genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Kinberg, Knut Axel, Sonnarp 10, 11, levde 18052015-08-25 22:09

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=61151
2015-08-02 16:32 

Hej

Efter den lyckosamma sökningen efter Klockaren Knut Kinberg och hans föräldrar från Köpenhamn söker jag nu sonsonen Kronolänsmannen Knut Axel Kinberg f. 26 sept 1785 i Billinge, finns i Ask sonnarp 10,11 1798-1805. Enligt bifogad bild Tryckt litteratur Lindberg:1 

"lär hava deltagit i 1809 års finska krig och icke sedemera avhörts"

Fråga: var tog han vägen stupade han i kriget- var kan han vara begravd- finns det några listor över stupade i finska kriget 1809?

ÖrjanKlicka för en större bild

2015-08-02_Knut_Axel_Kinberg_Tryckt-litteratur-Lindberg-1-1719-1917-Bild-209-sid-193.jpg
  SVAR 2015-08-03 10:31

Hej Örjan! Roligt att du är på "banan" igen! Om jag är rätt påläst borde din ana Knut Axel ha tillhört Skånska Husarregementet, som fram till 1807 hette N. Skånska Kav.reg. Betr. Asks socken. Om du googlar på Asks socken 1750-1820, så får du en utförlig beskrivning på gårdar och folk i bl.a. Sonnarps by. Hälsningar från Tjörn och Anders A
  SVAR 2015-08-03 11:02

Hej!

Eftersom han inte verkar finnas med i Soldatregistret så tyder detta på att han - om nu uppgiften stämmer (så han inte t.ex. "rymt till Amerika eller något") - tillhört ett värvat regemente som inte finns i Soldatregistret.

 

Här är några att välja på:

Svea Livgarde
(fd Livgardet till fot)

Göta gardesregemente
(sedermera Göta Livgarde)

Finska gardesregementet
(sedermera Göta Livgarde)

Kungens eget värvade regemente

Drottningens livregemente

Engelbrechtenska regementet

Värmlands fältjägarebataljon

Enkedrottningens lifregemente

Jägerhornska regementet

Savolaks jägareregemente

Karelska jägarecorpsen

Adlercreutzska regementet

Lätta Lifdragon regementet
(Livgardet till häst)

Mörnerska husarregementet

Karelska dragoncorpsen

Nylands dragonregemente

Svea artilleriregemente

Göta artilleriregemente

Vendes artilleriregemente

Finska artilleriregementet

/Paul

  SVAR 2015-08-03 13:39

Hej Anders och Paul

Det här blir inte lätt att utreda. Jag har också tänkt i de banor Paul nämner att Knut Axel emigrerat till Amerika. Det kan finnas en schism mellan fadern Zacharias Kinberg och Knut Axel. När Zacharias tar avsked på grund av ålder från kronolänsmansysslan skriver Zacharias: "Efter 32 års tjenstebefattning som Kronolänsman och sedan jag hunnit en ålder av nära 70 år, är lugn och mera beqvänlighet icke en önskan som härleder sig från lättsinnighet ,utan av ett värckligt behof, gemensamt för hvarje dödlig, som hunnit min ålder och måste vidkännas de bräckligheter, densamma åtfölja. Af sådan anledning föranlåtes jag äfen i djupaste ödmjukhet anhålla om avsked från min innehafvade Krono Länsman syssla i Onsjö Härad och till hvars återbestridande jag i djupaste ödmjukhet vågar föreslå min son Inspektoren Carl Kinberg"

Sonen Knut Axel som var född 1785 blev inte rekommenderad av fadern utan han förordade den yngre sonen Carl född 1789 och det blev också han som fick tjänsten som Kronolänsman i Onsjö Härad.

Om det nu är sant att Knut Axel går ut i finska kriget 1809 och han då bor i Ask Sonnarp vilket regemente är då troligast att han tar värvning. Knut Axel var Kronolänsman och då var det troligt att han tillhörde staben och inte var soldat. Var kan man hitta emigranter till Amerika 1809.

Örjan

 

 

  SVAR 2015-08-03 15:39

Kan bara tillägga att Knut Axel (ibland kallad Axel och ibland Knut) finns hos fadern på Sonnarp 10 fram t.o.m. mantalet 1808 (skriven slutet av 1807), så vi kan anta att han lämnar hemmet under 1808.

Detta stämmer ju med finska kriget i tid. Det stämmer också exakt på året med att man satte upp lantvärnet inför kriget.

ArkivDigital har en rulla "Lantvärnsrullor för Malmöhus län" från 1808. Den är ju högintressant att gå igenom. Någon med AD-abonnemang?

/Paul

  SVAR 2015-08-03 16:07

Tack för tipset jag skall kolla. Jag bifogar Personrapporten för Knut Axel Kinberg. Det här är vad jag hittils känner till.

Örjan

 

  SVAR 2015-08-03 16:19

Bilden för stor. Ett nytt försök.

ÖrjanKlicka för en större bild

2015-08-03_Knut_Axel_Kinberg_1.jpg
  SVAR 2015-08-03 21:08

Billinge och Ask bör ha tillhört Skånska Husarreg. mellan 1807-1809.Efter 1809, efter förlusten av Finland, rekryterades soldater genom s.k. rotering till ett nytt infanterireg.,N. Skånska Infanterireg. Styrkan var på 1.244 man och chef blev den legendariske Georg von Döbeln. Frågan är om det finns rullor från Skånska Husarregementet? Och som Örjan skriver, var Knut Axel Kronolänsman så finns han inte bland de meniga i soldatregistret. Utvandringen till Amerika började väl först i början å 1840-talet, så det är väl inte så värst troligt att han emigrerade redan i början på seklet? Vad jag förstår så förstördes stora delar av kyrkoarkivet vid en brand i Konga prästgård 1820. Anders A
  SVAR 2015-08-03 21:35

Paul

Jag har sökt igenom Lantvärnsrullorna för Ask men inte hittat någon Knut Axel Kinberg. Jag har också sökt i listorna från Ellis Island där det finns en hel del med namnet Kinberg men ingen Knut Axel. Däremot så har jag hittat min far Folke Riber Kinberg i listorna, han reste från Göteborg med Amerikabåten Stockholm den 30 juni 1921 och landade i New York Elis Island. Han emigrerade inte utan tog fartyget Stockholm till New York för att mönstra på en annan båt som matros och gjorde en världsomsegling i unga år. 

Anders

Vist finns Skånska Husarregementet Norra Skånes Kavalleriregemente 1805 och 1807 i AD, jag skall söka där efter Knut Axel. 

Örjan

  SVAR 2015-08-03 22:43

Jag kan inte se att Knut Axel är nämnd i moderns bouppteckning 1811

onsjö häradsrätt Flla:15 bild 516/sid 1003

Anita

  SVAR 2015-08-03 23:46

Örjan!

Har du kollat i häradsrättens dödlistor? Han kan ju faktiskt ha avlidit hemma i Ask under 1808. Ser att ArkivDigital ska ha filmat dessa för Onsjö häradsrätt. Ska finnas dödlistor åren 1785-1842 (och då hoppas vi att inte 1808 saknas).

/Paul

  SVAR 2015-08-04 09:04

Enligt BoU efter Knut Axels moder, Dorotea Catharina Gjörloff ( g m Zackarias Kinberg), d 1814-10-02,
var då ENDA bröstarvingen sonen kronolänsman Carl Kinberg. Dvs sonen Knut Axel var då redan död.
Källa:  Onsjö häradsrätt FIIa:15 (1810-1811) Bild 523 / sid 1017 (AID: v159605.b523.s1017, NAD: SE/LLA/10048)

Mvh
/Arne ThornbergKlicka för en större bild

2015-08-04_BoU_Gjoerloff_-_Kinberg_1810.JPG
  SVAR 2015-08-04 09:08

Sorry, dödsdatum skall vara 1810-12-06 ( dödsdag i min förra notis gäller maken,
kronolänsman Zackarias Kinberg).

/Arne

  SVAR 2015-08-04 10:10

Tack Anita - Paul - Arne

Det här bådar gott för en lösning på gåtan Knut Axel Kinberg. Bouppteckningen visar helt klart att Knut Axel inte fanns på plats och att han antingen var död eller saknad. Paul skriver om Onsjö Häradsrättens dödslistor 1785-1842 dom kan jag tyvärr inte hitta, jag har AD.

Örjan

  SVAR 2015-08-04 10:53

Örjan,

De finns i volym CVI:1 som finns sist i listan på volymer i Onsjö häradsrätt.

/Paul

  SVAR 2015-08-04 13:15

Jag hittar ingen Knut Axel i den listan. Modern Dorothea finns med år 1810.  Jag sammanfattar: Knut Axel finns inte i emigrantlistan Ellis Island, han finns inte med i dödslistan Onsjö Häradsrätt och året 1808 finns inte med i kyrkböckerna döda Ask. Det kanske finns någon sanning i att han gått ut i kriget mot Ryssland. Jag har skaffat ett exemplar av DISKULOGEN nr 86 2009-09 där skriver man på flera sidor om kriget där det bland annat står:

Var finns kvarlevorna

Nära tusen soldater dog vig slaget vid Sävar, men ingen vet riktigt vad som hände med dem. Begravdes de i massgravar och i så fall var?

Örjan

  SVAR 2015-08-04 15:43

Knut Axel efterträdde sin fader, Zacharias Kinberg, som kronolänsman 30/4 1804
(med sin faders rekommendation får man förmoda, Knut Axel var då bara 19 år ! )

Knut Axel fick avsked som kronolänsman 31/7 1806. Fadern Zacharias tillträdde
då på nytt som kronolänsman (på samma plats han länge haft tidigare). Zacharias
fick sedan avsked (vid för den tiden hög ålder) år 1812. Samtidigt tillträdde då
Carl Kinberg, född 1789 och yngste son till Zacharias. Knut Axel var född 1785..

Frågan är VARFÖR Knut Axel avgick "redan" år 1806. Var uppdraget "för tungt"?

/Arne
 

  SVAR 2015-08-04 15:56

Örjan,

Om året 1808 fanns bevarat bland dödlistorna och Knut Axel Kinberg inte fanns med där - då är min bedömning att han inte dött i Asks församling. Han har dött någon annanstans.

Om det skett någon slags brytning mellan fader och son och sonen, utan att vara frälse person eller ha militär erfarenhet, gått in i det militära, så hade jag satsat på ett värvat regemente. Vilka av ovannämnda regementen var 1808 förlagda i Skåne - och som sedermera deltog i finska kriget?

 

/Paul

 

PS! Dessutom ska ju samtliga indelta skånska regementen finnas med i Soldatregistret och där finns han inte med, så även den omständigheten talar för ett värvat regemente.

Dessutom kan en närmare studie av Onsjö härads dombok 1808-1809 möjligen kasta ljus över vad som hänt.

  SVAR 2015-08-04 16:26

i Karlskrona Amiralitetsförsamlingen från gamla sjukhuset dödbok Fla:6 sid 115 finns där en Kindberg från skånska landwärnist som dör 7/12 1808

där står bara så om det kan vara något

Anita

  SVAR 2015-08-04 16:36

Har gått igenom följande tre regementens officerare och underofficerare åren 1807-1811 (i tron att Kinberg inte värvat sig som menig eller korpral):

 

Kungens eget värvade regemente

Mörnerska husarregementet

Vendes artilleriregemente

Han har inte påträffats.

/Paul

  SVAR 2015-08-04 19:17

Jag kollar

Svea Livgarde

Göta gardesregemente

Finska gardesregementet

Drottningens livregemente

Engelbrechtenska regementet

Örjan

  SVAR 2015-08-04 22:09

Har kollat

Konungens eget värvade regemente 1807-1809 (även meniga)

Där var Knut Axels kusin, Hans Petter Gjörloff, stabskapten vid den tiden..

Har inte funnit några spår av Knut Axel där (däremot egna släktingar).

/Arne

  SVAR 2015-08-05 13:52

Jag spekulerar

Jag börjar bli tveksam på om vi är på rätt väg, jag har sökt i staberna och där finns övervägande adliga personer med lång erfarenhet av det militära. Knut Axel kan vi följa 1806 då han tar avsked av kronolänsmannasysslan och 1807 då han bor Sonnarp 10,11 tillsammans med fadern. Året 1808 har vi ingen uppgift var han befinner sig och 1809 "Lär han hava deltagit 1809 års krig i Finland, och icke sedan dess avhörts". Lär han hava deltagit verkar vara en hörsägen utan något bevis.

Arnes inlägg om att uppdraget kanske var för tungt kan vara en förklaring vem hade makten att avskeda Knut Axel från kronolänsmannatjänsten och var kan de vara dokumenterat. Eftersom Knut Axel inte finns med i moderns bouppteckning så kan man anta att han är död 1810-1811.

Paul nämner också att domboken från den här tiden kan vara intressant kan det stå något om Knut Axels avsked där, om han skulle gjort något olagligt i tjänsten.

Örjan 

  SVAR 2015-08-05 14:05

....eller var, hur och till vem hans efterlämnade skulder och tillgångar, innestående lön och persedlar skulle hanteras/administreras i händelse av hans död på fjärran ort.

/Paul

  SVAR 2015-08-05 16:33

Nu har jag hittat något intressant

Gå in på www.sloff.se/node/25

Konga och Ask databasen

PDF filen Ask 1750-1820 Uppdaterad 2013-11 923.68 KB

Gå in på sidan 43

Örjan

  SVAR 2015-08-05 18:06

Vari ligger det intressanta?

/Paul

  SVAR 2015-08-05 18:44

Det intressanta är att detta är uppgifter som inte finns på annat ställe för att kyrkböckerna brann upp 1820. Jag tänker inte bara på Zacharias det finns en massa andra personer som kan vara intresserade av innehållet. Så är det

Örjan

 

  SVAR 2015-08-05 19:01

Arne

Kan du titta på bouppteckningen Onsjö häradsrätt FIIa:17 (1814-1815) bild 5400/sid 1051 AD

Vem handlar detta om

Örjan

 

  SVAR 2015-08-05 20:24

Örjan

Onsjö häradsrätt FIIa:17 (1814-1815) Bild 5400 / sid 1051 (AID: v159607.b5400.s1051, NAD: SE/LLA/10048)

är en bouppteckningsauktion efter bortgångne ( 17/9 1814) husmannen Ola Lawasson. Bland de många
köparna av boets ägodelar finns även ett par förekomster av Kinberg. (Knappast anmärkningsvärt)

/Arne

  SVAR 2015-08-05 21:01

Ja men vad gör Kronolänsmannen uti Sonarp där på andra raden och vad heter denna Kronolänsman

Bouppteckningen för Zacharias Kinberg har vi inte hittat ,den borde vara intressant om det står något om sonen Knut Axel. Zacharias dog 2 okt 1814

Örjan

  SVAR 2015-08-05 22:08

Örjan

Dokumentet (v159607.b5400.s1051) bouppteckningsauktionen inleds ungefär så här:
"År 1814 den 22 September infant sig undertecknad kronolänsman uti Sonnarps By,
för att i följe af erhållne anmodan verkställa BouppteckningsAuktion och Skifte
quarlåtenskapen efter aflidne husmannen..."

Alltså, detta bör rimligtvis tolkas som så att Din förfader, ganska nytillträdde
kronolänsmannen Carl Kinberg, fått uppdraget att hålla i en auktion 22/9 1814...
Knut Axel finns det inget spår av - han var borta redan när hans moder dog 1810...

/Arne
 

  SVAR 2015-08-05 22:11

Arne

Tack för informationen då söker vi vidare.

Örjan

  SVAR 2015-08-06 08:41

Med tanke på denna historias natur och källäget i Asks socken så är jag övertygad om att man måste gå till material som inte ligger ute digitalt varken på SVAR eller AD. Man måste gå till original eller veva rullfilm.

Onsjö HR:s dombok tror jag är en god ingång. Det kan även finnas en supplikakt i Landskansliets eller Krigsarkivets arkiv om det t.ex. fanns innestående medel då (om) Knut Axel stupat och det skulle utredas vartill och vem till detta skulle skickas.

Det är också möjligt att bilagor till mantalslängder eller andra längder året 1808 kan kasta något ljus över vad som hänt.

Det som är helt centralt är att få en tråd att dra i. Har man inte det så.....ja, ni kan den med nålen och höstacken:-)

 

/Paul

  SVAR 2015-08-06 10:20

Ja jag skall göra ett besök på Krigsarkivet. Jag har nu tagit fram Mantalslängder för åren 1804-1804 dels från Malmöhus läns landskontor dels från Häradsskrivaren i Luggude, Rönnebergs och Onsjö fögderi och jämfört uppgifterna för ASK Sonnarp 10,11. Varför är det olika personer på samma fastighet samma år? Ett exempel:

Malmöhus läns landskontor (del 1) EIII:56 (1804-1804) Bild 717/sid 709 AD

Häradsskrivaren i Luggude och Rönnebergs och onsjö fögderi FIa:12 (1804-1804) Bild 1770/sid 174

Örjan 

  SVAR 2015-08-06 11:02

Örjan,

Hur ser dateringarna ut?

Som jag sett på andra mantalslängder så utgick man från föregående års längd och upprättade en del mellansteg (täckningslängder, avkortningslängder etc) innan man färdigställde den nya mantalslängden.

Min gissning är att häradsskrivarens längd för 1804 är upprättad kanske i augusti 1803 med en del kvarvarande uppgifter från 1803 års längd, medan landskontorets längd är senare på året - kanske i november 1803.

/Paul

  SVAR 2015-08-06 12:21

Nu har jag kommit på det ASK 10, 11 är inte samma som Sonarp 10, 11 även om Sonarp ligger i ASK. Vi kan glömma det här.

Örjan

  SVAR 2015-08-06 12:34

Örjan,

Du kan ju kolla vem som begravs i Karlskrona Amiralitetsförsamling den 7 december 1808.

 

/Paul

  SVAR 2015-08-06 13:00


 Klicka för en större bild

2015-08-06_Kindberg.jpg
  SVAR 2015-08-06 13:24

Paul

Har du gjort det igen, det är inte möjligt, hur fick du fram det ,det står några rubriker, kan skriva ner den aktuella texten. Det här blir ett nytt postpaket,för den förra leveransen är väl slut nu.

Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:6 (1790-1827) Bild 620/sid 115 AD

Hälsningar från en mycket glad

Örjan 

  SVAR 2015-08-06 13:41

Örjan,

Det är inte alls säkert att detta är Knut Axel Kin(d)berg.

Jag har nu letat efter någon Kin(d)berg i Skånska Lantvärnet 1808 (som finns på SVAR och skriven i augusti 1808) och har nu kommit till bild 55 då jag gått igenom alla bataljoner från Malmöhus län utan att hitta någon Kin(d)berg. Bland annat har jag gått genom bataljonen för Onsjö härad och Ask utan träff.

Det innebär att det måste finnas minst en Kin(d)berg i bataljonerna för Kristianstads län (från bild 55 och framåt). Någon som känner sig manad?

Möjligen kan det finnas något från "Gamla sjukhuset" kanske en patientrulla som kan ge ett förnamn annars tror jag rullan över lantvärnet är största chansen.

/Paul

  SVAR 2015-08-06 16:08

Stavningen är inget problem Knut Axel är född av Zacharias och Dorothea till Kinberg men på

ett flertal ställen stavas Zacharias efternamn Kindberg så även på Knut Axel och Carl.

Örjan

  SVAR 2015-08-06 18:43

Aregument för

Lantvärnet skulle beståav ogifta män i åldern 18-25 år - Knut Axel var 23 år och ogift

Efteramnet på Knut Axel skall stavas Kindberg - namnet i dödslistan stavas Kindberg

Knut Axel finns med i Mantalslängden för Sonarp 10 år 1808 och finns med i dödslistan 7 dec 1808 

 

  SVAR 2015-08-07 08:07

Jag hittar ingen med namnet Kin(d)berg i den lantvärnsrullan som finns filmad hos SVAR (som skrevs vad jag kan se augusti/september 1808) i hela Skåne. Har ej undersökt om någon bataljon saknas, men eftersom jag läst mig till att man hade svårt att bemanna lantvärnet, så kan man anta att rekrytering fortsatt under hösten 1808.

En annan sak jag läst mig till var att man hade extremt svårt att hitta befäl till lantvärnet varför man bl.a. begav sig till Lund för att rekrytera bland studenterna där. Dock ingen Knut Axel Kin(d)berg i universitetets matrikel.

Så länge vi inte kan skaka fram ålder eller förnamn på den i Karlskrona avlidne skånske lantvärnisten Kindberg, så hade i vart fall jag inte vågat fastslå att det är "din" Knut Axel Kindberg.

 

/Paul

  SVAR 2015-08-07 08:58

Tack Paul för bra jobb och bra info!
Som Örjan påpekar tillhörde Knut Axel den kategori som inkallades under denna dramatiska tid.
Om Knut Axel sedan faktiskt ingick i dåtida Skånska Lantvärnet återstår att bevisa.
Rekommenderar dels studium av G Samuelssons "Lantvärnet" enligt bifogade bild,
dels besök på Krigsarkivet, som verkar ha mycket material kring just Lantvärnet:
inte minst via följande SVAR.s referenskod: KrA/0045/0/-[R1519]. Speciellt
punkterna 1808/405 - 1808/410 verkar intressanta med bl a "skånska rullor"..

/Arne


 Klicka för en större bild

2015-08-07_Google_Lantvaernet_1808-09.JPG
  SVAR 2015-08-07 12:52

Betr. finska kriget. Vad man kan läsa sig till så var svenska trupper även förlagda i väster. Den 2:e februari 1809 låg Öresund tillfruset. På danska sidan stod 44.000 man i Helsingör beredda att anfalla. På svenska sidan fanns 5000 försvarare. På grund av att man på danska sidan sölade och det blev töväder, klarade vi oss med ett nödrop. Vilket regemente var förlagt till Skåneförsvaret? Anders A
  SVAR 2015-08-07 18:50

Jag har fått mail från Niklas på AD där han anger vad som finns i AD och som kan vara intressant i vårt sökande efter Knut Axel.

Örjan

 

Jag följer diskussionerna på Scangen och har jag något att bidra med så gör jag inlägg i frågan.Du kan säkert hitta uppgifter både på Landsarkivet och på Krigsarkivet. Det är ju långt ifrån allt material som är digitalt och då får man sitta och bläddra och leta på plats.

I AD finns en del handlingar som handlar om lantvärnet.

* Domkapitlet i Lund FIIja:27 1808-1808 Förteckningar över ynglingar, som under 1808 uppnått eller uppnå 19 och 25 års ålder med frejdebetyg. För utskrivning till lantvärnet. Mem. 1808-10-12. Cirk. 1808 nr 120-121 mom 1. Helgonskylden. Skrivelse 1809-09-13.

* Häradsskrivaren i Ingelstads och Järrestads fögderi EV:6 1808-1903 Handlingar angående rotering och rusthåll 1836-1903. Spridda år. Lantvärnsrullor för Simrishamn 1808.

* Häradsskrivaren i Torna, Bara och Harjagers fögderi EV:3 1790-1838 Bunt. Innehåller förteckning över vargeringsmanskap år 1802, handlingar angående lantvärnsutskrivningen 1808 och roteringen 1811 samt åboförändringar 1790-1838. Lucka 1822-1827.

* Häradsskrivaren i Torna, Bara och Harjagers fögderi EV:4 1800-1808 Inb. Längder över utskrivnings- pengar samt längd över utskrivningsmanskap för 1808 (skånska lantvärnet).

* Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 GIcc:5 1808-1808 Handlingar till lantvärnsrullorna. Vissa rullor samt utdrag ur rullor ingår även.

* Lunds rådhusrätt och magistrat GIV:1 1808-1808 Ang. lantvärnet 1808. OBS! Del av volym.

* Malmöhus läns landskontor (del 2) GIcb:4 1808-1808 Lantvärnsrullor för Malmöhus län.

 

Lycka till i jakten.

Niklas

 

 

 

 

From: Örjan Kinberg

Sent: Friday, August 7, 2015 3:09 PM

To: Niklas Hertzman

Subject: Kindberg

 

Hej Niklas

  SVAR 2015-08-07 19:05

Här är en bra beskrivning av Skånska lantvärnet 1808 det år som vi är mest intresserade av.Läser man det här så är det tveksamt om Knut Axel deltog i strid om han nu dog 1808-12-07. Många dog av Tyfus och Dysenteri.

1808 Skånska lantvärnet
I början av september 1808 bestod det skånska lantvärnet av 2'600 man. Omkring 600 man saknades för att uppnå den planerade styrkan på 3'200 man. Uniformer till lantvärnet saknades i stor utsträckning, något man försökte lösa genom insamlingar.
Det Skånska lantvärnet hade i sin brigadchef kaptenlöjtnanten greve Jacob Gustaf De la Gardie en av de dugligaste och mest ambitiösa bland lantvärnsbefälhavarna. Svårigheten att få fram dugligt befäl var ett av lantvärnets största problem. De la Gardie vände sig bl. a till studenterna vid Lunds universitet som i stort antal anmälde sig som lantvärnsofficerare. Bristen på utbildat och erfaret befäl inom lantvärnet förblev dock ett av dess största problem.
I juni 1808 drogs de skånska lantvärnsbataljonerna samman för övningar vilka leddes av De la Gardie. Generalbefälhavaren i Skåne, fältmarskalken Johan Christopher Toll som hela tiden varit kritisk mot lantvärnet, rapporterade i september till hertig Karl att den skånska lantvärnsbrigaden bildade en reservbrigad. Då några krigshändelser inte ägde rum i Skåne fortsatte övningarna för lantvärnet under hösten. En bataljon och delar av en annan användes i skärgårdsflottan i Stockholm under hösten 1809.

 

  SVAR 2015-08-08 16:16

Bara en liten parantes den 4/8 kl 16.26 skrev jag redan om Kindberg död i Karlskrona men ingen tycktes bry sig om detta men när sedan Paul nämner får han hela äran.

Hoppas ni får svar  på om det är rätt kinberg

Anita

 

  SVAR 2015-08-08 18:59

Örjan! Det vore intressant om det gick att identifiera denne lantvärnisten Kindberg som först Anita hittade, som dog 7/12 1808 på Amiralitetssjukhuset i Karlskrona. Vad står det i dokumentet som Paul sedan hittade? kan inte läsa texten. Anders A
  SVAR 2015-08-08 23:44

Hej Anita tack

Ja jag tyckte att det verkade bekant men jag tittade inte tillbaka, det är du som först fann Kindberg i Karlskrona och Paul har kompleterat sökningen. Nu gäller det att bevisa att det är Knut Axel Kinberg eller någon anna Kindberg.Jag har kontaktat Blekingearkivet som har kontroll på Karlskrona Lasarettsarkiv 1760-1997 där skall Kindberg finnas. Jag skall också besöka Krigsarkivet på onsdag.

Örjan

  SVAR 2015-08-09 08:13

Anders

Det finns en understruken rubrik där det står "Från Gamla Sjukhuset" och tre rader ner står det

"Skånska Landtvärnet --------Kindberg" Han dog på det gamla sjukhuser i Karlskrona. Tyvärr saknas förnamn och ålder som står på andra personer tidigare i listan. Gamla sjukhuset finns på bild.

ÖrjanKlicka för en större bild

2015-08-09_Det_gamla_sjukhuset_Karlskrona-haer_dog_Knut_Axel_Kinberg.gif
  SVAR 2015-08-09 15:51

Örjan! Då står väl hoppet till Karlskrona Lasarettsarkiv för att ev. få svaret på var din ana Knut Axel tog vägen. Ju mer man läser på ju mer framgår det vilka turbulenta krigsår det handlade om 1808-1809 - krig på tre fronter! Och det är väl inte helt givet att Knut Axel deltog i ryska kriget. Det krigades ju mot Danmark/Frankrike och Norge samtidigt. Anders A
  SVAR 2015-08-09 21:59

Om det nu skulle vara rätt gubbe så är det Anita som ska ha äran - ingen annan.

Min gissning, utifrån de källor Niklas Hertzman pekade på, är att störst chans att få ett förnamn på honom är antingen i:

* Domkapitlet i Lund FIIja:27 1808-1808 Förteckningar över ynglingar, som under 1808 uppnått eller uppnå 19 och 25 års ålder med frejdebetyg. För utskrivning till lantvärnet. Mem. 1808-10-12. Cirk. 1808 nr 120-121 mom 1. Helgonskylden. Skrivelse 1809-09-13.

 

eller

 

* Malmöhus läns landskontor (del 2) GIcb:4 1808-1808 Lantvärnsrullor för Malmöhus län.

 

Vi kan anta att den Kindberg som dör i Karlskrona i början av december 1808 rekryterats inte så långt innan dess, så längder skrivna i oktober/november/december 1808 är vad som behövs.

Eller kanske något finns skrivet i Onsjö HR VT 1809 som kan ha med hans död att göra (om det nu skulle vara rätt).

 

/Paul

  SVAR 2015-08-10 23:35

Lite om "lantvärnssjukan" (dysenteri) Enl. ett läkarprotokoll registrerades 1808-1809 enbart i Karlskrona 2.400 dödsfall bland militären. Anders A
  SVAR 2015-08-13 08:46

Hej

Nu har jag besökt Krigsarkivet i Stockholm. Där finns en halvpärn med anvisningar till 100-tals dokument om Lantvärnet. Arne skrev anvisningar till intressanta dokument KrA/0045 volym 52

1808/405 Namnrullor

1808/410 Namnrullor

1808/103 Onsjö kompani 1, 2, och 3 Namnrulla

1808/110 Avlidna under dec månad 1808

Tyvärr fanns det ingen Kindberg med i denna samlingen. Jag satt på Krigsarkivet i fyra timmar och då hinner man inte med så många dokument. Ett nytt besök en hel dag kan kanske ge något.

Jag har fått svar från Karlskrona Lasarettsadministration att dom skall söka i arkiven efter Kindberg död 1808-12-07 på Det Gamla Lasarettet i Karlskrona.

Örjan

 

  SVAR 2015-08-14 21:03

Hej

Nu har jag fått svar från Karlskrona Lasarettsarkiv ,och det är negativt. Dom hittar inga uppgifter om Kindberg 1808-12-07. I arkivet ingår få data om 1800-talet.

Nu gäller Krigsarkivet jag får tillbringa en hel dag där. 

Arne kan du titta i NAD och ytterligare granska vilka volymer som är tänkbara.

Det sista livstecknet vi har från Knut Axel Kindberg finns i Malmöhus läns landskontor (del 1) EIII:60 (1808-1808) Bild 1131/sid 1122 AD. Där finns Fadern Zacharias, sonen Knut och Carl och pigan  Gunnil. Del I är en tidig mantalslängd altså i början av året 1800 eller slutet 1807.

Fråga: Blev han inkallad eller gick han ut i Lantvärnet frivilligt eller har detta något att göra med hans avsked 1806-07-31. Vad gjorde Knut Axel under åren 1806-1808.

Anita var hittade du Knut Axel han finns nu i DDSS.

Örjan 

  SVAR 2015-08-15 09:26

Jag tycker väldigt mycket tyder på, om nu lantvärnist Kindberg i Karlskrona är rätt, att Knut Axel var hemmavarande hos fadern till säg omkring oktober 1808, skrivs in i lantvärnet, kommenderas till Karlskrona och insjuknar under november för att dö 7 december 1808. Tror inte förklaringen behöver vara mer spännande än så. /Paul
  SVAR 2015-08-15 09:27

Jag har sökt efter Kindberg i Karlskrona Amiralitetsförsamlingen och hittat en Kindberg utan förnamn. Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:6 (1761-1768) Bild 46/sid 83 AD. Se bif bild. Vem kan det här vara och vad står det i födelsenotisen. Tyvärr finns inte husförhör frå den här tiden i Karlskrona.

Örjan Klicka för en större bild

2015-08-15_Knidberg_Karlskrona-amiralitetsfoersamling-CIa-6-1761-1768-Bild-46-sid-83.jpg
  SVAR 2015-08-15 10:46

Det står att gifte volontären (förkortat vol:) Kindberg sägs vara fader till kvinnspersonen Stina Maja Falks dotter Eva Maja.

Jag har ett ej komplett register över amiralitetsförsamlingen, där jag hittar (ej kollat i originalet!) en volontär Jan Kindberg med son Carl född 1763 16/11, och en avskedad volontär Peter Kinberg med son Carl Friedrich född 1761 21/2, samt en volontär Peter Kinberg gift med Ulrica Berggren 24 år med en dotter Anna född 1780 2/9.

  SVAR 2015-08-16 20:07

Hej Örjan

Jag hitta det i DDSS och sedan titta jag i dödboken för att se om fanns något mer namn eller ålder.

Men det är ju märkligt att de inte skrivit in förnamnet

Anita

  SVAR 2015-08-19 08:47

Hej

Jag har nu besökt Krigsarkivet för en andra gång och sökt i massor av dokument men har inte sett skymten av Knut Axel. Nu får jag fundera ut en ny väg att söka i.

Örjan

  SVAR 2015-08-25 20:09

Hej på er! En tanke som slår mig är: kan vi vara säkra på att Knut Axel använder efternamnet Kinberg i sin militära karriär? Ingen av mina anor som har gått in i det militära har behållt sina ursprungliga efternamn. Som sagt, bara en tanke...

Johan

  SVAR 2015-08-25 22:09

Säker kan man inte vara, men det finns en till militär till i släkten och han heter Karbinjärkorpral och sedan Sergant Knut Kinberg och han heter också Kinberg i rullorna. Jag vet inte var gränsen går för att få behålla sitt efternamn. Heter man Anderson och om det nu finns kanske tio stycken med samma efternamn i kompaniet så blir det problem när trupperna får order från befälet i strid då måste man kunna skilja på dom tio personerna och då ger man dom ett soldatnamn. Knut Axel var ju Kronolänsman innan han gick ut i kriget, han hade ett ovanligt yrke och ett ovanligt namn det kanske är förklaringen. Det är vad jag tror, jag vet inte.

Örjan

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies