genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Henriksson, Hedvig Axelina, Nödinge, född 18872015-11-24 21:53

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=63342
2015-11-24 21:13 

Hedvig flyttade till USA 1905 och jag har ingen som helst information om var hon levde. Det enda jag vet är att hon kom hem till Sverige ca 1915 och hälsade på tillsammans med en dotter. Hon föddes troligvis i Skottland och växte upp fram till 1901 i Larvik Norge. Familjen flyttade tillbaka till Surte 1901. Hennes far hette Julius Henriksson och Mor Elisabet Göbel, om dessa och de flesta av barnen har jag information. Men inget om Hedvig och en annan syster som hette Elenora (kallad Nora) som också emigrerade till USA.
  SVAR 2015-11-24 21:23

:Hedvig Axeline Inflyttningsdatum:1901-10-29

Efternamn:Alfredsson Juliusson Alfredsdotter Juliusdotter Henriksson Inflyttningslän:Älvsborg

Födelsedatum:1887-05-29 Inflyttningsförsamling:Nödinge

Gårdsnamn (ex. Bäcke-Nils): Inflyttningsort:Surte

Födelselän: Från ort:

Födelseförsamling: Från land:Norge

Födelseort (Utom Sverige): Från datum:

Födelseland (Utom Sverige):Skottland Ensam/Familj:F

Titel/Yrke:Dotter Aktnr:24

Ålder:14 Anteckning:

Kön:K Sida i husförhör:124

Civilstånd:OG Nr i inflyttningslängd:55

Källa:Nödinge Fsb 1895-1911

Här är hennes inflyttning från Norge från Larvik kommer familjen. Den som registrerat har nog inte vetat hur han/hon skulle registrera efternamnen. 1901 försökte man ge barnen samma efternamn som fadern.

Eva M

  SVAR 2015-11-24 21:27

Av alla barnen är det bara Hedvig som är född i Skottland. Övriga barn är födda i Larvik utom äldste sonen som är född i Nödinge.

Hon tycks inte sen vara utvandrad via en svensk hamn.

Eva M

  SVAR 2015-11-24 21:53

Hon gifte sig med Charley Lilja 8/8 1907 i Streator, La Salle, Illinois.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies