genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Håkansson, Jon, Siggamåla, född 16872015-07-08 00:06

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=60758
2015-07-07 21:24 

Hej! Behöver läs hjälp Bouppteckning Kinnevalds häradsrätt FII:2 1774-1777 bild 112 sida 191b

Klicka för en större bild

2015-07-07_jon_1.jpg
  SVAR 2015-07-07 22:26

Min tolkning:

Anno 1755 d 30 Maij infann sig
Underteknade uti Siggamåla uppå
Wederbörandes Kallelse till att up-
tekna quarlåtenhetten effter afledne
Joen Håkansson, och den dehla Imil-
lan Hans Effterlämnade Enkia Elin
Gislasdoter och des Son Håkan Jonsson
15 åhr gl.  Å des wägnar instälte sig Pär
Pärson i Biellerhult Storeg. Som laga
förm˙ndare, och förmantes Enkian
att upgifwa Egendomen så Rediget som
hon tiltror sig Edeligen besanna om fo-
dras skulle, och framgafs Egendommen
som föllier.

Mvh
Göran

  SVAR 2015-07-07 22:29

hej Göran! Tack för hjälpen kan du eller någon annan tyda detta. Tror att det är ett testamente.

Klicka för en större bild

2015-07-07_jon_elin_2.jpg
  SVAR 2015-07-07 22:41

Om du talar om vilken volym och sida det handlar ska det nog gå.

Jag behöver förstora på egen hand.

Göran

  SVAR 2015-07-07 22:53

Hej! Det är samma bouppteckning som ovan!
  SVAR 2015-07-07 23:45

Min tolkning:

Om Gud och Höga öfwerhetten skulle täckas
att meddehla skattebref så äro både Enkia
och gossen lijka Rådande om berörda skat-
jord på 16 öre när Som den ene läger
ifrån Sig som största lott i pängar på sin
lot fåt. i medlertijd blefwo de Samms att
den om˙ndige gosens arf blifwer quar
hos Enkian Elin til hon går i anat giffte
och dett förvaltar effter lag, dåck bör hon
taga förm˙ndare Pär Pärsons Råd i de
saker som gosens wälfärd angår men
skulle förm˙ndare märka att arfwet wan-
giöras så bör han det utaga, i medlertijd
står Enkians Egendom i under pant.
Sålunda waarde Slutat och afgivet i god
Enighet bet˙gas med wåra namn och bo-
märke af Siggamåhla ut supra

Bomärken och namnteckningar

Detta är alltså inget testamente utan regler för hur arvet ska förvaltas.

Mvh
Göran

 

  SVAR 2015-07-08 00:06

okej! tack för hjälpen Göran Joakim
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies