  är ingen proffsforskare, men nog måste man på något sätt ha registrerats vid utflyttningen, hur det nu gick till? Blev man reg. i passagerarlistor? Vid flyttning från en församling måste ju församlingen präst skriva ut en flyttningattest, som måste uppvisas vid avflyttningen och sedan redovisas i den nya församlingen. Ibland kallade flyttningspass.  Jag vet inte vad Arkiv Syd har för register på avflyttade från landet?

Anders A

  SVAR 2016-02-09 18:15

Hej Eva!

Garnisons, är det en "militär" församling? Vigdes myntmästaren också här? Och dog här?  Kan hustrun ev. komma från en militärsläkt?

Får väl konstatera att jag inte kan bidra med något mera konkret  -just nu - kan inget om dansk släktforskning.

Anders A

  SVAR 2016-02-09 18:30

Jag vet inte om det bara var militärer som blev vigda i Garnisons. Min mmff och mmfm blev vigda där. Han var skräddare.

Eva M

  SVAR 2016-02-10 11:06

Hej Eva o Anders. Jag är djupt imponerad av Era engagemang och om jag sammanfattar läget just nu så kommer vi nog inte på hur vi skall få fram svaret på den ursprungliga frågan nämligen: Försöka finna var Ladufogden och hans familj bodde i Ystadstrakten! Om jag uppfattat Er och min Danska släkting rätt så finns det inga bevarade invandrarlistor från aktuella tid (ca 1550) och i Danska kyrkoböcker finns inga notat VAR familjen Sven kom ifrån! Jag har dock tycker jag fått många olika tips från Er och jag får smälta dem och begrunda OCH leta. Kommer Ni på något mer, så blir jag glad, och skriv då ner det på denna tråden. Jag kommer att hålla Er underrättade om vad jag håller på med och vilket resultat det givit. Det är ju viktigt och trevligt att få feedback. Eller hur? Vi hörs! Sigvard S
  SVAR 2016-02-10 12:22

Jag har just nu skrivet ett mail till Michael Märcher på Nationalmuseet i Köpenhamn. Det var Michel som renskrivet den gamla släktforskningen. Jag har frågat om det finns någon närmare Ystads-adress i originalhandlingarna där ladufogden och hans familj kom ifrån! Kanske en litet halmstrå! Sigvard
  SVAR 2016-02-14 12:02

Till Eva M och Anders A Lovade komma tillbaka med feedback! Har nu fått svar från Nationalmuseet i Köpenhamn och M Mörcher säger att hans noteringar överensstämmer helt med originalet. Dvs det som gäller är att Ladufogden med familj bodde nära Ystad och att de emigrerade till Kphm när sonen Andreas var ii 10-årsåldern. Har också fått svar från Stadsarkiven i Ystad o Malmö samt LA i Lund och de svarar samstämmigt att det inte finns några handlingar som redovisar passansökningar eller emigranter under aktuell tid dvs ca 1755. Ni finns det bara en möjlighet kvar, som jag ser det, att börja leta i alla kyrkböcker runt Ystad. Jag har kollat en del utan resultat. Ett jättearbete - får se hur länge jag har ork till detta! Sigvard
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies