genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Sandberg, Anders, Lyngby, född 17912015-09-10 17:04

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=61592
2015-09-05 18:30 

Eftersom jag har anor från 1800-talet i Lyngby, och Assartorpd säteri, har jag färgäves letat efter relevant information betr. ägare o. ägarlängder på Assartorps säteri, Lyngby.  I husförhörslängd 1826-1831, står som säteriägare: fanjunkaren Anders Sandberg f. 1/7 1791 i Ingelstad. Vem var denne fanjunkare som blev ägare till säteriet 1828? Han var född 1/7 1791 i Ingelstad, gift med Kjersti Sandberg f, 29/7 1791 i Ottarp.

Anders A

  SVAR 2015-09-06 18:50

Tyvärr saknas det kyrkböcker för Ö. Ingelstad. Anders Sandberg kom 1815, 24 år gammal, till Toppeladugård i Genarp .noteras här som inspector. Ägare till Toppeladugård var  majoren o. riddaren Carl Fredrik Bennet gift med Fredrika Magdalena Totth. Sandberg m. fam. fanns på Toppeladugård i 13 år. Man kan misstänka att han samtidigt som inspector tjänstgjorde militärt Under majoren Bennet vid Skånska kav.reg. (han blev så småningom fanjunkare) Kan det ev. vara så att Sandberg o.h.h. förlänades Assartorps Säteri (för lång o. trogen tjänst?)  Det kan ju nämnas att Fredrika Magdalena Totth var dotter till den ofattbart förmögne Tage Totth som ägde 7/10 av all mark i Skåne. med 350 gårdar och 29 slott.

Det visar sig att Anders Sandbergs hustru, Kjerstina Sandberg var född i Ottarp och troligtvis redan här hade tjänst hos Carl Fr. Bennet, som där ägde Bälteberga vid denna tid.

Sandberg flyttade från Assartorp till Kyrkheddinge 1835 där han finns på Kornheddinge nr7, 1/2 mantal. Han dör där 20/8 1848, 57 år. Hustrun flyttar till Lund.

Betr. Ägare och ägarlängder till Assartorps säteri så är detta inte helt lätt att reda ut. Men om någon ev. är intresserad så har jag en del uppgifter.

Anders A

 

  SVAR 2015-09-07 10:45

Troligen är han väl den son Andreas 13 år till möllaren Åke Sandberg i Vattenkvarnen, Ö.Ingelstad död 1804 11/1, enligt bouppteckning Ingelstad FIIa:17:40. Funnet med Arkiv Digitals bou-register och inte kontrollerat i originalet.

  SVAR 2015-09-07 13:33

Hej!  - och tack för uppgifte!

Det stämmer ju ganska väl med namn o. årtal. Sandberg kom till Toppeladugård 1815 från Malmö, han var gift då, paret fick två söner som dog tidigt. Det finns i St Petri infl.längd en vargeringskarl, Anders Sandberg inflyttad 1809, men sen saknas det husf.längder i St Petri. Har inte heller kunnat hitta var han gifte sig.  Har ingen egen släktanknytnig till någon ägare eller arrendator till Assartorp. Men har, som många andra, anor som slitit med dagsverk under Säteriet. 1765  fanns det, under säteriet, 27 st hus och torp. Det var adeln som ägde säteriet, det finns dokumenterar från 1300-talet. Dom bodde inte i på säteriet, utan satt på sina slott lite varstans. Därför går det inte att hitta ägarna i husförh.längderna. Den förste som noterasi husf.h.längder som säteriägare är faktiskt Anders Sandberg.  Har skickat en förfrågan till Svedala Hembygdsförenig - får se om det finns någon där som forskat  kring detta. Vet att det finns en del som liksom jag gärna vill veta lite om sina anfäders arbetsgivare.

Anders A

 

 

  SVAR 2015-09-08 12:46

1752 ägdes Assartorp av Christina Piper (1673-1752)  Dottern Hedvig Maria Piper (1697-1767) ärvde Assartorp.  Hon sålde Assartorp 1754 till Fredrik Gustaf Gyllenkrok, som omgående sålde Assartorp vidare till Carl Fredrik Piper (1700-1770) gift med Ulrika Christina Mörner (1733-1791)

Vem blev näste ägare till Assartorp?

Anders A

  SVAR 2015-09-08 17:28

Assartorp brukades fram till 1828 av Toppeladugård, förmodl. under ledn. av inspect Anders Sandberg. Ägare till Toppeladugård var då Carl fredr, Bennet och Fredrika Magdalena Thott., de fick fyra barn, men av vad som framgår så övertog ingen av dessa Assartorps säteri, utan inspektorn Sandberg blev ny ägare. Sedan finns som ägare bl.a. en familj Wendt som kom från Langenhagen i Tyskland. Härefter noteras som äg. hem.äg. o. nämndemannen Rasmus Rasmusson  på Develstorps gård Svedala, f. 1806. Sist noterade äg. Rasmus Rasmussons sondotter Louise Rasmusson (1871-1932) Vem som härefter blev ägare har jag inga uppgifter om. Men nuvarande ägare synes var Cronholms Fastighetsbyrå.

Förste noterade ägaren 1422 är Peder Nielsen Bing. Han tillhörde en dansk adelssläkt som ägde flera gods, bl. a, i södra Skåne.  Assartorp fick han tilldelat sig av dåvarande kungen, Erik av Pommern ( Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters Konge)  efter en ägandetvist mellan Peder Nielsen Bing och  domkapitlet i Lund.

Anders A

  SVAR 2015-09-10 10:00

Betr. Assartorps säteri.  Förmodligen går det inte att få fram ägare och ägarlängder från det adelssläkten Bing tog över 1422. Efter det finns lite sporadiska uppgifter om en annan dansk adelssläkt, Rosensparre, som satt här till slutet på 1500-talet. Den sista adelssläkten som står som ägare är väl då Bennet/Thott, som 1828 skänkte? säteriet till sin inspector, "möllarepågen" Anders Sandberg från Ingelstad.     

Anders A                                 

  SVAR 2015-09-10 10:15

Hej !
Om Assartorps säteri och många andra skånska herrgårdar har Justus Olivier von Hauswolff (1766-1854) skrivit i sina efterlämnade papper. Just Assartorp hittar man i ArkivDigital under arkivbildaren: Hauswolffska samlingen A:7 och bilderna 34-40, eller via AID: v117226.b34

/Niklas

  SVAR 2015-09-10 12:44

Hej, och tack skalll du ha!   Det var en överraskning, här finns 22 ägare redovisade, från Peder Nielsen Bing, fram till nr  22 som anges vara friherre Adolph Bennet o.h.h. Anna Bennet. Ägare nr 21 är Anders Sandberg. Får det inte riktigt att stämma här med husförhörslängderna, men det skall förmodligen vara så här.

Stort tack!

Anders A

  SVAR 2015-09-10 13:08

Ser nu att fam. Wendt från Tyskland tillträdde inte förrän 1948. Det framgår heller inte klart om dom då satt som ägare eller arrendatorer

Anders A

  SVAR 2015-09-10 17:04

Har nu fått svar på min inledningsfråga (med råge). Kvarstår lite funderingar kring ägarförhållandet Anders Sandberg/Adolf Bennet. Avslutar med lite data på Adolf Bennet, f, 21/8 1801 i Lyngby, d. 19/9 1879 i Lund. Friherre, godsägare, major.  Gift 12/9 1837 med Anna Maria Bennet f. 16/9 1809 i Älvsborg, Seglora, d. 13/12 1863 på Toppeladugård, Genarp.  Barn: Eva Lovisa Fredrika Bennet f . 22/8 1843 i Genarp, d. 25/9 1917 på Årup.

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies