genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Gabrielsen, Peder, Bornholm, emigr 1700-talet2015-06-25 10:03

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=60529
2015-06-14 11:11 

Söker upplysningar om Peder Gabrielsen född 1747 i Sverige och utvandrat till Bornholm död 1820 på Bornholm. Antagligen var väl namnet i Sverige Peter Gabrielsson. Jag söker efter hans svenska släkt.

  SVAR 2015-06-14 15:18

Bornholm, Nørre, Rutsker, , , 64, FT-1801, B1587

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Peder Gabrielsen51GiftMandHuus med lidet Jord

Anna Kirstine Hansdatter49Gifthans Kone

Anna Pedersdatter10Deres Datter

Han här? Vilka källor har du för att han är svensk?

Eva M

  SVAR 2015-06-14 19:41

Bornholm, Nørre, Olsker, , et Hus, 43, FT-1845, A0600

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jørgen Petersen52giftHusmand og DaglejerRutsker Sogn - Bornholms Amt

Susanne Petersdatter53gifthans kone [Jørgen Petersen]København

Hans Peter Jørgensen22ugiftderes barnRutsker Sogn - Bornholms Amt

Caroline Kirstine Jørgensen23ugiftderes barnRutsker Sogn - Bornholms Amt

Peter Gabriel Jørgensen19ugiftderes barn, SkrædderRutsker Sogn - Bornholms Amt

Jørgen Jørgensen14-deres barnRutsker Sogn - Bornholms Amt

Hon gifte sig 13/91820 i Rutsker (bild 123 1812-1820). Vid vigseln uppgavs hon heta Susanne Peder Gabrielsdatter. Hon bodde hos modern.

P. G. tycks ha kommit till Köpenhamn först. Han bör ha utvandrat ca. 1790.

Eva M

 

 

  SVAR 2015-06-14 19:49

Susanne Pedersdotter ska vara döpt i Holmen 23/10 1791.

Eva M

  SVAR 2015-06-14 22:07

DisByt har en Petter Gabrielsson född 1747 i Gällaryd, Jönköpings län och en
Peter Gabrielsson född 1747 i Törnsfall, Kalmar län.
Kanske värda att kolla upp.

Allt gott!
Siv

  SVAR 2015-06-15 06:11

Jag tittade på dopnotisen. Dottern är döpt Susanna, dvs med svensk stavning. Kan ju vara så att P G:s mor hette Susanna

 

Eva M.

  SVAR 2015-06-20 23:29

PG & AKH copuleret d. 6/1-1792 i Holmens Kirke, Kbh. ... opsl/155 1778/-97(ny udg)

PG overtog fæstet på Skierpinge i Rutsker i beg. af 1790'erne.

PG død - 14/5-1820  ..  opsl/105 i Rutsker 1812/--40 (ny udg)

.... der er mere inf. hos soeren.prag@skolekom.dk

Jeg vil også gerne ha' inf. om PG's svenske aner, tak.

mvh Søren Prag, Skierpinge, Rutsker, Bornholm

  SVAR 2015-06-21 09:23

Jag tittade på vigselnotisen. Han är søfarende matros. Han har altergangsbevis från Hls. End..joh (oläsligt namn), förmodligen prästen, daterat Magleby 25 sep. a.d.  Han bör alltså  vara konfirmerad i Magleby.

I konfirmationsnotisen i Store Magleby bör man få hans föräldrars namn och förhoppningsvis var han är född. Konfirmerad ca.1760-1764. Tittade i konfirmationsbogen. Den betstår bara av namn + konfirmandens ålder.

Eva M

  SVAR 2015-06-21 10:18

København, Sokkelund, Store Magleby, Store Maglebye, [ Matr. 15a, "Langhøigård", Møllegade 8 ], , FT-1787, B2108

Gerdt Skuit33GiftHosbondeGaardmand

Anne Jans31GiftMadmoder-

Dirk Gerdtsen7-Deres Børn-

Trein Gerdtsen5-Deres Børn-

Crilles Gerdtsen1-Deres Børn-

Crilles Skuit29UgiftMandens Broder-

Pieter Matthiesen23UgiftTieneste Folk-

Lars Gabrielsen21UgiftTieneste Folk-

Anne Peders22UgiftTieneste Folk-

Karen Friderichs26UgiftTieneste Folk-

Inger Friderichs19UgiftTieneste Folk

Denne Lars Gabrielsen f. ca. 1766 skulle kunna vara en /halv/bror.

Eva M

  SVAR 2015-06-21 10:22

Har ni sett i danska källor att P. G. är svensk? Har läst på om altergangsbevis. Har inte bara med konfirmation att göra utan också att personen har tagit nattvarden.  Han bör ha någon anknytning till Magleby. Hon har sitt bevis från Hollaender byn. Det är ju också Store Magleby.

Eva M

  SVAR 2015-06-21 11:01

Obs!.. PG & AKH viedes efter Susannas dåb!  Forloverne v. vielsen var begge faddere v. hendes dåb!

PG var svensk! - iflg AO-opsl/164 i Olsker Sogn (1855/-66) ved datteren Susanne Pedersens død d. 30/6-1864 er faderen (PG) angivet som svensk!

Hun blev gift 13/9-1820 m. Jørgen Pedersen - AO-opsl/123 i Rutsker S 182/-25

mvh sp

 

  SVAR 2015-06-21 12:00

DisByt:s enda Lars Gabrielsson födda 1766 är födda i
By i Värmlands län respektive Råda i Skaraborgs län.
Ledsamt nog är inte någon av församlingarna gemensam
med de där jag hittat förslag på Peter/Petter (se tidigare inlägg).
Gör det här inlägget ändå så vet vi att det är kollat.
Allt gott!
Siv

  SVAR 2015-06-21 12:27

I FT 1801 är han 51 år gammal. Då född ca. 1750.

Vid hans död 1820 uppges han vara 73 år. Född ca. 1747.

Födelsespann mellan 1747-1750.

Vid vigseln 1791 uppges PG vara "sjöfarande matros". Han är alltså anställd i den danska flottan. Deras vittnen är båda personer som är i 5:e kompaniet. Har du undersökt om PG är i samma kompani?

Han får intyg om att han gått på nattvarden från en präst strax utanför staden Köpenhamn.

Jag tror att vi har att göra med en svensk som varit en längre tid  i Danmark, antingen utvandrad ensam eller tillsammans med sina föräldrar. Vet inte om han kunde bli kallad svensk om han var född i Danmark av svenska föräldrar?

Eva M

  SVAR 2015-06-21 15:14

Jag fann detta skrivet av Jörgen Green:

Ud fra oplysningerne i kirkebogen kan man så gå videre i de rulle- og mandtalsbøger samt divisionsbøger, som befinder sig på 1. sal i publikumsmagasinet på Rigsarkivet, som dækker perioden 1770-1880 samt i Nyboders husbøger, som befinder sig samme sted. Ved brug af divisionsbøgerne kan man følge personen fra det tidspunkt, han blev ansat og til at han enten har udtjent eller er død.

Här skulle du kanske kunna finna mer info om PG. Jag antar att publikumsmagasinet är det samma som selvbetjeningsmagasinet som man nu tagit bort. Man kunde söka själv i vissa arkivalier utan att behöva beställa. Tyvärr förstörde tjuvar för det herderliga folket.

Eva M

  SVAR 2015-06-21 21:01

Divisionsbøgerne
I divisionsbøgerne var det oprindelig kun matroserne, drenge og deres befalingsmænd, som var indskrevet. Senere blev også håndværkerne overført til divisionsbøgerne.

Divisionsbøgerne blev ført af mønsterskrivene, som bl.a. tog sig af lønudbetalingen.
I divisionsbøgerne findes oplysninger om:
• Kompagni.
• Lønklasse.
• Nr.
• Fag.
• Navn.
• Gage.
• Fødsted og år.
• Hvornår ansat og hvornår rykket op i lønklasse.
• Tjenestetid.
• Evt. hus i Nyboder.
• Evt. indlæggelse på Søkvæsthuset og fra 1806 Søetatens Hospital.
• Udtrædelse af tjenesten eller evt. dødsfald.

Enl. Grifo finns det divisionsböger och mandtalsprotokoller för Holmens faste stok från 1770. Du skulle kanske funna finna PG i en divisionsbog.

Eva M

  SVAR 2015-06-25 10:03

Tack för alla upplysningar. Jag arbetar vidare efter detta.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies