genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Dahlqvist, Olof, Karlskrona, född 1770-18152015-11-13 15:53

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=62996
2015-11-11 22:26 

Hej! Undrar om någon kan hjälpa mig att hitta Olof Dahlqvists barn i Karlskrona.mvh Gunnar M

  SVAR 2015-11-12 09:13

 Rättelse: Olof Dahlqvist är född ca 1738 dog 1826.

  SVAR 2015-11-13 11:10

På DDSS över avlidna i Karlskrona Amiralitetsförsamling återfinns denna Olof Dahlqvist. - Olof Dahlqvist (född omkr. 1738). Död 1826-08-19, 88 år gammal i Karlskrona Amiralitetsförsamling. afsked. Smedverkgesell 18 Qvart. N-o 25.- Här stämmer dina uppgifter men i husförhören skiljer sig årtalen??? Möjligen fanns det 2 Olof Dahlqvist i Karlskrona Amiralitetsförsamling samtidigt. - I husförhörslängd - Karlskrona Amiralitetsförsamling AI:9 1820-1825 bild 380 sid 372: Olof Dahlqvist, hustrun Ester Johanna , fosterbarn gossen Carl. Fr. T??????? f.1811-04-??, flickan Ingrid Marie ?Petter…. f.1814/19?. – Samma längd sidan 404: Olof Dahlqvist f 1842, H Ester Johanna f. 1854. – I längden AI:10 bild 30 sid 6 – finns en Dahlqvist född 1794 med hustru Annelie? född 1772 - kanske ett ”sladdbarn”? – I längden AI:13 1825- 1830 bild 243 sid 221, Smedenkan A. Johanna Dahlqvist f. 1748 i ?Listerby?, Fosterdottern Johanna född 1821-08-??
  SVAR 2015-11-13 15:53

Hej Anders! Tack för hjälp.Tydligen blir Klensmeden Olof Dahlqvist änkman 1789-08-21. Finns inget namn på hustrun, står bara kvinna 47 år, dör i hetsig feber.Detta har jag hittat i DDSS. Olof D hade en dotter, Christina, som flyttade till Sthlm och gifter sig där 1798 med en polisuppsyningsman Sven Ljure'n. Det står att bröllopsvittne är bl.a. Klensmeden Olof Dahlqvist fr Carlskrona, Christnas far. Olof gifter tydligen om sig sedan.Det blir ju här lite rörigt med fosterbarn och biologiska barn. Den "andre" Olof Dahlqvist f 1842, kanske är nåt barnbarn till Olof D f 1738.Jag härstammar från dottern Christina som flyttade till Sthlm. Mvh Gunnar Marcusson

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies