genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Anna, Larsdotter, Södra Åby, född ca 1780 - 18002016-01-08 18:15

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=64058
2016-01-08 13:28 

Jag söker anorna till åbon Nils Andersson och h.h. Anna Larsdotter, föräldrar till Hans NIlsson, född 1822 04 22 i Norra Åby (Södra Åby C1:3 (1729-1866) bild 55 / sid 103). Sonens födelseattest ger föräldrarnas namn, men i övrigt står de ej att återfinna i kyrkoböckerna för den aktuella församlingen eller för församlingarna runtomkring under de år som är rimliga i sammanhanget. Tacksam för all hjälp

Bengt Sonesson

  SVAR 2016-01-08 14:32

Hej!

Det var ett riktigt mysterium, det finns inga åboar Nils Andersson/Anna Larsdotter  noterade i husförhörslängderna, varken i Norra eller Södra Åby!  Bäst att kolla även St. Isie och Hemmesdynge.  Det kan ju ha blivit fel i prästens bokföring.

Anders A

  SVAR 2016-01-08 14:48

1820 finns det enl. mantalslängden en Nils Andersson på N. Åby 4.

Eva M

  SVAR 2016-01-08 15:13

Det är riktigt!  Den 15/10 1819 föddes och döptes åboen på nr 4 Norra Åby och dess hustru Anna Larsdotters barn Anders.

Anders A

  SVAR 2016-01-08 15:28

I husföh. längden Al:2  (1822-25)  verkar det finnas ny "besättning" på N. Åby nr 4.  Hittar inte Nils Andersson o. Anna Larsdotter här, fam. har trol. vis flyttat till annan socken.

Anders A

  SVAR 2016-01-08 15:57

 

Det finns en Nils Andersson, född 1794 11 21 i Värlinge, bokförd på Södra Åby nr 4 år 1822 och inflyttad från Hammarlöv detta år(Hemmesdynge A1:2 (1822-1825) bild 45) men om detta är den rätte Nils saknas i så fall både hustru Anna och de båda barnen Anders, född 1819, och Hans, född 1822. Denne Nils flyttar till Trelleborg 1823 (troligen inte 1821 som det står - annan källa säger 1823) men resten av familjen saknas fortfarande. Jag anar felaktigheter i registren någonstans

Bengt Sonesson

 

 

  SVAR 2016-01-08 16:45

Denne Nils Andersson f. 1794 är väl troligtvis en dräng på gården? Men lite underligt är det. Kom från Hammarlöv 1822, flyttar till Trelleborg 1821!  Det finns i varje fall ingen vigsel noterad i S.Åby. Bör kanke kollas i Hammarlöv?

Anders A

  SVAR 2016-01-08 18:15

Frågan är varifrån Nils  Andersson/ Anna Larsdotter kom?  För det mesta fanns det ett släktförhållande ( i de här byarna)  när en gård övertogs.  Så de kom troligtvis från en grannsocken.

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies