genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Amundsen, Hans, Vinger I Norge, emigr 18802015-07-14 11:35

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=60839
2015-07-13 19:04 

Hans Amundsen född 1853 har emigrerat till Sverige från Östmark/Vinger i Norge till Sverige omkring 1880. Vi finner honom inte i kyrkböckerna. 1888 föddes en flicka Emerentia/Emmy i Näs församling/Jämtland. Hans Amundson/ enligt utsago var fadern. Moder Kristina Gärdlund. Ytterligare ett barn lär han ha varit far till. Hans A emigrerade till Amerika 1902 enligt säker källa i Trondheim. Han köpte så småningom land i Gully i Minnesota, det har vi funnit, men ingenstans finns han registerad i Sverige...
  SVAR 2015-07-13 23:01

Hej Lisbet!

I Näs finns en Ole Amundsen, född 21/8-1846 i Vinger, Norge. Han kom 31/12-1884 till Näs och är skriven i socknen. Han flyttar sedan tillbaka till Norge i september 1900. Du finner honom i Husförhörsböckerna AI:8 sidan 137, AI:9 sidan 182 och AIIa:1 sidan 225.

Efternamn och födelseort stämmer! Kan det ha blivit fel någonstans?

Kristina Katrina Gärdlund hade tre oä barn. Sedan fick hon tre till före äktenskapet med Samuel Samuelsson, som hon gifte sig med.

Forskarhälsningar från Annmargrete Persson

  SVAR 2015-07-14 11:35

Tack för detta! Vi kontrollerar också mot uppgifter vi har. Hans Amundsen är kanske ett relativt vanligt namn? HA har tydligt erkänt faderskap och han skickade biljetter till amerikaresa till Emmy/dottern 1912.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies