genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Trulsson/Trölson, Anders, Skurup, levde ca 1625 - 16962015-07-07 20:54

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=60752
2015-07-06 23:39 

Hej! Skulle behöva Läshjälp! Jag håller på att skriva in allt jag samlat på mig varav jag hittat mycket när jag googlat på denna Anders. Följt från Hanna Trulsdotter född 1747 i Östra Vemmenhög som är min ff mm mm. Anders förekommer i bla Vemmenhögs dombok Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:46 sid 267 men kan tyvärr bara läsa enstaka ord så det blir inget sammanhang. Det finns tydligen en del intressant läsning i Helmer Frennings släktutredning som jag skall se om jag kan beställa kopior av. M v h Ingrid

Klicka för en större bild

2015-07-06_Skaermklipp.JPG
  SVAR 2015-07-07 00:21

Ingrid !

Det här målet hade varit uppe vid det tidigare tinget. Det framgår dock inte vad saken gäller mellan Anders Trulsson och Truls Andersson, men domaren hade då begärt att få akten levererad till sig inom överenskommen tid, vilket inte hade skett och han kunde därför inte döma i saken.

"dommaren forregaff att saa som dend sagh imellan Anders Trölsson i perseMölla och Tröels Andersson i Lindb˙e sidst affwight Tingh bleff i dagh till doms optagen, med Condition att Acten skulde wehret inden dendh tidh Lewrert till hanom att Revidere, Mens epter som sadandt aff wederbörandhe eij ehr etterkommet.."

hälsar Bengt

  SVAR 2015-07-07 20:54

Tack för läshjälpen. Får försöka gå tillbaka och se om jag kan hitta målet för visst kan det vara intressant. Truls är förmodligen Anders son. Ingrid
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies