genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jönsson, Germund, Grönby, död 17352017-11-10 16:00

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=6073
 

Gift m. Sine Mårtensdott. Får bl.a. sonen Lars Germundsson f.1694. Slår på Lars Germ. i Morm. register där Germ. Jönsson står noterad som född omkr. 1655. Detta stämmer inte m. andra uppg. på Germ. Jönsson, övr. data på fam. stämmer. Har Mormonerna missat helt? Är det någon som har en kommentar? Hälsningar Anders A
  SVAR

återkommer till Germund. Mormonerna har förmodl. uppskattat Germ. födelsedata. Kyrkböckerna började förmodligen inte registrera före 1658 i Grönby? Själv har jag raka anor till Ryttaren Germund. Jag vill testa följande resonemang. Germund Jönsson (Jonsson) kom till Grönby som skräddaregesäll omkr. 1658, han hade då tagit gesällnamnet Isberg. 1658 blir han inskriven som dragon på rusthållet Hönsinge nr 8 under soldatnamnet Grönberg (Gryndberg) Efter fångenskap i Ryssland och Polen återkommer Germund till Hönsinge år 1722, hade då enl. militärarkiven tjänstgjort i 44 år. Han beviljas avsked och erhåller underhåll. Germund dör i Domme 19/7 1735 76 år gammal. Vore tacksam för kommentarer. Med hälsningar Anders A Em. aa@okraft.nu
  SVAR

Hallå Anders Även jag har karolinen Germund som förfader och enligt en sammanställning som gjordes 1942 så dog Germund 19 juli 1735 och blev 83 år. Han borde då vara född omkring 1652. Enligt mina papper hette hustrun Sissa Mårtensdotter. Vidare nämner man i de 4 tätskrivna A4 ark jag har att Germund kom från trakten av norra Värmland och var hitsänd för att "kolla folket", kungen litade inte på oss skåningar. Berättelsen om hans liv i fångenskap och vidare äventyr har Du kanske, om inte, kan Du få en kopia. Mvh Gerdt i Lund
  SVAR

Hej Anders och Gerdt! Även jag har Germund ryttare i mina anor på min mors sida. Vet inte så mycket om honom och hans barn och barnbarn men tar gärna del av allt ni har om honom. Gerdt du nämnde ett antal ark om honom, det verkar mycket intressant. Det lilla jag har delar jag gärna med mig av. Jag kan nås även på bengt.dahlvig@minpost.nu MvH Bengt Dahlvig
  SVAR

Hej Gerdt o Bengt! Tack Gerdt för ditt svar. Jag tror att
  SVAR

Mitt svar gick av någon anledn. inte fram.Enl. mina uppgifter dog Germund som du skriver 19/7 1735 men med en ålder av 76 år. I mönsterrullan för germund noteras hans födelsedatum till 1660 och när han återvände efter rysk fångenskap 1722 noteras hans ålser till 62 år. Uppgifterna om 83 år är dom hämtade från grönby kyrkobok? Det är riktigt som du säger, Karl XI litade inte riktigt på oss skåningar vid denna tid. Vi hade ju just blivit tvingade lämna vårt gamla fäderneland Danmark. Jag tar gärna emot material om Ryttaren Germund. Han är förresten min fm.mf.fm.ff. Hälsn. Anders A
  SVAR

Hallå "Germundsöner" De uppgifter jag har är som min morfar beställt från folklivsforskaren Olof Cristofferson i Fru Alstad och daterat 6 nov 1942. Hur tillförlitliga dom är vet jag inte men han har vad jag kan läsa lagt ner mycket arbete på det. Berättelsen om Germund är på 4 MB med läslig kvalitet och skickas till Era adresser. Karolinen Germund var min mf mm ff ff. Hälsn. Gerdt
  SVAR

Hej! Rätt dödsålder för Germund Jönsson är 76 år. Se bilden ur dödboken (Fru Alstad döda 1735 GID 1222.41.15900).

Klicka för en större bild

germundjoensson.jpg
  SVAR

Bästa Gerdt, Anders Berg och Anders Andersson, Trevligt med denna diskussion om Germund Jönsson, som även för mig spelar en central roll i släktregistren. Han son Lars Germundsson, 1694-1736 blev rusthållare på Hönsinge 8 genom giftermål med Gertrud Jönsdotter, 1690-1736 i Hönsinge 8. Var hon dotter till Jöns Hansson på Hönsinge 8? Germund Jönsson står som tjänare till en Jöns Hansson på Hönsinge 8 i rullan för 1705. Någon som vet mer om detta? Gerdt, kan Du sända även till mig denna utredning av fornforskaren Olof Christoffersson? i Alstad? Hälsningar Sven-Olle Olsson gryphon.hb@telia.com
  SVAR

Hej Sven Olle! Ja, Gertrud Jönsdotter var dotter till Rusthållaren Jöns Hansson på nr 8 Hönsinge. Germund Jönsson kom förmodl. till Hönsinge omkr. 1659. Han var då skräddare och hade tagit namnet Isgren, han besatte platsen som ryttare på rusthållet nr 8 och fick soldatnamnet Grönberg. Han synes ha skaffat sig en viss status i byn, han figurerar som fadder på många bondedop. Hans son Lars gifter sig sedan m. Rusthållarens dotter Hälsn. Anders A
  SVAR

Tack Kersti o. Gerdt för Olof Christoffersson- materialet. Jag har ev. material som ni kan benytta er av. Hälsn. Anders A
  SVAR

Hej Gott Folk! Det verkar inte helt lätt att få fram Germunds födelseår när där finns så många olika att välja mellan. Att han dog 1735 kan vi nog vara överens om men hur gammal han var är frågan. I dödboken står att han var 76 år men i husförhören 1731 är han 69 år (GID:1222.30.55100). I armerullorna har han en annan ålder och nu kom han som skräddare till Hönsinge 1759 (alltså 0 år) Eftersom jag har ett 30 tal präster på en annan gren har jag både på och mellan raderna kunnat läsa att det inte bara var teologi de var lärda i utan även ett visst "hannalag" med hembränningsapparaten. Hade man otur en dag kunde nog åldern variera och någon kontrollsiffra fanns ju inte. Fenomenet finns ju även i USA:s Census. mvh Gerdt i Lund
  SVAR

Hej Gerdt! Ja, det måste nat.vis vara så att Germund kom till Hönsinge omkr. 1678-79. Han blev ju enl. uppg. inskriven i militärrullorna då, och då stämmer det med födelseåret 1659. Hälsn. Anders A
  SVAR

Ryttaren Germunds namn har stavats olika under seklernas lopp, så även första hustrun Sina, Sine, Sissi. Enl. mormonernas reg. stavas namnet Sine. Sina var ju ett vanl. förekommande namn i Skåne i gamla tider och antas vara en form av Signe. Är det någon som kan reda ut vilket som var det rätta namnet, Sina eller Sissi? Hälsn. Anders A
  SVAR

Hej! Mitt namn är Håkan Ehrnström och jag har också ryttare Germund i mina anor på min fars sida. Germund var min ff ff ff ff. jag sysslar inte med släktforskning själv men min far gör och har gjort i många år. Han har en hel del information om Germund. Eftersom han inte är så hemtam med datorer skriver jag detta på hans vägnar. Om ni vill så kan ni kontakta honom via brev eller telefon. Nils-Erik Ehrnström Kvarnvingegatan 15 238 33 Oxie 040-546008
  SVAR 2011-11-13 22:32

Hej Gerdt!
Jag har också ryttare Germund i mina anor på min fars sida
Är det möjligt att få ta del av de 4 tätskrivna arken om Germund.
Hälsningar
Rolf Jeppsson
Jag kan nås på rolf@sofiadistans.nu.
  SVAR 2011-11-14 08:39

Rolf!
Germund Jonsson är min FM MF FM FF. Har lagt ner åtskillig tid på denna släktutredning och tror mig nu ha en ganska komplett utredning på Germund, bl.a. tillbaka till hans farfar Måns Persson i Rysseboda.
Jag har också skrivit artiklar om  Germunds öden och äventyr i Ryssland, delvis baserade på Olof Cristofferssons material.
Delar gärna med mig om du är intresserad.

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2011-11-14 21:26

Det har tvistats om var Germund Jonsson Isberg Grönberg var född. Han föddes omkring 1660 i Ingatorps socken, Jönköpings län. Detta framkommer i tingsrättsprotokoll, där Sine under Germunds   21-åriga bortovaro och fångenskap i Ryssland, fått uppgifter om att Germund var död, och på sommartinget 1712 ansöker Sine om att få Germund dödförklarad för att kunna gifta om sig. Men Biskopsämbetet i Linköping avslår hennes begäran, vilket också visade sig riktigt. Vid Germund återkomst till Hönsinge 1722, hade Sine Mårtensdotter dött, Germund gifter om sig, 64 år gammal. med soldat änkan Lena Pedersdotter från Domme, Fru Alstad. Germund dör 19/7 1735  och ligger begravd på Fru Alstads kyrkogård, norr om kyrkan där Dommes husfolk har sin begravningsplats.

Anders A
  SVAR 2011-11-14 22:44

Det har också antytts (påståtts) att Germund skulle haft vallonpåbrå.  Detta är naturligtvis inte helt uteslutet, men klart är att han kom från en gammal bondesläkt.
Vill också nämna att jag i forskningen kring Germunds anor haft hjälp av skickliga småländska forskare, också med släktanknytning till Germund.

Anders A
  SVAR 2011-11-15 09:58

Hej
Intressant detta om Germunds anor.
När det gäller berättelsen över hans äventyr i Ryssland och den släktutredning som Christoffersson skrivit om kan nämnas en lite tråkig historia.
Släktutredningen beställdes av min morfars bror på grund av att hans dotter (min mors kusin) gift sig med en tysk ingenjör och bodde i Berlin. När andra världskriget bröt ut försökte familjen komma hem till Sverige men fick inget utresetillstånd utan att påvisa ett icke judiskt påbrå.
Skrämmande!
Gerdt S.
  SVAR 2017-11-10 16:00

Hej, Tar tacksamt emot information från er som har :-) (verkar finnas lite olika sammanställningar..) m.birgersson@gmail.com
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies