genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Eriksson, Oskar Frithiof, Hinneryd, född 18802008-01-01 19:06

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=6412
 

Söker min farfars släktingar från Hinneryd. Min farfar hette Oskar Frithiof Eriksson, född 1880 i Hinneryd. Han hade flera helsyskon, bland annat Amy och Hilda som emigrerade till USA, och några halvsyskon. Farfar bytte efternamn och kan också ha hetat Salomonsson.Min farfar flyttade i unga år till Blekinge.
  SVAR

Hej! Enligt dödboken var det så här. Jag räknar då med att hustrun är post två? Vet inte om det är till någon hjälp eller redan kända fakta. ======================================= 18800217-335 Eriksson, Oskar Fritiof Bakareboda 1:15 Död 9/11 1960. Kyrkobokförd i Sillhövda, Fridlevstads kn (Blekinge län, Blekinge). Född 17/2 1880 i Hinneryd (Kronobergs län, Småland). Gift man (20/11 1908). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2007: Sillhövda, Karlskrona kn (Blekinge län, Blekinge) Födelseförsamling i källan: Hinneryd (Kronobergs län) Källor: DB, FS / DOR 52-60 =============================================== 18830830-3323 Eriksson, Amelie Augusta Bakareboda 1 370 34 Holmsjö (Boendeadress 1 nov 1970) Död 20/6 1972. Kyrkobokförd i Sillhövda, Fridlevstads kn (Blekinge län, Blekinge). Mantalsskriven på samma ort. Född 30/8 1883 i Sillhövda (Blekinge län, Blekinge). Änka (9/11 1960). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2007: Sillhövda, Karlskrona kn (Blekinge län, Blekinge) Födelseförsamling i källan: SILLHÖVDA (Blekinge län) Källor: MTL 71 / RTBd 72
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies