genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hall, Ruth Birgit, Malmö, levde 1927-20122016-01-24 12:48

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=64530
2016-01-24 12:23 

Söker föräldrar till Ruth Birgit Hall född Olsson i Simrishamn.
  SVAR 2016-01-24 12:40

F. 8/3 1927 på Simrishamns länslasarett Far: fiskare John Mauritz Olsson No. 163 Simrishamn. f.4/9 1889 och Berta Carlotta Natalia f. Nilsson 12/5 1891. föräldrarna gifta 24/3 1922,

SCB utdraget.

 

Eva M

  SVAR 2016-01-24 12:41

Olsson, John Mauritz

Kv. Skeppet 12

Död 29/1 1962.

Kyrkobokförd i Simrishamn, Simrishamns kn (Kristianstads län, Skåne).

Född 4/9 1889 i Söderåkra (Kalmar län, Småland).

Gift man (24/3 1922)

Fadern.

Eva M

  SVAR 2016-01-24 12:43

Olsson, Bertha Charlotta Natalia

Skeppareg 16
272 00 Simrishamn
(Boendeadress 1 nov 1970)

Död 16/10 1975.

Kyrkobokförd (1973) i Simrishamn, Simrishamns kn (Kristianstads län, Skåne). Mantalsskriven (1973) på samma ort.

Född 12/5 1891 i Simrishamn (Kristianstads län, Skåne).

Änka (29/1 1962).

Eva M

  SVAR 2016-01-24 12:48

Börjesson, Judit Beryl

Garvareg 1
244 00 Kävlinge
(Boendeadress 1 nov 1970)

Död 17/6 1974.

Kyrkobokförd (1967) i Kävlinge, Kävlinge kn (Malmöhus län, Skåne). Mantalsskriven (1967) på samma ort.

Född 4/11 1922 i Simrishamn (Kristianstads län, Skåne).

Gift kvinna (4/11 1944).

Äldsta systern.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies