genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Olofsson, Jöns, Benestad, död 1694 läshjälp 2007-09-25 12:39

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=6047
 

Hej! Jag har hittat dödsnotisen om min FM FF FM FM FF Jöns Olofsson i Benestad 1694, men skulle behöva hjälp med att få en vettig tolkning av densamma. Skickar med min osammanhängande tolkning och en bild av notisen. GID 1629.15.4100 pag 56. Tÿssdagen d 11 sept jordades på Nedraby Kyrkogård af å No 4 ?? byställe?, Jöns Olofsson i barn bor, som År 1624 vid pingstdag (16/5) ??? woro född ibm. af faderen Olof Larsson och moderen Lusse Nillsdotter. Baptisat? woro sönner 22 åhr ???? Broderen Nills Olofsson 1 åhr jorda gård i 8 ??? fadren i ?? husman ????? fadrens dotter 39 åhr, aflat 9 barn, 5 söner och 4 döttrar, däraf 2 döttrar döda. Warit några åhr ???: ?? för 10 dagar ?????Dödde Torsdag morgom kl moot 8. Woro 70 åhr och några månader gammal Tack på förhand Lotte

Bilden kommer från GenlineKlicka för en större bild

4656_Joens_Olofsson_doed_Benestad_1694.jpg
  SVAR

"Tijsdagen den 11 Sept: jordades på Benesta kyrkiogård och i N:o 4nes lijkställe, Jöns Olofsson i Benesta, som Ao 1624 vid Pingesdagztijder war född ibm, af faderen Olof Lasson och moderen Ludze Nillsdotter, Baptizat. War hemma 22 åhr, tiente Broderen Nills Olofsson 1 åhr, hade gård allena i 8, lefde sedan i Echtenskap med Gun- dele Pedersdotter 39 åhr, aflat 9 Barn, 5 Söner och 4 döttrar, deraf 2 döttrar döda. Warit några åhr siukl: men för 10 dagar gich till sengz, dödde Torsdagzmorgon kl. moot 8. War 70 åhr och några månader gaml." Nåt sånt.
  SVAR

Tusen tack Anders för läshjälpen, du är verkligen en pärla. Då man hittar sådana långa utläggningar i dödsnotiserna, så blir man verkligen nyfiken och rejält irriterad, när man inte kan få ut en vettig story av den. Baptizat, som står helt ensamt, menas det bara att "Han var döpt" ? Tack än en gång Lotte
  SVAR

Ja, det måste väl det, fast det verkar lite onödigt att skriva! baptizatus (mask), baptizata (fem), baptizati (plur), döpt, döpta (enligt Anderö, Ordbok för släktforskare)
  SVAR

Baptister är inte Döpta är en trosbekännelse går inte i kyrkan begravning akten håls vid gravplatssen kyrkan
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies