genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Pyk, Nils Christian, Helsingborg, 19272015-12-16 13:42

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=4389
 

Looking for an official birthcertificate
  SVAR 2011-01-29 13:43

Pyk, Nils Christian,
Født: 03.01.27 i Helsingborg
- En tvillingbror Jon Erik Pyk - ikke gift - ikke barn
- En 8 år eldre søster Ingrid Pyk, - Gift med Olav Marthinussen - to døtre, Vera Aagot Marthinussen   og Astrid Pyk - begge fysioterapeyter. Vera bor I Zurich, Astrid i Oslo. Astrid har to sønner.
Familien flyttet til Norge i 1931 og bosatte seg i Oslo - Voksenkollen til 1936 - Grefsen til 1960.
UTDANNELSE
Christian Pyk tok artium i 1946, militærtjeneste ved HM Kopngens Garde 1948 opplæring på mekanisK verksted i 5 år. Tok forberedende prøver innen filosofi, psykologi og logikk for opptal ved Universitet i Oslo.  Tok ingeniørutdannelse ved Oslo Ingeniørhøyskole 1952 - 1954. Reiste til USA i 1960 ved Washington State Universitet for sivilingeniørutdannelse. Tok eksamen i 1963, fikk amerikansk stipendium for en master innen structural engineering and geothechnical engineering og et forskningsprosjekt for bedømmelse av behov for vedlikhold af asfalt highways. eksamen i 1964.
YRKESERFARING
5 år ved maskinverksted - Erik Ruuds Mekaniske verksted
4 ekspedisjoner a 4 måneder til Svalbard fo geologisk kartlegging i ukjendte områder
5 år som ingeniør ved Oslo Tunnelbbanekontor for bygging av Oslos tunnebanenett
6 år som bygningsingeniør i konsulentfirma Tudor Engineering for design av undergrunnsstasjoner, broer, dammer, highrise bygg etc. i San Francisco, California
9 år som avdelingskeder/direktør i Norconsult AS med oppgaver som omfattet -utredning for samferdselsdepartementet fo ny hovedflyplass for Norge, fiskeriutviklingsplan for Filippinene for Verdensbanken, tilsvarende plan for Pakistan for Asian Development Bank, Industriutviklingsplan fo Marokko for Kuwait Fund, lærebok i organisasjon og gjennomføring av fiskeriutviklingsplaner for FAO (FN), utviklingsplan fo fiskeriindustri i Mauritania  for FAO, industriutviklingsplan for Indonesia
Fra 1980 til 1997
- Avdelingssjef i Ingenørfirmaet Thor Furuholmen for internasjonale prosjekter - Avdelingssjef for utvikling av systemer for organisasjon, styring, kvalitet, og oppfølgning samt samarbeide med utenlandske partnere.
Fra fylte70 å til nå, engasjert på deltid for utvikling av internasjonalt finansierte prosjekter
  SVAR 2011-01-29 14:10

Maria församling
Box 1453
251 14 Helsingborg
Församlingsexpedition: Södra Storgatan 22
maria.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 - 37 28 30, fax : 042 - 37 28 60

Telefontid och expeditionstid:
Må, ti, to och fr 10.00-12.00
On 13.30-15.30

Vänd dig till svenska kyrkan och begär ett födelseintyg. Har för mig att kyrkoböckerna fortfarande finns kvar i församlingen. Om du är född (antar att det är för dig själv du vill ha beviset) i en annan församling i Helsingborg ger de dig besked om detta.

Eva M
  SVAR 2011-01-29 18:55

Maria församling lämnade in sina böcker till Landsarkivet i Lund i höstas.
  SVAR 2015-12-16 11:36

Tillegg/supplement : Korrekt navn til datter av Ingrid Pyk(død 13.06.83): Astrid Cecilie Marthinussen Pyk (03.07.57) , sønner: Martin Pyk Pettersen (14.12.91)og Simen Pyk Pettersen ( 21.09.93).
  SVAR 2015-12-16 13:42

Nils Christian Pyk och hans tvillingbror är födda på Helsingborgs BB. Fadern född i Höganäs, modern i Larvik, Norge. Familjen utvandrade 1934 till Norge.

 

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies