genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Göransson Tysk, Gunborg, Graninge, född 1653-17312017-08-05 18:15

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=64746
2016-02-03 08:55 

Är det någon som kan hjälpa mig . Söker uppgifter om Gunborg Göransson Tysk var är hon född. o vad heter hennes föräldrar o var bodde de. Gift med Göran Göransson Tysk f Tyskland 1650

  SVAR 2016-02-03 11:27

Tips.

Googla på: Göran Göransson Tysk

Anders A

  SVAR 2016-02-03 12:12

Som du ser är det många som forskat både på den här personen och på släkten Tysk.

Ser att det det finns en forskare, Erik Nydahl, som har gått igenom en del av Graninge Bruks arkivmaterial (300 hyllmeter)  Vem vet, där kan ev. finnas uppgifter även om enskilda hammarsmeder.

Anders A

  SVAR 2017-08-05 18:15

Även jag skulle vilja veta mer om Gunborg Göransson Tysk då hon är släkt till mig i rakt nedstigande led. 

Anna Krigh

  SVAR 2017-08-05 18:15

Även jag skulle vilja veta mer om Gunborg Göransson Tysk då hon är släkt till mig i rakt nedstigande led. 

Anna Krigh

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies