genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persson, Lars, Nosaby, född 18652015-11-11 15:45

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=62951
2015-11-10 18:46 

Söker uppgifter om min ff bror Lars Persson född i Nosaby 18650415. Flyttade 19111213 till okänd vistelseort och sedan kan jag inte hitta honom. Har hittat en gissning om att han flyttat till Norrland
  SVAR 2015-11-10 21:05

Nosaby AII:a 1911-1915 bild 2500 sid 240. - okänd vistelseort (norrland) överförd till obefintlighetsboken 1911-12-13. Var/hur man kollar i O.b vet jag inte.
  SVAR 2015-11-10 21:14

Prästen skriver Norrland? Jag hittar honom inte i döboken, kanske finns han i senaste versionen.

Han hamnar i obefintlighetsboken 1911. Boken finns på landsarkivet i Lund. Har sekretess men man kan få se uppgiften. Någon måste han ha fått en attest om han varit kvar i Sverige. Finns det bouppteckning efter modern? Han kanske nämns i den.

Eva M

  SVAR 2015-11-10 21:15

OB slutar 1967, därför sekretess.

Eva M

  SVAR 2015-11-11 15:45

Vilands Häradsrätt FII:a 169 bild 2760 sid 19. – År 1917 den 20 Aug, förättas af undertecknad Per Persson Åraslöf bouppteckning efter enkan Anna Larsson N:3(8:1) Hammar som därstädes afled den 22 Maj 1917, efterkommande såsom sterbhusdelägare myndige sönerna Lars Persson bosatt i "känd" ort i Norge, Ola Persson Wittzell bosatt å N:3 Hammar och Nils Persson Bosatt N.3 Hammar. De båda sistnämnda voro personligen närvarande såsom gode man för Lars Persson hvilken ej var närvarande, o.s.v. - Dödboken - Larsson, Anna Hammar 8:1 Död 22/5 1917. Kyrkobokförd i Nosaby (Kristianstads län, Skåne). Född 26/3 1840 i Nosaby (Kristianstads län, Skåne). Änka (1/5 1899).
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies