genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Haaker, Sture Hans Erik, Kristianstad, född 19202016-01-08 16:01

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=64043
2016-01-07 15:19 

jag vi veta hans livshistoria
  SVAR 2016-01-07 17:25

Född u.ä 12/4 1920 i Malmö Sankt Petri (Malmöhus län, Skåne). – Gift man (8/4 1944). – Död 21/1 1989 i Kristianstads Heliga Trefaldighet, Kristianstads kn.- Far: Svensson, Erik Selim Bernhard född 23/12 1899 i Härslöv, död 6/1 1988. – Mor: Haaker (Tell), Hilda Född 18/6 1896 i Djurröd, Död 2/3 1977.
  SVAR 2016-01-07 21:30

Haaker, Karla Elisabet

Hönedalsvägen 1 A, Kristianstad

Död 19/1 2009.

Folkbokförd i Kristianstads Heliga Trefaldighet, Kristianstads kn (Skåne län, Skåne).

Född 21/9 1920 i Kristianstad (Kristianstads län, Skåne).

Änka (21/1 1989).

Hans fru.

Eva M

  SVAR 2016-01-08 12:13

jag föddes den första september 1943 eftersom min pappa var adopterad undrar jag vilket efternamn fick jag då? i vigselbeviset står det ju sture hans erik tell.
  SVAR 2016-01-08 12:36

Om dina föräldrar var/blev gifta fick du det efternamn din far hade när du föddes.

Hilda Tell blev troligtvis aldrig gift med Stures far. Hon gifte sig 23/8 1924 med en Karl Fredrik Haaker f. 23/3 1888 i Blentarp och död 7/11 1959 i Kristianstad.

 

Eva M

  SVAR 2016-01-08 16:01

Malmö Sankt Petri CI:17 1920-1922 bild 250 sid 19. – Sture Hans Erik född 1920-04-15, utom äktenskap och troligen är det därför han har modern Hildas efternamn, Tell. I kolumnen - Faddrar står något intressant som jag har svårt att tyda, kanske kan någon som är mer "teknisk" än jag lägga in bilden.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies