genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Högberg, Sven, Högsma, Glimåkra, död 1755-652015-11-17 16:52

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=32582
2011-11-24 10:04 

Vet någon när och var ryttaren Sven Högberg i Högsma avled. Enligt Glimåkra mantalslängder 1750--1770 finns Sven med t o m 1762, under ett antal av dessa år står noterat "är i tjänst". Fr o m 1763 står hustrun Kjerstin Nilsdotter antecknad som änka. Efter ytterligare något år finns en ny ryttare i Högsma som heter Sven Högberg, denne dör 1770. Kan möjligen Sven Högberg dä ha deltagit i Pommerska kriget och inte kommit hem ifrån detta?
  SVAR 2015-11-17 16:52

I Generalmönsterrullorna för 1759 står ”Swen Högberg blefwen borta i Siärmytsen d 17 Novbr 1758. Hästen bortkommen. Karln fången, häst vacant”. För 1760-1761 står det ”Karlen fången” och att ryttarplatsen är ”vakant”. Han har alltså försvunnit i en skärmytsling den 17 november 1758 och inte återvänt. Var han blev tillfångatagen och av vilka framgår inte. Från Skånes Knektregister fick jag veta att han hade deltagit i det pommerska kriget , Sveriges krig mot Preussen 1757-1762 och det var där han hade blivit tillfångatagen och bortförd. Där skedde inga fältslag utan bara en massa trupprörelser och ibland uppstod skärmytslingar när de stötte ihop med fiender. Några ytterligare uppgifter hade de inte på Skånes Knektregister. Men nästa år kommer Sven Högberg tillbaka i Mantalslängden. Denne ryttare Sven Högberg, som nu dyker upp, är ”og” (ogift) och i tjänst och han har ”inhyses änkan Kirsti” boende på torpet. Där bor även Jon och Nils, den förre Sven Högbergs barn födda 1753 och 1755. Denna änka är alltså den förste Sven Högbergs fru Kierstin Nilsdotter, som, trots att en ny ryttare installerats på torpet, bor kvar med sina söner. I praktiken var det nog inget problem, eftersom ryttaren var i tjänst och inte hemma på torpet. I Generalmönsterrullan 1773 står att Sven Högberg antogs vid mönstringen den 14 maj 1765. Vidare står det att han ”med döden afled” den 22 januari 1770. Detta är den Sven Högberg som var 27 år när han dog och begravdes i Glimåkra 1770. Detta var alltså Sven Högberg nr 2. Det står också att han efterträddes av ännu en Sven Högberg, nr 3, som antogs den 5 mars 1770. Han dog dock redan efter 3 månader, den 2 juni samma år och efterträddes sedan av Jöns Högberg.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies