genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Anders, Bjeresjö, död 1841-06-182016-01-09 16:55

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=64070
2016-01-08 17:45 

Någon som kan sprida lite ljus över följande: Anders Andersson avled i Stora Tvären, Bjeresjö 1841-06-18. I bouppteckningen Herrestads häradsrätt FII:5 / sid 363 finns arvingarna angivna: Änkan Marna Persdotter samt 5 söner (14,12,8,4,1 år gamla) samt 1 dotter (16 år gammal).Utöver dessa barn hade paret 2 döttrar: Anna (född 1819) och Karna (född 1821). Var dessa inte arvsberättigade 1841 ? Varför ?        

En annan fråga: Boet delades tydligen upp i 3 delar och lottnig skedde mellan änkan och arvingarna. Lott nr1 tillföll änkan och lott 2 och 3 tillföll arvingarna. Hur delades detta upp ? 2 lotter på 5 söner och 1 dotter ?

Tacksam för all hjälp. Någon som har tips på något läsvärt som kan ge upplysningar.

Kjell

  SVAR 2016-01-08 23:40

De äldre döttrarna var kanske gifta och hade avstått från arv.

De yngre barnen var väl omyndiga och förmyndare utsågs. Sen hur arvet delades upp mellan dem kan jag inte säga.

Fanns det inget testamente?

Eva M

  SVAR 2016-01-09 10:27

Eva! Tack för ditt svar. Vet ej om de äldre döttrarna var gifta och avstått arv. Tycker att det borde stått i bouppteckningen i så fall. De yngre barnen var omyndiga och förmyndare var utsedd. Något testamente fanns inte omnämnt i bouppteckningen. Vidare finns ytterligare ett frågetecken. Det är antecknat att "Mårgongåfva uträknades och affördes från Arfvingarnas lotter.." Kan inte se i redovisningen hur morgongåvan beräknats. Fanns det någon regel hur morgongåva skulle beräknas? Ja som synes nya frågetecken men tack för all hjälp. / Kjell

  SVAR 2016-01-09 10:58

På svar är tyvärr bouppteckningen ifråga inte scannad ännu. Jag läste någonstans att om morgongåvan var lösöre hade änkan äganderätt till den. Var det jord hade hon bara nyttjanderätt. Om det står att morgongåvan avfördes från arvingarna lotter låter det för mig som att det var lösöre.

Du får googla om det finns någon artikel om arvsreglerna före 1845. 1845 fick män och kvinnor lika arvsrätt.

Eva M

  SVAR 2016-01-09 12:24

Tror mig ha hittat förklaringen till att de äldre döttrarna inte är med i bouppteckningen. Har hittat i varje fall att dottern Anna född 1819-12-27 tydligen avled 1820-03-17. Har dock inte hittat dottern Karna ännu, det är bara att söka vidare tydligen. / Kjell

  SVAR 2016-01-09 16:55

 Eva! Missade tyvärr ditt förra svar av någon anledning. Bouppteckningen har jag från ArkivDigital, Herrestads häradsrätt FII:5 / sid 363.

Får försöka hitta något läsvärt om arvsregler före 1845. Än en gång tack ! / Kjell

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies