genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Åkesdotter, Sissa, Knislinge, född 17872015-12-10 21:28

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=63633
2015-12-09 22:09 

Söker föräldrarna till min mm mm m Sissa Åkesdotter född 1787-06-10 i Knislinge. Död 1858-08-12 i Broby 4. Gift med Lasse Flink född 1785-04-01 i Oröd, Broby. Längderna för Knislinge börjar först runt 1850. Finns i Östra Brobys husförhörslängder. När och var gifte de sig? - Tack på förhand.
  SVAR 2015-12-10 12:17

Största delen av kyrkoarkivet brann upp när Hjärsås prästegård brann upp 1895. Se om det finns en bouppteckning efter en Åke i Knislinge i östra Göinge häradsrätt.

Eva M

  SVAR 2015-12-10 12:37

Efter en torpare  Åke Bonnsson i Knislinge, Lyckehuset,  finns en BOU inl. 7/9 1805. Diarienr. 1806:29

Eva M

  SVAR 2015-12-10 12:41

Åke Pärsson, Knislinge, 6/4 1810, diarienr. 1812:38

En av dessa Åke kan vara hennes far.

Eva M

  SVAR 2015-12-10 16:14

Det finns, i MTL:l  268/1803  en Åke Dahlström med fam., här nämns också en piga Sissa. Piga benämndes väl också en dotter vid den här tiden?

Anders A

  SVAR 2015-12-10 17:47

När hennes och Lasse Flinks son Sven föds 1810-05-25 så är en Hanna Åkesdotter från Knislinge dopvittne, möjligen en syster? I MTL:1 läser jag Måns 24, Nils 17 (född 1786) om det är syskon till Sissa så undrar jag om inte åldern också stått på henne. men det kan ju vara att modern avlidit så hon sköter hushållet och kallas piga.
  SVAR 2015-12-10 18:15

Kära Goggle berättar:  I det gamla bondesamhället/familjerna benämndes även de egna barnen som dräng o. piga så länge de arbetade på föräldragården.  (denna benämnig användes fortfarande bl.a. i Danmark)

Anders A

  SVAR 2015-12-10 18:51

Denne Åke Dahlström noteras som Reservkarl (om jag läser rätt)  Blev dessa s.k. reservkarlat/vargeringsmän inte inskrivna i de vanliga militärrullorna. Hittar homom inte i Knektregistret.

Anders A

  SVAR 2015-12-10 19:37

Vilket regemente kan han/Knislinge ha tillhört? Dahlström känns som ett "knektanamn". - Reservkarl: "menig indelt soldat som kunde inträda såsom ersättare för ett rusthålls eller en rotes ordinarie soldat vid dennes avgång eller som ingick i en för krigs fall avsedd reserv". - Tror dom är "registrerade" i den roten/orten som de bor i, ser man på torpen i rullorna så står där flera namn.
  SVAR 2015-12-10 21:28

I Skånska Knektregistret finns ingen Åke Dahlström noterad. Nu vet jag inte hur tillförlitligt registret är. Inte heller  i Centrala Soldatregistret finns någon Åke Dahlström.

Men tidsmässigt stämmer det ju i mantalslängden med att Sissa skulle kunna vara dotter till  Reservkarlen Åke Dahlström i Knislinge.  Att sedan Sissa gifter sig med en soldat talar också för  det hela.

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies