genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Murman, Nils, Malmö, 2008-05-22 13:26

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=6176
 

Kan någon hjälpa mig att tyda detta jag klippt fr Genline

Klicka för en större bild

nils_1.jpg
  SVAR

Den 28 hemma wigdes Mästaren och Bakaren äreborne och konstärfarne Nils Murman samt dygdesamma Jung- fru Anna Christina Ratke. Lysningen har gått för sig uti Salle- rups kyrkia.
  SVAR

Här kommer nästa som jag behöver hjälp med

Bilden kommer från GenlineKlicka för en större bild

nils_2.jpg
  SVAR

15 Christnades Borgaren och Murmästaren Mä- ster Hans Nilssons barn wid N: Nils född d. 13 moderns N: Boel Maria [Murman överstruket] Krakau. Wittnen: Handskmakaren Mäster Nils Pehrson, Spin- hus Bokhållaren herr Carl Crakau, Be- tienten(?) herr Petter Lindberg, madame Bengta Holms bar barnet, madame Gunnela Sparsvatt(?) stod hos Jungfru Anna Elisabeth Espholt, Embetet förrättade herr Doctor Casten Aulin.
  SVAR

Tack för tidigare hjälp kan någon tyda detta ?? Jag kan omöjligt hitta Bagaren Nils Murman som tydligen var född 1761 och hans föräldrar

Bilden kommer från GenlineKlicka för en större bild

nils_4.jpg
  SVAR

Det är i stort sätt samma text som i din första läshjälp, med tillägget på slutet "för hwilka begge Bagaren Christian Ratke swarade at intet hinder är".
  SVAR

Tack Anders
  SVAR

Jag skulle behöva lite läshjälp även här för att evt hitta Nils Murmans föräldrar ell bakgrund Gid: 1313.108.62800

Bilden kommer från GenlineKlicka för en större bild

nils_barn_hans_jacob.jpg
  SVAR

2 hemma döptes Bakaren Mäster Nils Murmans Son vid namn Hans Jacob född d. 30 September. Moderns namn Anna Christ: Ratke 37 [år] Wittn: voro Bakaren Mstr Christ: Ratke, Socker- mästaren Hr: Meis, Bakaregesällen Kock, handelsm: Ernst Lohman, fru Mejs bar barnet, Madame Wennerberg stod hos, samt Jungfrun Christina Krakau och Anna Christ Murman. Ämbetet förrättade Hr: Past. Malmros. Jag har slagit ihop allt om Murman till en tråd, så fortsätt här om det blir fler inlägg om samma personer. Nämnas bör också att bilden kommer från Malmö S:t Petri CI:4 födda 1767-1792 s. 649. Året är 1788. GID-numret är praktiskt för att visa sidan i Genline, men säger ingenting varifrån bilden kommer.
  SVAR

Tack Anders för ditt engagemang Jag har precis börjat lära mig om Genline och man blir gärna lite ivrig när man sakta men säkert kommer framåt alla tips om tillvägagångssätt mottages med största tacksamhet. Nu gäller för mig att lista ut hur kombinationen Krakau / Murman hänger ihop Vad jag tror så är Murarmästaren Hans Nilsson far till Nils Murman f 1761 och hans mor heter / hette B???? Maria Murman/Krakau men Murman är överstruket enligt vad du ref till här ovan. Men kikar man på Nils syskon så finns det några Murman som vittnen vad jag lyckats lista ut.Så någon koppling måste det vara?
  SVAR

Hej! Följande uppgift finns i Carl Sjöström Skånska Nationen (1682-1832) om en Murman som blev inskriven vid Lunds universitet 1742: "Nils Murman, son af muraren på Östervärn i Malmö Hans Nilsson och Eisabeth Månsdotter; f o. 1725; gick i Malmö skola; bryggare derstädes 1746; död i Malmö och begrovs 12 okt. 1753." Jag har också i "Saxo 1994" skrivit om personer från en gren av Murman härstammande från tullskrivaren och postmästaren i Ystad Olaus Murman, bl a Katarina Sofia Murman, som var gift med Sveriges första resande teaterdirektör Berghult.
  SVAR

Hej Mats Det var mycket intressant nu fick jag ännu mer "myror" i skallen. Så vitt jag förstår av det du skrev så fanns det två Nils Murman varav 1 blev bryggare (jag har honom även benämnd Niklas i Genline) och båda deras fäder var murmästare och båda hette Hans Nilsson. Hans N nr.1 var gift med Elisabeth Månsdotter Hans N nr.2 var gift med BODELLA MARIA KRAKAU Som fick Nils nr.2 1761 jag bifogar här ett utdrag från Genline som visar att Nils Murman nr.1 var vittne när Nils nr.2´s systrar föddes Stina 1748 och Elisabet 1749
  SVAR

Nytt försök med bilden

Bilden kommer från GenlineKlicka för en större bild

stina+elisabet_2.jpg
  SVAR

Hej! Ja onekligen förbryllande, kan det möjligen ha rört sig om nästkusiner. Sensmoral: Det finns alltid mer att utröna för släktforskare. Själv letar jag mest efter intressanta personöden och detta gäller i högsta grad Katarina Sofia Murmans odygdige make Berghult. (Hur står dessa "Murmän" i förbindelse med Ystadsläkten?)
  SVAR

Hej Mats vi får väl se. jag håller på och nysta upp och helt plötligt dyker det upp oväntade tips ex som ditt men både katarina och sofia är återkommand namn i mina anor
  SVAR

Jag skulle hemskt gärna vilja ha hjälp att tyda denna text om Murmästaren Erik Murman

Klicka för en större bild

murmaestare_Erik_Murman.jpg
  SVAR

Jag är inte helt säker på varje ord, men så här får jag det till: "d 15 Junij Murmästaren Eric Murman på Östergatan, siuk en lången tid bort- åt af ålderdomsswaghet, men sär- deles en 14 dagars tid hårt angrepen död d 15 Junij, begrafwen på Tyska kyrkiogården af Corvin 82 åhr gl"
  SVAR

Åter igen ett stort tack för din hjälp Anders jag kastar in en ny runa för läshjälp för att försöka komma vidare i mina gamla anor
  SVAR

Här kommer då bilden

Klicka för en större bild

hans_nilsson__lisbeth_maansdotter_gifte.jpg
  SVAR

Hej Raoul, "item lystes för drängen Hans Nilßon som tiäner hos kopparsmeden på Östergatan, och Pig: Lisbeth Månsdotter som och tiänar hos kopparsmeden" item betyder att det är samma datum som ovanstående, alltså 4 januari. "1713 d 28 Jan: copulera- des motstående personer af Hr Electrin. Brudstolen är betalt till kyrkioherden med 4 d[aler] S[ilver]m[yn]t"
  SVAR

Tack igen Anders du är en klippa nu börjar jag nog få ihop det hela (tror jag ) undrar om inte denne Hans Nilsson/Murman är far till båda Nils som står nämnt några frågor upp och sedan undrar man varför detta namnbyte och evt samröre med murmästaren Erik Murman som också fanns på Östergatan ?? jag skickar en bild till som behöver tydas som är om Hans Nilsson/Murmans död
  SVAR

Svårt med bilden när den ligger nära 300kB nytt försök

Klicka för en större bild

murmaestare_hans_nilsson_murman_doed.jpg
  SVAR

300 kB är ändå mycket större än vad bilderna kan vara på Anbytarforum t ex. :) Så här läser jag: "Augusti månad 5 Murmästaren Hans Nilsson Murman 80 år gamal, död af alderdom, lades på stora kyrkogård"
  SVAR

Tack igen Anders vad jag menade var att när bilden väger ca 270 - 295 kB verkar det vara svårt att få med den ibland utan man måste göra ett nytt försök och då fung. det
  SVAR 2008-03-20 19:21

Jag har tyvärr varit borta från forumet pga sjukdom men skall nu försöka komma vidare med lite forskning om mina anor. Jag har för tillfället inget aktivt konto på Genline (kommer nästa vecka) men det skulle va kul om någon annan sitter inne med lite info om mina förfäder. Dilemmat just nu är att jag brottas med 2 st Murmästare Hans Nilsson. (Se några inlägg upp)  HN 1 gifte sig med en Lisbeth (Elisabeth) Månsdotter (Hansdotter?)1713 01 04 och fick ett antal barn mellan 1713 - 1732.Som figurerar i Murmans släkten.Bla Bryggaren Nils Murman. HN 2 har jag inte hittat ngt giftemål på men han får mellan 1748 - 1762 ett antal barn ihop med Bodella Maria Krakau. 1761 föder dom en pojke som heter Nils och som förmodligen blir Bagarmästare Nils Murman. Han är i så fall min farfars farfars farfars far?? Kan denne Murmästare Hans Nilsson vara samma person ?? I så fall var han ju 71 år när han fick sitt sista barn?? Hoppas ngn kan hjälpa mig att räta ut detta för mig.
  SVAR 2008-04-01 11:47

Raoul mailade mig och bad om hjälp med texten i skiftet efter Hans Nilssons hustru Elisabet Månsdotter

Jag lägger in det här också om intresse finns bland andra.

"Åhr 1748 d 3 Maij efter skiedde kundgiörel-
se å Predikstolarna samblades underteck-
nade Skiftesförrättare till att eftter
Borgarens och murmästarens Hans
Nilssons sahl. hustru Elisabet Månsdoter som d 8 Sept 1746
med döden aflidit, laga skiftte förrätta
emillan bemde mäster Hans Nilsson
och hans barn, nbl sonen Borgaren och
Bryggaren Nils Muhrman samt afledne
dothrens Anna Hansdotters enda eftter-
lämnade son uti hennes äktenskap med
Borgaren och möllnaren Rasmus Henrichson, Henrich
bend på 4de åhret gammall, å hwars
wägnar fadren Rasmus Henrichson
nu war tilstädes, då mäster Hans
Nilsson upwiste et af honom uprättat
summariskt Inventarium, hwareftter
ägendommen bestiger till 1430 D Smt
och den bodtskylldiga(?) giällden till
830 D Smt, hafvandes mäster Hans
Nilsson därjämte förklarat, att han
icke des mindre will bistå till sin
Son des ? uti arf eftter deras afl.
moder och mormoder, hwardera Tuhun-
drade daler Smt, hwilket Nils Muhrman
? och Rasmus Hindrichsson å sin Son
wägnar med sina underskriftter på
Inventarium alldeles gillat och antagit
? förklarat, at dem wähl mindre
men eij mera i arf tillfalla kunde
hwarföre de detta deras faders och
Swärfaders Tillböd(?) för en godhet
erkänt."

Sedan följer en del om skulder och fordringsägare. Sist underskrifter av skiftesförvaltare Anton Borg och H Falkman, samt arvingarna Hans Nilsson, Nils Muhrman och Rasmus Hindrichsson.

  SVAR 2008-04-01 16:52

Tack Anders  Jag begriper inte hur du lyckas tyda dessa skrifter. Men det var intressanta uppgifter.
Nu undrar jag hur jag skall kunna finna denna Elisabet Månsdoter i Genline under döda 1746 ??
Hon står även benämnd som Lisbet Hansd. Månsdotter i Malmö stadsarkiv bouppteckning.1748
  SVAR 2008-04-09 12:58

Hej Anders
Jag har nu fått en bouppteckning gällande murmästare Erich (Erik) Murman
Jag skulle bli mycket glad om du kunde hjälpa mig att tyda denna.
Då den är på 570 kb och är en pdf. fil så skickar jag dig den på mailen

mvh Raoul Murman
  SVAR 2008-04-09 15:49

Här kommer en avskrift av bouppteckningen 1741, inte efter Erik Murman utan efter hans änka Eva Sophia Lenthe. Murman själv hade avlidit året innan.

År 1741 den 24 Aprilis och föll-
jande dagar, uppå wederböran-
des ansökning och eftterskjedde
allmänna kundgjörelser å Pre-
dekestolarne, församlades Skif-
tesförwalltarne Justitiæ Borge-
mästaren Anthon Borg och, i Stads-
secreterarens ställe, Stadsnotarien
Jöran Hegardt uti framledne mur-
mästarens Eric Murmans den 21
sidstlne Januari med döden af-
ledna Enkjas, hustru Eva Sophia
Lenthes
Sterbhus, till laga Skifttes
förrättande emellan bemte Enkjas
sig eftterlemnade barn och barn-
barn, nämligen dottern fru
Capitainskan Beata Catharina Lind-
qvist i egen person, och sonens
afledne Lieutenantens Christian
Eric Murmans fyra barn, sonen
Magnus Eric på 18de och döttrarna
Eva Sophia 23 år, Vendela Anna
på 19de året och Ingeborg Lisa på 16de
året gamla : hafwandes holts-
fursten Wällborne herr Lars Hellen-
stierna, som, jämte herr Lieutenanten
Bengt Räf och herr Adam Joh: Ra(?)
är laga förmyndare för ofwan
nemde omyndige sonebarn, så å
egen som deras wägnar, genom
skrifttelig fullmackt af Hökefors(?)
wid Wimmerby den 14 Martii inne-
warande år anmodat Rådman-
nen härstädes Martin Thräne
uppteckningen bewista och barnens
rätt wid Skifttet at bewaka.
I anseende hwartill Skifftesför-
walltarne, uti fru Capitainskan
Lindquists och Rådman Thränes när-
waro, låtit den, eftter det i för-
ledit år 1740 den 6 Junii här i hu-
set eftter mannen murmästaren
Eric Murman hålldna skifttet, i
Sterbhuset qwarblefve och adledne
Enkjan då i gifttorätt tillfalldne
qwarlåtenskapen, eller hwad
deraf till denna dagen i behåll
funnits, lagligen uppteckna
och wärdera, sedan alt hwad
således i huset warit, wid
Enkjans Eva Sophia Lenthes dödsfall
d 21 Janu: genast försegladt blifwet.


  SVAR 2008-04-16 16:55

Hej Anders
Jag har idag fått lite nya kopior från Malmö stadsarkiv
i jakten på Nils Murmans föräldrar och tidigare anor och
för att försöka hitta kopplingen till de båda murmästarna Hans Nilsson
detta är Nils Murmans syster Anna Christina som var gift
med juveleraren Petter David Schröder hon är alltså dotter
till murmästare Hans Nilsson och Maria Bodella Krakau

jag tror det finns lite intressanta namn på listan som jag inte
känner igen och skulle vara tacksam om du kunde tyda.
Det räcker om du kan tyda namnen och om det kan stå något
annat intressant av värde

jag har mailat .pdf filer till dig  på grund av storleken på filen
  SVAR 2008-04-16 21:39

I skiftet efter juvelerareänkan Anna Christina Schröder 1820 11/9 (död 13/3) nämns hennes arvingar:
 • Systern Elisabet Murman gift med handskmakaren Vonderhagen härstädes
 • Avlidne brodern slaktaren Adam Murmans efterlämnade barn:
 1. garvaren Olaus Murman i Ralburg(??)
 2. konstapeln Hans Peter Murman
 3. handskmakaren Abraham Murman
 4. dottern Brita Christina, gift med snickaren Jonas Johnsson i Kristianstad
 5. dottern Helena ogift
 6. dottern Gertrud Catharina ogift
 • Avlidne brodern borgaren Nils Murman efterlämnade barn:
 1. borgaren Christian Murman
 2. borgaren Hans Jacob Murman
 3. dottern Anna Catharina gift med herr stadsfiskalen S.J. Callman

Förmyndare för slaktaren Murmans omyndiga döttrar var stadsfiskal Callman. Arvingarna hade 668:43 att dela på.  SVAR 2008-04-23 16:04

Hej Anders Tack för ditt stora engagemang.
Jag har nu fått ytterligare en bouppteckning med lite Murman
anknytning jag vore hemskt tacksam om du kunde lösa dessa
texter
jag skickar via mail pga storleken
Denna gång murmästare Erik Murman
  SVAR 2008-04-26 18:40

Då var det en ny läsövning, nu skiftet efter Erik Murman, som lyder så här:

"Åhr 1740 d: 6 Junii och fölljande dagen uppå
wederbörandes Reqvisition samt skedde all-
männe Kundgiörelser å Prädikostolarne för-
samblades Skifttesförwalltarne Justitiæ
Borgmästaren Anthon Borg, Rådmannen
Wilhelm Flensburg och Stadz Secreteraren
Hindrich Falkman uti Borgarens Eric
Muhrmans hus, till att eftter honom, som
uthj Julii månadh 1738 med döden af-
lidit, laga skiftte förrätta, emillan Enkjan
Eva Sophia Lenta och hennes afledne Sons
Lieutnantens Christian Eric Muhrmans
barn, Sonen Magnus Eric 17 åhr gl och Jung-
fruarne Eva Sophia 22 åhr, Vendela Anna
18 åhr, och Ingeborg Lisa 15 åhr gl, waran-
des Landtjägaren wellborne Hr Lars Hel-
lenstierna laga förmyndare för Sonen
och älldsta dothren, och dessutom fullmäck-
tige för de 2ne yngre döttrarnes förmyn-
dare Hr Lieutnanten Bengt Räf och
Hr Adam Johan Räf, eftter deras up-
wiste och i afskriftt ingifne fullmackt
af d: 10 sidstl. Maii, i anseender hwartill
Skifttesförwaltarne utj Hr Landtjägaren
Hellenstiernas och Enkjans närwaro låtit
Lagl. upteckna och wärdera all ägendomen,
sampt därwijd förmant Enkjan samma ägen-
dom ricktigt och redeligen att uppgifwa, så-
ledes som den wid dödzfallet sig befunnit, och
hon med liflig Edh skulle kunna besanna, hwil-
ken Ed Hr Landtjägaren äfwen genom des
wijd Högl. Rådstufwu Rätten ingifne skriftt
Reqvirerat, och derjemte förbehållit sig,
att framdeles äska edegång af flera som
warit i huset och gådt änkjan tillhanda,
men sedan Enkjan för sin del anhållit om
Råderum och betäncketijd till Edens afläg-
gande, har Hr Landtjägaren, enligit
des senare till Rådstuwu Rätten ingifne och
hitförwiste Inlaga, wäl begifwit sig till
dett begiärte råderum, så wijda eij an-
norlunda skie kan, dock påstådt, att skiftet
icke des mindre uppå befindtlige omstän-
digheter må afslutas, och han dermedelst
eij twingas att med de omyndigas om-
kåstnadt sig längre här uppehålla, emed-
lertijd har Enkjan nu för Skifttesförwal-
tarne betygadt, att hon all ägendomen ricktigt
upgifwit, och hwad nu eij finnes i huset af
det som warit der wijd dödzfallet, skall
dels utgådt till hennes uppehälle, dels
warit ifrån henne bortstulit, så att hon
ogiörl. kan skaffa någon närmare reda
derföre.
Skifttesförvalltarne hafwa alltså skridit
till siällfwa förrättningen och derwid
genomsedt Stärbhusetz handlingar och skrift-
ter, bland hwilka några gl: kiöpebref
funnitz, daterade d. 31 Januarii 1588
och d. 19 Julii 1626 uppå en gård och grund
i Hökiöpinge och Oxie härad, som nu har
Nr 26 och är 1/2 Rusthåll hwarå förra
ägaren sig skatterättigheter förwärfwadt,
hwilcket hallfwa skatterusthåll Eric Muhr-
man utj arf tillfallit innan han trädt
utj äcktenskapet med Eva Sophia Lenta,
hafwande allt sedermera upburit landt-
gille af åboerne på samma skattehemman,
nembl. ett pund Korn åhrl., och som detta
landgillet ännu Continuerar, och Eric
Muhrmans Stärbhuus således för Skatte-
ägare rätteligen böra ansees; så kunna"


[där slutar kopian]


  SVAR 2008-05-22 11:14

Hej Anders och ett stort tack för läshjälpen
Jag har mailat dig en .pdf fil
från Malmö Stadsarkiv som jag vore tacksam om du kunde
"översätta"  som troligtsvis handlar om  Murmastaren Hans Nilsson
som var gift med  Elisabet Månsdotter
mvh
Raoul Murman
  SVAR 2008-05-22 13:26

Det var två stycken i samma pdf. Den ena har jag redan "översatt" tidigare 1 april (se ovan).

Den andra lyder:

År 1817 den 10 december förrättades
Bouppteckning efter afledne Bagare Mäs-
taren Nils Murman som den 11 nästledne No-
vember med döden afgått, och efter sig lemnade jem-
te Enkan Anna Christina Murman född
Ratke, trenne Barn nemligen
Bagarne Mästarne Christian och Hans
Jacob Murman samt dottern Anna Cathari-
na, gift med Stads Fiscalen härstädes S: J:
Callman.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies