genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Leo, Nils, Röstånga, född 17992016-01-30 09:44

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=64652
2016-01-30 09:00 

Hej,
Min ana Johanna Olsdotter var piga hos familjen Nils Leo i Röstånga mellan åren 1846-1850. Tydligen bodde hon i hushållet med sina barn Sven och Botilla. Sven hette Christiansson i efternamn, medan Botilla (min ana) hette Nilsdotter. Nu undrar jag om Nils Leo var far till Botilla eller det var någon annan Nils. Om det var Nils Leo som var fadern...var han då fortfarande gift med sin hustru Maria Philpsdotter eller var han änkling? Om det inte var Nils Leo som var fadern... vem kan det då ha varit? Vet någon nånting mer om Nils Leo och hans familj? Hade varit kul att veta lite mer om honom.

 Klicka för en större bild

2016-01-30_hushaallet_NilsLeo.jpg
  SVAR 2016-01-30 09:14

Det kan man inte veta. Jag förmodar att det inte står något i födelseboken. Om Leos hustru levde bör husförhörslängden ge uppgift om. Kolla i kyrkans räkenskaper om Johanna Olsdotter fått böta om det nämns en man också.

 

Eva M

  SVAR 2016-01-30 09:24

Röstånga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13326/A I/10 (1849-1852), bildid: C0068678_00027

s. 19. Det står en intressant anteckning på sidan (samma som din bild): För andra resans lägersmål uppfyllt lagens kraf 7/4 1850.

I den tidigare boken finns hon på s. 12. På samma sidan som Leo. Hon är tydligen piga hos honom. På s. 12 hänvisas till pliktboken. Det gäller barn 1.

Jag kan inte se att den boken finns kvar.

Eva M

  SVAR 2016-01-30 09:44

1810 – 1972Ej levererad till landsarkivet. Beredningskommitténs handlingar med person-, hemmans- och inkomstlängder 1810; förteckning över 15-åringar och däröver 1812; länger över socknens befolkning 1820-1830; pliktlängd 1846-1884; uppgift på folkmängden 1849; teckning till husförhörslängden 1852-1862; förteckning över beväringsskyldiga 1856; summariska redogörelser för folkmängden 1860-1884 samt 1917-1972.

Boken finns antagligen kvar i Röstånga församling.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies