genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jönsson 1675-1734, Nils, Fleninge Nr 4, 1704-17342007-12-06 14:11

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=6404
 

Hej, Jag har en Nils Jönsson 1675-1734 som står som första kända namn på en släkttavla över mina barns farfar. Han var gift med Boel Perdotter 1665-1745 och de flyttade in på gården Fleninge nr 4 år 1704 och fick där barnen: Gunnar 1707-1711 Lüssa 1709-1711 Jöns 1712-1780 Fleninge nr 4 var åren 1661-1688 ett Prästhemman 1689-1804 Kronohemman 1805- Skattehemman Familjens ättlingar bodde sedan i flera generationer på denna gård. 1661-1703 bodde en Gunnar Persson 1629-1703 där med sin hustru Botel. Andra gårdsnamn som finns i släktanan är bl.a. Ödåkra nr 1,Fleninge nr 4,7,15,23,29,32 Norrbölinge samt Allerum nr 4 och 5 med flera med början under 1600-talet. Finns det någon som forskat på denna släkt? Känner någon till efternamn och födelseår på fadern Jöns? Vet någon om varifrån Nils och Boel kom ifrån? Vet någon vem Gunnar Persson var?
  SVAR

Det var bara Nils Jönsson som flyttade in till nr 4 Fleninge, eftersom hustrun Boel Persdotter var änka efter tidigare innehavaren Gunnar Persson. Boel var ca 40 år yngre än sin första man! Gunnar Persson var först gift med en annan Boel (Botel), som dog 1696 begr 18/10 i Fleninge 65 år gammal. Gunnar gifte om sig 1697 14/11 i Fleninge med sin tjänstepiga Boel Persdotter, född "i ett lidt huus" i Strövelstorp som det står i vigselboken. Nils Jönssons första barn får alltså enligt seden namn efter hustruns tidigare make. Jag känner inte till föräldrarna till Nils, men Boels far hette Per Sonesson (Sönesson). Det vet man för han dör på besök hos dottern Boel i Fleninge, och begrovs 1702 25/1 73 år gammal. "Huusmannen ifrån Ströfvelstorp sochn Pär Söness som döde hoos sin dotter Gunnar Perss:s hustru Bohl" står det i dödboken.
  SVAR

Tack för det svaret Anders, det var en verkligt intressant upplysning.Det har redan tidigare förvånat mig den stora åldersskillnad som rått mellan man och hustru i släkttavlan på åtskilliga ställen. Det skiljer sig mycket från den småländska släktanan i detta avseende. Det synes vara svårt att hitta Jöns far eftersom det saknas uppgift om varifrån han kom. Jag tänkte mellertid att läsa mantalslängder och jordeböcker eftersom dom börjar redan 1658 respektive 1646 och se om det går att hitta något där. Dom skall finnas tillgängliga på Landsarkivet i Lund på Arkivgatan. När man slår upp den gamla pastoratsindelningen från dansktiden, så omfattar det förutom Fleninge en rad andra församlingar under ett tak. En ny fråga; Har du läst eller hört talas om material som skänkts till Fleninge Släktförening från 1947? Jag fann idag på Landsarkivet uppgift och förteckning över material som lämnats dit, både foton och annat som donerats till denna förening angående Fleningegårdarna.
  SVAR

Fleninge Släktförening känner jag inte till. Den kanske har gått upp i någon av de föreningar som finns idag. Närmast till hands är väl Helsingborg, men i närheten finns även Kullabygdens och Åsbo föreningar, och då kanske materialet om Fleningegårdarna följt med dit. Du hittar adresser och länkar på Skånes Genealogiska Förbund http://www.sgf.m.se/
  SVAR

På tal om Fleninge, så köpte jag för något år sedan på auktion ett antal papper som handlar om Fleninge. http://kjell.smult.com/images/lu40_fleninge.jpg Jag har även försökt att renskriva det och här är länk till detta försök. Några ord var otolkbara. Jag har även gissat vem som kan vara författaren, men det var svårt att placera honom på rätt ställe. http://kjell.smult.com/fleninge_1.htm
  SVAR

Tack för era svar! Kjell jag skall läsa igenom ditt auktionsfynd och se om detta namn återfinns bland den förteckning jag har över Fleningegårdarna. Jag har tillgång till 3 250 namn ca genom en 50-årig forskning gjord av en Birger Parmfelt, en avlägsen släkting i min svärfars släktana. Dock finns ett långt större material som donerats vid hans död till Fleninge Släkt & Hembygdsförening. Det innehåller ovärderliga delar av brev, foton, gårdsinventeringar, fotostatkopior av dop,vigsel,födsel- dödehandlingar samt mycket, mycket mer. Jag håller på att skriva in släktanan genom att sitta på Landsarkivet i Lund och skriver in släktträdet - det kommer att ta tid. Den sträcker sig från början av 1600-talet fram till 1940-talet. Jag försöker nu finna resterande handlingar genom Skånes Hembygsförening, Fleninge Släkt & Bygdeförening finns upptagna där. Jag ber en bön att man tagit vara på det här materialet, det skulle ge många ledtrådar i nutida sök efter sina rötter från denna bygd. Finns det någon som har anknytning till denna förening så ber jag om kontakt in där. Jag bor själv i Billesholm.
  SVAR

Maud-Marie Lönnberg Jag håller eg. på med posthistoria. När jag läst igenom lite av dessa handlingar tyckte jag att de var så pass intressanta, att jag måste lägga ut dem på min hemsida. Andra måste bara få ta del av en äldre vanlig människas underbara autentiska berättelse från tidigt 1800-tal. Det är ju egna minnen som är nedtecknade.
  SVAR

Kjell, under gårdsförteckningen över Fleninge nr 25 står det följande: År 1731-1757: (Öst) Hans Nilsson ?-1757 Gift med 1731 med Gunnil Tykesdotter 1613-1686 från Ödåkra nr 1. År 1772; Nils Hansson 1742-1818 tillsammans med moder Gunnil,samt hustrun han är gift med år 1772, Med Hanna Persdotter 1756-1794 År 1795 Nils Hansson 1742-1818 jämte son Hans Nilsson 1776-1859 ogift, samt dotter Kersti Hansdotter. År 1805; Hans Nilsson jämte hustru Boel Tykesdotter 1775-1858 samt inhyst fadern Nils Hansson. År 1813-; Hans Nilsson jämte hustrun Boel Tykesdotter samt husar Per Persson 1765- jämte hustru Lisa Andersdotter 1776- dessa gifta 1803. Under Norrbölinge som sträcker sig fram till 1813- finns en Gunnil Jönsdotter gift med åbon Per Persson född 1790-m.fl.
  SVAR

Jag håller med dig om detta Kjell, det är också därför jag så gärna vill få fatt på Parmfelts kompletta samling eftersom den innehåller en mängd brev också.
  SVAR

Tack Maud-Marie Med dina uppgifter drar jag nu slutsatsen att "min" Nils Hansson troligen är son till detta par? "År 1805; Hans Nilsson jämte hustru Boel Tykesdotter 1775-1858"
  SVAR

Ja, Fleningegårdsförteckningarna innehåller samtliga namn från 1658 och framåt och alla de människor som bodde där.
  SVAR

Fleninge Släkt- och bygdeförening finns fortfarande och kontaktuppgifter hittas på: http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=16273&epslanguage=SV I Kullabygd 1959 nämns föreningen och Birger Parmfelt. Jag citerar från Kullens Hembygdsförenings hemsida: http://www.hembygdshistoria.se/kullens/kullabygd/slaktgardar.htm "När man diskuterar släktforskning i våra dagar, kommer man förr eller senare in på namnet Birger Parmfelt, Stockholm. Han började också med sin egen släkt från Fleninge men fann, att den spridde sig över de flesta Kullasocknarna. Han har därför forskat i alla socknar runt Fleninge, och när det gäller denna församling har han alla dess invånare för åren 1690–1850 registrerade, såväl var de kommit ifrån som vart de flyttat samt vilka gårdar de bebott. Han är också initiativtagaren och den drivande kraften i Fleninge Släktförening. Många, såväl Fleningebor som andra, har fått sin släkt utredd genom honom. Parmfelt har ett system med familjeblad, där varje familj finnes upptagen sockenvis och inom socknen i alfabetisk ordning. Dessutom upptages på varje blad avskrifter av samtliga attester vid såväl vigsel, dop som begravningar."
  SVAR

Anders, det är denna förteckning jag sett på hur mycket som ingår. När jag läste igenom namnförteckningen som Parmfelt gjort första gången så föreföll det mig som alla var släkt med varandra i bygden. Jag igenkänner flera namn från barnens farmors släkt där också. Jag hoppas verkligen att få ta del av detta kompletta material. Nu undrar jag också hur man kan få ta del av de 4 böcker som nämns i artikeln. Äldsta sonens hustrus släkt kommer ju från Kullabygden också - under en lång period var de bosatta på Warans olika gårdar i övrigt omväxlande i Hovs, Grevie och V Karups församlingar. Min svärfar fick för 50 år sedan ett brev från Birger Parmfelt med en erbjudan om att få hela sin släkttavla, men han var inte intresserad av sådant och underlät att ens svara. Jag fann detta gulnade brev från Birger Parmfelt och började leta där.
  SVAR

Hej Maud-Marie. Jag är medlem i Fleninge Släkt o Bygdeförening och bor i Ödåkra i Fleninge församling. Jag har forskat en hel del i det förnämlinga arkivet som finns i föreningens museum och särskilt haft glädje av Parmfelts forskningar om gårdarna i socknen.Föreningen har öppet hus ibland då man kan komma och forska. Det hade de i lördags men den 18 nov kl.13-16 skall de ha föredrag i församlingshemmet i Fleninge. Ta kontakt med Gunilla Holmberg som känner till arkivet och även visar museet och även forskat mycket på Fleninges enskifte och kan mycket om gårdarna tel 042-204804.Har du läst boken om Fleninge som hembygsföreningen gett ut? Snart kommer Skånegenealogen ut och där har Gunilla skrivit om hembygsföreningen och det finns också en artikel om den äldsta gravstenen på Fleninges kyrkogård Hälsningar Annica
  SVAR

Tack, Annica för ditt svar.Nej jag har inte läst något från det du nämner, jag har ju precis lyckats hitta fram till er genom Scangen. De första gångerna jag började plöja mig ner i Parmfelts donerade samling till Landsarkivet, så fullkomligt drunknade jag i namn. Det var när jag började bocka av vad som fanns i Landsarkivet i Lund som jag upptäckte att det saknades massor med handlingar, men att de skulle ha donerats till Fleninge Släkt- & Hembygsförening. Jag skall ta mig till Fleninge den 18:e iaf. Verkligt roligt att det finns material så nära där jag bor.
  SVAR

Jag kommer nu med en ny fråga - en fortsättning på anan utgående från Nils Jönsson som ser ut så här: Nils Jönsson 1675-1734 | Jöns Nilsson 1712-1780 | Per Jönsson 1756-1836 | Ola Jönsson 1785-1848 | Elna Olsdotter 1827-1907 | Gustav Olsson (född i Fleninge nr 1)1866-1941 gift med Marie Otterstedt 1870-1912, som dog i barnsäng | Ernst Olsson 1902-1994, min svärfar | Bengt Olsson 1937- som tagit namnet Kjellberg från sin mors sida. Jag hittar inte Marie Otterstedt någonstans. Och det finns inga som helst antecknignar om henne eller Gustav, som lär ha varit smed, möjligtvis i Kattarp. Jag vet att de emigrerade för en tid till USA, men att de fick återvända pga av Maries dåliga hälsa. Vet någon något om denna kvinna eller som har anknytning till släkten Otterstedt med några data?
  SVAR

Enligt Sv. bef.1900 finns Marie Otterstedt boende i Qvart.Pilen Hbgs stadsf. född 1868 i Fleninge gift med Gustav Olsson arbetare född 1866 i Fleninge och barnen Albin Wilhelm, f. 1890 Gustaf Elmer, f.1893 och Edith Maria f.1899 i Fleninge. 1890 års befolkn. hittar jag dem ej. k I Fleninge fanns fler Otterstedt: Smedsmästaren Bengt Otterstedt 1841-1894 gift med Johanna Pålsdotter 1843-1927 bodde på Fleninge 19.Gravsten finns på område D på Fleninge kyrkogård Brodern till honom Smedsmästare Per ottersted 1832-1901. Gravsten finns öster i muren område D Jöns Otterstedt född 1847 i Fleninge gift med Assarina Kjellsson. Han var också smed och bodde i Östraby no. 1 i Kattarp enl Sv.bef 1900 Johanna Otterstedt född 1837 i Fleninge var gift med Nils Persson ryktare på Fleninge 21 enl Sv bef 1900 Enl.Fleningeboken av Bror A. Andersson kom Nils Jönsson till gården Fleninge 4 från Barkåkra och blev dess ägare från 1707-1734,
  SVAR

Hej, jag har letat vidare med Nils Jönssons ättlingar i form av Otterstedtarna och funnit följande i Fleninge kyrkoarkiv: Maria Otterstedt 1868-02-29 - 1912 gm Gustav Olsson 1866-1941 far; Smeden Per Otterstedt 1832-11-11 - 1901 Ödåkra 1 gm Anna Nilsdotter 1833- barn; Nils 1858-08-02 Erika 1860-02-11 Benedikta 1862-07-26 Petternilla 1865-04-04 Maria 1868-02-29 Nils, Peter 1871-05-16 Gustaf 1873-01-22 Farfar; Nils Otterstedt 1807-04- - 1871-10-11 gm Pernilla Persdotter 1808- barn: Per 1832-11-11 - 1901 Kersti 1834-04-20 Johannes 1836-05-28 - 1836-05-28 Johanna 1837-06-24 Hanna 1839-10-18 Bengt 1841-04-28 Johannes 1843-03-06 Jöns 1847-11-22 Jöns, dödfödd tvillingbror Efter Nils har på ett ställe tillagts Bengtsson Otterstedt. Jag antar att det beror på att pappan heter Bengt. Jag hittar ingenting alls om Nils Otterstedt, eller hans far i kyrkarkivet från Fleninge, ej heller i resten av socknarna, så jag utgår ifrån att kommer någon annanstans ifrån. Om någon har en svar på detta så vore det intressant att nysta vidare.
  SVAR

Hej. Nils Otterstedt är född 21 aug 1807 i Benarp, Mörarp. Fadern är smeden Bengt Berggren som avlider 14 juni 1812 av hittsig feber, 30 år gl. Botilla Persdotter är född 16 jan 1808 i Mörarp Föräldrar Pehr Nilsson och Bengta Larsdotter. Allt enl. Mörarp C:2.Nils och Botilla flyttar från Kropp till Fleninge nr.7 1829 Som jag skrev i tidigare svar finns Per otterstedts gravsten inmurad i muren på Fleninge kyrkogård. Har du några frågor ang. detta kan du kontakta mig på annicamt@telia.com
  SVAR

Om någon fler än jag undrade lite över varför Nils Otterstedt inte använde sin fars namn Berggren, så är förklaringen (efter att ha kollat i Mörarps kyrkbok) att Nils' mor Anna Persdotter gifte om sig med husmannen Jöns Otterstedt i Mörarp 1813 4/7. Nils tog alltså sin styvfars namn. Bengt Berggren föddes 1782 24/11 i Maglaby, Kvidinge. Hans föräldrar var stolmakaren Nils Jönsson Berggren och Karna Nilsdotter. Jöns Otterstedt föddes 1788 4/1 i Selleberga hus, Bjuv, föräldrar ryttaren Hans Otterstedt och Elna Andersdotter. Jöns dog 1854 26/8 i Holk, Kropp.
  SVAR

Anders, Det rätade ut ett frågetecken, men då uppstår frågan om Nils som skulle fylla 7 år då modern gifte om sig, blev adopterad av Jöns Otterstedt.
  SVAR

Adoptioner är en modernare företeelse, om jag har förstått saken rätt. Det var ganska vanligt att barn tog efternamnet efter styvfadern. Kanske fanns det syskon med namnet Otterstedt i det senare äktenskapet (inte kollat).
  SVAR

Nils Otterstedts mamma Anna Pehrsdotter fick två söner med Bengt Bergren (stavas så i kyrkboka),i Benarp, Mörarp; Nils 1807-08-21 Pehr 1811-06-01 Vid Pehrs dop står noterat att Anna är 37 år, varför hon således är född år 1774. Jag kan inte säkert se vad hon var född. Tillsammans med Jöns Otterstedt, även han noterad som boende i Benarp, Mörarp, fick Anna ytterligare två barn: Hans 1814-03-07 Kersti 1815-11-30 Alltså hade Nils ett helsyskon och två halvsyskon. Det är då inte så märklig att också han får heta Otterstedt i det nya äktenskapet liksom de nya syskonen. Om det finns ytteligare Otterstedtar inblandad i Nils Jönssons ana så är det så där en 2000 namn bort innan jag ser om det finns bland Parmfelts material.
  SVAR

Hej igen, jag har fortsatt att leta efter ättlingar till Nils Jönssonledet av ättlingar som emigrerat och har funnit följande: Albert, Bernhard Nilsson 1866-1916 från Klintarp, Sännarslöv, Kvidinge, som tog sig namnet Nelson och var son till Anders Nilsson 1839- (generation III från Jöns), emigrerade till USA som 17-åring och senare emigrerade ytterligare 3 syskon dit också. Albert utbildade sig till läkare i Amerika och bildade familj och drev en praktik där. Jag ställer mig nyfikter frågan: Hur kom det sig att en 17-åring reste själv över till Amerika och utbildade sig? Vet någon något om detta? Genom ingiften med andra emigranter, har jag sökt leden för dessa inflyttade och har ny en lång linje som slutar 1219 i England-Irland. Jag har också lyckats finna nu levande i USA och har fått bekräftelse på det här släktledet. OM någon är intresserad av att ta del av detta så delar jag gärna med mig. Ledet heter från Nutid - till medeltiden är Starr-Albert Nelson-Belknap. Albert gifte sig med Ada Collins 1874-1956 som härstammade från England. Linjen går via tidiga missionärer som reste från England till Canada och Amerika. Jag har också funnit intressanta länkar där man finner mycket från de engelsktalande länderna här kommer en som sveper över ett stort antal andra siter: http://www.myheritage.com en annan är http://www.rootsweb.com.

Klicka för en större bild

DSC00070.JPG
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies