genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Franck, Christina/Stina, Östra Broby, död 17592015-09-19 20:02

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=61863
2015-09-14 14:01 

Hej! Söker någon som kan hjälpa mig att "tyda" bouppteckningen efter Christina Franck, född ??-??-??, död 1759-03-11 kanske åldern "finns" där. Östra Göinge Häradsrätt FII:a 14 1758-1760 bild 3530 sid 61
  SVAR 2015-09-14 15:56

Christina Frank dog den 5 mars 1759. Trenne omyndiga barn, 2 flickor och 1 gossen. Mannen Jöns Orberg vistas i Pommern. Ingen ålder på henne. Lorentz Frank begär bouppteckningen. Hans titel ... mästaren.

Eva N

  SVAR 2015-09-18 16:42

Tack Eva! Jag har via efterlysningen om Lorentz Ohrberg f. 1751-12-11 (u.ä i Flyinge) fått fram att Lorentz föräldrar är Jöns Carlsson/Ohrberg död 1771, 43 år gammal och Christina/Stina Franck (gifta 1756) dotter till kvartersmästaren Lorentz Franck född 1695-11-02 i Tygelsjö, död 1776-06-16 och Görel Kollman. Nyfikenheten tar över, var och när är Stina född, hennes syskon, var kommer Görel Kollman ifrån var bodde Lorentz Franck under sin tid som kv.mästare? Hittade Lorentz Franck´s dödsruna på DDSS med texten.- Född uti Tygelsjö, fadren war Ryttmästaren, Wälborne Herr Anders Franck, och modren Fru Maria Geringia, war Corporal, wid första Corporal skapet af Öst: Göinge Compagniet. År 1726 den 21. Sept. trädde han i Äcktenskap med Görl Kollman och under deras 40: Års lefnad aflad 9: barn 5: Söner och 4: dottrar, hwaraf en dotter än lefwer, hans lefwerne anständigt, sjuk och död af Ålderdoms bräkligheter.
  SVAR 2015-09-18 17:15

Name Christina

GenderFemale

Christening Date18 May 1730

Christening Place: LOSHULT, KRISTIANSTAD, SWEDEN

Father's Name Frank

Mother's NameGorel Collman

Från familysearch.

Eva M

  SVAR 2015-09-18 17:20

NameLaurent Frank

Spouse's Name Gorela Colman

Event Date21 Sep 1726

Event PlaceLoshult, Kristianstad, Sweden

Här är deras vigsel. Lite konstigt transkriberad. Hon är kanske från Loshult.

Eva M

  SVAR 2015-09-19 09:32

Tack Eva! Nu hittade jag 8 av Lorentz Franck´s 9 barn. -Maria född 1727-06-20, Anders född 1728-10-01,Christina född 1730-05-12,tvillingarna Maria och Johanna födda 1732-03-26, Lorentz född 1734-01-20 alla födda i Marestorp, Loshult, Hans född 1736-04-23 och Jacob född 1737-09-23 i Gullarp, Osby, fattas en pojke. Tydligen var det endast tvillingen Maria gift Grotte som levde när Lorentz dog 1776.Hittade ett testamente på anbytarforum. -Efter kvartermästare Lorenz Franks dödliga frånfälle lät dess dotter hustru Maria Grotte för domstolen uppvisa dess i livstiden författade testamentiska disposition så lydande: Sedan jag till nu hög ålder kommer är och står i herrans makt och guds nådeliga behag kalla mig från denna levnadstiden så har emellertid i min livstid funnit mig föranlåten göra en liten disposition, varefter mina anhöriga skola sig med hela kvarlåtenskapen efter min död rätta och ställa som följande: var skola vara Mitt hus som jag bebor och har uppbyggt behåller min dotter Maria med sitt lilla barn Catharina men skulle Maria genom döden avgå försäljes huset och penningarna delas så att Marias lilla dotter Catharina får 2 lotter och salig Stinas barn tredje delen varmed en och nöjd. Alla mina små lösören behåller Maria för sig med sitt lilla barn Catharina, men skulle nådiga guden behaga kalla Maria hädan så försäljes allting och delas penningarna arvingarna emellan så att lilla Catharina får de tvenne parterna och salig Stinas barn tredje delen.Vad skuld som efter mig lämnas den betalas av det kapital som guldsmeden Hans Hagman i Ystad är mig skyldig och vad överblivit det behåller Maria att uppfostra sitt lilla barn med. Lorenz Frank. Nu ska jag försöka lokalisera Görel Kollman.
  SVAR 2015-09-19 20:02

Anders Frank, Lorens far, ska ha bott i Tygelsjö till ca 1704. Har sökt i födelseboken men finner inte att syster Christina är född där.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies